Тема № 16: Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях господарювання.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема № 16: Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях господарювання.Ключові слова та поняття: транспортний договір, відомчий транспорт, трубопровідний транспорт, промисловий залізничний транспорт, транспорт загального користування, законодавство про транспорт, перевізник.

 

План

1. Особливості правового регулювання будівельної галузі.

2. Правове регулювання сільськогосподарської діяльності.

3. Правове регулювання господарської діяльності в сфері транспорту.

4. Господарські договори в сфері наукової і науково-технічної діяльності.

 

Теми рефератів

1. Ліцензування господарської діяльності в сфері транспорту.

2. Господарсько-правова відповідальність за порушення законодавства в галузі сільськогосподарського виробництва.

 

Питання для самостійного вивчення.

1. Ліцензування господарської діяльності у сфері транспорту.

2. Відповідальність за порушення договорів про виконання робіт на будівництві об'єктів.

 

Література

1. Про дорожній рух: Закон України від 30.06,1993 р. // Відомості . Верховної Ради. - 1993. - № 31. - Ст. 338.[з наступними змінами і доповненнями.]

2. Про транспорт: Закон України від 10.11. 1994 р. // Відомості Верховної Ради. -1994. - № 51. - Ст. 446. [з наступними змінами і доповненнями.]

3. Про трубопровідний транспорт: Закон України від 15.05.1996 р. // Відомості Верховної Ради. -1996. - № 29. - Ст. 139. [з наступними змінами і доповненнями.]

4. Про залізничний транспорт: Закон України від 4.07.1996 р. // Відомості Верховної Ради. - 1996. - № 40. - Ст. 183. [з наступними змінами і доповненнями.]

5. Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період: Закон України від 20.10.1998 р. // Відомості Верховної Ради. - 1998. - № 52. -Ст. 318. [з наступними змінами і доповненнями.]

6. Про транзит вантажів: Закон України від 20.10.1999 р. // Відомості Верховної Ради. -1999. № 51. - Ст. 446. [з наступними змінами і доповненнями.]

7. Про перевезення небезпечних вантажів: Закон України від 6.04.2000р. // Відомості Верховної Ради. - 2000. - № 28. - Ст222. [з наступними змінами і доповненнями.]

8. Про автомобільний транспорт: Закон України від 5.04.2001р. / / Офіційний вісник України. - 2001.- №17. - С.50.

9. Кодекс торговельного мореплавства України // Відомості Верховної Ради. - 1995. - № 47-52. - Ст. 349. [з наступними змінами і доповненнями.]

10. Повітряний кодекс України // Відомості Верховної Ради. - 1993 - №25. - Ст.274. [з наступними змінами і доповненнями.]

11. Статут залізниць України // Офіційний вісник України. -1998,-№14 - С.150. [з наступними змінами і доповненнями.]

12. Конвенція Організації Об'єднаних Націй по морському праву від 10.12.82р.

13. Конвенція ООН щодо морського перевезення вантажів від 01.01.78 р. //

14. Конвенція про міжнародну цивільну авіацію від 07.12.1944 р.

15. Водний кодекс України від 06.08.95 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 24. - Ст. 189 [з наступними змінами та доповненнями].

16. Земельний кодекс України від 25,10.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 3. - Ст. 27 [з наступними змінами та доповненнями].

17. Лісовий кодекс України від 21.01.94 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 17. - Ст. 99, 100 [з наступними змінами та доповненнями].

18. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності: Затв. Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва і Державним комітетом молодіжної політики, спорту і туризму від 17.01.2001 р. // Офіційний вісник України. - 2001. - № 5. - Ст. 251.

19. Ліцензійні умови провадження фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності: організації та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту, діяльності з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні: Затв. Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва і Державним комітетом молодіжної політики, спорту і туризму від 02.04.2001 р. // Офіційний вісник України. -2001. -№ 16.-Ст. 716.

20. Правила обов'язкової сертифікації готельних послуг: Затв. наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології і сертифікації від 27.01.99 р. // Офіційний вісник України. - 1999 -№ 16.-Ст. 670.

21. Правила обов'язкової сертифікації послуг харчування: Затв. наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології і сертифікації від 27.01.99 р. // Офіційний вісник України. - 1999. -№ 16.-Ст. 670.

22. Про концесії: Закон України від 16.07.99 р. // Відомості Верховної Ради України. -1999. - № 41. - Ст. 372 [з наступними змінами та доповненнями].

23. Про курорти: Закон України від 05.10.2000 р. // Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики.-2000. - № 46. - С. 9-14 [з наступними змінами та доповненнями].

24. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 р. // Урядовий кур'єр. - 2000. — 2 серпня [з наступними змінами та доповненнями].

25. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності в Україні: Закон України від 23.03.96 р. // Відомості Верховної Ради України. -1996. - № 20. - Ст. 82 [з наступними змінами та доповненнями].

26. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.91 р. //Відомості Верховної Ради України. - 1991. № 41. - Ст. 546 [з наступними змінами та доповненнями].

27. Про оренду землі: Закон України від 06.10.98 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 46-47. - Ст. 280 [з наступними змінами та доповненнями].

28. Про природно-заповідний фонд: Закон України від 16.06.92 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 34. – Ст. 502 [з наступними змінами та доповненнями].

29. Про туризм: Закон України від 15.09.95 р. // Відомості Верховної Ради України. -1995. -№31.- Ст. 241 [з наступними змінами та доповненнями].

30. Про фізичну культуру і спорт: Закон України від 24.12.93 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 14. - Ст. 80 [з наступними змінами та доповненнями].

31. Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.92 р. //Відомості Верховної Ради України. - 1993. -№ 4. - Ст. 19 [з наступними змінами та доповненнями].

 

 

Тема №17: Правове регулювання господарських відносин в сфері торгівлі та побутового обслуговування населення.

Ключові слова та поняття: торгівельна діяльність, договори що укладаються в торгівлі, права споживачів, реєстратори розрахункових операцій, правила торгівельного обслуговування населення, рекреація.

 

План

1. Сфера торгівлі і її правове регулювання.

2. Правила продажу не продовольчих та продовольчих товарів. Особливості торгівлі на ринках.

3. Відповідальність за порушення законодавства про здійснення торгової діяльності.

4. Особливості здійснення рекреаційної діяльності.

5. Правова характеристика суб‘єктів господарювання, що здійснюють організацію і надання рекреаційних послуг.

6. Правове регулювання господарської діяльності в сфері охорони здоров‘я.

 

Теми рефератів

1. Права споживачів.

2. Види договорів про надання рекреаційних послуг.

 

Питання для самостійного вивчення

 

1. Договори, що укладаються в торгівлі.

2. Майнова відповідальність за шкоду, заподіяну товарами неналежної якості.

 

Література

1. Інструкція про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування: затв. наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України № 2 від 4.01.97 г. // Урядовий кур'єр. - 1997. - № 36-37 [з наступними змінами та доповненнями]. Кодекс України про адміністративні правопорушення. - Відомості Верховної Ради УРСР. - 1984. - Додаток № 51. - Ст. 1122 [з наступними змінами та доповненнями].

2. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 25-26. - Ст. 131 [з наступними змінами та доповненнями].

3. Перелік окремих форм діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, специфіка яких дозволяє здійснювати розрахунки зі споживачами без застосування електронних контрольно-касових апаратів з використанням товарно-касових книг: затв. наказом Міністерства економіки України № 24 від 12.03.98 г. (в редакції наказу від 7.10.98 р. № 130).

4. Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів: затв. Постановою Кабінету Міністрів України 24.10.96 р. №1284 (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України 10.12.98 р. №1956).

5. Положення про порядок видачі ліцензій на право оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим і виноградним, алкогольними напоями та тютюновими виробами: затв. Постановою Кабінету Міністрів України № 500 від 31.03.99 р. [з наступними змінами та доповненнями].

6. Положення про порядок продажу товарів безмитними магазинами: затв. Постановою Кабінету Міністрів України № 984 від 30.06.98 р. // Урядовий кур'єр. - 1998. - № 129 - 130 [з наступними змінами та доповненнями].

7. Положення про штрихове кодування товарів: затв. наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України № 530 від 27.08.96 р. [з наступними змінами та доповненнями].

8. Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 108 // Бізнес. - 1995. - № 7 [з наступними змінами та доповненнями].

9. Правила впровадження штрихового кодування товарів в сфері торгівлі: затв. наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України № 196 від 26.03.97 р. // Урядовий кур'єр. -1997. - № 114-115 [з наступними змінами та доповненнями].

10. Правила продажу непродовольчих товарів: затв. наказом Міністерства зовнішніх економічних зв‘язків і торгівлі України від 27.05.96 р. № 294 // Бізнес. - 1996. - № 26 [з наступними змінами та доповненнями].

11. Правила продажу продовольчих товарів: затв. наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 28.12.94 р. № 237 // Бізнес. - 1995. - № 7-8 [з наступними змінами та доповненнями].

12. Правила продажу товарів на замовлення та вдома у покупців: затв. наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України № 199 від 29.03.99 р. // Урядовий кур'єр. - 1999. -№97-98 [з наступними змінами та доповненнями].

13. Правила продажу товарів поштою: затв. наказом Міністерства зовнішніх економічних зв‘язків і торгівлі України та Державного комітету зв'язку України № 153/48 від 17.03.99 р. // Офіційний вісник. - 1999. - № 13 [з наступними змінами та доповненнями].

14. Правила роботи дрібно роздрібної торговельної мережі: затв. наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08.07.96 р. № 369 [з наступними змінами та доповненнями].

15. Правила роботи підприємств громадського харчування: затв. наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України № 129 від 03.07.95 р. // Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств України. - 1995. - № 12. - С. 28-35 [з наступними змінами та доповненнями].

16. Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.96 р. № 854 [з наступними змінами та доповненнями].

17. Правила роздрібної торгівлі тютюновими виробами: затв. наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 03.08.96 р. № 503 [з наступними змінами та доповненнями].

18. Правила торгівлі на ринках: затв. наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 12.03.96р.№ 157/ / Бізнес. - 1996. - № 12 [з наступними змінами та доповненнями].

19. Правила торгівлі у розстрочку: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.98 р. № 997 [з наступними змінами та доповненнями].

20. Про впорядкування роботи продовольчих і речових ринків: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.96 р. // Урядовий кур'єр. — 1996. - № 84-85 [з наступними змінами та доповненнями].

21. Про впровадження штрихового кодування товарів: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.96 р. № 574 [з наступними змінами та доповненнями].

22. Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами: Закон України від 19.12.95 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 46. - Ст. 345 [з наступними змінами та доповненнями].

23. Про державне регулювання відносин у сфері торгівлі: Указ Президента України від 11.07.95 р. № 603 [з наступними змінами та доповненнями].

24. Про додаткові заходи щодо недопущення імпорту неякісних лікеро-горілчаних виробів: Постанова Кабінету Міністрів України № 1809 від 16.11.98 р. [з наступними змінами та доповненнями].

25. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.94 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 27. - Ст. 218 [з наступними змінами та доповненнями].

26. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 06.07.95 р. № 265 (в редакції від 01.06.2000 р.) // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 38. - Ст. 315 [з наступними змінами та доповненнями].

27. Про затвердження нормативно-правових актів до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»: Наказ Державної податкової адміністрації України № 614 від 01.12.2000 р. [з наступними змінами та доповненнями].

28. Про затвердження Порядку подання фінансової звітності: Постанова Кабінету Міністрів України № 419 від 28.02.2000 р. [з наступними змінами та доповненнями].

29. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.91 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № ЗО. - Ст. 379 [з наступними змінами та доповненнями].

30. Про комерціалізацію державної торгівлі і громадського харчування: Указ Президента України від 31.01.92 р. № 70 // Голос України. - 1992. - № 79 [з наступними змінами та доповненнями].

31. Про комерціалізацію діяльності підприємств і організацій сфери послуг: Указ Президента України від 18.04.92 р. № 265 // Голос України. - 1992. - № 74 [з наступними змінами та доповненнями].

32. Про лікарські засоби: Закон України від 04.04.96 р. № 123 // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 22. - Ст. 86 [з наступними змінами та доповненнями].

33. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 р. // Урядовий кур'єр. - 2000. - 2 серпня [з наступними змінами та доповненнями].

34. Про організацію Міжвідомчого комітету з організації та проведенню міжобласних оптово-промислових ярмарків і затвердження Положення про порядок проведення міжобласних оптово-промислових ярмарків: Постанова Кабінету Міністрів України № 693 від 30.08.95 р. // Бізнес. - 1995. - № 36 [з наступними змінами та доповненнями].

35. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності Україні: Закон України від 23.03.96 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 20. - Ст. 82 [з наступними змінами та доповненнями].

36. Про підприємництво: Закон України від 07.02.91 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14. - Ст. 168 [з наступними змінами та доповненнями].

37. Про підприємства в Україні: Закон України від 27.03.91 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 24. - Ст. 272 [з наступними змінами та доповненнями].

38. Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів»: Постанова Кабінету Міністрів України № 172 від 19.03.94 р. [з наступними змінами та доповненнями].

39. Про споживчу кооперацію: Закон України від 10.04.92 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 30. - Ст. 414 [з наступними змінами та доповненнями].

40. Про ціни і ціноутворення: Закон України від 03.12.90 р. № 507 // Відомості Верховної Ради України. - 1990. - № 52. - Ст. 650 [з наступними змінами та доповненнями].

41. Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини: Закон України від 23.12.97 р. № 771. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 19. - Ст. 98 [з наступними змінами та доповненнями].

42. Тимчасовий порядок видачі ліцензій на право імпорту, експорту, оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 13.05.96 р. № 493 [з наступними змінами та доповненнями].

 

 

Тема № 18: Відповідальність суб‘єктів господарювання.

Ключові слова та поняття: відповідальність у підприємницькому праві, принципи та функції відповідальності, підстави відповідальності, відшкодування збитків, штрафи, оперативно-господарські та господарсько-управлінські санкції, відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності, сплата неустойки, конфіскація.

 

План

1. Поняття та підстави відповідальності у підприємницькому праві.

2. Майнова відповідальність у підприємницькому праві.

3. Штраф та оперативно-господарські санкції у підприємницькому праві.

4. Господарсько-управлінські санкції у підприємництві.

5. Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності.

 

Теми рефератів

1. Кримінальна відповідальність у підприємницькому праві.

2. Відповідальність суб’єктів підприємництва за порушення підприємницького законодавства.

 

Питання для самостійного вивчення

1.Поняття збитків.

2.Склад збитків.

3.Відповідальність за порушення грошових зобов’язань.

 

Література

1. Закон України “Про підприємництво”

2. Конституція України

3. Закон України “Про аудиторську діяльність”

4. Закон України “Про прокуратуру”

5. Закон України “Про міліцію”

6. Закон України “Про службу безпеки України”

7. Закон України “Про державну податкову службу України”

8. Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”

9. Закон України “Про захист прав споживачів”

10. Закон України “Про авторське право та суміжні права”

11. А.Шпомер. Особливості господарської відповідальності у сфері економіки.- Підприємництво, господарство і право, № 6, 2002 р.


ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ:

1. Поняття та види господарської діяльності.

2. Правове регулювання підприємництва в Україні.

3. Об'єктивні причини і методи державного управління економікою.

4. Форми державного управління економікою.

5. Господарські правовідносини: поняття, ознаки, види.

6. Методи правового регулювання господарських відносин.

7. Поняття, предмет і методи господарського права.

8. Господарське законодавство поняття та ознаки.

9. Система господарського законодавства.

10. Господарсько-правові норми: поняття і види.

11. Напрямки вдосконалення господарського законодавства.

12. Правовий режим ліцензування господарської діяльності.

13. Суб'єкти господарських правовідносин: поняття та ознаки.

14. Види суб'єктів господарського права.

15. Індивідуальні підприємці як суб'єкти господарського права.

16. Підприємство як суб'єкт господарського права.

17. Правове становище державних підприємств.

18. Правове становище казенного підприємства.

19. Правове становище орендних підприємств.

20. Види підприємств за формами власності.

21. Порядок створення підприємств.

22. Державна реєстрація підприємств.

23. Поняття і види господарських товариств.

24. Установчі документи господарських товариств: поняття, види, зміст.

25. Майно і майнові права в господарському товаристві.

26. Поняття, види і правові засади діяльності акціонерних товариств.

27. Акція: поняття і юридичне значення.Правовий режим дивідендів.

28. Порядок створення і функціонування акціонерного товариства.

29. Товариство з обмеженою відповідальністю: поняття і правове становище.

30. Товариство з додатковою відповідальністю: поняття і правове становище.

31. Повне товариство: поняття і правове становище.

32. Командитне товариство: поняття і правове становище.

33. Правове становище виробничого кооперативу.

34. Господарські об'єднання: поняття, види, правове становище.

35. Поняття і правове становище промислово-фінансових груп.

36. Відокремленні підрозділи субєктів господарювання.

37. Правовий режим і структура майна підприємства.

38. Правовий режим основних фондів та обігових коштів.

39. Правовий режим нематеріальних активів і спеціальних фондів підприємства.

40. Господарський договір: поняття та ознаки.

41. Класифікація господарських договорів.

42. Функції господарського договору.

43. Порядок укладання господарських договорів.

44. Зміст господарського договору.

45. Форма господарського договору.

46. Порядок зміни та розірвання господарських договорів.

47. Механізми забезпечення належного виконання господарських договорів.

48. Поняття відповідальності в господарському праві.

49. Види господарсько-правової відповідальності.

50. Види господарсько-правових санкцій, що застосовуються в договірних відносинах.

51. Господарсько-адміністративні штрафи.

52. Господарсько-оперативні санкції.

53. Організаційно-господарські санкції.

54. Планово-госпрозрахункові санкції.

55. Конфіскація як вид господарсько-правових санкцій.

56. Підстави господарсько-правової відповідальності.

57. Функції відповідальності в господарському праві.

58. Поняття та ознаки банкрутства.

59. Суб'єкти банкрутства.

60. Кредитори у справі про банкрутство.

61. Підстави застосування банкрутства.

62. Порядок провадження у справах про банкрутство.

63. Санація у справі про банкрутство.

64. Наслідки визнання боржника банкрутом.

65. Черговість задоволення вимог кредиторів.

66. Мирова угода у справі про банкрутство.

67. Припинення справи про банкрутство.

68. Поняття і призначення правового регулювання конкуренції та монополістичної діяльності.

69. Система законодавства про захист економічної конкуренції.

70. Поняття та види конкуренції.

71. Поняття та види монополії.

72. Позитивні і негативні риси конкуренції та монополізму.

73. Правове становище антимонопольних органів.

74. Види порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

75. Види і прояви недобросовісної конкуренції.

76. Види і прояви антиконкурентних дій (монополістичних зловживань).

77. Майнова відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

78. Поняття і види бірж.

79. Правове становище товарної біржі.

80. Правила біржової торгівлі. Біржові угоди: поняття, види, порядок укладання.

81. Правове становище фондової біржі.

82. Поняття і правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності.

83. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності. Спеціальні правила здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

84. Поняття і форми іноземних інвестицій.

85. Правове становище підприємства з іноземними інвестиціями. Гарантії захисту прав іноземних інвесторів. Поняття і види вільних економічних зон.

86. Порядок створення і ліквідації вільних економічних зон.

87. Особливості правового регулювання господарської діяльності у вільних економічних зонах.

88. Відкриття рахунків у банках України.

89. Порядок і форми безготівкових розрахунків між підприємцями.

90. Правове регулювання обігу готівки.

91. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці.

92. Санкції за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

93. Недобросовісна реклама.

94. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу.

95. Захист прав суб‘єктів господарювання при їхньому порушенні незаконними актами державних органів.

96. Способи і механізми захисту.

97. Регулювання перевірок діяльності суб‘єктів господарювання.

98. Кримінально-правовий, адміністративно-правовий і нотаріальний захист прав та законних інтересів суб‘єктів підприємницької діяльності.

99. Особливості правового регулювання будівельної галузі.

100. Правове регулювання сільськогосподарської діяльності.

101. Правове регулювання господарської діяльності в сфері транспорту.

102. Господарські договори в сфері наукової і науково-технічної діяльності.

103. Сфера торгівлі і її правове регулювання.

104. Правила продажу не продовольчих та продовольчих товарів. Особливості торгівлі на ринках.

105. Відповідальність за порушення законодавства про здійснення торгової діяльності.

106. Особливості здійснення рекреаційної діяльності.

107. Правова характеристика суб‘єктів господарювання, що здійснюють організацію і надання рекреаційних послуг.

108.Правове регулювання господарської діяльності в сфері охорони здоров‘я.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 95; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.021 с.)