Тема №13: Законодавство про захист від недобросовісної конкуренції.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема №13: Законодавство про захист від недобросовісної конкуренції. 

Ключові слова та поняття: недобросовісна конкуренція, неправомірне використання ділової репутації підприємців, суб’єкт та об’єкт недобросовісної конкуренції, правила, торгові та інші чесні звичаї у підприємницькій діяльності, реклама, принципи рекламної діяльності, ознаки комерційної реклами, рекламодавець, виробник реклами, розповсюджувач реклами, споживачі реклами, підсвідома реклама, соціальна реклама, відокремлення реклами від іншої інформації, внутрішня, зовнішня реклама.

 

План.

1. Загальна характеристика законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

2. Створення перешкод підприємцям у процесі конкуренції.

3. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці.

4. Санкції за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

5. Недобросовісна реклама.

6. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу.

 

Теми рефератів

1. Соціальна рекламна інформація.

2. Правове забезпечення обігу лікарських засобів.

 

Питання для самостійного вивчення

1. Які види діяльності кваліфікуються як недобросовісна конкуренція за міжнародними угодами?

2. Які найпоширеніші види недобросовісної конкуренції характерні для підприємницької практики України?

3. Які санкції передбачені законодавством за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції?

 

Практичне заняття

Задача № 1

Представництво компанії "The Coca-Cola Company" звернулося до Антимонопольного комітету України із заявою про те, що Київське представництво фірми Aromes D'AIgerie (Алжир) неправомірно використовує знак для товарів і послуг “Tanta”, право власності на який належить компанії “The Coca-Cola Company”.

У ході розгляду справи було встановлено, що в 1997 році відповідач здійснив постачання в Україну концентрату для виготовлення безалкогольних напоїв за назвою "Fanta", не маючи на це передбачених законодавством правових підстав.

Питання:

Вирішіть справу.

Задача № 2

До Черкаського територіального відділення Антимонопольного комітету звернувся із заявою Черкаський завод будматеріалів у зв'язку з тим, що інше підприємство будматеріалів у вітрині свого магазину розмістило браковану черепицю з написами: "Шановні покупці, таку "якісну" черепицю ви можете придбати у наших сусідів на заводі будматеріалів. Ціна така ж, ж за якісну. Подумайте".

У процесі розслідування справи було встановлено, що за період 1998-1999 pp. претензій від споживачів на якість черепиці Черкаського заводу будматеріалів не надходило.

Питання:

Кваліфікуйте дії відповідача.

Задача № 3

До Антимонопольного комітету України звернулося акціонерне товариство "Б" (далі AT "Б") із заявою про незаконне використання знака для товарів і послуг "Б" приватним підприємством "Т" (далі - ПП "Т").

AT "Б" подало до Держпатенту України заявку на реєстрацію комбінованого знака для товарів і послуг (словесний елемент -"Б", що виконаний літерами українського алфавіту і являє собою єдине слово, і образотворчий елемент у вигляді райдуги, розміщеної над словесним елементом).

ПП "Т" використовувало позначення "Б" (словесний елемент вищевказаного комбінованого знака для товарів і послуг AT "Б"), зокрема в рекламі і під час здійснення торгової діяльності.

Зібраними під час розгляду справи доказами доведено, що такі дії ПП "Т" можуть привести до змішування з діяльністю AT "Б".

Питання:

Кваліфікуйте дії ПП "Т".

Задача № 4

Спільне підприємство "У" (далі - СП "У") звернулося до територіального відділення Антимонопольного комітету України із заявою про недобросовісну конкуренцію з боку виробничої комерційної фірми "М" (далі - ВКФ "М").

Для маркування частини своєї продукції (солодкі газовані напої, столова вода) ВКФ "М" використовувала етикетки, ідентичні етикеткам СП "У" із незначною модифікацією (зрізана крайка). При цьому на етикетках залишався знак із логотипом СП "У". Крім того, ВКФ "М" використовувала для найменування своєї столової води назву "У" (похідне від назви СП "У").

Питання:

Кваліфікуйте дії ВКФ "М".

Література

1. Закон України “Про економічну конкуренцію” від 17.02.01 р.

2. Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" від 07.06.96 р.

3. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 15.12.93р.

4. Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" від 16.06.99 р.

5. И.Туйск. Основания юридической ответственности за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.- Підприємництво, господарство і право, № 6, 2002 р.

6. В.Кулішенко. Неправомерное использование деловой репутации в конкуренции в виде использования товара другого предпринимателя и копирования его внешнего вида. - Підприємництво, господарство і право, № 5, 2002 р.

Тема №14: Правове регулювання ринку цінних паперів.

Ключові слова та поняття: фондовий ринок, цінні папери, акції, облігації, дивіденди, первинний ринок, вторинний ринок, фондова біржа, емітент, інвестор, депозитарій, дилер, брокер, сертифікати, бони, іменна акція, акція на пред‘явника, привілейована акція, фінансові ресурси.

План.

1. Види цінних паперів.

2. Особливості здійснення діяльності на ринку цінних паперів.

3. Суб‘єкти господарювання, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів.

4. Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів.

 

Теми рефератів

1. Особливості правового регулювання створення і функціонування фондової біржі.

2. Характеристика інструментів мобілізації і перерозподілу фінансових ресурсів на ринку цінних паперів.

 

Питання для самостійного вивчення

1. Правове становище емітентів цінних паперів.

2. Правове становище інвесторів цінних паперів.

3. Правове становище фінансових посередників на ринку цінних паперів.

 

 

Література

1. Концепція функціонування та розвитку фондового ринку України. Схвалена Постановою Верховної Ради України № 342 від 22.09.95 р. // Відомості Верховної Ради України. -1995. - № 33. - СІ 257.

2. Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.99 р. № 632 [з наступними змінами та доповненнями].

3. Положення про порядок проведення на позабіржовій фондовій торгівельній мережі аукціонів з продажу за грошові кошти пакетів акцій, що належать державі, відкритих акціонерних товариств затв. наказом Фонду державного майна України від 17.12.97 р. №1453 // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. -1998. - № 2. - С. 23-32 [з наступними змінами та доповненнями].

4. Положення про порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі: затв. наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16.11.98 р. № 2141/297/9 [з наступними змінами та доповненнями].

5. Положення про саморегулівну організацію ринку цінних паперів: затв. наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.12.96 р. №329 (в редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.11.97 р. № 45).

6. Положення про організаційно оформлені позабіржові торговельно-інформаційні системи: затв наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.12.96 р. № 328 [з наступними змінами та доповненнями].

7. Положення про порядок реєстрації випуску акцій і облігація підприємств та інформації про їх емісію: затв. наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.09.96 р. № 210 (в редакції від 12.02.98 р. № 36) // Бюлетень про приватизацію. — 19981 - № 7 [з наступними змінами та доповненнями].

8. Положення про реєстрацію фондових бірж та торговельної інформаційних систем і регулювання їх діяльності: затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.01.9! р. № 19 [з наступними змінами та доповненнями].

9. Положення про сертифікацію осіб, що здійснюють професій ну діяльність з цінними паперами в Україні: затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.07.98 р. №9. [з наступними змінами та доповненнями].

10. Положення про глобальний сертифікат емісії цінних паперів; бездокументарній формі: затв. рішенням Державної комісії з цін.

11. Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України від 10.12.97 р. // Урядовий кур'єр. - 1998. — 10 січня [з наступними змінами та доповненнями].

12. Про організаційне забезпечення розвитку фондового ринку України: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.01.98 р. № 10 [з наступними змінами та доповненнями].

13. Порядок видачі Дозволу на депозитарну діяльність: затв. наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.05.96 р. № 118 [з наступними змінами та доповненнями].

14. Про усунення зловживань у процесі залучення суб'єктами підприємницької діяльності грошових коштів громадян: Постанова Верховної Ради України № 491 від 22.12.95 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 2. - Ст. 5.

15. Про участь Української фондової біржі в приватизаційних процесах: Указ Президента України від 27 лютого 1995 р. [з наступними змінами та доповненнями].

16. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18.06.91 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 38. - Ст. 508 [з наступними змінами та доповненнями].

17. Щодо порядку застосування положень Указу Президента України від 19 березня 1997 р. № 244/97 «Про заходи щодо забезпечення обліку прав власності на іменні цінні папери»: Роз'яснення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.03.97 р. №244/97 // Українська Інвестиційна Газета. - № 27. - 24 липня.

Тема №15: Захист прав суб‘єктів господарювання

Ключові слова та поняття: збитки, прямі та не прямі збитки, реальні збитки, упущена вигода, незаконні акти, моральний ущерб, ревізія, перевірка.

 

План

1. Захист прав суб‘єктів господарювання при їхньому порушенні незаконними актами державних органів.

2. Способи і механізми захисту.

3. Регулювання перевірок діяльності суб‘єктів господарювання.

4. Кримінально-правовий, адміністративно-правовий і нотаріальний захист прав та законних інтересів суб‘єктів підприємницької діяльності.

 

Теми рефератів

1. Розгляд господарських спорів загальними судами.

2. Розгляд господарських спорів господарськими судами.

Питання для самостійного вивчення

1. Способи захисту прав та законних інтересів суб‘єктів господарювання.

2. Механізми захисту прав та законних інтересів суб‘єктів господарювання.

3. Цивільно-правовий захист.

 

Література

1. Конституція України//Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. - Ст. 141.

2. Господарський процесуальний кодекс України/Кодекси України. – К., 1998. - Кн. 1.

3. Закон України від 7 лютого 1991 р. № 698-ХП "Про підприємництво” //Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 14. - Ст. 168.

4. Закон України від 27 березня 1991 р. № 887-ХП "Про підприємства в Україні" //Відомості Верховної Ради України. – 199І. – № 24. – Ст. 272.

5. Закон України від 16 квітня 1991 р. № 959-ХІІ "Про зовнішньоекономічну діяльність" //Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 29. - Ст. 377.

6. Ашурков О Щодо ефективності правового регулювання зовнішньоекономічних договорів //Юридичний вісник України – 1998 – №2

7. Богун В. Валютно-фінансові умови зовнішньоекономічних угод // Предпринимательство, хозяйство и право – 1999 – № 7.

8. Горицкая Н Такой загадочный бартер//Предпринимательство, хозяйство и право – 1999 – № 7

9. Давиденко О Долгосрочные виды внешнеэкономической деятельности и роль суверенитета государства в международном частном праве //Юридическая практика – 2000 – № 9.

10. Дрегуляс Е Инкотермс 2000//Юридическая практика – 1999 – № 19.

11. Живагин А Признание и исполнение иностранных судебных (арбитражных) решений//Юридическая практика – 1999 – № 10

12. Закон України “Про нормативно-правові акти” (проект) від 27 січня 2000 р.

13. Звірховська С Міжнародно-правова відповідальність //Юридичний вісник України. – 1999. – № 12.

14. Ковальчук О., Юров С. Бартер как национальное "средство" международных расчетов//Все о бухгалтерском учете. – 1999. – № 6.

15. Кожухов А. Кто не успел – пеняй, на себя//Юридическая практика – 2000. - № 8.

16. Коломиец А. Комиссия или консигнация. А какая разница?//Все о бухгалтерском учете. – 1999.

17. Крат В. Разрешите представиться//Юридическая практика. – 2000. - № 47. – С. 7.

18. 47 Криволапое Б Исковая давность в международном частном праве //Предпринимательство, хозяйство и право – 1996. – № 11.

19. Криволапое Б. Исковая давности, по внешнеэкономической деятельности //Предпринимательство, хозяйство и право – 1996. – № 7.

20. Лапенко Т., Мосійчук С Повернення виручки в іноземній валюті за експортовані товари//Вісник податкової служби України - 2000 - № 13

21. Малиновська В. Захисне застереження як особлива умова зовнішньоекономічного контракту //Підприємництво, господарство і право. – 2001 – № 5.

22. Малиновська В. Проблеми використання форс-мажорного застереження у зовнішньоекономічному контракті/Підприємництво, господарство і право. – 2001 – № 5 – С. 37.

23. Назаренко В. Використання договору комісії у зовнішньоекономічній діяльності /Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999 – № 2

24. Павлов А. Сущность и значение банковских корреспондентских отношений во внешнеэкономической деятельности//Юридическая практика – 2000 – № 7.

25. Теньков С. Договоры не только для того, чтобы их нарушать (договор бартера)//Всё о бухгалтерском учете. – 1999. – № 79.

26. Ткаченко Н , Доктор А Договор (контракт) купли-продажи во внешнеэкономической деятельности//Предпринимательство, хозяйство и право. - 1996. – № 4.

27. 56 Ткаченко Н., Доктор А. Контракт (договор) купли-продажи во внешнеэкономической деятельности//Предпринимательство, хозяйство и право. – 1996 – № 12.

28. Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право. – К , 1997

29. Филипов А. Исковая давность в международном частном праве: купля-продажа//Предпринимательство, хозяйство и право. – 1997 – № 8.

30. Хахулин В Пределы диспозитивности в международном коммерческом арбитраже//Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998 – № 6.

31. Хахулин В., Кравченко В., Малыга В. Проблемы правового обеспечения безопасности Украины во внешнеэкономической деятельности //Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. – № 8.

32. Цграт Г. Міжнародний комерційний арбітраж. – К , 2002.

33. Шевченко О. Бартер во внешнеэкономической деятельности//Всё о бухгалтерском учете. – 1999. – № 52.

34. Шишкин В. Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма и порядок разрешения им коммерческих споров//Предпринимательство, хозяйство и право. – 1997. – № 1.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 152; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.28.52 (0.012 с.)