Тема 3. Субєкти господарської діяльності. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. Субєкти господарської діяльності.Ключові поняття: суб’єкти господарської діяльності, юридична особа, фізична особа, організаційно-правова форма, установчі документи, статут, установчий договір, види підприємств, відособлені підрозділи суб’єктів підприємництва.

 

План

1. Поняття, ознаки та види суб’єктів господарського права.

2. Індивідуальні підприємці як суб’єкти господарського права.

3. Господарські організації: поняття, ознаки та види.

4. Особливості правового статусу державних, казенних та орендних підприємств.

5. Відокремленні підрозділи суб’єктів господарювання.

 

Теми рефератів

1. Правовий статус приватних підприємств.

2. Правовий статус комунального підприємства.

3. Правовий статус виробничого кооперативу.

 

Практичне заняття

 

Задача № 1.

Державне підприємство, отримавши попередньо дозвіл регіонального відділення Фонду державного майна України, уклало договір із виробничим підприємством щодо продажу йому нерухомого майна одного з непрацюючих цехів. Товариство з обмеженою відповідальністю, що займалося аналогічною діяльністю і також було зацікавлене у придбанні нерухомості державного підприємства, подало позов до суду про визнання договору купівлі-продажу недійсним. Підставою недійсності договору воно вважало не проведення конкурсу із відчуження майна державним підприємством. Виробниче підприємство проти позову заперечувало, посилаючись на те, що вибір контрагентів за господарськими договорами, у тому числі договорами купівлі-продажу, належить до компетенції їх сторін.

Питання:

1. Який правовий статус майна державного підприємства? У якому порядку здійснюється відчуження основних засобів, що є державною власністю?

2. Які наслідки укладення угод без додержання порядку відчуження таких основних засобів?

3. Яке рішення має прийняти суд?

Задача № 2.

Громадянин Петров вирішив заснувати приватне підприємство. Державна адміністрація, до якої звернувся Петров із необхідними документами, відмовила в реєстрації підприємства, посилаючись на недостатність розміру статутного фонду, передбаченого установчими документами підприємства. Петров не погодився і звернувся до суду із заявою про спонукання державної адміністрації здійснити реєстрацію приватного підприємства.

Питання:

1. Які обов'язкові реквізити статуту приватного підприємства?

2. Яким законодавчим актом визначений мінімальний розмір статутного фонду приватного підприємства? Чи потрібний взагалі статутний фонд підприємству?

3. До якого суду звернувся Петров? Чи виграє він справу?

Задача №3.

Вирішивши заснувати приватне підприємство, громадянин Санін зібрав усі необхідні документи і подав до органу реєстрації. Але працівник держадміністрації відмовився прийняти документи, мотивуючи це тим, що офіційну назву підприємства — «Інтернешнл Фуд Компані» — у порушення ст. 37 Закону «Про мови в Українській РСР» утворено і подано не українською мовою.

Питання:

І. Які документи слід подати для реєстрації приватного підприємства? Який порядок подання документів на реєстрацію?

2. Якою мовою було подано назву підприємства?

3. Що можна порадити Сашку в цій ситуації?

Задача № 4.

Для отримання дозволу на виготовлення гербової печатки державний науково-дослідний інститут «Укренергопроект» звернувся до місцевого відділу внутрішніх справ. Але йому було вимовлено у видачі дозволу із посиланням на те, що печатку із зображенням Державного герба України можуть використовувати тільки органи державної влади та управління (наприклад. Міністерство палива та енергетики України, до відання якого належить вищезазначений інститут).

Питання:

1. Які органи можуть використовувати зображення Державного герба України?

2. Чи правомірна відмова місцевого відділу внутрішніх справ?

 

Задача №5.

У державного підприємства виникла необхідність створити допоміжні виробництва. Його директор і головний інженер вважали, що це можна зробити лише шляхом створення малих підприємств, закріпивши за ними частину майна державного підприємства на праві користування. Начальник юридичного відділу категорично заперечував проти цього, пропонуючи надати цим виробництвам статус відокремлених підрозділів підприємства з наданням їм права укладати від імені підприємства договори на реалізацію виробленої продукції і матеріально-технічне забезпечення цих виробництв.

Питання:

1. Розв'яжіть цеп спір на підставі норм чинного законодавства.

2. Які права мас державне підприємство щодо використання закріпленого за ним державного майна?

3. Які питання мають погоджуватися державним підприємствам з органом, до сфери управління якого воно входить?

Задача №6.

Розглядаючи справу, стороною в якій є банк, та визначаючи його правове становище, господарський суд щодо банку застосував норми Закону України «Про підприємства в Україні».

Питання:

1. Чи с банк підприємством за законодавством України?

2. Чи правильно застосований господарським судом вказаний нормативний акт? Посилаючись на відповідні положення законодавства, назвіть основні ознаки підприємства.

 

Задача №7.

Майно державного підприємства «Спецбуд» належить йому, на праві повного господарського відання. Здійснюючи розрахунки з постачальниками продукції, керівник підприємства вирішив передати у власність одного з постачальників належний ДП «Спецбуд» автомобіль.

Питання:

1. Чи правомірне таке рішення керівника ДП «Спецбуд»? 2. Який правовий титул майна, що є державною власністю і закріплене за державним підприємством?

Задача №8.

За рішенням керівництва казенного підприємства «Ресурси України», яке знаходиться у м. Харкові, останнє вступило до асоціації «Український капітал» за погодженням з Харківською обласною радою. Прокурором області було принесено протест на прийняте казенним підприємством рішення.

Питання:

1. Чи правомірний протест прокурора?

2. Чи мас право казенне підприємство вступати до господарських об'єднань?

3. Чи встановлені законодавством умови вступу казенного підприємства до господарських об'єднань?

Задача №9.

ТОВ «Автоматика» відповідно до укладеного договору отримало мало в оренду цілісний майновий комплекс казенного підприємства «Надра». За позовом прокурора договір оренди між зазначеними підприємствами рішенням господарського суду було визнано недійсним.

Питання:

1. Чи правомірне рішення господарського суду?

2. Чи відповідає зазначений договір оренди вимогам закону?

Задача №10.

Громадянин України Кислюк В. Д. виявив ініціативу щодо оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства «Машпром», а коли йому було відмовлено, він звернувся до суду за захистом своїх, як він вважає, порушених прав.

Питання:

1. Яке рішення мас винести суд?

2. Хто за чинним законодавством України може бути оренда рем державного та комунального майна?

Задача №11.

Казенне підприємство «Експериментальний завод» отримало від міністерства, до сфери управління якого належало, 200 тис.грн. на розробку нового приладу. Однак цих коштів вистачило лише на закупівлю необхідного устаткування, матеріалів та оплату праці працівникам за 3 міс. За енергоресурси (електроенергія, газ) підприємство не змогло розплатитися, що спричинило подання енергопостачальними компаніями позовів про стягнення заборгованості казенного підприємства у сумі 83 тис. гри.

Питання:

1. На яке майно казенного підприємства може бути звернене стягнення для покриття цього боргу?

2. На якому правовому режимі (титулі) відповідна частина державного майна закріплюється за казенним підприємством? У чому полягає зміст цього правового титулу?

3. Чи може бути казенне підприємство визнане банкрутом?

4. Які обов'язки щодо казенного підприємства несе міністерство (відомство), до сфери управління якого воно належить ?

Задача №12.

Чотири промислові підприємства колективної форми власності, які відчували брак у грошових коштах на виробництво нової продукції, разом з комерційним банком утворили концерн. Відповідно до статуту концерну, затвердженого всіма учасниками, фінансування діяльності учасників здійснює банк, представнику якого належить 60% голосів у зборах учасників об'єднання та виконавчому органі останнього. Статутом також було передбачено право банку накладати вето на вихід учасників з концерну.

Питання:

1. Чи правомірна ця умова статуту? Обґрунтуйте свою відповідь.

2. До якого виду об'єднань належить зазначений концерн?

3. Чим відрізняються добровільні господарські об'єднання від державних?

Задача №13.

Промислові підприємства (видобувні, обробні, по виробництву комплектуючих і верстатобудівне), які забезпечували всі стадії виробництва складного устаткування, страхова компанія та акціонерний банк виступили ініціаторами створення промислово-фінансової групи, уклавши між собою Генеральну угоду щодо виробництва кінцевої продукції. За цією угодою обов'язки головного підприємства, що має діяти віл імені ПФГ, покладалися на акціонерний банк. Ініціатори створення ПФГ звернулися до Міністерства економіки з відповідним обґрунтуванням створення ПФГ й очікували рішення.

Питання:

1. Чи досить названих дій ініціаторів для створення ПФГ?

2. Яким умовам мас відповідати ПФГ? . . .

3. У якому порядку вона створюється?

4. Який учасник ПФГ і в якому порядку може бути визнаний його головним підприємством?

5. Які основні відмінності ПФГ від господарських об'єднань, створюються відповідно до статті 3 Закону України «Про підприємства в Україні»?

Задана №14.

Головне підприємство й учасники ПФГ уклали генеральний установчий договір про подальшу діяльність, згідно з умовами якого кожен з учасників втрачає статус юридичної особи, а також незалежність у здійсненні господарської діяльності. Окрім цього, зазначений договір регулював питання щодо назви ПФГ кінцевої продукції ПФГ, терміну дії договору. У договорі було зазначено, що він набирає чинності з моменту досягнення сторонами згоди по всіх його істотних умовах.

Питання:

1. Чи правомірне укладення зазначеного договору?

2. Який документ правового характеру (якщо він є) укладається між Головним підприємством та учасниками ПФГ?

3. Які його істотні умови ?

Задача №15.

Міністерство юстиції України відмовилося в державній реєстрації нормативного акта Міністерства промислової політики України, яким було затверджено галузевий стандарт, мотивуючи свою відмову тим, що до компетенції міністерства не входить затвердження галузевих стандартів.

Питання:

1. Чи правомірні дії Міністерства юстиції?

2. З посиланням на законодавство України визначте функції міністерств як центральних органів виконавчої влади.

 

Література.

1. Закон України від 20.03.1991 р. «Про банки і банківську діяльність» (в редакції Закону від 07.12.2000 р.) // Урядовий кур'єр. — 2001. — 17 січня.

2. Закон України від 27.03.1991 р. «Про підприємства в Україні» // ВВР УРСР. - 1991. - № 24. - Ст. 272.

3. Закон України від 18.06.1991 р. «Про цінні папери та фондову біржу» // ВВР УРСР. - № 38. - Ст. 508.

4. Закон України від 19.09.1991 р. «Про господарські товариства» // ВВР України. — № 49. — Ст. 682.

5. Закон України від 10.04.1992 р. «Про оренду державного та комунального майна» (в редакції Закону від 14.03.1995 р.) // ВВР України - 1995. - № 15. - Ст. 99.

6. Закон України від 22.04.1993 р. «Про аудиторську діяльність» // ВВР України. - 1993. - № 23. - Ст. 243.

7. Закон України від 05.10.1995 р. «Про боротьбу з корупцією» // ВВР України. - 1995. - № 34. - Ст. 266.

8. Закон України від 07.03.1996 р. «Про страхування» (в редакції Закону від 04.10.2001 р.) // ВВР України. — 2002. — № 7. — Ст. 50.

9. Закон України від ЗО. 10.1996 р. «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» // ВВР України. — 1996. — № 51. — Ст. 292.

10. Закон України від 21.11.1995 р. «Про промислово-фінансові групи в Україні» // Голос України. — 1996. — 21 травня.

11. Закон України від 23.03.1996 р. «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» // ВВР України. — 1996. — № 20. - Ст. 82.

12. Закон України від 17.07.1997 р. «Про сільськогосподарську кооперацію» // Урядовий кур'єр. — 1997. — 14 серпня.

13. Типовий статут закритого акціонерного товариства: Додаток № 2 до Положення про порядок створення господарських товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 08.10.96 р.

14. Потюк М. Дочірні підприємства як юридичні особи. – Право України, №1, 1999.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 212; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.23.219.12 (0.007 с.)