Тема №10: Правове регулювання зовнішньоекономічної 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема №10: Правове регулювання зовнішньоекономічноїДіяльності

Ключові слова та поняття: експорт, імпорт, суб’єкти та види зовнішньоекономічної діяльності, експортно-імпортні ліцензії, експортно-імпортні квоти, правила ІНКОТЕРМС, давальницька сировина, бартерні операції.

 

План.

1. Поняття, види та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

2. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

3. Зовнішньоекономічні операції з давальницькою сировиною.

4. Захист прав і законних інтересів держави та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

5. Санкції за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.

 

Теми рефератів

1. Особливості бартерних договорів.

2. Використання правил ІНКОТЕРМС та розрахунки за зовнішньоекономічними договорами.

 

Питання для самостійного вивчення

1. Хто є суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні?

2. Які критерії і порядок оцінки підприємств-резидентів України, до яких при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності застосовується режим сприяння?

3. Які цілі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності?

4. Які засоби державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності?

5. Які підстави передбачені законодавством для ліцензування і квотування експорту й імпорту?

6. Назвіть види експортних (імпортних) ліцензій.

7. Які види експортних (імпортних) квот Вам відомі?

8. Який порядок одержання експортних (імпортних) ліцензій і квот?

9. Які нормативні акти регулюють зовнішньоекономічні договори (контракти)?

10. Дайте визначення зовнішньоекономічного контракту.

11. Хто має право підписувати зовнішньоекономічний контракт?

12. Які умови включаються до змісту зовнішньоекономічного контракту?

13. Як визначаються контрактні ціни в зовнішньоекономічних контрактах?

14. Що таке "індикативні ціни" і як вони визначаються?

15. Як визначаються форс-мажорні обставини в зовнішньоекономічному контракті?

16. Які зовнішньоекономічні контракти потребують обов'язкового обліку (реєстрації)?

17. Який порядок і термін реєстрації зовнішньоекономічних контрактів?

18. Що таке "ІНКОТЕРМС"?

19. За якими категоріями класифіковані базисні умови поставки в ІНКОТЕРМС-90?

20. Протягом якого строку виручка резидента в іноземній валюті підлягає зарахуванню на його рахунок за зовнішньоекономічним контрактом?Яка санкція передбачена за порушення цього строку?

21. Відповідно до яких уніфікованих правил мають здійснюватися розрахунки за зовнішньоекономічними договорами?

22. Який наслідок передбачений законодавством за недотримання встановлених законодавством вимог про розрахунки за зовнішньоекономічними договорами?

23. Які види акредитивів Вам відомі? Які з них найпоширеніші в зовнішньоекономічних договорах?

24. Що таке "інкасо"? Які види інкасо вам відомі?

25. Які переваги та недоліки платежу шляхом інкасо проти документів або акцепту?

26. Які нормативні акти регулюють зовнішньоекономічні операції з давальницькою сировиною?

 

Практичне заняття

Задача № 1

Підприємство звернулося до господарського суду із позовом про визнання недійсним рішення державної податкової інспекції про стягнення пені за затримку зарахування на рахунок валютних коштів.

Рішенням господарського суду в позові відмовлено оскільки оплата за виконані позивачем роботи не надійшла в Україну у вигляді валютної виручки або товару. Голова господарського суду залишив рішення без змін.

Підприємство звернулось до вищого господарського суду України про перевірку постанови господарського суду в порядку нагляду, посилаючись на те, що кошти на рахунок підприємства не надійшли з вини не резидента, який внаслідок економічної кризи не зміг сплатити обумовлені договором кошти в грошовому або товарному вираженні.

Питання:

1. Яке рішення має прийняти Вищий господарський суд України?

Задача № 2

Спільне підприємство – резидент України уклало з не резидентом бартерний договір. Свої зобов‘язання перед не резидентом воно виконало вчасно та в повному обсязі , про те не резидент зі своєї вини не виконав зобов‘язання в частини своєчасної поставки товарів в Україну, порушивши тим самими передбаченим законодавством України строки проведення таких операцій. Керуючись арбітражним застереженням, що містилися в договорів, СП звернулося для вирішення спору до третейського суду. Не зважаючи на це, податкова інспекція нарахувала СП пеню за порушення ним передбачених законодавством строків ввезення товарів, що імпортується за бартерним договором. СП подало позов щодо визнання недійсним рішення податкової інспекції про стягнення санкцій.

Питання:

1. Які строки передбачаються законодавством для проведення товарообмінних (бартерних) операцій? Які санкції застосовуються за їх порушення?

2. Звернення до яких органів зупиняє перебіг строків проведення товарообмінних (бартерних) операцій, що встановлені законодавством? Чи належать третейські суди до їх числа?

3. Чи задовольнить суд позов СП до податкової інспекції?

 

Задача № 3

Спільне підприємство “Аккон” уклало з акціонерним товариством “Дорога” договір поставки обладнання з умовою його оплати у національній валюті України за ціною, встановленою в доларах США і обчисленою за офіційним курсом Національного банку України на день зарахування коштів на рахунок постачальника. Зважаючи на зміну курсу валюти, ціна обладнання на день платежу значно підвищилася, і покупець запропонував розірвати договір. Постачальник відмовився і покупець звернувся до суду із позовом про визнання договору не дійсним як такого, що суперечить вимогам закону.

Питання:

1. Чи має правове значення різниця між правовим категоріями “засіб вираження ціни продукції” і “засіб платежу”? На якій підставі використовувалася іноземна валюта у ситуації що розглядається.

2. Чи правомірне встановлення ціни договору в іноземній валюті?

3. Яке рішення має прийняти господарський суд?

Задача № 4

Товариство з обмеженою відповідальністю "Логос" (Україна) та компанія "Cincinnati Corp." (CUIA) здійснювали взаємні торговельні операції. 22 травня 1998 р. між ними було укладено договір, за яким українська сторона поставила до США 100 тис. тонн олії соняшникової на умовах відстрочки платежу. Зважаючи на скрутне фінансове становище американського партнера, який не міг упродовж 90 днів розрахуватися за поставлений товар, сторонами було вирішено при розрахунку суми контракту на по ставку в Україну автомобілів "Chrysler", торгівлею якими займалася компанія "Cincinnati Corp.", врахувати заборгованість за контрактом на поставку олії, тим самим проводячи залік взаємної заборгованості.

Питання:

1.Який порядок проведення заліку взаємних вимог? Чи допускається взаємозалік у зовнішньоекономічній діяльності?

2.Яка природа взаємовідносин, що склалися між сторонами у ситуації, котра розглядається?

3.Чи є взаємозалік заборгованості підставою для не нарахування санкцій за прострочу 90-денного терміну, що встановлений Законом України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"?

Література

1. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.91 р.

2. Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23.09.94 р.

3. Закон України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" від 15.09.95 р.

4. Закон України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" від 23.12.98 р.

5. Закон України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" від 22.12.98 р.

6. Закон України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" від 22.12.98 р.

7. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет КМУ від 19.02.93 р. № 15-93.

8. Про квотування і ліцензування експорту товарів (робіт, послуг): Декрет КМУ від 12.01.93 р. № 6-93.

9. Указ Президента України "Про заходи щодо вдосконалення кон'юнктурно-цінової політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності" від 10.02.96 р. № 124/96.

10. Про деякі питання регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: Постанова КМУ від 29.04.99 р. № 756.

11. Перелік товарів (продукції, робіт, послуг), експорт яких забороняється за бартерними (товарообмінними) операціями. - Затв. постановою КМУ від 29.04.99 р. № 756.

12. Перелік високоліквідних товарів, у разі експорту яких за бартерним договором строк ввезення на митну територію України не має перевищувати 60 календарних днів з дати оформлення ввізної вантажної митної декларації. - Затв. постановою КМУ від 29.04.99 р. № 756.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 99; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.133.198 (0.008 с.)