Суб’єкти господарської діяльності. Організаційно-правові форми. Державна реєстраціяМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Суб’єкти господарської діяльності. Організаційно-правові форми. Державна реєстраціяП л а н

 

1. Поняття, ознаки та класифікація суб’єктів господарювання.

2. Фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності.

3. Підприємство та його різновиди.

4. Установчі документи господарських організацій, порядок їх створення та формування майна. Ліквідація, реорганізація.

5. Управління господарською організацією, система органів, порядок формування, компетенція.

6. Правове регулювання реєстрації суб’єктів господарювання. Державний реєстратор.

7. Процедура реєстрації припинення юридичних осіб та припинення підприємницької діяльності фізичними особами-підприємцями.

 

Завдання

 

7. Державний реєстратор відмовив у реєстрації в якості суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб: 17-річному громадянину України, 25-річному громадянину Німеччини та 18-річній особі без громадянства, посилаючись на те, що згідно з чинним законодавством України вони не вправі займатись підприємницькою діяльністю.

Чи правомірні дії державного реєстратора?

 

8. Прокурор звернувся до суду із позовом про визнання недійсним статуту підприємства з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю, засновниками якого були: особа без громадянства, 15-річний громадянин України, Казенне підприємство, Споживчий кооператив та Благодійний фонд. Прокурор навів такі підстави позову: згідно з чинним законодавством усі зазначені особи не вправі виступати засновниками господарських товариств; неможливим є створення підприємства з іноземними інвестиціями без участі іноземних фізичних або юридичних осіб.

Чи правомірні вимоги прокурора? Якими мають бути наступні дії прокуратури у випадку задоволення позову?

 

9. Громадянин Іванов є фізичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності. Крім того, Іванов є засновником приватного підприємства. Ділові партнери, кредитори громадянина Іванова, виявили, що майна, яке використовувалось ним у підприємницькій діяльності, недостатньо для задоволення їх вимог. У зв’язку з цим вони вирішили звернути стягнення на особисте майно Іванова, нерухоме майно, зареєстроване на ім’я його дружини, а також на грошові кошти, які знаходяться на поточному рахунку приватного підприємства, засновником якого є Іванов.

Чи підлягають задоволенню вимоги кредиторів?

 

10. До адвоката звернувся іноземний громадянин із запитом, в якому просив надати юридичні консультації з питань організації бізнесу в Україні. Іноземця, зокрема, цікавило, в якій організаційно-правовій формі слід створити юридичну особу, щоб вона відповідала наступним вимогам:

– мета – отримання прибутку;

– предмет діяльності – торгівля цінними паперами або послуги у сфері страхування та накопичувального пенсійного забезпечення;

– учасники – фізичні та юридичні особи резиденти та нерезиденти;

– можливість концентрації капіталу в значних розмірах;

– управління – всіма його учасниками;

– підвищений рівень забезпеченості вимог кредиторів.

Підготуйте письмову юридичну консультацію з цих питань.

 

11. У ТОВ два учасники, кожний з яких володіє 50 % у статутному фонді. Один із засновників подав державному реєстратору нотаріально засвідчену заяву про вихід зі складу учасників товариства, а потім висунув вимогу до товариства про негайну видачу йому його частки в майні й у прибутку товариства.

Чи правомірна така вимога? У якому порядку і в які строки здійснюються розрахунки з учасником, який вибув із товариства з обмеженою відповідальністю? Як можна вирішити спір?

 

12. Громадянин Франції, перебуваючи на території України, уклав з юридичною фірмою договір на реєстрацію створеного ним товариства з обмеженою відповідальністю. У грудні 2006 р. документи було підготовлено та нотаріально посвідчено, відкрито тимчасовий поточний рахунок. У січні 2007 р. засновник перерахував грошові кошти на поточний рахунок і юристи з необхідним пакетом документів звернулися до державного реєстратора з проханням зареєструвати ТОВ, створене іноземцем. Однак державний реєстратор відмовив у проведенні реєстрації, посилаючись на те, що статутний фонд ТОВ визначався, виходячи з мінімальної заробітної плати, що діяла в грудні 2006 р. Однак з 01.01.2007 р. мінімальна заробітна плата була підвищена, у зв’язку з чим реєстратор запропонував привести розмір статутного фонду ТОВ у відповідність з новими вимогами.

Чи правомірна відмова державного реєстратора?

 

13. У 1992 р. створено й зареєстровано в установленому порядку “Мале колективне сільськогосподарське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю “Колгосп “Червоний Жовтень”.

У 2004р. у підприємства виникла необхідність внести зміни в установчі документи. У зв’язку з цим відповідні документи були подані до районної держадміністрації для реєстрації змін. Однак державний реєстратор відмовив у прийомі документів, мотивувавши свої дії тим, що для проведення реєстрації змін необхідно привести установчі документи підприємства у відповідність до чинного законодавства, а саме:

– збільшити статутний фонд, оскільки збільшився мінімальний розмір заробітної плати;

– виключити з найменування підприємства посилання на “колгосп”, тому що чинним законодавством не передбачено такої організаційно-правової форми, та посилання на “колективне сільськогосподарське підприємство”, оскільки не можна об’єднувати в найменуванні посилання на дві різні організаційно-правові форми (КСП та ТОВ).

– перейменувати “Мале підприємство” на “Спільне підприємство з іноземними інвестиціями”, оскільки серед нових учасників ТОВ є громадянин Німеччини.

Чи відповідають чинному законодавству вимоги державного реєстратора?

 

14. У 2005 р. директор Підприємства звернувся в Харківське обласне управління статистики з заявою про виключення Підприємства з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України.

Як підставу для цього він надав постанову господарського суду про визнання Підприємства банкрутом.

Підготуйте відповідь органа статистики.

 

15. Один із учасників товариства відступив свою частку іншому учаснику. Документи про реєстрацію цих змін в установчих документах товариства були надані державному реєстратору лише рік потому. Державний реєстратор відмовив у реєстрації змін в установчих документах, посилаючись на те, що зміни подані з пропуском строку.

Чи правомірні дії реєстратора? Протягом якого часу зміни до установчих документів повинні були бути подані на реєстрацію? Які наслідки пропуску цього строку? З якого моменту другий учасник вважається таким, що набув прав на частку першого учасника? Чи може перший учасник скасувати передачу своєї частки другому учаснику до реєстрації відповідних змін?

Нормативно-правові акти та література

Конституція України від 28.06.96 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30 – Ст. 141.

Цивільний кодекс України від 16.01.03 р. // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 11 – Ст. 461.

Господарський кодекс України від 16.01.03 р. // Там же. – 2003. – № 11 – Ст. 462.

Про господарські товариства: Закон України від 19.09.91 р. // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. № 49 – Ст. 68.

Про споживчу кооперацію: Закон України від 10.04.92 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 30. – Ст. 414.

Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17.07.97 р. // Офіц. вісн. України. – 1997. – № 33. – Ст. 1.

Про кооперацію: Закон України від 10.07.03р. // Там же. – 2003. – № 33. – Ст. 1774.

Про колективні сільськогосподарські підприємства: Закон України від 14.02.92 р. // Відом. Верхов. Ради України. –1992. – № 20. – Ст. 272.

Про приватизацію державного майна: Закон України від 04.03.92 р. // Там же. – 1992. – № 24. – Ст. 348.

Про приватизацію майна невеликих державних підприємств (малу приватизацію): Закон України від 06.03.92 р. // Там же. – 1992. – № 24. – Ст. 350.

Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10.04.92 р. // Там же. –1992. – № 30. – Ст. 416.

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15.05.03 р. // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 25. – Ст. 1172.

Вінник О.М. Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище – К.: Знання. – 1998. – 308 с.

Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Автореф. дис....д-ра юрид. наук (12.00.03). – К. – 2004. – 36с.

Кибенко Е.Р. Корпоративное право Украины. Учебное пособие. – Харьков: Эспада, 2001. – 288с.

Кочергина Е.А. Содержание организационно-правовых форм предпринимательских обществ: интересы, функции, правовые средства – Харьков: Основа, – 2005. – 233с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.009 с.)