Здійснювати збір і обробку персональних даних моєї дитини. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Здійснювати збір і обробку персональних даних моєї дитини.Передавати інформацію про дитину до Єдиного державного демографічного реєстру, будь-яких баз даних і реєстрів, інших організацій, осіб, країн.

Виготовляти на ім'я дитини будь-які документи з використанням ідентифікаторів особи.

ВИМАГАЮ:

Реєстрацію народженої дитини здійснювати за раніше встановленими формами:

за ім'ям (прізвище, власне ім'я, по батькові); без присвоєння і використання ідентифікатора; без збору та обробки персональних даних дитини; без внесення інформації про неї до Державного реєстру.

Вважаю за свій християнський та громадянський обов'язок попередити, що у випадку розбудови в Україні цієї згубної міжнародної системи як частини плану глобальної перебудови світу держава буде позбавлена свого суверенітету, а людина в цьому житті втратить особисту свободу і стане об'єктом жорсткого тотального контролю і управління, а в майбутньому, як про це говорить Откровення Іоанна Богослова, її чекають вічні муки.

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» прошу надіслати мені письмову відповідь на вказану вище адресу.

З повагою______________
підпис

__________201__р.

Форма 12Т-2-уд-рег_реб Міністру юстиції України 01001 м.Київ, вул.Городецького, 13 Начальнику відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби______________________________районного управління юстиції у_____________________________________області ___________________________________________________________ адреса ______________________­___________________________________________ від кого _________________________________________________________________ адреса

ЗАЯВА

про заборону збору і обробки персональних даних народженої дитини;

про вимогу знищення всіх ідентифікаторів, якщо вони присвоєні дитині;

про заборону передачі персональних даних дитини у ЄДДР

Я, __________________________________________________________________________________,
(прізвище, власне ім'я, по батькові)

_______________________________________народженої _________________________________________
(батько/мати, законний представник) (число, місяць, рік народження)

дитини ___________________________________________________________________________________,
(прізвище, власне ім'я, по батькові)

Заявляю наступне.

Реєстрація моєї новонародженої дитини була проведена ________________________.

Відповідно до Конституції України, яка має найвищу юридичну силу (ст.8), «людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю» (ст.3), «кожна людина має право на свободу» (ст.29); «захист суверенітету України, забезпечення її інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу» (ст.17).

Згідно з п.1 розділу І «Правил державної реєстрації актів громадянського стану в Україні», затверджених Наказом Міністерства юстиції № 52/5 від 18.10.2000 (далі — Правила), метою державної реєстрації народження дитини єзабезпечення реалізації її прав та офіційного визнання і підтвердження державою факту її народження. Відповідно п. 9 Правил відомості проадресу,дату і місце народження є конфіденційними і розголошенню не підлягають».

Ст.3 Закону України від 01.07.2010 р. №2398-VI «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» зазначає, що відомості про народження дитини підлягають «внесенню до Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Єдиного державного демографічного реєстру. Згідно з п. 1 ст. 10 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», «внесення інформації до Реєстру здійснюється уповноваженими суб'єктами за зверненням заявника, на підставі інформації державних органів реєстрації актів цивільного стану, органів реєстрації фізичних осіб. У разі якщо інформація про особу вноситься до Реєстру вперше, автоматично формується унікальний номер запису в Реєстрі». Це положення є грубим порушенням конституційних прав моїх, моєї народженої дитини, всіх громадян України. Висновки наукових експертиз різних країн (Греції, Росії, України) однозначні: цифровий ідентифікатор людини для електронної системи є ім'ям людини. Цивільний кодекс України констатує, що людина має право на ім'я (ст. 294), що ім'я людини як і її здоров'я, і життя, честь і гідність є «особистим немайновим благом (ст. 201), що людина «набуває прав та обов’язків і здійснює їх під своїм ім’ям. Ім’я ...складається із прізвища, власного імені та по батькові» (ст.28), а не з «унікального номеру запису в Реєстрі» чи «індивідуального штрих-коду» тощо. Відповідно до Сімейного кодексу України «прізвище дитини визначається за прізвищем батьків» (ст.145), «ім'я дитини визначається за згодою батьків» (ст.146), «по батькові дитини визначається за іменем батька» (ст.147).

Постанова Верховної Ради України № 3248-VI від 19 квітня 2011 року закликає нас усіх пам'ятати про дійсність вироку Міжнародного Нюрнберзького трибуналу, який у 1946 році визнав присвоєння людині персонального номеру та таврування ним злочином проти людства, що не має терміну давності. Погоджуюся з вироком Нюрнберзького трибуналу і вважаю присвоєння людям номерів та розбудову системи на основі персональних номерів злочином проти людства.

Згідно з висновками наукових експертиз штрих-кодовий варіант запису цифрового ідентифікатора людини, який використовується при автоматизованої обробці даних, містить у собі антихристову символіку, що є образою для християнина його релігійних почуттів. Згідно зі ст.4 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» така образа спричиняє «відповідальність, установлену законом». Ст.161 Кримінального кодексу України визначає міру покарання за «образу почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями».

Згідно ст.32 Конституції України «не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди». Термін «згода» відповідно до Закону «Про захист персональних даних» означає «добровільне волевиявлення». Обмеження цього права заборонено Конституцією України: «кожна людина має право на свободу» (ст. 29), «конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод» (ст.22). Відповідно до Рішення Конституційного Суду України про офіційне тлумачення положень частин першої, другої ст.32 Конституції України у системному зв’язку з частиною другою ст.34 цієї Конституції: «збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене» (м.Київ, 20.01.2012, №2-рп/2012, Справа №1-9/2012). Отже, громадяни мають право добровільно вирішувати: давати чи не давати згоду на збір і обробку своїх персональних даних, а держава зобов'язана надати громадянам можливість реалізувати кожне своє конституційне право без збору і обробки персональних даних. Цілком природно, що в такому разі за громадянами залишаються раніше встановлені форми обліку, документів, які існували до впровадження системи цифрової ідентифікації людини та збору і обробки персональних даних.

З урахуванням вищенаведеного, користуючись правом на «самозахист своєї дитини» (п.1 ст.154 Сімейного кодексу України),керуючись статтями 1, 3, 8, 17, 21, 22, 28, 29, 32, 35, 53, 60 Конституції України, ст.3 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»,

ВИМАГАЮ:

1.Знищити «унікальний номер запису в реєстрі», якщо він присвоєний моїй дитині, та інші будь-які цифрові ідентифікатори (ідентифікаційний номер, реєстраційний номер облікової картки платника податків, ідентифікатор на основі серії і номера свідоцтва про народження тощо).

Знищити всю інформацію про мою дитину зЄдиного державного демографічного реєстру, якщо її було до нього передано.

3. Реєстрацію народженої дитини здійснювати за раніше встановленими формами: за ім'ям (прізвище, власне ім'я, по батькові).

ЗАБОРОНЯЮ:

Присвоювати моїй дитині будь-які цифрові, штрих-кодові, радіочастотні, біометричні ідентифікатори, а також ідентифікатори на основі серії і номера свідоцтва про народження тощо (далі — цифрові ідентифікатори) та використовувати їх.

Здійснювати збір і обробку персональних даних моєї дитини.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 114; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.91.0.112 (0.008 с.)