Про підтвердження відмови від ідентифікаційного номера, інших ідентифікаторів,Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Про підтвердження відмови від ідентифікаційного номера, інших ідентифікаторів,про вимогу ведення податкового обліку за раніше встановленими формами
про вимогу знищення інформації із реєстрів і баз даних

Я, ________________________________________________________________________________, цією заявою офіційно підтверджую, що я відмовився(лась) від ідентифікаційного номера __ __ _____ року на підставі Закону України №1003-XIV від 16.07.1999р. (далі — Закон №1003), яким внесено зміни до Закону № 320/ВР від 22.12.1994 р. «Про Державний реєстр фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів» (далі — Закон «Про ДРФО»). Закон №1003 лише проголосив те право, яким ми володіємо споконвіку: право на облік за раніше встановленими формами (які були до прийняттяЗакону «Про ДРФО»), за ім'ям, без ідентифікаційного (за суттю) номера, без внесення інформації до будь-якого Державного реєстру. Відповідно до Цивільного кодексу України право на «ім'я» (ст.294), на використання імені «у всіх сферах своєї діяльності» (ст.296), як і право на «свободу» (ст.288); «повагу до гідності та честі» (ст.297); «особисту недоторканність» (ст.289) – є немайновими правами, які належать кожній людині від народження, і від яких людина «не може відмовитися, а також не може бути позбавлена цих прав», і якими людина «володіє довічно» (ст.269). І право це ніхто не може ні скасувати, ні навіть звузити, воно залишається за нами. Про те однозначно свідчить і ст.22 Конституції України: «Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод». Закон може «втратити чинність», а право – ні.

Неприйняття мною ідентифікаційного номера означає неприйняття взагалі будь-якого ідентифікатора моєї особи (цифрового, штрихкодового, електронного, біометричного тощо), як би він не називався і не формувався: ідентифікаційний номер,індивідуальний податковийномер/номерДРФО,податковий номер,реєстраційний номер облікової картки платника податків,номер на підставі серії і номеру паспорта, персональний номер, модифікований ідентифікаційний номер, унікальнийномер запису в ЄДДР, соціальний номер тощо. Заперечую проти обліку за серією та номером паспорта в окремому реєстрі Державного реєстру. Присвоєння людині, яка відмовилась від ідентифікаційного (за суттю) номера, іншого ідентифікатора, зокрема, сформованого із серії і номеру паспорта —є обманом, неприпустимим порушенням Конституції, Цивільного кодексу України і просто загальнолюдських норм.Вимагаю знищити всі ціідентифікаторимоєї особи і ніколи мені більш їх не присвоювати.

Відмовляюсь від облїкової картки (повідомлення) і вимагаю їх знищити.

Я не надавав(ла) і не надаю згоди на збір і обробку своїх персональних даних, забороняю їх збір і обробку. Відповідно до Рішення Конституційного Суду України «збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя» (м.Київ, 20.01.2012, №2-рп/2012, Справа №1-9/2012).

Забороняю передачу будь-яких даних про мене до Єдиного державного демографічного реєстру(далі – ЄДДР), прийняття закону про який всуперечволі народу, з ігноруванням Конституції України вважаю зрадою нашої Батькивщини і народа нашої держави.

Прошу вести мій податковий облік за раніше встановленими формами, виключно за моїм ім'ям: прізвищем, ім'ям, по батькові (при потребі використовувати інформацію з обмеженого переліку: місце фактичного проживання, рік і місце народження, місце роботи/навчання/служби).

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» прошу надати мені письмове підтвердження: 1) про знищення всіх без винятку ідентифікаторів моєї особи; 2) про ведення податкового обліку щодо мене за раніше встановленими формами; 3) про знищення інформації про мене з реєстрів і баз даних; 4) про те, що мої персональні дані не передавалися і не будуть передаватися до ЄДДР, інших реєстрів і баз даних.

 

З повагою

________________
підпис

____________201___р.

Форма 06Т-ов-страх_свід Пенсійний фонд України 01601, м.Київ-14, вул. Бастіонна, 9   Від___________________________________ ______________________________________ ______________________________________ адреса

 

ЗАЯВА

про відмову від свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

про підтвердження відмови від будь-якого ідентифікатора моєї особи;

Про вимогу вести пенсійний облік за раніше встановленими формами

Я, __________________________________________________________________________________, через відсутність інформації про цілі і наслідки цифрового кодування людей в Україні (інших країнах), ___________р. неусвідомлено отримав(ла) свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі – свідоцтво), видане Пенсійним фондом України. Виявилося, що свідоцтво містить ідентифікаційний номер і його штрихкодове зображення.

Підтверджую, що я відмовився(лась) від ідентифікаційного номера ___ ___ _______ р. на підставі Закону України №1003-XIV від 16.07.1999р. (далі — Закон №1003), яким внесено зміни до Закону № 320/ВР від 22.12.1994р. «Про Державний реєстр фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів» (далі — Закон «Про ДРФО»). Право на будь-який облік за своїм власним ім'ям і за раніше встановленими формами (які діяли до прийняття Закону «Про ДРФО») є у всіх громадян України, тому що іншого обліку до прийняття вказаного закону не існувало. Закон №1003 лише проголосив те право, яким ми володіємо споконвіку і довічно. Про те, що право це не може бути скасовано, а залишається за нами, однозначно свідчить Конституція України (ст.22) і Цивільний кодекс України (статті 28, 294, 296, 288, 297, 289, 269). Закон може «втратити чинність», а право – ні.

Неприйняття мною ідентифікаційного номера означає неприйняття взагалі будь-якого ідентифікатора моєї особи (цифрового, штрихкодового, електронного, біометричного тощо), як би він не називався і не формувався: ідентифікаційний номер, індивідуальний податковий номер/номер ДРФО, податковий номер, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер на підставі серії і номеру паспорта, персональний номер, модифікований ідентифікаційний номер, унікальний номер запису в ЄДДР, соціальний номер тощо. Неприпустимим порушенням Конституції, Цивільного кодексу України і просто загальнолюдських норм є присвоєння людині, яка відмовилась від ідентифікаційного номера, іншого ідентифікатора, зокрема, сформованого із серії і номеру паспорта. Вимагаю знищити всі ці ідентифікатори і ніколи мені не присвоювати ніякі інші.

Не надаю згоди на збір і обробку своїх персональних даних, забороняю їх збір і обробку. Відповідно до Рішення Конституційного Суду України «збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя» (м.Київ, 20.01.2012, №2-рп/2012, Справа №1-9/2012).

Забороняю передачу будь-яких даних про мене до Єдиного державного демографічного реєстру(ЄДДР), прийняття закону про який всуперечволі народу, з ігноруванням Конституції України вважаю зрадою нашої Батькивщини і народа нашої держави.

Прошу вести мій пенсійний облік за раніше встановленими формами виключно за моїм ім'ям: прізвищем, ім'ям, по батькові (при потребі використовувати інформацію з обмеженого переліку: місце фактичного проживання, рік і місце народження, місце роботи/навчання/служби).

Відмовляюся від свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування і повертаю його у Пенсійний фонд України для знищення.

Повідомляю Вас, що заяву про підтвердження відмови від будь-яких ідентифікаторів моєї особи надіслано мною також до ДФС України і до ДПІ в _______________________________________ ГУ ДФС.

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» прошу надати мені письмове підтвердження: 1) про знищення всіх без винятку ідентифікаторів моєї особи; 2) про ведення мого пенсійного обліку за раніше встановленими формами; 3) про знищення інформації про мене з реєстрів і баз даних Пенсійного фонду України; 4) про те, що мої персональні дані не передавалися і не будуть передаватися до ЄДДР, інших реєстрів і баз даних.

З повагою________________
підпис

____________201___р.

 

ДОДАТОК:1. Свідоцтво (оригінал) про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (перекреслено мною) – для знищення. 2. Копії заяв до ДФС України (вх.№____________ від __________) і до ДПІ в ____________ районі ГУ ДФС у м.______________ (вх.№ _______________ від ____________) про підтвердження моєї відмови від ідентифікаторів.

Форма 06Т-нв-страх_свід   Пенсійний фонд України 01601, м.Київ-14, вул. Бастіонна, 9 Від___________________________________ ______________________________________ ______________________________________ адреса

 

ЗАЯВАПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 107; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.229.51 (0.011 с.)