ТОП 10:

Инфопедия — категория Электротехника: 1 Страница

Материала по категории - Электротехника на сайте Инфопедия всего: 784 страниц.

Электротехника - 1 Страница

ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ Оптимизация развивающихся систем электроснабжения Электроэнергетические системы и сети ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ Лінійні кола постійного струму з ідеальними джерелами ЕРС та струму Розрахунок несиметричних трифазних кіл Лінійні трифазні кола з несинусоїдними ЕРС Комплексна розрахунково-графічна робота №1 Розрахунок електричного поля двох паралельних циліндрів Розрахунок лінійних електричних кіл однофазного струму Розрахунок однофазних та трифазних електричних кіл з несинусоїдними ЕРС Перехідні процеси в лінійних електричних колах Розрахунок магнітних кіл постійного струму Приклад розрахунку напруженості Лінійні однофазні кола з несинусоїдними ЕРС Магнітні кола постійного струму Электрическое поле. Электрические цепи постоянного тока Тема 6.3 Символический метод расчета цепей переменного тока. УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ №2 ВИМІРЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ В ТРИФАЗНИХ КОЛАХ Опрацювання результатів дослідів ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ВОЛЬТМЕТРАМИ Й АМПЕРМЕТРАМИ ЯК КОРИСТУВАТИСЯ УНІВЕРСАЛЬНИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯК ОФОРМЛЯТИ ЗВІТ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ Тема: Дослідне вивчення нелінійного електричного кола Тема: ДОСЛІДНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ( R, L, M ) ІНДУКТИВНО Саввин Д.Д., Слухаев Н.Г., Семенченко А.И. Токи и напряжения во всех ветвях симметричной трёхфазной цепи Расчет методом симметричных составляющих несимметричного режима в трехфазной цепи Для лабораторних занять по дисципліні Тема 5 «СИМВОЛІЧНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ ЗМІННОГО СИНУСОЇДНОГО СТРУМУ» Множення й ділення комплексних величин Закони Кірхгофа в комплексній формі Тема 1 «ЛІНІЙНІ НЕРОЗГАЛУЖЕНІ КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ» Електричне коло і її елементи Застосування Законів Кірхгофа для розрахунку розгалужених кіл Тема 3 «НЕРОЗГАЛУЖЕНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА ЗМІННОГО СИНУСОЇДНОГО СТРУМУ» Коло змінного синусоїдного струму з послідовно з'єднаними котушкою й конденсатором Загальний випадок кола змінного синусоїдного струму Завдання 1 логічно-понятійного характеру ТЕМАТИЧНЕ КОМПЛЕКСНЕ КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ Електричне коло змінного синусоїдного струму з паралельно з'єднаними резистором, ідеальною котушкою й ідеальним конденсатором Еквівалентні розрахункові схеми Розрахунок розгалужених кіл методом провідностей Передача електричної енергії по лінії змінного струму Кругова діаграма нерозгалуженого кола Компенсація реактивної потужності Експериментальне дослідження 1 Експериментальне дослідження 2 Розрахункова схема експериментальної установки Послідовне з'єднання індуктивно зв'язаних елементів Еквівалентна схема індуктивно зв'язаних елементів із загальною точкою Виконання експериментального дослідження РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТЬ ТА ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ РОБІТ В ЛАБОРАТОРІЯХ КАФЕДРИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ Л А Б О Р А Т О Р Н А Р О Б О Т А № 1 Л А Б О Р А Т О Р Н А Р А Б О Т А № 2 Л А Б О Р А Т О Р Н А Р О Б О Т А № 3 Л А Б О Р А Т О Р Н А Р О Б О Т А № 4 Л А Б О Р А Т О Р Н А Р О Б О Т А № 5 Розрахунково–графічний аналіз результатів експерименту Л А Б О Р А Т О Р Н А Р О Б О Т А № 7 (23)
1 | 2 | 3 | 4 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.201.18.139 (0.029 с.)