ТОП 10:

Основні завдання підрозділів і служб ОВС у розкритті злочинів2.1. Швидке та повне розкриття злочинів досягається шляхом поєднання зусиль усіх органів і підрозділів ОВС, забезпечення належного рівня їх взаємодії, відповідно до вимог законодавства отримання, збирання,
накопичення та використання інформації про осіб, причетних до їх учинення, а також події і факти, які можуть сприяти розкриттю злочинів, що є невід'ємним завданням для всіх без винятку працівників ОВС. Безпосередню організацію роботи зі збору інформації здійснює керівник ОВС.

2.1.1. Збір працівниками ОВС інформації здійснюється як у процесі виконання своїх основних службових обов'язків, так і під час неформального спілкування з громадянами в службовий та неслужбовий час. Отриману інформацію працівники ОВС зобов'язані письмово доповідати безпосереднім керівникам для її використання службами, які виконують основні обов'язки з розкриття злочинів.

2.1.2. Оперативні підрозділи забезпечують збирання, накопичення, систематизацію отриманої інформації та здійснюють її перевірку з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочинів, а також подій і фактів, які можуть сприяти їх розкриттю.

2.2. Головними службами, які виконують основні обов'язки з розкриття і розслідування злочинів та відповідають за кінцевий результат роботи, є органи досудового слідства, органи дізнання, підрозділи кримінальної міліції і боротьби з організованою злочинністю. Разом з ними за розкриття злочинів відповідають і всі інші підрозділи ОВС у межах їх компетенції.

2.3. На служби і підрозділи ОВС покладаються такі основні завдання та функції з розкриття злочинів:

2.3.1. Слідчі ОВС організовують роботу СОГ на місці події та керують
діями її членів. Виконують у межах компетенції завдання кримінального
судочинства, порушують кримінальну справу в кожному випадку виявлення
ознак злочину, уживають усіх передбачених законом заходів для встановлення події злочину, осіб, винних у його вчиненні, та їх покарання.

Під час розслідування кримінальної справи здійснюють усебічний, повний і об'єктивний розгляд обставин, які підлягають доказуванню, у їх сукупності, у межах компетенції виконують інші функції, покладені на них кримінально-процесуальним законодавством. Разом з працівниками органу дізнання висувають версії, розробляють і складають узгоджені плани комплексного проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів з розкриття злочинів, У встановленому порядку дають органам дізнання доручення щодо проведення оперативно-розшукових заходів і слідчих дій. Такі доручення є для органів дізнання обов'язковими до виконання.

2.3.2. Працівники підрозділів дізнання в разі відсутності слідчого
забезпечують охорону місця події до приїзду слідчого, який проводить огляд
місцевості, приміщення, предметів і документів, та вживають заходи для
розкриття злочину. У взаємодії з працівниками інших підрозділів ОВС
оперативно реагують на заяви і повідомлення про вчинені злочини, уживають заходів для встановлення осіб, які їх учинили, збирають і закріплюють докази їх вини, усебічно й об'єктивно здійснюють у межах компетенції розслідування кримінальних справ та провадження за протокольною формою досудової підготовки матеріалів.

2.3.3. Працівники карного розшуку вживають пошукових та оперативно-розшукових заходів з розкриття злочинів, насамперед тяжких і особливо тяжких, а також злочинів, які набули суспільного резонансу, учинених із застосуванням вогнепальної зброї, вибухових речовин, групою осіб, серійного характеру, установлюють і розшукують осіб, які їх учинили.

Щодекади доповідають рапортом керівникові служби для подальшої доповіді першому заступникові (заступникові) начальника ОВС - начальнику кримінальної міліції для розгляду інформацію, що стосується злочинів .а причетності до їх учинення осіб, а також взаємопов'язані з цією інформацією відомості про події і факти, які віднесено до компетенції інших оперативних підрозділів. За вказівкою першого заступника (заступника) начальника ОВС - начальника кримінальної міліції перевірку цієї інформації здійснюють відповідні оперативні підрозділи згідно з їх компетенцією або безпосередньо працівники карного розшуку.

Отриману інформацію про протиправну діяльність осіб, які перебувають на обліку в міліції громадської безпеки, у тому числі відносно яких установлено адміністративний нагляд або які формально підпадають під такий нагляд, працівники карного розшуку доводять до дільничних інспекторів міліції для вжиття відносно вказаної вище категорії осіб профілактичних заходів або притягнення їх до адміністративної відповідальності.

В обов'язковому порядку беруть участь у проведенні щоденних цільових інструктажів щодо вчинених злочинів, прикмет розшукуваних осіб, ознак викрадених речей і предметів перед заступанням на службу працівників патрульної служби та підрозділів міліції особливого призначення „Беркут".

2.3.4. Працівники ДСБЕЗ розкривають злочини у сфері економіки, а
також з використанням наявних можливостей, у тому числі оперативних,
уживають заходів щодо отримання інформації про осіб, причетних до вчинення
злочинів, розкриття або виявлення яких віднесено до компетенції інших
оперативних підрозділів.

З використанням наявних оперативних можливостей спільно з працівниками карного розшуку вживають заходів щодо отримання інформації про криміногенні об'єкти та ймовірні місця збування викраденого майна.

Отриману інформацію про осіб, причетних до вчинення злочинів, а також інші відомості про події і факти, пов'язані із зазначеними вище особами і злочинами, щодекади доповідають рапортом, а за тяжкими та особливо тяжкими злочинами доповідають негайно керівникові служби для подальшої доповіді першому заступникові (заступникові) начальника ОВС - начальнику кримінальної міліції з метою розгляду і перевірки цієї інформації службами і підрозділами ОВС згідно з їх компетенцією.

2.3.5. Працівники спеціальних підрозділів БОЗ за вказівкою Міністра
внутрішніх справ України, першого заступника Міністра - начальника
Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю, начальників
ГУМВС, УМВС здійснюють розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів,
учинених стосовно народних депутатів України, державних службовців І-Ш
категорій, а також стосовно лідерів, учасників організованих груп і злочинних
організацій, злочинна діяльність яких на момент учинення злочину відносно
них документувалася зазначеним підрозділом під час роботи за відповідними
ОРС. На вищезазначені нерозкриті злочини заводять і беруть до провадження
відповідні ОРС.

Надають узагальнену інформацію про осіб та об'єкти за базами даних, які функціонують у спеціальних підрозділах БОЗ, за запитами, підписаними начальниками структурних підрозділів МВС (ГУМВС, УМВС), які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, або начальником ОВС, виключно за наявності ОРС. Підставою для виконання такого запиту є письмовий дозвіл начальника ГУБОЗ (УБОЗ) або його першого заступника.

Систематично здійснюють взаємний обмін інформацією про осіб, причетних до вчинення злочинів, а також відомостями про події і факти з іншими оперативними підрозділами з метою її перевірки згідно з їх компетенцією.

2.3.6. Працівники БНОН перевіряють осіб, затриманих за злочини,
пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин,
прекурсорів, з метою встановлення джерел надходження коштів для їх
придбання, а також щодо причетності цих осіб до вчинення інших злочинів.
Результати відпрацювання кожної такої особи доповідають рапортом упродовж
трьох діб після її затримання начальникові підрозділу для подальшої доповіді
першому заступникові (заступникові) начальника ОВС - начальнику
кримінальної міліції для розгляду та використання в оперативно-розшуковій
діяльності підрозділами карного розшуку.

Спільно з працівниками карного розшуку здійснюють оперативне перекриття місць концентрації осіб схильних до вчинення злочинів (притонів, розважальних закладів, місць проведення дозвілля), місць збування викраденого майна з метою отримання інформації, яка сприятиме розкриттю злочинів.

Отриману інформацію про осіб, причетних до вчинення злочинів, а також інші відомості про події і факти, пов'язані із зазначеними виїде особами і злочинами, крім злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків, щодекади доповідають рапортом, а про особливо тяжкі та тяжкі злочини інформують негайно керівника служби для подальшої доповіді першому заступникові (заступникові) начальника ОВС - начальнику кримінальної міліції з метою розгляду і перевірки цієї інформації службами і підрозділами ОВС згідно з їх компетенцією або безпосереднього вжиття заходів підрозділом БНОН з її перевірки.

2.3.23. Підрозділи міліції на залізницяху межах компетенції
розкривають злочини, учинені на об'єктах залізничного транспорту. Письмово
інформують міськрайоргани за місцем проживання (тимчасової реєстрації)
затриманих осіб за вчинення цих злочинів для подальшої їх перевірки на
причетність до скоєння інших злочинів, зареєстрованих територіальними ОВС.

Про отримання інформації про осіб, причетних до вчинення злочинів, не пов'язаних з об'єктами залізничного транспорту, щотижня інформують територіальні ОВС, а за особливо тяжкими та тяжкими злочинами інформують їх негайно для перевірки цієї інформації зазначеними вище ОВС згідно з їх компетенцією.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.71.23 (0.007 с.)