ТОП 10:

Виявляти, запобігати, припиняти та розкривати злочини, вживати з цією Виконувати прийняті в установленому законом порядку і в межах своєї компетенції рішення прокурора, слідчого, суду.Повідомляти відповідним державним органам і громадським об’єднанням про аварії, пожежі, катастрофи, стихійне лихо та інші надзвичайні події, вживати невідкладних заходів для ліквідації їх наслідків, рятування людей і надання їм допомоги, охорони майна, що залишилось без нагляду.

Брати участь у проведенні карантинних заходів під час епідемій та епізоотій.

Подавати у межах наявних можливостей невідкладну, у тому числі медичну, допомогу особам, які потерпіли від правопорушень і нещасних випадків, перебувають у безпорадному або небезпечному для життя і здоров’я стані, а також неповнолітнім, які залишились без опікування.

2.2.10. Працівник органів внутрішніх справ на території України незалежно від посади, яку він обіймає, місцезнаходження і часу, у разі звернення до нього громадян або службових осіб з заявою, повідомленням про події, які загрожують особистій чи громадській безпеці, або у разі безпосереднього виявлення таких зобов’язаний:

· негайно сповістити про ці події будь-якими каналами зв’язку до найближчої чергової частини органу внутрішніх справ;

· вжити заходів щодо попередження і припинення правопорушень, рятування людей, подання допомоги особам, які її потребують, встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події тощо.

· метою оперативно-розшукові та профілактичні заходів, передбачені законодавством України.

Приймати і реєструвати заяви й повідомлення про злочини та адміністративні правопорушення, своєчасно приймати по них рішення.

Припиняти адміністративні правопорушення і здійснювати провадження у справах про них.

Обов’язки керівників та відповідальних чергових органів внутрішніх справ щодо реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення та події

3.1. З метою організації якісної перевірки повідомлень, розкриття злочинів, ліквідації наслідків надзвичайних подій, забезпечення взаємодії працівників
органів та підрозділів внутрішніх справ, інших міністерств і центральних органів виконавчої влади, своєчасного інформування інстанцій, на місця подій обов’язково повинні виїжджати :

Начальники ГУМВС, УМВС, міськуправлінь або особи, які виконують їх обов’язки, – при отриманні повідомлень про резонансні вбивства, розбої, злочини, учинені із застосуванням вогнепальної зброї чи вибухівки, інші злочини та надзвичайні події, що можуть викликати широкий громадський резонанс.

Відповідальні чергові ГУМВС, УМВС, міськуправлінь – при отриманні повідомлень про особливо тяжкі злочини, інші резонансні злочини та надзвичайні події.

Відповідальні чергові МРЛО та підпорядкованих їм територіальних чи транспортних підрозділів – при отриманні повідомлення про злочин чи іншу надзвичайну подію, інформація про які подається до МВС, ГУМВС, УМВС.

Інші особи керівного складу органів і підрозділів внутрішніх справ направляться на місця подій у випадках, передбачених Картотекою невідкладних дій чергового ОВС (додаток 8 до інструкцій, затверджених наказом МВС України від 18.08.1992 № 485) або за рішенням начальників чи відповідальних чергових ГУМВС, УМВС, міськуправлінь.

Начальники і відповідальні чергові ОВС, інші посадові особи при виїзді на місця подій зобов’язані мати при собі табельну вогнепальну зброю, боєприпаси, засоби бронезахисту та бути одягнені у формений одяг (працівники оперативних підрозділів, крім відповідальних чергових, можуть бути у цивільному). До їх одягу повинна бути прикріплена картка працівника ОВС.

У випадку неможливості негайного реагування силами добових нарядів на всі отримані повідомлення про злочини, інші правопорушення та події начальник МРЛО або особа, що виконує його обов’язки, визначає додаткові сили і засоби, які необхідно задіяти для перевірки цих повідомлень, та дає вказівку черговому щодо їх направлення на місця подій.

Начальники ГУМВС, УМВС, МРЛО забезпечують підтримання постійної готовності сил і засобів до оперативного реагування на повідомлення, навчання підлеглого особового складу дій у типових та екстремальних ситуаціях, підвищення професійної його майстерності, ужиття заходів недопущення втрат та поранень працівників ОВС.

Обов’язки працівників чергових частин органів внутрішніх справ щодо реагування на повідомлення про правопорушення та інші події

При зверненні до чергової частини громадян, посадових осіб або представників громадських формувань черговий зобов’язаний уважно вислухати заявника, з’ясувати час, місце, спосіб та інші обставини правопорушення чи події. Якщо в заяві (повідомленні) йдеться про питання, не віднесене до компетенції органів внутрішніх справ, заявнику слід ввічливо роз’яснити, куди саме він має звернутися.

При отриманні від заявника (телефоном чи особисто) інформації про злочин, інше правопорушення чи подію, реагування на які віднесене до компетенції ОВС, черговий МРЛО або його помічник зобов’язані:

Зареєструвати отриману інформацію у Книзі обліку інформації про злочини і події (далі – КОЗП). При особистому зверненні громадян до чергової частини з усною заявою про злочин – зареєструвати її у КОЗП і після виконання вимог п.п. 4.2.2 – 4.2.4 цієї Інструкції з’ясувати особу заявника, скласти протокол-заяву з додержанням вимог кримінально-процесуального законодавства (попередити заявника про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення, що підтверджується його підписом у протоколі). Оперативний черговий має право доручити з’ясування особи заявника та складання протоколу- заяви іншому члену добового наряду, але лише після реєстрації усної заяви до КОЗП.

Усна заява про конкретний злочин особи, яка перебуває в середньому чи тяжкому стані сп’яніння, також одразу реєструється у КОЗП, а протокол-заява складається після витвереження заявника.

Негайно направити на місце події слідчо-оперативну групу (далі -СОГ) чи оперативну групу, дільничного інспектора міліції, інші наряди або окремих посадових осіб.

Доповісти про отриману інформацію начальникові ОВС і відповідальному черговому, а про злочини та інші надзвичайні події, інформація про які подається до МВС, ГУМВС, УМВС, повідомити вищестоящій черговій частині.

Ужити всіх заходів щодо попередження або припинення правопорушення, організувати невідкладні дії з розкриття злочину по «гарячих слідах», затримання правопорушників, надання допомоги потерпілим, ліквідації негативних наслідків злочинів, інших правопорушень та подій, користуючись при цьому Картотекою невідкладних дій чергового ОВС (додаток 8 до інструкцій, затверджених наказом МВС України від 18.08.1992 № 485) і керуючись Положенням про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ, затвердженим наказом МВС України від 17.10.1993 № 701.

При тимчасовій відсутності в черговій частині КОЗП інформація про злочин (подію) може бути записана до зошиту для записів чергових, але не пізніше ніж через 15 хвилин ця інформація повинна бути перенесена до КОЗП. Виносити КОЗП, які розпочаті і не закінчені, за межі адмінбудинку ОВС заборонено. У разі необхідності пред’явлення цих КОЗП до вищестоящих інстанцій, судових та правоохоронних органів слід використовувати їх електронні версії або ксерокопії.

При отриманні одночасно двох і більше повідомлень про злочини, інші правопорушення та події черговий повинен задіяти для реагування на них додаткові СОГ і оперативні групи. У випадку неможливості негайно перевірити ці повідомлення наявними силами доповісти про це начальнику ОВС (особі, яка його заміщає), за його вказівкою зібрати, екіпірувати та направити на місця подій додаткові сили і засоби.

При отриманні заяви, повідомлення про злочин чи подію, що мали місце на території обслуговування іншого МРЛО, черговий після виконання вимог п.п. 4.2.2 – 4.2.4 цієї Інструкції зобов’язаний поінформувати про злочин (подію) чергову частину відповідного ОВС, а зібрані матеріали направити за територіальністю або передати під розписку представникові ОВС, на території якого скоєний злочин чи подія, разом з особами, затриманими за підозрою у вчиненні цього злочину (у КОЗП та книзі обліку доставлених ставляться відмітки про це із зазначенням номера справи канцелярії, де зберігається розписка). Якщо інформація про такий злочин (подію) отримана телефоном, вона може бути передана за територіальністю також телефоном, а у графі 8 КОЗП зазначається назва органу внутрішніх справ, куди передана ця інформація, прізвище чергового, який її прийняв, та номер, під яким він зареєстрував її у КОЗП.

Про злочини, підслідні органам прокуратури або Службі безпеки України, оперативний черговий зобов’язаний негайно повідомити чергового відповідного органу або служби, вжити необхідних заходів для попередження та припинення злочину, організувати проведення невідкладних дій щодо його розкриття і розшуку злочинців.

Якщо заява, повідомлення про правопорушення (подію) надійшла до чергової частини ГУМВС, УМВС або міськуправління, черговий зобов’язаний:Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.25.104 (0.004 с.)