ТОП 10:

Інcтрукція з організації реагування органів внутрішніх справ на повідомлення про злочини, інші правопорушення та події затверджена НаказомМВС України 04 «жовтня 2003 р. № 1155(Витяг)

Загальні положення

Ця Інструкція регламентує діяльність органів і підрозділів внутрішніх справ з питань реагування на заяви, повідомлення про злочини, інші правопорушення та події, а також організаційні і практичні заходи щодо вдосконалення цієї роботи.

Основні завдання органів внутрішніх справ щодо реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення та події:

Підтримання постійної готовності сил і засобів до оперативного реагування на повідомлення.

Реєстрація всіх заяв, повідомлень, іншої інформації про злочини, інші правопорушення та події.

Негайне реагування на всі злочинні прояви, направлення на місця подій сил і засобів, максимально необхідних для їх розкриття та відновлення порушених конституційних прав громадян.

Оперативне інформування вищестоящих органів внутрішніх справ про отримані повідомлення.

Забезпечення особистої безпеки громадян, захисту їх прав, свобод і законних інтересів, попередження чи припинення правопорушень, розкриття злочинів по «гарячих слідах», затримання осіб, які їх скоїли, усунення негативних наслідків правопорушень та надзвичайних подій.

Орієнтування всіх службових нарядів про вчинення злочинів та інших правопорушень, прикмети осіб, які їх скоїли, та предметів посягань.

Організація взаємодії органів і підрозділів внутрішніх справ, інших міністерств і відомств під час реагування на повідомлення.

Забезпечення особистої безпеки працівників органів внутрішніх справ, організація їх навчання дій у типових та екстремальних ситуаціях.

Принципи діяльності органів внутрішніх справ щодо реагування на повідомлення про правопорушення та інші події – ввічливість і поважливе ставлення до громадян, законність, висока бойова готовність, оперативність, пильність.

Правовою основою діяльності органів внутрішніх справ щодо реагування на повідомлення про правопорушення та інші події є: Конституція України, закони України, міжнародні правові норми, ратифіковані у встановленому порядку, постанови Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, цей наказ та інші нормативні-правові акти Міністерства внутрішніх справ України.

Основні права і обов’язки працівників органів внутрішніх справ щодо реагування на правопорушення та інші події

2.1. Працівникам ОВС у процесі реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення та події надається право:

Вимагати від громадян і службових осіб, які порушують громадський порядок, припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню повноважень міліції, виносити на місці усне попередження особам, які допустили малозначні адміністративні порушення, а в разі невиконання зазначених вимог застосовувати передбачені законодавством заходи примусу.

Перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень документи, що посвідчують їх особу, а також інші документи, необхідні для з’ясування питання щодо додержання правил, нагляд і контроль за виконанням яких покладено на міліцію.

2.1.3. Затримувати і доставляти до ОВС: осіб, підозрюваних у вчиненні злочину;

· осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, для складання протоколу або розгляду справи по суті, якщо ці питання не можуть бути вирішені на місці;

· неповнолітніх віком до 16 років, які залишилися без опікування;

· неповнолітніх, які вчинили суспільно небезпечні діяння і не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність;

· осіб, яких запідозрили у занятті бродяжництвом;

· військовослужбовців, які вчинили діяння, що підпадають під ознаки злочину або адміністративного правопорушення;

· осіб, які мають ознаки вираженого психічного розладу і створюють у зв’язку з цим реальну небезпеку для себе і оточуючих.

Проводити огляд осіб, зазначених у пункті 2.1.3 цієї Інструкції, речей, що знаходяться при них, їх транспортних засобів і вилучати документи та предмети, які можуть бути речовими доказами або використані на шкоду їх здоров’ю.

Складати протоколи про адміністративні правопорушення, провадити особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів, застосовувати інші передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Проводити в порядку провадження дізнання і за дорученням слідчих органів у кримінальних справах обшуки, вилучення, допити та інші слідчі дії відповідно до кримінально-процесуального законодавства.

Проводити кіно-, фото- і звукофіксацію як допоміжний засіб попередження протиправних дій та розкриття правопорушень.

Входити безперешкодно в будь-який час доби:

· на територію і в приміщення підприємств, установ і організацій, у тому числі митниці, та оглядати їх з метою припинення злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, при стихійному лихові та за інших надзвичайних обставин;

· на земельні ділянки, до жилих та інших приміщень громадян у разі переслідування злочинця або припинення злочину, що загрожує життю мешканців, а також при стихійному лихові та за інших надзвичайних обставин;

2.1.9. Перебувати на земельних ділянках, в жилих та інших приміщеннях громадян за їхньої згоди, а також на території і в приміщеннях підприємств,установ і організацій з повідомленням про це адміністрації з метою забезпечення
безпеки громадян, громадської безпеки, запобігання злочину, виявлення і затримання осіб, які його вчинили.

Відповідно до своєї компетенції тимчасово обмежувати або забороняти доступ громадян на окремі ділянки місцевості чи об’єкти з метою забезпечення громадського порядку, громадської безпеки, охорони життя і здоров’я людей.

Обмежувати або забороняти у випадках затримання злочинців, при аваріях, за інших надзвичайних обставин, що загрожують життю і здоров’ю людей, рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних шляхів.

Вилучати у громадян і службових осіб предмети і речі, заборонені або обмежені в обороті, а також документи з ознаками підробки.

Використовувати безперешкодно транспортні засоби, що належать підприємствам, установам, організаціям і громадянам (крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до місця події, стихійного лиха, доставлення до лікувального закладу осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги, для переслідування правопорушників та їх доставлення в міліцію.

Використання з цією метою транспортних засобів, що належать підприємствам, установам і організаціям, здійснюється безплатно. Відшкодування збитків та витрат за використання транспорту громадян здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Користуватися у невідкладних випадках безперешкодно і безплатно засобами зв’язку, що належать підприємствам, установам і організаціям, а засобами зв’язку, що належать громадянам, – за їх згодою.

Користуватися безплатно засобами масової інформації з метою встановлення обставин вчинення злочинів та осіб, які їх вчинили, свідків, потерпілих, розшуку злочинців, які втекли, осіб, які зникли безвісти, та з іншою метою, що пов’язана з необхідністю надання допомоги громадянам, підприємствам, установам і організаціям у. зв’язку з виконанням міліцією покладених на неї обов’язків.

Запрошувати до ОВС громадян для надання допомоги у з’ясуванні обставин, що пов’язані з порушеннями громадського порядку.

Застосовувати фізичний вплив, спеціальні засоби і вогнепальну зброю у випадках і в порядку, передбачених Законом України «Про міліцію».

Користуватися іншими правами, наданими Законом України «Про міліцію» та іншими законодавчими актами України.

2.2. Основні обов’язки працівників ОВС щодо реагування на повідомлення про правопорушення та інші події:

Забезпечувати безпеку громадян і громадський порядок.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.108.191 (0.004 с.)