IV. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

IV. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ 

Індивідуальні завдання з окремих дисциплін (реферати, курсові, дипломні проекти або роботи тощо) видаються студентам в терміни, передбачені вищим навчальним закладом. Індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно при консультуванні з викладачем.

Нижче наводиться лише орієнтовний перелік індивідуальних навчально-дослідних завдань. Студенту (за погодження із викладачем) надається можливість виконати індивідуальне навчально-дослідне завдання за самостійно сформульованою ним темою.

1. Поняття податкового права та його місце у системі правових дисциплін.

2. Предмет і методи податкового права.

3. Поняття податкових правовідносин, їх зміст, класифікація та особливості.

4. Зв’язок податкового права з іншими галузями права.

5. Податкові правовідносини: поняття, зміст, класифікація, особливості.

6. Суб’єкти податкових правовідносин.

7. Платник податку.

8. Співвідношення між суб’єктом оподаткування та носієм податку.

9. Терміни подання звітності зі сплати податків і зборів.

10. Податкові пільги.

11. Поняття податку на додану вартість.

12. Платники ПДВ.

13. Критерії визнання платників ПДВ.

14. Об’єкт ПДВ та його складові.

15. Ставка ПДВ.

16. Механізм нарахування ПДВ.

Поняття контролюючого податкового органу.

Органи, що здійснюють контроль за сплатою податків та ін. платежів.

Система органів державної податкової служби України.

Структурна побудова податкових інспекцій базового рівня.

Податковий інспектор, як ключова особа податкових органів.

Податкова міліція в системі органів Державної податкової служби України.

Основні напрямки діяльності податкових органів.

Завдання органів державної податкової служби.

Податковий контроль.

Поняття податкового зобов’язання.

27. Порядок узгодження сум податкових зобов’язань.

28. Момент виникнення податкового боргу.

29. Порядок нарахування пені.

30. Податкова застава.

31. Податкове повідомлення і податкові вимоги.

ПИТАННЯ НА ЗАЛІК

1. Поняття податкового права та його місце у системі правових дисциплін.

2. Предмет і методи податкового права.

3. Поняття податкових правовідносин, їх зміст, класифікація та особливості.

4. Зв’язок податкового права з іншими галузями права.

5. Податкові правовідносини: поняття, зміст, класифікація, особливості.

6. Суб’єкти податкових правовідносин.

7. Платник податку.

8. Співвідношення між суб’єктом оподаткування та носієм податку.

9. Резиденти та нерезиденти.

10. Джерела податкового права.

11. Система податкового законодавства.

12. Поняття податку та збору, критерії їх розмежування.

13. Характерні особливості податку.

14. Класифікація податків та зборів.

15. Система оподаткування України.

16. Порядок встановлення і скасування податків та зборів.

17. Структура системи оподаткування.

18. Загально державні податки та збори.

19. Механізм оподаткування.

20. Податкове зобов’язання.

21. Об’єкт оподаткування.

22. Ставка оподаткування.

23. База оподаткування.

24. Терміни подання звітності зі сплати податків і зборів.

25. Податкові пільги.

26. Поняття податку на додану вартість.

27. Платники ПДВ.

28. Критерії визнання платників ПДВ.

29. Об’єкт ПДВ та його складові.

30. Ставка ПДВ.

31. Механізм нарахування ПДВ.

32. Документування операцій з ПДВ.

33. Мито.

34. Поняття податку на прибуток підприємств.

35. Обчислення і сплата податку на прибуток, терміни сплати.

36. Податок на доходи фізичних осіб

37. Податок на додану вартість

38. Акцизний податок

39. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

40. Екологічний податок

41. Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України

42. Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні

43. Плата за користування надрами

44. Плата за землю

45. Пільги по платі за землю.

46. Нарахування земельної плати фізичним особам.

47. Збір за користування радіочастотним ресурсом України

48. Збір за спеціальне використання води

49. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

50. Фіксований сільськогосподарський податок

51. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

52. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками

53. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

54. Єдиний податок

55. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

56. Збір за місця для паркування транспортних засобів

57. Туристичний збір

58. Особливості визначення і встановлення місцевих податків і зборів.

59. Законодавче регулювання встановлення місцевих податків і зборів.

60. Система місцевих податків і зборів.

61. Місцеві податки.

62. Місцеві збори.

Поняття контролюючого податкового органу.

Органи, що здійснюють контроль за сплатою податків та ін. платежів.

Система органів державної податкової служби України.

Структурна побудова податкових інспекцій базового рівня.

Податковий інспектор, як ключова особа податкових органів.

Податкова міліція в системі органів Державної податкової служби України.

Основні напрямки діяльності податкових органів.

Завдання органів державної податкової служби.

Функції Держаної податкової адміністрації.

Права та обов’язки органів державної податкової служби.

Державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів.

Порядок подання декларації до органів державної податкової служби.

Податкова міліція та її завдання.

Обов’язок податкової міліції.

Права податкової міліції.

Порядок проходження служби в податковій міліції.

Основні завдання податкової міліції.

Значення органів податкової міліції в боротьбі з економічною злочинністю.

Податковий контроль.

Поняття податкового зобов’язання.

83. Порядок узгодження сум податкових зобов’язань.

84. Момент виникнення податкового боргу.

85. Порядок нарахування пені.

86. Податкова застава.

87. Податкове повідомлення і податкові вимоги.

88. Податкова порука.

89. Адміністративний арешт активів платника податків.

90. Порядок припинення операцій на рахунках платника в установах банків.

91. Операції зі заставними активами.

92. Погашення податкового боргу державних або комунальних підприємств.

93. Поняття та види документальних перевірок.

94. Фіксація результатів документальних перевірок.

95. Відбір об’єктів перевірок.

96. Пеня за протермінування платежу.

97. Фіксація доказів про факти порушення податкового законодавства.

98. Порядок проведення документальних перевірок.

99. Оформлення результатів документальних перевірок.

100. Порядок винесення рішень про накладення штрафних фінансових санкцій.

101. Порядок оскарження рішення про накладення штрафних фінансових санкцій.

102. Причини та умови, що сприяють до вчинення правопорушень у сфері оподаткування.

103. Поняття податкових правопорушень.

104. Класифікація податкових правопорушень.

105. Приховування доходу як податкове правопорушення.

106. Правопорушення проти системи податків і зборів.

107. Правопорушення проти контрольних функцій податкових органів.

108. Податкова відповідальність.

109. Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства.

110. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства.

111. Підстави притягнення до відповідальності за порушення податкового законодавства.

112. Поняття та проведення оперативних перевірок.


Навчально-методичне видання

Єсімов Ссергій Сергійович

Кандидат юридичних наук

Яремко Віктор Ярославович

Кандидат юридичних наук

Ілюшик Олена Миколаївна

 

ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 

Навчально-методичний комплекс

 

 

Відповідальний за випуск – доц. Ковалів М.В.

Комп’ютерний набір –

Редактор –

Макетування –

Друк –

Підписано до друку _________ 2012р.

Ум. друк. арк.__.Обл.-вид. арк.__.

Наклад ___прим.

Видавництво Львівського державного університету внутрішніх справ

Львів, вул. Городоцька, 26.

www.livs.lviv.ua

Е-maіl: publaw@livs.lviv.ua

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.04 с.)