Характеристика діяльності державної податкової службиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характеристика діяльності державної податкової службиСтуденти мають знати, що діяльність державної податкової служби України здійснюється за такими основними напрямами. Зокрема, державна податкова служба:

- розробляє проекти законодавчих актів та інструктивних матеріалів з усіх видів податків і податкових платежів, вивчає світовий досвід організації податкової системи і податкової справи; здійснює міжнародні зв’язки із податковими службами світу. Вказана діяльність є виключною прерогативою вищої ланки. Це серцевина як Державної податкової адміністрації України, так і всієї податкової служби держави, оскільки саме тут формуються напрями податкової політики;

- здійснює безпосереднє керівництво справлянням місцевих податків, податкових і неподаткових платежів за єдиною методологічною основою, дає роз’яснення з питань застосування податкового законодавства;

- проводить масово-роз’яснювальну роботу серед платників податків із питань застосування податкового законодавства у вигляді підготовки і випуску інформаційних бюлетенів, буклетів, інших матеріалів, у яких у доступній формі викладаються вимоги щодо порядку і строків сплати податків та податкових платежів, визначення їх розмірів, застосування пільг, порядку заповнення декларацій тощо;

- займається питаннями розробки методології аудиту доходів юридичних і фізичних осіб, а також безпосередньою організацією і здійсненням контрольної роботи з усіх видів податків. вирішує питання збору, аналізу и оцінки інформації про суб’єктів підприємницької діяльності, які ухиляються від сплати податків;

- вирішує питання збору, аналізу та оцінки інформації про суб’єктів підприємницької діяльності, які ухиляються від сплати податків;

- розробляє і реалізує заходи щодо виявлення і припинення порушень податкового законодавства, які містять ознаки злочину;

- забезпечує безпеку діяльності податкових інспекцій і координацію взаємодії з правоохоронними органами;

- розробляє пропозиції щодо вдосконалення порядку проведення валютних операцій та їх обліку, здійснює аналіз надходження валютної виручки, забезпечує організацію роботи відповідних підрозділів на середньому та низовому рівнях податкової служби. В цілому це дещо супутній блок, оскільки він прямо не зв’язаний з функціями податкової інспекції.

 

Список обов’язкових джерел для виконання завдання

1. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці. – Ірпінь, АДПС України, 2001. – 362 с.

2. Мельник П.В.,Данілов О.Д.,Ходаківська В.П.,Вдовиченко М.І.,Сунцова О.О. Податкова система України. Практикум:Навчальний посібник. – Ірпінь:Академія ДПС України, 2001.–25 с.

3. Все про податки: Довідник / Азаров М.Я., Кольга В.Д., Онищенко В.А. – К.: Експерт-Про, 2000. – 492 с.

4. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС. – 2000. – 416 с.

5. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навч. посіб. - 3-тє вид., випр. і доп. - К., 2003. - 302 с.

6. Гридчина М.В., Тропина В.Б., Вдовиченко Н.И., Калина А.В. Налоговая система Украины: Учеб. пособие. - 3-е изд., испр. и доп. - К.: МАУП, 2003. - 144 с.

7. Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: Навч. посіб. - Київ: ЦУЛ, 2003. - 260 с.

8. Касьяненко М.М., Гринюк М.В., Цимбал П.В. Організація роботи та управління органами державної податкової служби України: Навч. посібник. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. - 229 с.

9. Кочетов В.І. Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції: Курс лекцій. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. - 166 с.

10. Крисоватий A.I., Десятнюк О.М. Податкова система: Навчальний посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 331 с.

11. Кучерявенко М. П. Податкове право України: Академічний курс: Підручник. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. - 701 с.

12. Литвиненко Я.В. Податкова політика: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2003. - 224 с.

13. Литвиненко Я.В., Якушик І.Д. Податкові системи зарубіжних країн: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2004. - 208 с.

14. Онищенко В.А. Податковий контроль (основи організації). - К.: Ред. журн. "Вісник податкової служби України", 2002. - 432 с.

15. Панасюк В.М., Ковальчук Є.К., Бобрівець С.В. Податковий облік: Навчальний посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 260 с.

16. Рева Т.М. Податковий менеджмент: навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 282 с.

17. Сердюк В.М. Податковий облік: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 312 с.

18. Чернелевський Л.М., Редзюк Т.Ю. Податковий облік і контроль. Навчальний посібник. - К., 2004 - 328 с.

19. Шхоцький В.Ф. Ресурсні платежі та місцеві податки і збори: Навчальний посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2005. - 304 с.

20. Ортинський В.Л., Медведчук С.В., Кондратюк С.В., Палига Є.М. Система оподаткування в Україні. Навчальний посібник в структурно-лігічних схемах. – Львів: Вид-во «Край», 2003. – 146 с.

21. Податкове право: Навч. посібник / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, Д.А. Кобильнік та ін.; За ред. проф. М.П. Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 400 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.180.223 (0.02 с.)