СЕМІНАР №3. Тема: Правове регулювання стягнення непрямих податків.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СЕМІНАР №3. Тема: Правове регулювання стягнення непрямих податків.Час-2 год.

План

1. Непрямі податки, їх види й особливості.

2. Поняття податку на додану вартість.

3. Акцизний збір.

 

Ключ-завдання

При підготовці до семінарського завдання необхідно ознайомитися з основними непрямими податками, потрібно зясувати мету впровадження акцизного збору те на що він нараховується, що таке мито і які його основні види, порядок нарахування ввізного і вивізного мита

Методичні рекомендації:

При розгляді першого питання необхідно виходити з історії становлення непрямих податків та їх суті. В світовій практиці існують три види непрямих податків: акцизи, фіскальна монополія і мито. Нині в Україні стягуються акцизи і мито. Непрямі податки, на відміну від прямих мають свої переваги і недоліки. Акцизи - це непрямі податки, які встановлюються у вигляді надбавки до ціни. Специфічні акцизи виникли набагато раніше, ніж універсальні. Характерними їх рисами є обмежений перелік товарів, по яких вони стягуються, та диференційовані ставки по окремих групах товарів. Універсальні акцизи відрізняються від специфічних універсальними ставками на всі групи товарів та ширшою базою оподаткування.
У податковій практиці існують три форми універсальних акцизів: податок з продажів (купівель) у сфері оптової або роздрібної торгівлі, податок з обороту і податок на додану вартість. Об’єктом оподаткування податку з продажу (купівель) у ланках оптової чи роздрібної торгівлі є валовий доход на кінцевому етапі реалізації чи виробництва товарів, тобто оподаткування провадиться лише один раз, на одному ступені руху товарів.

При підготовці другого питання, необхідно виходити з історії виникнення податку на додану вартість і його суті, яка полягає у сплаті податку продавцем (виробником) товарів, робіт, послуг з тієї частини вартості, яку він додає до вартості своїх товарів (робіт, послуг) до стадії реалізації їх. ПДВ — універсальний непрямий податок, який найбільшою мірою відповідає умовам ринкової економіки, він стягується за однаковою ставкою щодо всієї можливої бази. Він активно використовується при розробці податкової політики держави. ПДВ регулюється Податковим кодексом України від 2 грудня 2010 року N 755-VI зі змінами та доповненнями. Згідно з ним він становить 20% від бази оподаткування і додається до ціни товарів (робіт, послуг), тобто до бази оподаткування. Об’єктом оподаткування є операції платників податку. База оподаткування визначається з їхньої договірної вартості, визначеної за вільними або регульованими цінами (тарифами) з урахуванням акцизного збору, ввізного мита , інших обов’язкових платежів, за винятком ПДВ, що включається в ціну товарів згідно із законами України. Особливістю ПДВ є так звана нульова ставка — це така ставка податку, який стягується за ставкою 0%. Нульова ставка і звільнення від оподаткування — не одне й теж.

При підготовці третього питання слід зазначити, що акцизи являють собою непрямі податки, метою введення податку є збільшення доходів бюджету за рахунок оподаткування високорентабельних та монопольних товарів. Вони включаються до ціни товару й сплачуються покупцем. Механізм сплати податку схожий з ПДВ. Але існують принципові відмінності. Механізм акцизного збору закріплено Податковим кодексом України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI. В поняття акцизного збору об’єднано три ключові ознаки.

Платниками акцизного збору є суб’єкти підприємницької діяльності та фізичні особи. Об’єкт оподаткування залежить від характеру й основ класифікації підакцизних товарів. Існують три підходи до визначення об’єкта оподаткування. визначено два типи ставок акцизного збору. Вони єдині на всій території України. Оподатковуваний оборот з реалізації вироблених в Україні алкогольних напоїв та тютюнових виробів обчислюється виходячи з їх вартості, за цінами встановленими з урахуванням акцизного збору без податку на додану вартість.

 

Питання для самоконтролю

1. Порядок реєстрації платників податку на додану вартість.

2. Особливості застосування нульової ставки податку на додану вартість.

3. Порядок сплати акцизного збору.

 

Творче завдання

Підготувати реферати

1. Органи, що контролюють сплату державного мита.

2. Порядок реєстрації платників податку на додану вартість.

3. Особливості застосування нульової ставки податку на додану вартість.

4. Поняття та правова природа акцизного збору.

5. Порядок нарахування та сплати акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби.

 

СЕМІНАР №4. Тема: Загальнодержавні податки та збори. Місцеві податки та збори.

Час-2 год.

План

1. Загальнодержавні податки (види, характеристика кожного з них).

2. Загальнодержавні збори (види, характеристика кожного з них).

3. Місцеві податки та збори (види, характеристика кожного з них).

Ключ — завдання

При підготовці до семінару необхідно з’ясувати призначення загальнодержавних і місцевих податків та зборів, а також особливості їх сплати.

 

Методичні рекомендації

При підготовці першого та другого питань слід зазначити, що формування відособленої самостійної податкової системи України почалося ще в рамках колишнього СРСР. У 1991 році був прийнятий Закон УРСР «Про систему оподаткування». У цьому законі був приведений перелік загальнореспубліканських податків, зборів і обов’язкових платежів, стягнутих з юридичних і фізичних осіб. Згодом у цей Закон був внесений ряд змін і доповнень. У 1997 році був прийнятий Закон України «Про внесення змін у Закон України «Про систему оподаткування», у якому була викладена нова редакція Закону «Про систему оподаткування». Відповідно до даного Закону в Україні стягувались: загальнодержавні податки і збори (обов’язкові платежі); місцеві податки і збори (обов’язкові платежі). Загальнодержавні податки і збори установлюються Верховною Радою України і стягуються на всій території України. З 1 січня 2011 року набрав чинності новий Податковий кодекс України, який значно змінює систему оподаткування в Україні. З прийняттям нового кодексу втратили чинність ряд Законів України, декретів Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради України та указів президента України. У новому кодексі змінено кількість та склад загальнодержавних податків та зборів. Згідно Податкового кодексу в Україні в наш час діють 23 податки та збори, з них 18 загальнодержавних:

1. податок на прибуток підприємств

2. податок на доходи фізичних осіб

3. податок на додану вартість

4. акцизний податок

5. збір за першу реєстрацію транспортного засобу

6. екологічний податок

7. рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України

8. рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні

9. плата за користування надрами

10. плата за землю

11. збір за користування радіочастотним ресурсом України

12. збір за спеціальне використання води

13. збір за спеціальне використання лісових ресурсів

14. фіксований сільськогосподарський податок

15. збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

16. мито

17. збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками

18. збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

При підготовці третього питання слід врахувати те, що місцеві податки і збори, механізм їх стягування і порядок сплати встановлювався сільськими, селищними, міськими Радами народних депутатів відповідно до переліку й у межах граничних розмірів ставок, установлених законами України. При цьому комунальний податок, збір за паркування автотранспорту, ринковий збір, збір за видачу ордера на квартиру, збір за дозвіл на розміщення об’єктів торгівлі і сфери послуг, збір із власників собак є обов’язковими для встановлення при наявності об’єктів оподаткування чи умов, зв’язаних із введенням цих податків і зборів. З 1 січня 2011 року набрав чинності новий Податковий кодекс України, який значно змінює систему оподаткування в Україні. З прийняттям нового кодексу втратили чинність ряд Законів України, декретів Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради України та указів президента України. У новому кодексі змінено кількість та склад загальнодержавних і місцевих податків та зборів. Згідно Податкового кодексу в Україні в наш час діють 23 податки та збори, з них 5 місцевих:

  1. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
  2. єдиний податок
  3. збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
  4. збір за місця для паркування транспортних засобів
  5. туристичний збір

Питання для самоконтролю

1. Порядок сплати збору за спеціальне використання води.

2. Документальне забезпечення нарахування плати за користування надрами.

3. Штрафи за порушення правил лісокористування.

4. Порядок нарахування збору за користування радіочастотним ресурсом України.

Творче завдання

Підготувати реферати

1. Цільовий характер стягнення збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.012 с.)