Правове регулювання податків з громадянМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правове регулювання податків з громадянДля вивчення даного питання студенти повинні розглянути Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI, в якому визначено хто є платником податків з фізичних осіб, іх права та обов’язки зі сплати податків, відповідальність за несплату податків тощо.

Студенти мають звернути увагу не те, що при визначенні статусу фізичних осіб-платників податків важливу роль відіграє категорія податкової правосуб’єктності. Тільки маючи цю юридичну властивість, фізична особа може бути безпосереднім носієм податкових обов’язків і прав і реалізовувати їх у податкових правовідносинах.

Для застосування податкової юрисдикції держави визначальне значення для платника податків має належність його до резидентів чи нерезидентів.

У законодавстві України як кількісний критерій резидентства для фізичних осіб визначено 183 календарні дні (цілком або сумарно) протягом року. Цей критерій фізичної присутності встановлюється щорічно і діє в межах календарного року. Отже, податковими резидентами України визнаються фізичні особи, що фактично перебували на території України не менше, ніж 183 дні (цілком чи сумарно) у будь-якому послідовному 12-місячному терміні, що розпочинається чи закінчується в податковому періоді. Днем перебування в Україні є будь-який календарний день, в який фізична особа фактично перебувала на території України, незалежно від тривалості цього перебування. До часу фактичного перебування на території України зараховується час безпосереднього перебування фізичної особи на території України, а також час, на який ця особа виїжджала за межі території України спеціально на лікування, відпочинок, навчання, у відрядження.

Податковими нерезидентами України визнаються фізичні особи, що не є податковими резидентами України.

 

Список обов’язкових джерел для виконання завдання

1. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці. – Ірпінь, АДПС України, 2001. – 362 с.

2. Мельник П.В.,Данілов О.Д.,Ходаківська В.П.,Вдовиченко М.І.,Сунцова О.О. Податкова система України. Практикум:Навчальний посібник. – Ірпінь:Академія ДПС України, 2001.–25 с.

3. Все про податки: Довідник / Азаров М.Я., Кольга В.Д., Онищенко В.А. – К.: Експерт-Про, 2000. – 492 с.

4. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС. – 2000. – 416 с.

5. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навч. посіб. - 3-тє вид., випр. і доп. - К., 2003. - 302 с.

6. Гридчина М.В., Тропина В.Б., Вдовиченко Н.И., Калина А.В. Налоговая система Украины: Учеб. пособие. - 3-е изд., испр. и доп. - К.: МАУП, 2003. - 144 с.

7. Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: Навч. посіб. - Київ: ЦУЛ, 2003. - 260 с.

8. Касьяненко М.М., Гринюк М.В., Цимбал П.В. Організація роботи та управління органами державної податкової служби України: Навч. посібник. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. - 229 с.

9. Кочетов В.І. Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції: Курс лекцій. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. - 166 с.

10. Крисоватий A.I., Десятнюк О.М. Податкова система: Навчальний посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 331 с.

11. Кучерявенко М. П. Податкове право України: Академічний курс: Підручник. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. - 701 с.

12. Литвиненко Я.В. Податкова політика: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2003. - 224 с.

13. Литвиненко Я.В., Якушик І.Д. Податкові системи зарубіжних країн: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2004. - 208 с.

14. Онищенко В.А. Податковий контроль (основи організації). - К.: Ред. журн. "Вісник податкової служби України", 2002. - 432 с.

15. Панасюк В.М., Ковальчук Є.К., Бобрівець С.В. Податковий облік: Навчальний посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 260 с.

16. Рева Т.М. Податковий менеджмент: навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 282 с.

17. Сердюк В.М. Податковий облік: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 312 с.

18. Чернелевський Л.М., Редзюк Т.Ю. Податковий облік і контроль. Навчальний посібник. - К., 2004 - 328 с.

19. Шхоцький В.Ф. Ресурсні платежі та місцеві податки і збори: Навчальний посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2005. - 304 с.

Податки з юридичних осіб

Дане питання вимагає від студентів знання того, що юридичні особи в Україні діють в організаційно-правових формах, установлених законодавством.

Юридичними особами-платниками податків є:

1) українські підприємства та організації;

2) іноземні підприємства та організації.

Однак в основі виникнення податкових обов’язків у подібних платників лежить не принцип національної належності юридичної особи, а їх диференціація на резидентів і нерезидентів. Ці положення регулюються Податковим кодексом України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI. Резидентами вважаються юридичні особи і суб’єкти господарської діяльності України, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), які створені і здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням на її території. До резидентів також належать дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва України за кордоном, що мають дипломатичні привілеї та імунітет, а також філії і представництва підприємств і організацій України за кордоном, що не здійснюють господарську діяльність.

Нерезидентами є юридичні особи і суб’єкти господарської діяльності України, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з місцезнаходженням за межами України, які створені і здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іншої держави. Нерезидентами також є розташовані на території України дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва іноземних держав, міжнародні організації та їх представництва, що мають дипломатичні привілеї та імунітет, а також представництва інших іноземних організацій і фірм, які не здійснюють господарської діяльності відповідно до законодавства України.

Резидентство юридичних осіб-платників податків визначають на такій основі.

1. Місце реєстрації. Підприємство визнають резидентом, якщо його засновано в державі для здійснення на її території діяльності у формі певної організаційної структури. Підприємства є резидентами, якщо вони зареєстровані в Україні, незалежно від місця здійснення діяльності.

2. Місце управління. Місцем управління підприємством вважається місце здійснення повноважень діючим вищим органом управління (відповідно до статуту чи установчого документу). Якщо підприємством управляє фізична особа, що є його власником, то місцем управління вважається місце проживання власника. Якщо немає вищого органа управління, місцем управління вважається місце здійснення повноважень виконавчим органом підприємства.

3. Місце діяльності. За цією ознакою резидентом є особа, що здійснює основний обсяг ділових операцій на території країни.

 

Список обов’язкових джерел для виконання завдання

1. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці. – Ірпінь, АДПС України, 2001. – 362 с.

2. Мельник П.В.,Данілов О.Д.,Ходаківська В.П.,Вдовиченко М.І.,Сунцова О.О. Податкова система України. Практикум:Навчальний посібник. – Ірпінь:Академія ДПС України, 2001.–25 с.

3. Все про податки: Довідник / Азаров М.Я., Кольга В.Д., Онищенко В.А. – К.: Експерт-Про, 2000. – 492 с.

4. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС. – 2000. – 416 с.

5. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навч. посіб. - 3-тє вид., випр. і доп. - К., 2003. - 302 с.

6. Гридчина М.В., Тропина В.Б., Вдовиченко Н.И., Калина А.В. Налоговая система Украины: Учеб. пособие. - 3-е изд., испр. и доп. - К.: МАУП, 2003. - 144 с.

7. Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: Навч. посіб. - Київ: ЦУЛ, 2003. - 260 с.

8. Касьяненко М.М., Гринюк М.В., Цимбал П.В. Організація роботи та управління органами державної податкової служби України: Навч. посібник. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. - 229 с.

9. Кочетов В.І. Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції: Курс лекцій. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. - 166 с.

10. Крисоватий A.I., Десятнюк О.М. Податкова система: Навчальний посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 331 с.

11. Кучерявенко М. П. Податкове право України: Академічний курс: Підручник. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. - 701 с.

12. Литвиненко Я.В. Податкова політика: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2003. - 224 с.

13. Литвиненко Я.В., Якушик І.Д. Податкові системи зарубіжних країн: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2004. - 208 с.

14. Онищенко В.А. Податковий контроль (основи організації). - К.: Ред. журн. "Вісник податкової служби України", 2002. - 432 с.

15. Панасюк В.М., Ковальчук Є.К., Бобрівець С.В. Податковий облік: Навчальний посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 260 с.

16. Рева Т.М. Податковий менеджмент: навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 282 с.

17. Сердюк В.М. Податковий облік: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 312 с.

18. Чернелевський Л.М., Редзюк Т.Ю. Податковий облік і контроль. Навчальний посібник. - К., 2004 - 328 с.

19. Шхоцький В.Ф. Ресурсні платежі та місцеві податки і збори: Навчальний посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2005. - 304 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.120.150 (0.019 с.)