Аудит розрахунків з бюджетом з ПДВ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аудит розрахунків з бюджетом з ПДВПриклад розв'язку задачі

Умова задачі

Підприємство у жовтні 2000 р. придбало спецодяг, освітлю­вальні та опалювальні прилади за рахунок коштів Фонду охорони праці на загальну суму 156 грн., у тому числі ПДВ — 26 грн. В обліку з цього приводу були зроблені такі бухгал­терські записи:

Д-т 631 — К-т 311 — 156 грн.;

Д-т 98 — К-т 631 — 130 грн.;

Д-т 641 — К-т 631 — 26 грн.

Розв'язок задачі

У цьому випадку підприємство завищило податковий кре­дит та занизило суму податку на додану вартість, який підлягає сплаті до бюджету за жовтень 2000 р.

Згідно з п.7.4.1 Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. № 168/97-ВР податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, сплачених (нара­хованих) платником податку у звітному періоді у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу) та основних фон­дів чи нематеріальних активів, що підлягають амортизації.

Оскільки названі матеріальні цінності були придбані за рахунок фонду охорони праці, то суму податку на додану вартість необхідно було віднести також на рахунок цього фонду, а не на збільшення податкового кредиту. Потрібно зробити такі виправні записи:

Д-т 641— К-т 631 — "червоне сторно" — 26 грн.;

Д-т 98 — К-т 631 — 26 грн.

Крім того, підприємству слід нарахувати та сплатити пеню за відповідний період.

Задача 1

У липні 2000 р. швейне підприємство придбало тканину для пошиття білизни. У розрахункових документах не зазна­чалася сума ПДВ, а з було зроблено помітку — "у тому числі ПДВ". Тканину оприбутковано за дебетом субрахунку 201 у розмірах суми, що включає ПДВ. Під час реалізації білизни для розрахунку ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, із ціни реалізації швейних виробів була вилучена вартість тканини.

Задача 2

У вересні 2000 року державне підприємство придбало хо­лодильник вартістю 700 грн. за рахунок прибутку, що зали­шається у розпорядженні підприємства. На підставі доку­ментів постачальника в обліку були зроблені такі записи, грн.:

Д-т 631 — К-т 311 — 700;

Д-т 153 — К-т 631 — 583;

Д-т 641 — К-т 631 — 117;

Д-т 10 — К-т 152 —583.

Задача 3

У серпні 2000 р. ТОВ придбало токарні верстати. Вони не були введені в експлуатацію і зберігаються на складі. При придбанні було зроблено такі записи:

Д-т 207 — К-т 39;

Д-т 39 — К-т 63;

Д-т 641 — К-т 631.

Задача 4

Торговельне підприємство, яке займається оптовою торгів­лею бензином, у вересні 2000 р. придбало 40 т бензину за ціною 500 грн. за 1 т, який був реалізований за 21 000 грн., у тому числі:

20 т по 600 грн. — на суму 12000 грн.;

10 т по 500 грн. — на суму 5000 грн.;

10 т по 400 грн. — на суму 4000 грн.

В обліку зроблено такі записи, грн.:

Д-т 281 — К-т 631 — 20000;

Д-т 311 — К-т 361 — 21000;

Д-т 361 — К-т 702 — 21000;

Д-т 902 — К-т 281 — 20000;

Д-т 702 — К-т 643 — 167.

Задача 5

ВАТ заборгувало за електроенергію 19 800 грн. У лютому 1999 р. за договором у рахунок заборгованості товариство відвантажило ЗО т металу на суму 19 800 грн., у тому числі ПДВ 3300 грн.

У бухгалтерії електромереж була зарахована плата за електроенергію в розмірі 16 500 грн. з мотивацією, що електро­енергія відпускається без ПДВ.

В обліку зроблено такі записи, грн.:

Д-т 281 — К-т 631 — 16 500;

Д-т 644 — К-т 631 — 3300;

Д-т 631 — К-т 361 — 16 500.

Задача 6

У податковій накладній на відпуск будівельних матері­алів вказані такі суми, грн.: матеріали — 1650; у тому числі ПДВ — 275; націнка 40 % — 660; у тому числі ПДВ — 132. Всього до сплати — 2310 грн.

Підприємством будівельні матеріали були оприбутковані на суму 2035 грн., відшкодовано ПДВ — 275 грн.

Задача 7

Рахунок за опалення приміщення офісу складався з та­ких витрат: на опалення 112 грн., ПДВ 16,67 % — 18,6 грн.

Податкова накладна не була подана. В обліку зроблені такі записи, грн.:

Д-т 631 — К-т 311 — 112;

Д-т 84 — К-т 631 — 112.

Задача 8

Підприємство протягом 1998—2000 рр. здійснює будів­ництво житлового будинку підрядним способом. У міру над­ходження актів здавання-приймання виконаних етапів робіт у бухгалтерському обліку виконуються такі записи:

Д-т 151 — К-т 631;

Д-т 644 — К-т 631;

Д-т 63 — К-т 97.

Задача 9

Підприємство закупило вугілля, яке було видане праців­никам за рахунок прибутку.

Податкова накладна була виписана так:

вугілля 3 т за ціною 112 грн. на суму 336 грн.;

накладні витрати ЗО % — 100,8 грн.;

ПДВ 20 % — 20,16 грн.

Всього 456,96грн.

В обліку були зроблені такі записи, грн.:

Д-т 631 — К-т 311 — 456,96;

Д-т 97 — К-т 631 — 436,8;

Д-т 644 — К-т 631 — 20,16.

Задача 10

У березні 2000 р. підприємство здійснило передоплату за склотканину, використавши рахунок 50 від 27.03. Сума пе­редоплати — 5134 грн., у тому числі ПДВ — 856 грн.

В обліку були зроблені записи, грн.:

Д-т 631 — К-т 311 — 5134;

Д-т 641 — К-т 631 — 856.

Склотканину було оприбутковано у травні за товарно-транспортною накладною № 123946 від 07.05.2000 р.

Задача 11

Податкова накладна №185 від 03.03.2000 р. виписана на загальну суму 542 грн., у тому числі ПДВ — 80 грн. Пра­цівники бухгалтерії перевірили правильність визначення ПДВ та на дебет субрахунку 641 віднесли суму в 90,33 грн. (542 • 16,67 %).

Задача 12

Підприємство займається виробничою діяльністю. За да­ними Головної книги, кредитовий оборот за січень на рахун­ку 643 "Податкові зобов'язання" становить 565 грн. Записи на дебеті рахунку 643 такі, грн.:

Д-т 643 — К-т 631 — 23;

д.т 643 — К-т 671 — 67;

Д-т 643 — К-т 681 — 163.

У декларації з ПДВ за звітний місяць до складу податко­вих зобов'язань внесено 253 грн., а до складу податкового кредиту — 565 грн.

Задача 13

Засновник у грудні 2000 р. вніс до статутного фонду това­ри вартістю 40000 грн., які були реалізовані за 45 000 грн., а також основні засоби вартістю 15 000 грн., що було реалізо­вано за 22 000 грн.

Внесок до статутного фонду було відображено такими записами, грн.:

Д-т 10 — К-т 46 — 15 000; Д-т 281 — К-т 46 — 40 000.

Сума нарахованого зносу на основні фонди на момент їх реалізації становила 440 грн.

Реалізація товарів та основних фондів у серпні 2000 р. в обліку була відображена такими записами:

Реалізація товарів, грн. Реалізація основних засобів, грн.

Д-т 902 — К-т 282 — 40 000 Д-т 972 — К-т 10 — 15 000

Д-т 311 — К-т 702 — 45 000 Д-т 131 — К-т 972 — 440

Д-т 702 — К-т 643 — 833 Д-т 742 — К-т 643 — 1093

Д-т 793 — К-т 972 — 6347

Д-т 311 — К-т 377 — 22 000

Д-т 742 — К-т 793 — 20 907

Аудит реалізації

Приклад розв'язку задачі

Умова задачі

Підприємство у лютому 2000 р. отримало аванс від покуп­ця за продукцію, відвантажену у квітні 2000 р. на 1256 грн., у тому числі ПДВ — 209,33 грн. Бухгалтерією підприємства зроблені такі записи,грн.:

Д-т 311 — К-тЗ6І — 1256;

д.т 702 — К-т 641 — 209,33.

Розв'язок задачі

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського об­ліку 15 "Дохід" реалізованою вважається продукція, яка відвантажена. За умовою задачі продукція ще не відванта­жена, тому субрахунок 702 "Дохід від реалізації товарів" у лютому 2000 р. не може бути використаний.

Крім того, при надходженні передоплати від покупця, а також при першій події бартерної угоди — отримання това­ру, необхідно використовувати транзитний субрахунок 643 "Податкові зобов'язання".

Отже, підприємству належить сторнувати зроблений за­пис про виникнення податкового зобов'язання з ПДВ та відоб­разити у лютому 2000 р. це так:

Д-т 643 — К-т 641 —209,33 грн

Задача 1

У квітні 2000 р. підприємство "А" за накладною № 23 від 14.04 одержало від підприємства "Б" рукавиці — 454 шт. на загальну суму 517,56 грн. В обліку були зроблені такі запи­си, грн.:

Д-т 22 — К-т 631 — 431,04;

Д-т 644 — К-т 631 — 86,22.

Через рахунок № 11 від 16.05 підприємству "Б" було відвантажено 2069 кг дизельного палива загальною сумою 517,25 грн., у тому числі ПДВ — 86,21 грн. За даними мате­ріального звіту матеріально відповідальної особи, облікова ціна дизельного палива становить 0,18 грн. за 1 кг.

В обліку підприємства " А" були зроблені записи, грн.:

Д-т 901 — К-т 206 — 517,25;

Д-т 26 — К-т 701 — 517,25;

Д-т 631 — К-т 26 — 517,25.

Задача 2

За товарообмінним договором №24 від 9.11.2000 р. підприємство відвантажило акціонерному товариству 1500 кг дизельного палива ціною 0,4 грн. за 1 кг. Облікова ціна 1 кг палива — 0,05 грн. В обліку було зроблено запис: Д-т 901 — К-т 206 — 600 грн.

У січні 2000 р. згідно з прибутковим ордером № 1 від 03.01.2000 р. від АТ надійшли автомобілі, що відображено в обліку записами, грн.:

Д-т 209 — К-т 631 — 500;

Д-т 644 — К-т 631 — 100.

Задача 3

За даними матеріального звіту на 01.02.2000 р., залишок болтів закладних становить 35 т ціною 172 грн. за 1 т. У лютому на рахунку № 42 було обліковано 195 т болтів за­кладних вартістю 956 грн. на суму 186 420 грн., у тому числі ПДВ — 31 070 грн.

Надходження було відображене в обліку так, грн.:

Д-т 201 — К-т 631 — 155 350;

Д-т 644 — К-т 631 — 31 070.

За накладною № 12 від 14.02. 2000 р. відвантажено 96 т; болтів закладних ціною 726 грн. за 1 т на суму 69 696 грн, ПДВ 20 % — 13 939 грн. В обліку зроблено такі записи, грн

Д-т 943 — К-т 20 — 16 512;

Д-т 311 — К-т 377 — 69 696;

Д-т 712 — К-т 643 — 13 939;

Д-т 377 — К-т 712 — 39 245.

Задача 4

Згідно з рахунком-фактурою № 22 від 11.01.2000 р. було придбано крупи. Рахунки-фактури та податкова накладна були виписані так, грн.:

ячна 3600 кг ціною 0,66 грн./кг на суму 2376;

вівсяна 3850 кг ціною 0,84 грн./кг на суму 3234;

накладні витрати на суму 596;

ПДВ 20 % — 1241;

мішки 130 шт. ціною 1,2 грн./піт. на суму 156;

Всього на суму: 7603.

В обліку були зроблені такі записи, грн.:

Д-т 20 — К-т 631 — 6362;

Д-т 644 — К-т 631 — 1241.

Згідно з прибутковим ордером № 13 від 30.01.2000 р. крупу оприбутковано за такими цінами: крупа ячна — 0,9 грн./кг на суму 3240 грн.; крупа вівсяна — 1,1 грн./кг на суму 4235 грн., мішки — 156 грн.

У подальшому крупи були реалізовані через магазин за визначеними цінами. В обліку реалізація відображена так, грн.:

Д-т 943 — К-т 20 — 7631;

Д-т 30 — К-т 702 — 7631.

Задача 5

Згідно з рахунком № 62 від 28.02.2000 р. підприємство відвантажило 49,2 т болтів клемних за ціною 3485 грн./т на суму 171 464 грн. та 44,3 т болтів закладних ціною 3386 грн./т на суму 150 019 грн.

В обліку відвантаження відображено так, грн.:

Д-т 377 — К-т 20 — 321 483;

Д-т 377 — К-т 643 — 64 297.

На підприємство ці болти надійшли у січні. Згідно з прибутковими ордерами ціна оприбуткування 1 т болтів клем­них становить 1129 грн., 1 т болтів закладних — 1162 грн.

Задача 6

У жовтні 2000 р. підприємство за готівковий рахунок реалізувало 1200 кг цементу за ціною 4,5 грн. за 1 кг. У матеріальних звітах на початок місяця цемент обліковано за ціною 1,4 грн. за 1 кг, але списувався реалізований цемент по 3,75 грн. за 1 кг.

В обліку реалізація була відображена записами, грн.:

Д-т 943 — К-т 20 — 4500;

Д-т 377 — К-т 712 — 4500;

Д-т 377 — К-т 643 — 750.

Задача 7

Станом на 01.01.2000 р. на підприємстві обліковано 914 пилок по 1,48 грн. за 1 шт. на суму 1353 грн. У січні у матеріальних звітах ціна підвищена до 54 грн. за 1 шт. без відповідного відображення подорожчання на рахунках бух­галтерського обліку. Пояснювальні документи відсутні.

У товарно-транспортній накладній № 070359 було зафік­совано відпуск 50 пилок за новою ціною на суму 2700 грн., вартість транспортно-заготівельних витрат — 540 грн., ПДВ — 648 грн. Реалізація в обліку була відображена так:

Д-т 377 — К-т 205 — 3240 грн.;

Д-т 377 — К-т 643 — 648 грн.

Задача 8

У грудні 2000 р. підприємством за готівку було продано 170 шпал за ціною 1 грн. за 1 шт. В обліку операція відобра­жена такими записами, грн.:

Д-т 943 — К-т 20 — 170;

Д-т 30 — К-т 377 — 170;

Д-т 301 — К-т 643 — 34.

У матеріальному звіті на початок місяця обліковувалося 628 шпал на суму 1042,48 грн.

Задача 9

У грудні 2000 р. на підприємстві з наказу керівника річну винагороду за результати роботи підприємства було випла­чено у натуральній формі. Видано 10 000 кг цукру, облікова ціна якого за даними матеріальних звітів становить 0,78 грн., що відображено такими записами:

Д-т 441 — К-т 661 — 9035,54 грн. — нарахування винагороди;

Д-т 661 — К-т 205 — 9035,54 грн. — видача винагороди.

 

Аудит прибуткового податку

Приклад розв'язку задачі

Умова задачі

Робітнику підприємства, який є інвалідом II групи, за листопад 1997 р. була нарахована заробітна плата на суму 220 грн. Прибутковий податок розрахований так, грн.:

220 - 5 • 17 = 135;

(135 -85)- 0,15 + 6,8 = 14,3.

Всього утримано 14,3 грн., до виплати — 205,7 грн.

Розв'язок задачі

Відповідно до ст. 6 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" від 26 грудня 1992 р. № 13—92 сукупний оподатковуваний дохід у інвалідів II групи зменшується до п'яти неоподатковуваних мінімумів, включаючи розмір одного неоподатковуваного мінімуму, вве­деного в шкалу ставок оподаткування та пільг, що надають­ся на дитину віком до 16 років. Отже, розрахунок прибутко­вого податку, що утримується з цього робітника, має здійсню­ватися так, грн.:

220 - 4 • 17 = 152; (152 - 85) • 0,15 + 6,8 = 16,85.

Сума прибуткового податку, яку належить додатково утримати з працівника та сплатити до бюджету (у випадку виплати заробітної плати), становила 2,55 грн. Крім того, підприємству необхідно нарахувати пеню за прострочення терміну сплати податку до бюджету.

Задача 1

Підприємство протягом 2000 р. надавало своїм працівни­кам позики на кілька років на підставі договору про повер­нення у визначений термін. До сукупного оподатковуваного доходу громадян підприємство за звітний рік включало суми позик з метою визначення прибуткового податку.

Задача 2

Підприємство придбало за рахунок власних коштів, передба­чених на соціальний розвиток, квартири. На початок 2000 р. придбане житло було надане працівникам підприємства у безстрокове користування відповідно до встановленого зако­нодавством порядку. Вартість квартир була віднесена до сукуп­ного оподатковуваного доходу працівників за січень 2000 р., що підлягає оподаткуванню прибутковим податком.

Задача 3

На підприємстві за листопад 2000 р. працівниці Соболе­вій О.К. була нарахована заробітна плата у розмірі 360 грн. Соболева О.К. має посвідчення "чорнобильця III категорії". Крім того, вона має двох дітей (10 років та 13 років), що підтверджується копіями свідоцтв про народження дітей та довідкою з місця роботи чоловіка. За листопад прибутковий податок, утриманий з Соболевої О.К., становить [(360 - 34 -- 170 - 85 ) • 15 : 100 + 6,8)] • 17,45 грн.

Задача 4

У листопаді та грудні 2000 р. працівниці була нарахова­на заробітна плата — відповідно 140 і 190 грн. Вона має не­повнолітню дитину. В листопаді прибутковий податок був утриманий у розмірі 12,5 грн., при розрахунку суми якого нарахована заробітна плата була зменшена на 1 неоподатко­вуваний мінімум та на суму пільги на дитину.

Оскільки дохід за грудень перевищив 10 неоподатковува­них мінімумів, пільга на дитину не враховувалась при розра­хунку прибуткового податку. Розмір утриманого прибутко­вого податку за грудень становив 23,55 грн. При зарахуванні на роботу з 1 листопада 2000 р. працівниця не подала до бухгалтерії підприємства довідку № 2 з попереднього місця роботи.

Задача 5

Робітникові підприємства Іванову І.М. був перерахова­ний прибутковий податок за 2000 р. Дані про нарахування заробітної плати та утримання прибуткового податку наве­дено у табл. 2.12.

Таблиця 2.12

Місяць Нарахована заробітна плата, грн. Утриманий прибутковий податок, грн.
Січень 30,15
Лютий 34,15
Березень 32,15
Квітень 38,15
Травень 30,15
Червень 30,15
Липень 30,15
Серпень 38,15
Вересень 36,15
Жовтень 36,15
Листопад 44,15
Грудень 30,15
Всього 409,8

Працівник має пільги на дитину (віком до 16 років). Опо­датковуваний дохід становив 2916 грн., у тому числі середньо­місячний — 243 грн. Прибутковий податок, який належить

утримати, дорівнює 369 грн. (30,75 грн. • 12 міс). Тому ро­бітникові була виплачена з каси сума надлишково утрима­ного прибуткового податку — 40,8 грн.

 

Задача 6

У травні 2000 р. працівник мав такий дохід, грн.:

заробітна плата — 160;

надбавка до заробітної плати за відрядження на вико­нання монтажних робіт — 40;

компенсація за невиданий спецодяг — 40.

З нарахованого доходу у травні було утримано прибутко­вий податок 29,55 грн.; 190,45 грн. було йому виплачено в червні.

Задача 7

У січні 2001 р. сума нарахованих дивідендів за 2001 р. становила 2100 грн., у тому числі фізичним особам —1100 грн.

Нарахування та виплата дивідендів у січні 2001 р. було відображено такими записами:

Д-т 44 — К-т 671— 2100 — нараховано дивідендів;

Д-т 671 — К-т 641—630 — утриманий податок на диві­денди (30%);

Д-т 671 — К-т 641 —165 — утриманий прибутковий по­даток;

Д-т 311, 301 — К-т 671 —1305 — перераховані (випла­чені) дивіденди;

Д-т 641 — К-т 311 — 795 — перерахований до бюджету прибутковий податок та податок на дивіденди.

Задача 8

Сукупний дохід громадянина за жовтень 2000 р. ста­новив 1741 грн. Бухгалтер утримав із цього доходу прибут­ковий податок на суму 689,6 грн., розрахований так: (1741 - 17) • 40 : 100.

Задача 9

Працівникові, який має трудову книжку у відділі кадрів підприємства, нараховано за січень 2000 р. 736 грн. доходу. Бухгалтерія утримала прибутковий податок з розрахунку: (736 - 17) • 20 %= 143,8 грн.

Задача 10

Підприємство видало працівникам подарунки вартістю 250 грн. кожному, що було відображено в обліку записом: Д-т 949 — К-т 22.

Задача 11

За підсумкам роботи за серпень 2000 р. працівникові Сидорову К.П., який працює комірником і є матеріально відпо­відальною особою, була нарахована заробітна плата на суму 150 грн. Із заробітної плати була утримана виявлена недо­стача палива на суму 80 грн., що в обліку було відображено записом: Д-т 375 — К-т 206 і Д-т 661 — К-т 375. Обов'яз­кові платежі утримані із суми 70 грн.

 

 

Задача 12

Працівник згідно з виконавчим листом є платником аліментів на одну неповнолітню дитину. Стягувач аліментів проживає за межами населеного пункту (поштовий збір із суми переказу становить 4,1 %). Розмір нарахованої заробіт­ної плати платника аліментів 480 грн. У бухгалтерському обліку підприємства здійснено такі записи, грн.:

Д-т 23 — К-т 661 — 480;

Д-т 661 — К-т 385 — 120;

Д-т 661 — К-т 641 — 57,35;

Д-т 661 — К-т 651 — 1,8;

Д-т 661 — К-т 653 — 7,2;

Д-т 661 — К-т 301 — 293,65.

Аудит грошових коштів

Приклад розв'язку задачі

Умова задачі

Згідно з випискою банку від 14.07.2000 р. з розрахунко­вого рахунку було одержано 1500 грн. на виплату заробітної плати. За звітом касира ця сума була оприбуткована 16.07.2000 р., частково виплачена 18.07.2000 р., решта суми — 19.07.2000 р.

Розв'язок задачі

У цьому випадку підприємство припустилося порушень касової дисципліни, зміст яких полягає в тому, що:

гроші, отримані з розрахункового рахунку 14.07.2000 р., необхідно було в той самий день оприбуткувати в касу підприємства згідно з прибутковим касовим ордером;

згідно з п. 9 Інструкції про порядок ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженої Постановою Правління НБУ від 13.10.1997 р. № 334, підприєм­ства мають право зберігати готівку в касах, одержану з банку, для виплати заробітної плати понад встановлений ліміт про­тягом 3 робочих днів. Після цих термінів суми грошей, не використані за призначенням, повертаються в банк не пізніше наступного робочого дня. У наведеному випадку кошти на виплату заробітної плати зберігалися понад три дні, тому на підприємстві починаючи з 17.07 по 18.07.2000 р. можливе перевищення ліміту каси.

Задача 1

Підприємством 17.04.2000 р. за чеком № 042428 було отримано 1200 грн. на виплату заробітної плати, 100 грн. — на господарські потреби, 150 грн. — на відрядження. На підставі розрахункових відомостей на виплату заробітної плати списано:

17.04 — 650 грн.;

18.04 — 200 грн.;

20.04 — 300 грн.

За даними видаткових касових ордерів 17.04 було вида­но на відрядження 200 грн., 18.04 на господарські потреби — 100 грн.

Задача 2

На підприємстві працівникам, які відсутні у дні видачі заробітної плати, належні їм суми виплачуються особам, яким доручено одержати ці суми на підставі бухгалтерських довідок, виписаних головним бухгалтером.

Задача З

Суми, не виплачені працівникам у дні видачі заробітної плати, на підприємстві можна виявити тільки за платіжною відомістю, за якою виплачується заробітна плата. У такій ] відомості в графі "Підписи" роблять позначку "Депоновано".

Задача 4

Касир підприємства складає та подає звіт до бухгалтерії! щодня. До звіту касира за 16.01.2000 р. додані такі видатко­ві касові ордери: № 5 від 14.01.2000 р.; № 6 від 14.01.2000 р.;] № 7 від 15.01.2000 р.; № 8 від 16.01.2000 р. Загальна видат­кова сума за цими документами відображена у звіті за| 16.01.2000 р.

Задача 5

Товариство з обмеженою відповідальністю, створене у лютому 1999 р., займається оптовою торгівлею продуктами харчування. Іноді дрібні партії відпускаються за готівковий рахунок з належно оформленими прибутковими касовими ордерами. Касові операції на підприємстві веде головний бухгалтер, тому на видаткових касових ордерах стоїть тільки його підпис. Усі касові документи зберігаються в сейфі бух­галтера, що знаходиться у його кабінеті. Ліміт каси дотри­мується. Касова книга на підприємстві пронумерована, про­шнурована і має відбиток печатки підприємства.

Задача 6

На підприємстві у грудні 2000 р. була проведена інвента­ризація каси і виявлена недостача готівки. Недостача була списана на касира, але касир відмовився погасити її, аргумен­туючи це тим, що він не є матеріально відповідальною особою.

Задача 7

На підприємстві у звіті касира за 15.03.2000 р. відобра­жені такі суми:

залишок на 01.03 — 80 грн.;

надходження на суму 3460 грн.;

витрачання на суму 3260 грн.;

залишок на 15.03 — 280 грн.

До звіту додані первинні документи за такими касовими операціями:

прибутковий касовий ордер № 446 від 01.03.2000 р. від Федорової Л.М. за реалізований цемент на суму 1500 грн.;

прибутковий касовий ордер № 447 від 01.03.2000 р. на оприбуткування 1960 грн., отриманих з розрахункового ра­хунку за чеком № 0683456, на виплату заробітної плати;

видатковий касовий ордер № 628 від 05.03.2000 р. на видачу у підзвіт Петрову Л.М. на відрядження 120 грн.;

видатковий касовий ордер № 629 від 05.03.2000 р. на виплату заробітної плати за розрахунковою відомістю № 17 на суму 1856 грн.;

видатковий касовий ордер № 627 від 10.03.2000 р. на видачу позики Сидорову В.М. у розмірі 840 грн.;

видатковий касовий ордер № 628 від 15.03.2000 р. на видачу 250 грн. на господарські потреби Пономаренко В.М.

Задача 8

Банком встановлено ліміт каси на підприємстві — 3 грн. Дані касової книги за січень 2000 р. наведено у табл. 2.13.

За даними авансового звіту № 1 від 22.01 Кузнецова, який був відряджений до Києва з 05.01 по 15.01, фактичні витрати на відрядження становили 85 грн.

Таблиця 2.13

Дата Від кого одержано або кому видано Кореспон­дуючий рахунок Над- ход- ження Витра­чання
  Каса за 01.01—02.01      
  Залишок на початок дня   1,5  
  Каса за 05.01—09.01      
  Залишок на початок дня   1,5  
05.01 Отримано виручку від їдальні  
05.01 Видано на відрядження Кузнецову  
06.01 Видано стипендію Іванову  
  Каса за 12.01—16.01      
  Залишок на початок дня   1,5  
13.01 Отримано з банку на виплату заробітної плати  
14.01 Видано заробітну плату згідно з платіжною відомістю  
15.01 Видано матеріальну допомогу  
16.01 Оплачено АТП за автопослуги  
  Каса за 19.01—23.01      
  Залишок на початок дня   93,5  
19.01 Виплачено заробітну плату  
20.01 Отримано виручку від реалізації матеріалів  
20.01 Виплачено дивіденди  
20.01 Видано у підзвіт Волошину  
22.01 Повернуто кошти від Кузнецова  
23.01 Здано в банк  
  Каса за 26.01—30.01      
  Залишок на початок дня   2,5  
27.01 Отримано виручку за роботу трактора  
28.01 Виплачено депоновану заробітну плату  
  Залишок на 30.01   2,5  

Задача 9

Дані касової книги магазину "Восход" за період з 12.01 по 16.01.2000 р. наведено у табл. 2.14.

Магазину банк установив ліміт каси на 180 грн.

Таблиця 2.14

Дата Від кого одержано або кому видано Кореспон­дуючий рахунок Надход­ження Витрати
  Залишок на початок дня    
12.01 Виручка від реалізації  
12.01 Інкасація  
13.01 Оплата за товар  
13.01 Виручка від реалізації  
13.01 Інкасація  
14.01 Оплата за автопослуги  
14.01 Виручка від реалізації  
14.01 Видано матеріальної допомоги  
14.01 Інкасація  
15.01 Виручка від реалізації  
15.01 Оплата за товар  
15.01 Інкасація  
16.01 Виручка від реалізації 1849,5  
16.01 Видано у підзвіт  
16.01 Видано депонованої заробітної плати  
16.01 Інкасація   293,5
  Залишок на кінець дня    

Задача 10

Торговельне підприємство протягом 2000 р. видавало робітникам заробітну плату з виручки від реалізації товару,

сплачуючи внески до фондів на наступний день після видачі заробітної плати. Розрахунковий рахунок не використову­вався, оскільки на підприємстві існує картотека.

Задача 11

Підприємству встановлений ліміт каси на 50 грн. Кошти на суму 180 грн. видані на господарські потреби 9 серпня 2000 р. Підтверджувальні документи надані: 11 серпня — на суму 100 грн.; 18 серпня — 50 грн.; 19 вересня — ЗО грн. З каси 15 листопада 2000 р. видані також кошти на госпо­дарські потреби — 200 грн. Підтверджувальні документи: 18 листопада — 100 грн.; 1 грудня — 20 грн.; 12 грудня — 80 грн.

Задача 12

Торговельне підприємство протягом листопада-грудня 2000 р. виплачувало заробітну плату своїм працівникам з виручки. З цього ж джерела витрачалися кошти на поточні потреби у необмеженій кількості. Витрати на поточні потре­би документально підтверджені.

Задача 13

Підприємство у квітні 2000 р. продало 1000 дол. США. Курс НБУ на момент продажу становив 5,36 грн. за 1 дол. США, ринковий курс — 5,50 грн. за 1 дол. США. Сума, спла­чена банку за надані послуги з продажу валюти, становить 26 грн. Бухгалтерські записи з продажу безготівкової іно­земної валюти такі, грн.:

Д-т 334 — К-т 312 — 5360;

Д-т 311 — К-т 711 — 5500;

Д-т 942 — К-т 334 — 2100;

Д-т 334 — К-т 711 — 140;

Д-т 945 — К-т 377 — 26;

Д-т 711 — К-т 791 — 5360;

Д-т 791 — К-т 942 — 2100.

Задача 14

Підприємство у листопаді 2000 р. перерахувало 26 900 грн. для купівлі 5000 дол. США. Курс НБУ на момент купівлі валюти становив 5,36 грн. за 1 дол. США, ринковий курс — 5,50 грн. за 1 дол. США. Сума послуг банку за цю операцію становила 26 грн. В обліку були зроблені такі записи, грн.:

Д-т 334 — К-т 311 — 26900;

Д-т 312 — К-т 334 — 26800;

Д-т 945 — К-т 334 — 100;

Д-т 949 — К-т 377 — 26.

Задача 15

У вересні 2000 р. підприємство придбало для розрахунку з підприємством — нерезидентом з Росії 3000 рос. руб., спла­тивши при цьому 616,8 грн. (до цієї суми входить 10 % ко­місійних банку). В обліку 01.11.2000р. було зроблено запис: Д-т 312 — К-т 311 — 616,8 грн. Згідно з вантажною митною декларацією було отримано товар на 2500 рос. руб. (курс НБУ — 0,916 рос. руб за 1 грн.). При цьому зроблено запис: Д-т 28 — К-т 631 — 490 грн.

10.12.2000 р. 3000 рос. руб. було перераховано за кордон, що в обліку було відображено записом: Д-т 63 — К-т 312.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 274; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.014 с.)