СХЕМА ЗАКРИТОЇ ВОГНЕВОЇ ПОЗИЦІЇ БАТАРЕЇ 2С1Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СХЕМА ЗАКРИТОЇ ВОГНЕВОЇ ПОЗИЦІЇ БАТАРЕЇ 2С1Додаток А

(до ст.3)

СХЕМА ЗАКРИТОЇ ВОГНЕВОЇ ПОЗИЦІЇ БАТАРЕЇ 2С1

(Варіант)

 
 

 

 


- погрібець для боєприпасів
- гармата в окопі
Умовні позначення:

             
   
 
   
 
- позиція гранатометника
   
- окоп для самооборони
 
 
 
 
       
 
   
 

Додаток Б

(до ст. 14)

РОЗТАШУВАННЯ НОМЕРІВ ОБСЛУГИ, БОЄПРИПАСІВ, ПРИЛАДДЯ ТА ШАНЦЕВОГО ІНСТРУМЕНТУ БІЛЯ ГАРМАТИ, ПРИВЕДЕНОЇ У БОЙОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

(Варіант)

 
 

 

 


Умовні позначення:

КГ – командир гармати; 1 – навідник; 2 – замковий;

3 – заряджальник; 4 – установник; 5 – снарядний; 6 - зарядний


Додаток Г

(до ст.20, 95)

КАРТКА
ТОПОГЕОДЕЗИЧНОЇ ПРИВ’ЯЗКИ
ВОГНЕВОЇ ПОЗИЦІЇ 1–ї батареї

(Варіант)

Карта 1 : 50000

 

 

Координати ВП визначалися по карті 1 : 50000 від контурної точки: тригопункт (5134) бусольним ходом у дві сторони.

Контроль визначення координат здійснено по карті за допомогою приладів полярним способом від КТ-башта (5234).

Дирекційні кути орієнтирних напрямків визначалися з використанням магнітної стрілки ПАБ-2А (№ 3455); D Am = - 0-25.

Контроль визначення дирекційних кутів орієнтирних напрямків здійснено за допомогою ПАБ-2А з використанням таблиці розрахованих кутів Сонця.

Старший офіцер батареї

(військове звання, підпис)

““ 20 р.

Додаток Д

(до ст.26)

ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВРАХУВАННЯ ПОПРАВОК
НА БАЛІСТИЧНИЙ ВІТЕР НА ВОГНЕВІЙ ПОЗИЦІЇ РЕАКТИВНОЇ БАТАРЕЇ

 

Загальні положення

1. Поправки на приземний вітер визначають та враховують безпосередньо перед відкриттям стрільби за результатами вимірювання швидкості і напрямку вітру на висоті 3,5м над землею. Поправки розраховують за ТС або спеціальними графіками поправок.

2. Визначені поправки на приземний вітер старший офіцер батареї (командир вогневого взводу) вводить у розраховані установки перед відкриттям стрільби не пізніше ніж за 15 хвилин до відкриття вогню.

3. Якщо швидкість вітру на вогневій позиції менше 1м/с, то поправки не визначають, їх приймають рівними нулю.

 

Вимірювання вітру на вогневій позиції

4. Вимірювання вітру виконують спеціально навчені солдати або сержанти (метеоспостерігачі) зі складу батареї за допомогою десантного метеорологічного комплекту (ДМК), вітрової рушниці або вітроміра.

5. Місце для установлення приладів вибирають на відстані до 20м від крайньої бойової машини, як правило, з боку, звідки віє вітер. ДМК (вітромір) орієнтують за допомогою перископічної артилерійської бусолі (компаса) так, щоб букви Пн на датчику і щоглі ДМК (на лімбу вітроміра) були направлені на північ.

 

 

Район розташування вітрової рушниці повинен знаходитися поблизу вогневої позиції на безпечній відстані від БМ, пального, будівель та іншого легкозаймистого майна і мати по можливості відкриті ділянки місцевості в імовірних напрямках зносу куль, що дозволить вести спостереження за їх падінням.

6. Напрямок і швидкість вітру визначають як середнє арифметичне значення з 10-и відліків напрямку і 10-и відліків швидкості вітру (з округленням до 1-00 та 1м/с). Відліки зчитують через 15с по черзі - відлік напрямку, відлік швидкості і т.д.

Послідовність роботи з ВР-2 визначена в таблицях стрільби осколково-фугасними реактивними снарядами М-21ОФ (ТС-74, ТС-74М, ТС-74Б).


7. По команді старшого офіцера батареї (командира вогневого взводу) “Вітер” метеоспостерігач доповідає йому розрахований кут вітру відносно основного напрямку стрільби у поділках кутоміра і швидкість вітру у м/с: “Кут10, швидкість 5”.Для розрахунку кута вітру (Aw) відносно основного напрямку стрільби з дирекційного кута основного напрямку стрільби (aOH) віднімають дирекційний кут напрямку вітру (aW): Aw = aон-aw; якщо дирекційний кут основного напрямку менше від дирекційного кута напрямку вітру, то до його значення необхідно додати 60-00.

Додаток Е

(до ст. 38,91,101,33,93)

РОЗРАХУНОК ІНДИВІДУАЛЬНИХ
ПОПРАВОК ГАРМАТИ

 

Робота до зайняття ВП

 

Заповнення “Таблиці індивідуальних поправок гармати” (наведеної у додатку Ж) проводиться завчасно. Під керівництвом старшого офіцера батареї командири гармат із ТС виписують для кожного вибраного заряду у бланк таблиці індивідуальних поправок:

- дальності через 1км та відповідні їм приціли (графи 1,2);

- табличні поправки: на 1% різнобою, на один знак відхилення маси снаряда, на 10м уступу, перевищення та інтервалу відносно основної (з розділу III “Допоміжні таблиці”) (графи 3,7,9,11,19).

За даними останніх перевірок у бланк вносять:

- поправки на невідповідність кутів підвищення за прицілом і квадрантом та на відхилення лінії прицілювання (графи 5,18);

- значення різнобою даної гармати відносно основної dVо (у верхню частину графи 4).

Розраховують поправки:

- на різнобій своєї гармати відносно основної DРівd(значення графи 3 перемножують із значенням різнобою відносно основної та записують у відповідний рядок графи 4);

- сумарну на різнобій та невідповідність кутів підвищення за прицілом і квадрантом (по рядках додають значення граф 4 та 5 і записують у графу 6).

 

 


Визначення поправок на уступ та інтервал гармати по таблиці поправок

 


Таблиця поправок на уступ та інтервал гармати (табл.Д1) призначена для визначення величини (значення) поправок уступа та інтервала гармати відносно основної гармати.

Таблиця Е.1 містить значення поправок на уступ (у чисельнику) та на інтервал (у знаменнику) від 0 до 260м.

У чотирьох лівих графах табл. Е.1 записані кутоміри у великих поділках від 0 до 60. У верхніх двох рядках кожної з чотирьох лівих граф зазначені відповідні кутомірам знаки поправок на уступ “+“ (плюс), “-“ (мінус) та на інтервал “Л” (ліворуч), “П” (праворуч).

У верхньому рядку решти граф табл. Е.1 наведені у поділках кутоміра значення вертикальних кутів b0 між марками двометрової рейки, а у другому рядку - відповідні їм значення відстаней Д0 у метрах (Д0 - дальність до основної).

Для визначення поправки на уступ Ddуст та поправки на інтервал Dzінт у верхньому рядку таблиці знаходять значення кута b0, найближче до виміряного, та відмічають його олівцем. Якщо відстань між даною гарматою та основною визначалося за допомогою далекоміра ДСП‑30, то у другому рядку знаходять та відмічають олівцем значення відстані, найближче до виміряного.

В одній з чотирьох лівих граф знаходять значення кутоміра даної гармати по основній (округлене до 1-00) для напрямку, при якому визначають поправки на уступ та інтервал.

На перетині відміченої вертикальної графи із значенням b0 (Д0) та рядка із значенням кутоміра знаходять поправку у метрах. У верхніх рядках графи, в яких знайдено кутомір даної гармати, беруть знаки поправок.

Значення поправок дозволяється округляти до 10м.

Табл.Е.2 призначена для визначення знаків поправок у рівень (приціл) на перевищення гармати, на відхилення маси снаряда і на уступ відносно основної.


Робота на вогневій позиції

 

Після зайняття вогневої позиції, побудови паралельного віяла старший офіцер батареї (командир вогневого взводу) подає команду “Основній, виставити рейку. Батареї визначити інтервали, перевищення та уступи.”(Для батареї самохідних гармат: “Відмітитись по основній, вимірити дальність”).

Двохметрова рейка виставляється вертикально поблизу основної гармати. Навідники гармат визначають кутомир на панораму основної гармати. За допомогою відбивача панорами вимірюють вертикальний кут між марками рейки (b0) і вертикальний кут від горизонту панорами своєї гармати на панораму основної гармати (перевищення).

Командири гармат:

- за табл. Е.2 визначають значення поправок на перевищення, уступ та інтервал своєї гармати відносно основної, округляють до 10 і записують олівцем над графами 10, 13, 21 таблиці Ж.1 індивідуальних поправок (додаток Ж);

- перемножують значення граф 9, 11 і 19 на одну десяту відповідно до перевищення, уступу та інтервалу і отримані поправки записують рядками з своїми знаками у графи 10, 13 і 21;

- додають до кутоміра по основній гарматі 5-00 і по отриманому кутоміру за допомогою табл. Е.2 визначають значення поправок на уступ та інтервал при доворотах на 5-00 праворуч та ліворуч, записують над графами 12, 14, 20, 22 відповідно;

- записують над графою 8 відхилення маси снаряда, перемножують значення графи 7 на число знаків відхилення і отримані поправки по рядках записують у графу 8;

- перемножують значення граф 11, 19 на одну десяту уступу, інтервалу для напрямків ОН 5-00 та записують поправки у рівень і кутомір у графи 12, 14 та 20, 22 відповідно;

-
визначають різниці абсолютних значень, записаних у графах 12 і 13; 13 і 14; 20 і 21; 21 і 22; ділять різниці на 5, отримують зміну поправок на уступ (графа 13) та інтервал (графа 21) при доворотах на 1-00 вправо та вліво і записують їх у графи 15, 17; 23 та 25; знак зміни поправки то й же, що й поправка в ОН, якщо абсолютні значення уступу, інтервалу при довороті збільшуються та протилежний, якщо зменшуються.

За відсутності часу на виконання розрахунків після визначення уступу, інтервалу та перевищення своєї гармати відносно основної командири гармат:

- визначають поправки на відхилення маси снарядів (графа 8) та на перевищення (графа 10);

- додають по рядках значення граф 6, 8 та 10; отриманий результат зі своїм знаком записують у графу 16.

Індивідуальні поправки гармат розраховуються аналітично за формулами:

- на різнобій , (1)

де DРівdVо - поправка у рівень на різнобій, тис.;

V - поправка дальності на зміну початкової швидкості на 1%, м;

dV0 - різнобій даної гармати відносно основної, %;

ТИС - зміна дальності при зміні кута прицілювання на одну тисячну, м;

- на уступ , (2)

де DРівУСТ - поправка у рівень на уступ, тис.;

DdУСТ - поправка на уступ відносно основної гармати, м;

- на перевищення , (3)

де DРівDh - поправка у рівень на перевищення, тис.;


Dh - перевищення відносно основної гармати, м;

ДТ - дальність цілі топографічна, м;

- на відхилення маси снаряда , (4)

де DРівDq - поправка у рівень на відхилення маси снаряда, тис.;

Dq - кількість знаків відхилення маси;

q - поправка дальності на один знак, м;

- на інтервал , (5)

де DКут - поправка у кутомір на інтервал відносно основної, тис., для побудови віяла скупченого;

Іo,n - інтервал відносно основної гармати, м.

 

ДОДАТОК Ж

(до ст. 93,101,108)

Таблиця Ж.1 – ТАБЛИЦЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПОПРАВОК 1-ої гармати 122мм Г Д-30, заряд повний (Варіант)

Vо гар.=-1,9%;Vо гар.=-0,4%; Vо гар.=-1,5%; q =”4-“; 0 =0-21; До =90; Кут =48-80; =-3-00; n=3

Дальність, м Приціл, тис. Поправка у рівень, тис Сумарна поправка у рівень Поправки у кутомір, поділ. кут. Сумарна поправка у кутомір    
На різнобій відносно основної На “невідповідність” кута Сумарна на різнобій і “невідповідність” На відхилення маси снаряда На перевищення відносно основної На уступ відносно основної На відхилення лінії прицілювання На інтервал відносно основної    
Таблична на 1% ΔV0,% Таблична на 1 знак Δq     Таблична на 10м Δh=0,1Д0n Таблична на 10м -5-00 ОН +5-00 -1-00 ОН +1-00 На 10м інтервалу -5-00 ОН +5-00 -1-00 ОН +1-00    
Δdуст, м ΔZінт    
+10 -35 -75 Л90 Л80 Л55    
-1,5 “-4”    
   
У рівень У кутомір    
Від соб Із ТС Із ТС ΔРівΔV0=(3) ΔV0 Із формуляра гармати (4)+(5) Із ТС ΔРівΔq=(7) Δq Із ТС ΔРівΔh=(9) Δh Із ТС ΔРівуст.ОН-5-00= (11) 0,1Δdуст ΔРівуст.ОН= (11) 0,1Δdуст ΔРівуст.ОН+5-00= (11) 0,1Δdуст ((12)-(13)):5 ΔРівсум.= (6)+(8)+(10)+(13) ((14)-(13)):5 Із формуляра гармати 10:0,001 Дц ΔКутінт.ОН-5-00= (19) 0,1Δzінт ΔКутінт.ОН= (19) 0,1Δzінт ΔКутінт.ОН+5-00= (19) 0,1Δzінт ΔКутінт.на(-1-00)= ((20)-(21)):5 ΔКутсум ОН= (18)+(21) ΔКутінт.на(+1-00)= ((22)-(21)):5    
0,5 1,0 0,0 0,0 0,1 -0,4 2,8 -7,6 0,1 0,1 -0,4 -0,8 0,1 -7,4 -0,1 0,0 3,3 -30,0 -26,4 -18,2 -0,7 -26,4 1,6    
1,0 1,5 0,0 1,5 0,1 -0,4 2,4 -6,5 0,2 0,2 -0,7 -1,5 0,1 -6,1 -0,2 0,0 2,5 -22,5 -20,0 -13,8 -0,5 -20,0 1,2    
1,5 2,3 0,0 2,3 0,1 -0,4 2,0 -5,4 0,3 0,3 -1,1 -2,3 0,2 -4,6 -0,2 0,0 2,0 -18,0 -16,0 -11,0 -0,4 -16,0 1,0    
2,0 3,0 0,0 3,0 0,1 -0,4 1,6 -4,3 0,3 0,3 -1,1 -2,3 0,2 -2,8 -0,2 0,0 1,7 -15,0 -13,6 -9,4 -0,3 -13,6 0,8    
2,5 3,8 0,0 3,8 0,0 0,0 1,4 -3, 0,4 0,4 -1,4 -3,0 0,2 -1,4 -0,3 0,0 1,4 -12,6 -11,2 -7,8 -0,3 -11,2 0,7    
3,0 4,5 0,0 4,5 -0,1 0,4 1,3 -3,5 0,4 0,4 -1,4 -3,0 0,2 0,0 -0,3 0,0 1,3 -11,7 -10,4 -7,2 -0,3 -10,4 0,6    
4,0 6,0 -1,0 5,0 -0,3 1,2 1,1 -3,0 0,4 0,4 -1,4 -3,0 0,2 1,8 -0,3 0,0 1,1 -10,0 -8,8 -6,1 -0,2 -8,8 0,5    
5,0 7,5 -1,0 6,5 -0,4 1,6 1,0 -2,7 0,5 0,5 -1,8 -3,8 0,3 3,6 -0,4 0,0 1,0 -9,0 -8,0 -5,5 -0,2 -8,0 0,5    
      ΔРівδV0=ΔxVoδVo Δxтис       ΔРівΔq=ΔqΔxq Δxтис   ΔРівΔh=Δh__ 0,001Дт     ΔРівуст=Δdуст хтис               ΔКут = Іоn 0,001Дт            
 
Продовження додатка Е

М о р т и р н а

 
  12* 14* 15* 17* 20* 21* 22* 23* 25*  
  24,0 -36,0 -4,0 -40,0 +4,0 -16,0 0,7 +1,9 1,4 -1,4 +4,9 +10,5 -0,7 -49,2 +1,1 -0,03 0,7 -6 -6 -4 -0-09 +0,4  
  10,0 -15,0 -4,0 -19,0 +2,1 -8,4 0,3 +0,8 0,8 -0,8 +2,8 +6,0 -0,4 -23,8 +0,6 -0,03 0,7 -6 -6 -4 -0-09 +0,4  
  8,0 -12,0 -4,0 -16,0 +1,5 -6,0 0,2 +0,4 0,6 -0,6 +2,1 +4,5 -0,3 -19,4 +0,5 -0,03 0,8 -7 -6 -4 -0,2 -0-09 +,04  
  6,0 -9,0 -4,0 -13,0 +1,3 -5,2 0,2 +0,4 0,5 -0,5 +1,8 +3,8 -0,3 -15,9 +0,4 -0,03 0,8 -7 -6 -4 -0,2 -0-09 +0,4  
  5,0 -7,5 -4,0 -11,5 +1,1 -4,4 0,1 +0,7 0,5 -0,5 +1,8 +3,8 -0,3 -13,8 +0,4 -0,03 0,9 -8 -7 -5 -0,2 -0-10 +0,4  
  4,0 -6,0 -4,0 -10,0 +0,9 -3,6 0,1 +0,7 0,4 -0,4 +1,4 +3,0 -0,2 -11,9 +0,3 -0,03 1,0 -9 -8 -5 -0,2 -0-11 +0,6  
                                                                                                                           

Примітки:

1. Поправки у рівень та кутомір при доворотах до 5-00 (гр.12, 14, 15, 17, і гр. 20, 22, 23, 25) та поправка на інтервал відносно основної (гр. 21) визначаються при розосередженому або повзводному розташуванні гармат

2. n – число великих поділок кута перевищення

 

Командир 1-ї гармати

(військове звання, підпис)

_________________________

(Дата)

Таблиця И.1 – Таблиця наявності і витрати боєприпасів на вогневій позиції 3-ї батареї

(Варіант)

Дата, час Індекс пострілу Снаряд Заряд Підривник
Індекс Знак відхилення маси Кількість Партія Марка Кількість
Надійшло Витрата Залишок Повний Зменшений Спеціальний Надійшло Витрата Залишок
1.02.00 20.00   ВОФ 5   ВБК 3 ОФ-462   БК 6 Н   +   —   —   5-6-75   — —   —     3-7-75 РГМ-2 В-90 ГПВ-2 — — —
2.02.00 6.00   ОФ-462   —   —       —   —     РГМ-2 В-90 — —  

Старший офіцер батареї _____________________________________________

(військове звання, підпис)

Примітка. Таблицю заповнює старший офіцер батареї (командир вогневого взводу) після кожного отримання боєприпасів і після кожного виконання вогневих завдань з даної вогневої позиції.

Додаток К

(до ст.88, 96,95)

Запис старшого офіцера батареї (командира вогневого взводу) ____________.

(2-га батарея) (Дата)

(Варіант)

aон=28-00 aосі=25-11 bвіз он=2-89 DV0 з= -1,5% aор1=7-24 aор2=55-83 Тз= +2° Фб=150м ВП х =46450 у =28360 h=95м КСП батр КСП адн СП аг х =42140 х =42320 х =42410 у =28560 h=100 у =28420 h=110 у =28890 h=120
Таблиця К.1 – Вихідні дані  
Дані запису Гармата
6-а 5-а 4-а 3-я 2-а 1-а
Відмітка візира (бусолі) на панораму гармати, спрямованої в основний напрямок 53-22 53-24 49-85 49-87 47-05 47-05 46-10 46-11 45-27 45-27 44-65 44-63
Кутоміри: по основній ТН 32-16 32-34 32-57 32-77 32-98 33-15
по запасній ТН 5-00 5-00 5-00 5-00 5-00 5-00
по 1-й нічній ТН 5-00 5-00 5-00 5-00 5-00 5-00
по 2-й нічній ТН 13-00 13-00 13-00 13-00 13-00 13-00
Різниця кутомірів для переходу до ЗТН 32-84 32-66 32-43 32-23 32-02 31-85
Різниця кутомірів для переходу до 1-ї НТН 32-84 32-66 32-43 32-23 32-02 31-85
Різниця кутомірів для переходу до 2-ї НТН 40-84 40-66 40-43 40-23 40-02 39-85
Різниця основних кутомірів гармат відносно основної -0-61 -0-43 -0-20 +0-21 +0-38
Кутомір гармати по основній 13-37 13-48 13-64 41-17 42-33
Дальність до основної, м
Уступи відносно основної, м +20 +15 +10 - -15 -20
Інтервали відносно основної, м -
Перевищення відносно основної, м -4 -2 -1 - +2 +2
Інтервали проміж гарматами, м    
                                 

Таблиця К.2 – Найменші приціли

Напрямок Заряд Найменший Приціл Додати Гармата, кут укриття
6-а 5-а 4-а 3-я 2-а 1-а
  Праворуч Повний            
Другий
Четвертий
  Прямо Повний            
Другий
Четвертий
  Ліворуч Повний            
Другий
Четвертий

 

 

Таблиця К.3 – Запис стрільби старшого офіцера батареї по цілі 8

Команда Приціл підривник Рівень Доворот від ОН, коректура Кутомір Витрата снарядів
-0-61 -0-43 -0-20 +0-21 +0-38
6-а 5-а 4-а 3-я 2-а 1-а
32-16 32-24 32-57 32-77 32-98 33-15
”Псел”. Стій. Вогневий наліт 10 хвилин. Навести. Ціль 8-ма, піхота укрита. Дивізійний 26-44, 2150, висота 150. Внакладку. 300´200. Установок дві. Заряд перший. По 5 снарядів, 3 снаряди швидкий, решта 3 секунди постріл                    
1 Стріляти батареї. Ціль 8-ма, піхота укрита. Осколково-фугасним, підривник осколковий і фугасний. Заряд перший. Шкала тисячних. Розділити вогонь від третьої у 0-11 3 снаряди, швидкий Навести 30-12 ОН +0-52 +0-52 -0-33 +0-21 32-56 +0-52 -0-22 +0-16 32-70 +0-52 -0-11 +0-08 33-06 +0-52 33-29   +0-52 +0-11 -0-06 33-55 +0-52 +0-22 -0-14 33-75  
2 Батареї, зарядити                    
3 Батарея. Залпом. Вогонь                  
42 снаряди, 3 секунди постріл. Вогонь     +0-04 +0-04 32-60 +0-04 32-70 +0-04 33-10 + 0-04 33-33 +0-04 33-59 + 0-04 33-79

Продовження таблиці К.3

5 Батареї. 5 снарядів. Вогонь                
6 Батареї. Вогонь                
7 Батареї. Вогонь     +0-05 +0-05 32-65 +0-05 32-75 +0-05 33-15 +0-05 33-38 +0-05 33-64 +0-05 33-84
8 Батареї. Вогонь                
9 Батареї. Вогонь                
10 Стій. Записати. Ціль 8-ма, піхота укрита, ОФ, підр. О. і Ф., заряд 1, шкала тисячних 30-12 ОН +0-56 +0-61 32-60 32-65 32-70 32-75 33-10 33-15 33-33 33-38 33-59 33-64 33-79 33-84 180  

 

 

Примітки: 1. Інтервали між гарматами не однакові (дивися початок додатка К).

2. Командири гармат для проведення контролю наведення за командою старшого офіцера бата реї доповідають індивідуальні поправки в кутомір на інтервал відносно основної для стрільби по цілі.

3. У колі вказана витрата по цілі, у прямокутнику – витрата з урахуванням попередніх стрільб

Таблиця К.4 – Запис стрільби старшого офіцера батареї по ціляХ 75 та М-36

”Псел”. Стій. Ціль 75-та, установка ПТКР. Батарейний 47-48, 2250, +0-08. Пристрілка з далекоміром. 3-й 1 снаряд. Зарядити                    
1 Стріляти батареї, ціль 75-та, установка ПТКР, ОФ, підривник осколковий, заряд 2-й. Шкала тисячних, 3-й 1 снаряд зарядити. Кв=0,7; Кк=0-02   30-05   ОН -0-40 -0-40 31-76 -0-40 31-94 -0-40 32-17 -0-40 32-37 -0-40 32-58 -0-40 32-75  
2 Вогонь                  
“Псел”. Приціл менше 3, лівіше 0-10. Віяло скупчене. 2 снаряди швидкий. Зарядити                    
3 Батареї з’єднати вогонь до 3-ї у 0-09. 2 снаряди, швидкий. Зарядити     -0-10 -0-10 +0-27 31-93 -0-10 +0-18 32-02 -0-10 +0-09 32-16   -0-10 32-27 -0-10 0-09 32-39 -0-10 -0-18 32-47  
4 Батарея. Залпом. Вогонь                   12
5 Стій. Записати. Ціль 75-та, установка ПТКР, ОФ, підр.О., зар. 2, шк. тис. 30-05 ОН -0-50         32-27     32-47  
“Псел” Стій. Ц. М-36, мінометна бата­рея укрита. Дивізіонний 28-24, 3100, +0-06. Внакладку. 200х200. Установок дві. По 4 снаряди, швидкий. Вогонь                    

 

Продовження таблиці К.4

1 Стріляти батареї. Ц.М-36 мінометна батарея укрита. ОФ. Підривник осколковий та фугасний, зар. зменшений, шкала тисячних. Розділити вогонь від 3-ї у 0-01. Установок дві, правіше 0-03. 4 сн. швидкий. Зарядити 30-06 ОН +0-12 +0-12 -0-03 32-25 +0-12 -0-02 32-44 +0-12 -0-01 32-68   +0-12 32-89 +0-12 +0-01 33-11 +0-12 +0-02 33-29  
2 Залпом. Вогонь                  
3 Стій. Записати. Ц. М-36, мінометна батарея укрита, ОФ, підр. оск. та фугасн., зар. зменшений, шкала тисячних 30-06 ОН +0-12 +0-15         32-89 32-92     33-29 33-32  

 

Примітки: 1. Інтервали між гарматами однакові і дорівнюють 30 м.

2. У колі вказана витрата снарядів по цілі, у прямокутнику – витрата з урахуванням попередніх стрільб.

3. Під час запису команд допускаються скорочення: “Стій” – ст.; “Осколково-фугасним” – ОФ,“Підривник осколковий і фугасний” – підр.ОіФ; “Заряд повний” – зар.П (3, 1, 2і т.д.); “Шкала тисячних” – шк.тис.; “Розділити” – розд.; “З’єднати” – з’єд.; “Зарядити” – зар.; “Залпом вогонь” – залп.вог.; “Перша, друга, ... , шоста” – 1-а, 2-а, ... , 6-а

 

Старший офіцер стрільб ______________________________________

(військове звання, підпис)

 

Додаток Л

(до ст.88,91,95,96,129)

Запис стрільби командира 1-ї гармати _________

(Дата)

(Варіант)

Додаток М

(до ст.96,129)

Таблиця М.1 – Запис розрахованих установок для стрільби 1-ї гармати

Найменування цілі (рубежу) та її номер Заряд, снаряд, підривник Приціл підривник Рівень Основний кутомір Порядок ведення вогню, витрата снарядів на гармату
По основній ТН По запасній ТН По 1-й нічній ТН
33-15 Основний 5-00 5-00
Ціль 56-та, піхота укрита 1, ОФ, осколковий і фугасний шк. тис. 240 30-03 35-15 7-00 7-00 4 сн., швидкий 4 сн., 6 секунд постр.
            8 сн., 6 секунд постр.
            8 сн., 6 секунд постр.
      35-19 7-04 7-04 8 сн., 6 секунд постр.
            8 сн., 6 секунд постр.
            8 сн., 6 секунд постр.
“ЛЕВ” Перший основний 4, ОФ, осколковий шк. тис. 306 30-04 30-65 2-50 2-50 3 сн., швидкий 6 сн., 8 секунд постр.

 

Продовження таблиці М.1

Перший проміжний 4, ОФ, осколковий 30-05 30-71 2-56 2-56 3 сн., швидкий 1 сн., 6 секунд постр.
Другий проміжний 4, ОФ, осколковий 30-06 30-77 2-62 2-62 3 сн., швидкий 1 сн., 6 секунд постр.
НЗВ “Береза” 2, ОФ, осколковий 29-95 34-15 6-00 6-00 Швидкий

 

Примітка. Запис розрахованих установок для стрільби гармати виконується командирами гармат (навідниками) за командою старшого офіцера батареї (командира вогневого взводу) “Записати установки по цілях

 

Командир 1-ї гармати

(військове звання, підпис)

______________

(Дата)

 

Додаток Н

(до ст. 96,129,130)

Таблиця Н.1 – Картка послідовного зосередження вогню 1-ї батареї

(Варіант)Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.185.54 (0.029 с.)