Порядок визначення та врахування індивідуальних поправок командирами гарматМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок визначення та врахування індивідуальних поправок командирами гарматУ відповідності до команди із заряду, шкали і прицілу командири гармат входять у таблицю індивідуальних поправок гармати (додаток Ж) та визначають: сумарну поправку у рівень - у відповідному рядку графи 16; сумарну поправку у кутомір - у відповідному рядку графи 24 (при розосередженому або повзводному розташуванні гармат, а також при неоднакових інтервалах між гарматами).

При доворотах від основного напрямку більше 1-00 командири гармат:


- визначають сумарну поправку у рівень для основного напрямку з графи 16;

- перемножують значення графи 15 (17) на число великих поділок довороту, зазначеного у команді;

- підсумовують поправку, взяту з графи 16, з отриманим добутком та враховують поправку у рівень при довороті, зазначеному у команді;

-
визначають сумарну поправку у кутомір для основного напрямку з графи 24;

- перемножують відповідне до прицілу значення графи 23 (25) на число великих поділок довороту, вказаного у команді;

- підсумовують поправку, взяту з графи 24, з отриманим добутком та враховують поправку у кутомір при довороті, вказаному у команді.

Якщо таблиця індивідуальних поправок для вказаного заряду складена не повністю, поправки на уступ та інтервал відносно основної гармати визначають аналітично за допомогою формул 2, 5 за вказаним зарядом, прицілом та доворотом від основного напрямку.

Значення решти поправок знаходять за правилами, викладеними вище, або розраховують аналітично за формулами 1, 3, 4.

Приклад 16. О 21.00 у районі зосередження старший офіцер батареї викликав до себе командирів гармат та наказав підготувати таблицю індивідуальних поправок гармати (додаток Ж) і Е.1 табл1 для визначення уступів та інтервалів.

Командир 1-ї гармати виконує попередню підготовку таблиці індивідуальних поправок (додаток Ж) у такому порядку:

- під заголовком таблиці, після слова “заряд” записує номер заряду: “Повний”;

- у графу 1 записує дальність через 1000м від 3000 до 15000м та для мортирної стрільби – від 15000 до 10000м;

- у графу 2 виписує із ТС відповідні до дальностей приціли в тисячних та поділках нормалізованої шкали;

- у графу 3 виписує із табл.5 розділу ІІІ ТС відповідні до прицілів поправки у рівень на кожний відсоток відхилення початкової швидкості;

- у графу 5 із формуляра гармати записує поправки у рівень на невідповідність кута підвищення ствола за прицілом та квадрантом;

-
у графу 7 виписує з табл.2 розділу ІІІ ТС поправки у рівень на відхилення маси снаряда на один знак;

- у графу 9 виписує з табл.3 розділу ІІІ ТС поправки у рівень на кожні 10м перевищення відносно основної;

- у графу 11 виписує з табл.4 розділу ІІІ ТС поправки у рівень на кожні 10м уступу відносно основної;

- у графу 18 із формуляра гармати записує поправки у кутомір на відхилення лінії прицілювання;

- розраховує та записує у графу 19 поправки у кутомір на кожні 10м інтервалу відносно основної (10/0,001Дтц):

10/3 = 3; 10/4 = 2,5; 10/5 = 2 і т.д.;

- уточнює у старшого офіцера батареї та записує поверх графи 4 значення різнобою своєї гармати відносно основної δVо - 1,5%;

- перемножуючи значення графи 3 на δVо, визначає та записує у графу 4 поправки у рівень на різнобій відносно основної;

- підсумовуючи по рядках значення граф 4 та 5, визначає та записує у графу 6 сумарну поправку на різнобій і невідповідність кута підвищення ствола за прицілом та квадрантом;

- доповідає старшому офіцеру батареї про закінчення попередньої підготовки таблиці індивідуальних поправок гармати.

Старший офіцер батареї перевіряє правильність попередньої підготовки таблиць індивідуальних поправок у командирів гармат.

О 6.00 батарея розгорнулася у бойовий порядок. Гармати розташовані розосереджено (на неоднакових інтервалах).

Після надання гарматі основного напрямку стрільби старший офіцер батареї подав команду: Основній виставити рейку. Визначити інтервали, уступи та перевищення. Віяло”.

Командир основної гармати доповідає: “По першій 18-80”.


Команда командира 1-ї гармати: “48-80, навести в основну. Виміряти кут рейки та перевищення”.

Навідник 1-ї гармати встановлює кутомір 48-80, наводить в основну, виводить бульбашки рівнів до середини, відбивачем панорами вимірює кут між марками двометрової рейки (b0) та вертикальний кут на панораму основної (bh). Доповідає:

По основній кут 0-21, перевищення мінус 3-00”. Після відмічання по точці наведення доповідає: “По основній 56-39”.

Подальша робота командира 1-ї гармати по заповненню табл. Ж.1 здійснюється у такому порядку:

- у табл.Е.1 на перетині графи, що відповідає b0 = 21, та рядка, який відповідає значенню кутоміра по основній гарматі 48-80 (49-00), визначає поправки на уступ та інтервал відносно основної:

Δdуст1,3 = -35м, ΔZінт1,3 = л80м;

- записує зі своїм знаком значення поправки уступу поверх графи 13, інтервалу - графи 21 таблиці індивідуальних поправок;

- перемножує значення графи 11 на (0,1Δdуст1,3) та отримані поправки на уступ записує у графу 13;

- перемножує значення графи 19 на (0,1ΔZінт1,3) та отримані поправки на інтервал записує у графу 21;

- перемножує 0,1До дальності до основної гармати на число великих поділок кута перевищення (п), визначає перевищення (Δh) (9·3=+27м) та записує результат поверх графи 10;

- перемножує значення графи 9 на (0,1 Δh), визначає та записує у графу 10 поправки у рівень на перевищення відносно основної (знак поправки “+”, якщо гармата нижче основної; “-“, якщо гармата вище);

- після отримання розпорядження на викладення біля гармати боєприпасів із знаками відхилення маси снарядів (Δq) “- - - -“ записує “4-“ над
графою 8, перемножує це значення на відхилення маси на один знак (графа 7) та записує у графу 8 поправки у рівень на відхилення маси снаряду;

- підсумовуючи по рядках значення граф 6,8,10,13, отримує значення сумарної поправки у рівень для даної вогневої позиції і записує їх у графу 16, округляючи до цілих поділок рівня (прицілу);

- підсумовуючи по рядках значення граф 18 та 21, визначає сумарну поправку у кутомір для основного напрямку стрільби та записує її у графу 24;

- по таблиці Е.1 у графі, що відповідає b0=21, та в ряд­ках, що відповідають значенню кутомірів 49-00 + 5-00 = 54-00 та 49-00 - 5-00=44-00, визначає поправки на уступи та інтервали відносно основної:

для ОН + 5-00 Δdуст1,3 = -75м, ΔZінт1,3 = л55м;

для ОН - 5-00 Δdуст1,3 = +10м, ΔZінт1,3 = л90м;

- записує отримані значення над графами 12 та 20, 14 та 22 таблиці індивідуальних поправок гармати;

- перемножує значення графи 11 на (0,1 Δdуст1,3 графи 12)та записує поправки на уступ для довороту -5-00 в графу 12, для +5-00 перемножує значення графи 11 на (0,1 Δdуст1,3 графи 14) та записує поправки у графу 14;

- віднімає з поправок граф 12 та 14 поправки графи 13:

+0,2 - (-0,6) = +0,8; -1,4 - (-0,6) = -0,8;

+0,3 - (-0,9) = +1,2; -2,1 - (-0,9) = -1,2 і т.д.;

- ділить отримані значення на 5, записує значення зміни поправки на уступ при довороті на 1-00 у графи 15 та 17:

+0,8/5 @ +0,2; -0,8/5 @ -0,2;

+1,2/5 @ +0,2; -1,2/5 @ -0,2 і т.д. ;

- діючи аналогічно, визначає значення зміни поправки на інтервал відносно основної при довороті на кожні 1-00 та записує їх у графи 23 і 25.


Команда старшого офіцера батареї: “Стріляти батареї. Ціль

38-ма, піхота укрита. Осколково-фугасним. Заряд повний. Шкала тисячних. Приціл 410. Рівень 29-80. Основний напрямок, правіше 1-15. Розділити вогонь від третьої у 0-07. 3 снаряди, швидкий, навести”.

Командир 1-ї гармати повторює команду, входить у таблицю індивідуальних поправок (додаток Ж) для заряду повного, у графі 2 відшукує приціл 410 по шкалі тисячних, вибирає найближче до нього значення 434; у рядку, що відповідає цьому прицілу, у графі 16 знаходить сумарну поправку у рівень (+13 тис.), а у графі 24 - сумарну поправку у кутомір (-0-08). Розраховує установки рівня та кутоміра:

Рів. = 29-80 + 0-13 = 29-93;

Кут-р = 56-39 + 1-15 - 0-08 + (0-07х2) = 57-60.

Отримані установки передає навіднику.

Примітка: приклад (додаток Ж) складений в умовах розрахунку індивідуальних поправок за допомогою допоміжних таблиць (розділ ІІІ ТС 122мм ГД-30, табл.. №2-5).


 
 

Таблиця Е.1 – ТАБЛИЦЯ ПОПРАВОК НА УСТУП ТА ІНТЕРВАЛ ГАРМАТИ ДЛЯ b0 ВІД 14 ДО 190

- + + - 14,5 b0
п п л л Д0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 ΔdустDzінт
10 0 20 0 30 5 40 5 50 5 60 5 70 5 80 10 90 10 100 10 110 10 120 15 130 15  
10 5 20 5 30 5 40 10 50 10 60 15 70 15 80 15 90 20 100 20 110 25 120 25 130 25  
10 5 20 5 30 10 40 10 50 15 55 20 65 20 75 25 85 30 95 30 105 35 115 35 125 40  
10 5 20 10 25 10 35 15 45 20 55 25 65 30 75 35 80 35 90 40 100 45 110 50 120 55  
10 15 25 35 45 50 60 70 80 85 95 105 115  
10 5 15 10 25 20 30 25 40 30 50 35 55 40 65 45 75 55 80 60 90 65 95 70 105 75  
5 5 15 15 20 20 30 25 35 35 45 40 50 45 60 55 65 60 75 65 80 75 90 80 95 85  
5 5 15 15 20 20 25 30 35 35 40 45 45 50 55 60 60 65 65 75 75 80 80 90 85 95  
5 10 10 15 20 25 25 30 30 40 35 50 40 55 45 65 55 75 60 80 65 90 70 95 75 105  
5 10 10 15 15 25 20 35 25 45 30 50 35 60 40 70 45 80 50 85 55 95 60 105 115  
- + + - 14,5 b0
п п л л Д0
5 10 10 15 20 25 30 35 35 40 45 50 55 Ddуст Dzінт
5 10 5 20 10 30 10 40 15 50 20 55 20 65 25 75 30 85 30 95 35 105 35 115 40 125  
0 10 5 20 5 30 10 40 10 50 15 60 15 70 15 80 20 90 20 100 25 110 25 115 25 125  
0 10 0 20 5 30 5 40 5 50 5 60 5 70 10 80 10 90 10 100 10 110 15 120 15 130  
0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 0 80 0 90 0 100 0 110 0 120 0 130  
ДЛЯ b0 ВІД 7 ДО 14
- + + - 13,6 12,8 11,2 10,6 9,5 9,1 8,7 8,3 7,6 7,3 b0
п п л л Д0
140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 Ddуст Dzінт
140 15 150 15 160 15 170 20 180 20 190 20 200 20 210 20 220 25 230 25 240 25 250 25 260 25  
135 30 145 30 155 35 165 35 175 35 185 40 195 40 205 45 215 45 225 50 235 50 245 50 255 55  
135 45 145 45 150 50 160 55 170 55 180 60 190 60 200 65 210 70 220 70 230 75 240 75 245 80  
130 55 135 60 145 65 155 70 165 75 175 75 185 80 190 85 200 90 210 95 220 100 230 100 240 105  
                                                                   

 

 
 

-

+ + - 13,6 12,8 11,2 10,6 9,5 9,1 8,7 8,3 7,6 7,3 b0
п п л л Д0
120 130 140 145 160 165 175 180 190 200 215 215 225 Ddуст Dzінт
115 80 120 90 130 95 140 100 145 105 155 110 160 120 170 125 180 130 185 135 195 140 200 145 210 155  
105 95 110 100 120 105 125 115 135 120 140 125 150 135 155 140 165 145 170 155 180 160 185 165 195 175  
95 105 100 110 105 120 115 125 120 135 125 140 135 150 140 155 145 165 155 170 160 180 165 185 175 195  
80 115 90 120 95 130 100 140 105 145 110 155 120 160 125 170 130 180 135 185 140 195 145 200 155 210  
70 120 75 130 80 140 85 145 90 160 95 165 100 175 105 180 110 190 115 200 120 210 125 215 130 225  
55 60 65 70 75 75 80 85 90 95 100 100 105  
45 135 45 145 50 150 55 160 55 170 60 180 60 190 65 200 70 210 70 220 75 230 75 240 80 245  
30 30 145 35 155 35 165 35 175 40 185 40 195 45 205 45 215 50 225 50 235 50 245 55 255  
15 140 15 150 15 160 20 170 20 180 20 190 20 200 20 210 25 220 25 230 25 240 25 250 25 260  
0 140 0 150 0 160 0 170 0 180 0 190 0 200 0 210 0 220 0 230 0 240 0 250 0 260  


Таблиця Е.2 – Знаки поправок

Кут прицілювання, тис. Перевищення На відхилення маси снаряда На уступ відносно основної
Положення гармати відносно основної Знак поправки Знаки поправок із ТС і знаки на снаряді Знак поправки Уступ відносно основної Знак поправки
Менше 750 Вище - Однакові + Назад (дальше від цілі) +
Нижче + Різні - Вперед (ближче до цілі) -
Більше 750 Вище + Однакові - Назад (дальше від цілі) -
Нижче - різні + Вперед (ближче до цілі) +

 

Таблиця Е.4 – Таблиця значень DNтис.

Заряд Інтервал прицілів DNтис.
Повний 34 - 70 0,6
75 - 141 0,5
Зменшений 54 - 110 0,5
117 - 176 0,4

 

ДОДАТОК Ж

(до ст. 93,101,108)

Таблиця Ж.1 – ТАБЛИЦЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПОПРАВОК 1-ої гармати 122мм Г Д-30, заряд повний (Варіант)

Vо гар.=-1,9%;Vо гар.=-0,4%; Vо гар.=-1,5%; q =”4-“; 0 =0-21; До =90; Кут =48-80; =-3-00; n=3

Дальність, м Приціл, тис. Поправка у рівень, тис Сумарна поправка у рівень Поправки у кутомір, поділ. кут. Сумарна поправка у кутомір    
На різнобій відносно основної На “невідповідність” кута Сумарна на різнобій і “невідповідність” На відхилення маси снаряда На перевищення відносно основної На уступ відносно основної На відхилення лінії прицілювання На інтервал відносно основної    
Таблична на 1% ΔV0,% Таблична на 1 знак Δq     Таблична на 10м Δh=0,1Д0n Таблична на 10м -5-00 ОН +5-00 -1-00 ОН +1-00 На 10м інтервалу -5-00 ОН +5-00 -1-00 ОН +1-00    
Δdуст, м ΔZінт    
+10 -35 -75 Л90 Л80 Л55    
-1,5 “-4”    
   
У рівень У кутомір    
Від соб Із ТС Із ТС ΔРівΔV0=(3) ΔV0 Із формуляра гармати (4)+(5) Із ТС ΔРівΔq=(7) Δq Із ТС ΔРівΔh=(9) Δh Із ТС ΔРівуст.ОН-5-00= (11) 0,1Δdуст ΔРівуст.ОН= (11) 0,1Δdуст ΔРівуст.ОН+5-00= (11) 0,1Δdуст ((12)-(13)):5 ΔРівсум.= (6)+(8)+(10)+(13) ((14)-(13)):5 Із формуляра гармати 10:0,001 Дц ΔКутінт.ОН-5-00= (19) 0,1Δzінт ΔКутінт.ОН= (19) 0,1Δzінт ΔКутінт.ОН+5-00= (19) 0,1Δzінт ΔКутінт.на(-1-00)= ((20)-(21)):5 ΔКутсум ОН= (18)+(21) ΔКутінт.на(+1-00)= ((22)-(21)):5    
0,5 1,0 0,0 0,0 0,1 -0,4 2,8 -7,6 0,1 0,1 -0,4 -0,8 0,1 -7,4 -0,1 0,0 3,3 -30,0 -26,4 -18,2 -0,7 -26,4 1,6    
1,0 1,5 0,0 1,5 0,1 -0,4 2,4 -6,5 0,2 0,2 -0,7 -1,5 0,1 -6,1 -0,2 0,0 2,5 -22,5 -20,0 -13,8 -0,5 -20,0 1,2    
1,5 2,3 0,0 2,3 0,1 -0,4 2,0 -5,4 0,3 0,3 -1,1 -2,3 0,2 -4,6 -0,2 0,0 2,0 -18,0 -16,0 -11,0 -0,4 -16,0 1,0    
2,0 3,0 0,0 3,0 0,1 -0,4 1,6 -4,3 0,3 0,3 -1,1 -2,3 0,2 -2,8 -0,2 0,0 1,7 -15,0 -13,6 -9,4 -0,3 -13,6 0,8    
2,5 3,8 0,0 3,8 0,0 0,0 1,4 -3, 0,4 0,4 -1,4 -3,0 0,2 -1,4 -0,3 0,0 1,4 -12,6 -11,2 -7,8 -0,3 -11,2 0,7    
3,0 4,5 0,0 4,5 -0,1 0,4 1,3 -3,5 0,4 0,4 -1,4 -3,0 0,2 0,0 -0,3 0,0 1,3 -11,7 -10,4 -7,2 -0,3 -10,4 0,6    
4,0 6,0 -1,0 5,0 -0,3 1,2 1,1 -3,0 0,4 0,4 -1,4 -3,0 0,2 1,8 -0,3 0,0 1,1 -10,0 -8,8 -6,1 -0,2 -8,8 0,5    
5,0 7,5 -1,0 6,5 -0,4 1,6 1,0 -2,7 0,5 0,5 -1,8 -3,8 0,3 3,6 -0,4 0,0 1,0 -9,0 -8,0 -5,5 -0,2 -8,0 0,5    
      ΔРівδV0=ΔxVoδVo Δxтис       ΔРівΔq=ΔqΔxq Δxтис   ΔРівΔh=Δh__ 0,001Дт     ΔРівуст=Δdуст хтис               ΔКут = Іоn 0,001Дт            
 
Продовження додатка Е

М о р т и р н а

 
  12* 14* 15* 17* 20* 21* 22* 23* 25*  
  24,0 -36,0 -4,0 -40,0 +4,0 -16,0 0,7 +1,9 1,4 -1,4 +4,9 +10,5 -0,7 -49,2 +1,1 -0,03 0,7 -6 -6 -4 -0-09 +0,4  
  10,0 -15,0 -4,0 -19,0 +2,1 -8,4 0,3 +0,8 0,8 -0,8 +2,8 +6,0 -0,4 -23,8 +0,6 -0,03 0,7 -6 -6 -4 -0-09 +0,4  
  8,0 -12,0 -4,0 -16,0 +1,5 -6,0 0,2 +0,4 0,6 -0,6 +2,1 +4,5 -0,3 -19,4 +0,5 -0,03 0,8 -7 -6 -4 -0,2 -0-09 +,04  
  6,0 -9,0 -4,0 -13,0 +1,3 -5,2 0,2 +0,4 0,5 -0,5 +1,8 +3,8 -0,3 -15,9 +0,4 -0,03 0,8 -7 -6 -4 -0,2 -0-09 +0,4  
  5,0 -7,5 -4,0 -11,5 +1,1 -4,4 0,1 +0,7 0,5 -0,5 +1,8 +3,8 -0,3 -13,8 +0,4 -0,03 0,9 -8 -7 -5 -0,2 -0-10 +0,4  
  4,0 -6,0 -4,0 -10,0 +0,9 -3,6 0,1 +0,7 0,4 -0,4 +1,4 +3,0 -0,2 -11,9 +0,3 -0,03 1,0 -9 -8 -5 -0,2 -0-11 +0,6  
                                                                                                                           

Примітки:

1. Поправки у рівень та кутомір при доворотах до 5-00 (гр.12, 14, 15, 17, і гр. 20, 22, 23, 25) та поправка на інтервал відносно основної (гр. 21) визначаються при розосередженому або повзводному розташуванні гармат

2. n – число великих поділок кута перевищення

 

Командир 1-ї гармати

(військове звання, підпис)

_________________________

(Дата)Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.0.150 (0.011 с.)