Визначення і врахування поправок на приземний вітерМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення і врахування поправок на приземний вітера) перед відкриттям стрільби

8. Поправки на приземний вітер перед стрільбою старший офіцер батареї (командир вогневого взводу) розраховує у такому порядку.

- визначає кут вітру відносно напрямку стрільби: для цього до кута вітру, що доповів метеоспостерігач, додає значення довороту від основного напрямку урахуванням його знака (результат округляє до 1-00);

- за таблицею розкладу вітру на складові (з ТС) зчитує повздовжню та бокову складові зі своїми знаками;

- з ТС по прицілу (отриманому з команди) зчитує табличні поправки дальності wax (на повздовжній вітер), waz (на боковий вітер) і напрямку DZwax (на повздовжній вітер), DZwaz (на боковий вітер) зі своїми знаками на вітер швидкістю 1м/с з точністю до 0,1 тисячної;

- для розрахунку поправок дальності і напрямку перемножує табличні
поправки (для швидкості вітру 1м/с) на складові швидкості вітру на вогневій позиції зі своїми знаками;

- розраховує сумарні поправки дальності у приціл і напрямку у кутомір.

Приклад 15. Стрільба проводиться снарядами М-210Ф (ТС-74) без гальмівних кілець. Старший офіцер батареї отримав команду від командира батареї: Псел”. Стій. Ціль 8-а, піхота. Приціл 340, рівень 30-10, основний напрямок правіше 1-80. Залпом, зарядити. Я “Дніпро”.

Метеоспостерігач доповів: “Кут 10, швидкість 5”.

Старший офіцер батареї (командир вогневого взводу):

- визначає кут вітру відносно напрямку стрільби по цілі:

Аwп = 10-00 + 1-80 = 11-80 » 12-00;

- за таблицею розкладу вітру на складові (III розділ ТС-74) зчитує повздовжню складову, яка дорівнює -2м/с і бокову складову, яка дорівнює +5м/с;

- по прицілу 340 (III розділ ТС-74) зчитує табличні поправки даль­ності: wax = -1,9; DПwaz = -0,9; напрямку: DZwax = -0,3; DZwaz= +5,4.

Розраховує поправки дальності на:

- повздовжню складову:

(-1,9) ´ (-2) = 3,8 тис.;

- бокову складову:

(-0,9) ´ 5 = - 4,5 тис.

Розраховує поправки напрямку на:

- бокову складову:

5,4 ´ 5 = + 27 тис.;

- повздовжню складову:

(-0,3) ´ (-2) = + 0,6 тис.


Розраховує сумарну поправку дальності у приціл:

w = (+3,8) + (- 4,5) = -0,7 » - 1тис.

Розраховує сумарну поправку напрямку у кутомір:

DZw = (+27) + (+0,6) = +27,6 »28 тис.

Вводить поправки w і DZw в отримані від командира батареї приціл та доворот і подає команду: “Приціл 339, основний напрямок правіше 2-08”.

Про готовність до відкриття стрільби доповідає командиру батареї.

За відсутності вітрової рушниці підготовку початкових даних для розрахунку поправок допускається проводити по приземному вітру, виміряному на висоті 3,5м за допомогою вітроміра (ДМК). Приземний вітер при цьому перед розкладанням його на бокову та повздовжню складові необхідно збільшити в 1,4 рази.

При використанні приземного вітру перехресний вплив не враховується і поправки в дальність на бокову складову та в напрямок на повздовжню складову не вводять.

б) після закінчення стрільби по цілі

9. Після закінчення стрільби по цілі, якщо отримана команда: “Стій. Записати, ціль така-то”, старший офіцер батареї (командир вогневого взводу) виправляє установки, на яких закінчена стрільба по цілі, шляхом вилучення з них поправок на приземний вітер. Виправлені установки старший офіцер батареї записує і доповідає командиру батареї.

10. Поправки на приземний вітер розраховують згідно з п.8. Розрахунки виконують по прицілу і кутоміру, на яких було закінчено стрільбу по цілі.

11. З метою прискорення розрахунку поправок на приземний вітер використовують спеціальні графіки (рис. Г.1 і Г.2).

12. За графіками поправок на приземний вітер визначають табличні поправки з їх знаками дальності у тисячних та напрямку у поділках кутоміра на
вітер швидкістю 1 м/с. Вхідними даними для визначення поправок на приземний вітер за допомогою графіка є установка прицілу та кут вітру відносно напрямку стрільби у поділках кутоміра.

13. По горизонтальній осі на графіку відкладені установки прицілу, на вертикальній осі - табличні поправки дальності DX у тисячних та напрямку DZ у поділках кутоміра з їх знаками на вітер швидкістю 1 м/с.

На суцільних лініях графіка зазначені кути вітру (у великих поділках кутоміра), для якого вони побудовані. Кутам вітру, що взяті у дужки, відповідають поправки, зазначені на правій частині графіка (у дужках).

 

Рисунок Г.1 - Графік поправок дальності на
приземний вітер ТС-74

 


 
 

 

 


Рисунок Г.2 - Графік поправок напрямку
на приземний вітер ТС-74


Додаток Е

(до ст. 38,91,101,33,93)

РОЗРАХУНОК ІНДИВІДУАЛЬНИХ
ПОПРАВОК ГАРМАТИ

 

Робота до зайняття ВП

 

Заповнення “Таблиці індивідуальних поправок гармати” (наведеної у додатку Ж) проводиться завчасно. Під керівництвом старшого офіцера батареї командири гармат із ТС виписують для кожного вибраного заряду у бланк таблиці індивідуальних поправок:

- дальності через 1км та відповідні їм приціли (графи 1,2);

- табличні поправки: на 1% різнобою, на один знак відхилення маси снаряда, на 10м уступу, перевищення та інтервалу відносно основної (з розділу III “Допоміжні таблиці”) (графи 3,7,9,11,19).

За даними останніх перевірок у бланк вносять:

- поправки на невідповідність кутів підвищення за прицілом і квадрантом та на відхилення лінії прицілювання (графи 5,18);

- значення різнобою даної гармати відносно основної dVо (у верхню частину графи 4).

Розраховують поправки:

- на різнобій своєї гармати відносно основної DРівd(значення графи 3 перемножують із значенням різнобою відносно основної та записують у відповідний рядок графи 4);

- сумарну на різнобій та невідповідність кутів підвищення за прицілом і квадрантом (по рядках додають значення граф 4 та 5 і записують у графу 6).

 

 


Визначення поправок на уступ та інтервал гармати по таблиці поправок

 


Таблиця поправок на уступ та інтервал гармати (табл.Д1) призначена для визначення величини (значення) поправок уступа та інтервала гармати відносно основної гармати.

Таблиця Е.1 містить значення поправок на уступ (у чисельнику) та на інтервал (у знаменнику) від 0 до 260м.

У чотирьох лівих графах табл. Е.1 записані кутоміри у великих поділках від 0 до 60. У верхніх двох рядках кожної з чотирьох лівих граф зазначені відповідні кутомірам знаки поправок на уступ “+“ (плюс), “-“ (мінус) та на інтервал “Л” (ліворуч), “П” (праворуч).

У верхньому рядку решти граф табл. Е.1 наведені у поділках кутоміра значення вертикальних кутів b0 між марками двометрової рейки, а у другому рядку - відповідні їм значення відстаней Д0 у метрах (Д0 - дальність до основної).

Для визначення поправки на уступ Ddуст та поправки на інтервал Dzінт у верхньому рядку таблиці знаходять значення кута b0, найближче до виміряного, та відмічають його олівцем. Якщо відстань між даною гарматою та основною визначалося за допомогою далекоміра ДСП‑30, то у другому рядку знаходять та відмічають олівцем значення відстані, найближче до виміряного.

В одній з чотирьох лівих граф знаходять значення кутоміра даної гармати по основній (округлене до 1-00) для напрямку, при якому визначають поправки на уступ та інтервал.

На перетині відміченої вертикальної графи із значенням b0 (Д0) та рядка із значенням кутоміра знаходять поправку у метрах. У верхніх рядках графи, в яких знайдено кутомір даної гармати, беруть знаки поправок.

Значення поправок дозволяється округляти до 10м.

Табл.Е.2 призначена для визначення знаків поправок у рівень (приціл) на перевищення гармати, на відхилення маси снаряда і на уступ відносно основної.


Робота на вогневій позиції

 

Після зайняття вогневої позиції, побудови паралельного віяла старший офіцер батареї (командир вогневого взводу) подає команду “Основній, виставити рейку. Батареї визначити інтервали, перевищення та уступи.”(Для батареї самохідних гармат: “Відмітитись по основній, вимірити дальність”).

Двохметрова рейка виставляється вертикально поблизу основної гармати. Навідники гармат визначають кутомир на панораму основної гармати. За допомогою відбивача панорами вимірюють вертикальний кут між марками рейки (b0) і вертикальний кут від горизонту панорами своєї гармати на панораму основної гармати (перевищення).

Командири гармат:

- за табл. Е.2 визначають значення поправок на перевищення, уступ та інтервал своєї гармати відносно основної, округляють до 10 і записують олівцем над графами 10, 13, 21 таблиці Ж.1 індивідуальних поправок (додаток Ж);

- перемножують значення граф 9, 11 і 19 на одну десяту відповідно до перевищення, уступу та інтервалу і отримані поправки записують рядками з своїми знаками у графи 10, 13 і 21;

- додають до кутоміра по основній гарматі 5-00 і по отриманому кутоміру за допомогою табл. Е.2 визначають значення поправок на уступ та інтервал при доворотах на 5-00 праворуч та ліворуч, записують над графами 12, 14, 20, 22 відповідно;

- записують над графою 8 відхилення маси снаряда, перемножують значення графи 7 на число знаків відхилення і отримані поправки по рядках записують у графу 8;

- перемножують значення граф 11, 19 на одну десяту уступу, інтервалу для напрямків ОН 5-00 та записують поправки у рівень і кутомір у графи 12, 14 та 20, 22 відповідно;

-
визначають різниці абсолютних значень, записаних у графах 12 і 13; 13 і 14; 20 і 21; 21 і 22; ділять різниці на 5, отримують зміну поправок на уступ (графа 13) та інтервал (графа 21) при доворотах на 1-00 вправо та вліво і записують їх у графи 15, 17; 23 та 25; знак зміни поправки то й же, що й поправка в ОН, якщо абсолютні значення уступу, інтервалу при довороті збільшуються та протилежний, якщо зменшуються.

За відсутності часу на виконання розрахунків після визначення уступу, інтервалу та перевищення своєї гармати відносно основної командири гармат:

- визначають поправки на відхилення маси снарядів (графа 8) та на перевищення (графа 10);

- додають по рядках значення граф 6, 8 та 10; отриманий результат зі своїм знаком записують у графу 16.

Індивідуальні поправки гармат розраховуються аналітично за формулами:

- на різнобій , (1)

де DРівdVо - поправка у рівень на різнобій, тис.;

V - поправка дальності на зміну початкової швидкості на 1%, м;

dV0 - різнобій даної гармати відносно основної, %;

ТИС - зміна дальності при зміні кута прицілювання на одну тисячну, м;

- на уступ , (2)

де DРівУСТ - поправка у рівень на уступ, тис.;

DdУСТ - поправка на уступ відносно основної гармати, м;

- на перевищення , (3)

де DРівDh - поправка у рівень на перевищення, тис.;


Dh - перевищення відносно основної гармати, м;

ДТ - дальність цілі топографічна, м;

- на відхилення маси снаряда , (4)

де DРівDq - поправка у рівень на відхилення маси снаряда, тис.;

Dq - кількість знаків відхилення маси;

q - поправка дальності на один знак, м;

- на інтервал , (5)

де DКут - поправка у кутомір на інтервал відносно основної, тис., для побудови віяла скупченого;

Іo,n - інтервал відносно основної гармати, м.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.171.164.78 (0.013 с.)