Додатковими покараннями є позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу та конфіскація майна.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Додатковими покараннями є позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу та конфіскація майна.Штраф та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю можуть застосовуватися як основні, так і як додаткові покарання.

За один злочин може бути призначено лише одне основне покарання, передбачене в санкції статті Особливої частини Кримінального кодексу. До основного покарання може бути приєднане одне чи кілька додаткових покарань у випадках та порядку, передбачених КК України.

Ухилення від покарання, призначеного вироком суду, має наслідком відповідальність, передбачену Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ст. 97 КК України неповнолітнього, який вперше вчинив злочин невеликої тяжкості, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо його виправлення можливе без застосування покарання. У цих випадках суд застосовує щодо неповнолітнього примусові заходи виховного характеру, передбачені ч. 2 ст. 105 Кримінального кодексу.

Примусові заходи виховного характеру:

1) застереження;

2) обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог щодо поведінки неповнолітнього;

3) передача неповнолітнього під нагляд батьків або осіб, які їх заміняють, чи під нагляд педагогічного або трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє прохання;

4) покладення на неповнолітнього, який досяг п’ятнадцятирічного віку і має майно, кошти або заробіток, обов’язку відшкодування заподіяних майнових збитків;

5) направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення, але на строк, що не перевищує трьох років.

Примусові заходи виховного характеру суд застосовує і до особи, яка до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною Кримінального кодексу України.

У разі ухилення неповнолітнього, що вчинив злочин, від застосування щодо нього примусових заходів виховного характеру ці заходи скасовуються і він притягується до кримінальної відповідальності.

Згідго зі ст. 98 КК України до неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть бути застосовані такі основні види покарань:

1) штраф;

2) громадські роботи;

3) виправні роботи;

4) арешт;

5) позбавлення волі на певний строк.

До неповнолітніх можуть бути застосовані додаткові покарання у вигляді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Неповнолітній, який вчинив злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнений судом від покарання, якщо буде визнано, що внаслідок щирого розкаяння та подальшої бездоганної поведінки він на момент постановлення вироку не потребує застосування покарання (ч. 1 ст. 105 КК).

У цьому разі суд застосовує щодо неповнолітнього примусові заходи виховного характеру.

Щодо неповнолітнього може бути застосовано кілька примусових заходів виховного характеру. Тривалість заходів виховного характеру встановлюється судом, який їх призначає.

Суд може також визнати за необхідне призначити неповнолітньому вихователя в порядку, передбаченому законом.

 

Контрольні запитання

1 Дайтехарактеристику Кримінального кодексу України.

2 Назвіть підставу кримінальної відповідальності.

3 Дайте визначення злочину.

4 Назвіть ознаки злочину.

5 Назвіть склад злочину.

6 Назвіть стадії вчинення злочину.

7 Дайте визначення неосудної особи.

8 Дайте визначення обмежено осудної особи.

9 Назвіть види співучасників.

10 Дайте визначення кримінального покарання.

11 Назвіть види кримінальних покарань.

12 Назвіть види покарань, які можуть бути застосовані щодо неповнолітніх.

13 Назвіть примусові заходи виховного характеру, які можуть бути застосовані до неповнолітніх.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

 

КУ – Конституція України;

ЗУ – Закон України;

ЦК – Цивільний кодекс України;

СК – Сімейний кодекс України;

КЗпП – Кодекс законів про працю України;

КУпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення;

КК – Кримінальний кодекс України;

р. – розділ;

гл. – глава;

ст. – стаття;

ч. – частина;

п. – пункт.

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

1 Конституція України від 28 червня 1996 р.

2 Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р., чинний з 1 січня 2004 р.

3 Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р., чинний з 1 січня 2004 р.

4 Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р.

5 Про відпустки: Закон України від 15 листопада 1996 р.

6 Основи законодавства України прозагальнообов’язкове державне соцiальне страхування: Закон України від 14 січня 1998 р.

7 Про пенсійне забезпечення: Закон України від 5 листопада 1991 р.

8 Про державну допомогу сім’ям з дітьми: Закон України від 21 листопада 1992 р.

9 Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 р.

10 Про Червону книгу України: Закон України від 7 лютого 2002 р.

11 Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р.

12 Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р., чинний з 1 вересня 2001 р.

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ.......................................................................................................................................3

Тема 1 Основи конституційного законодавства України.....................................4

Тема 2 Основи цивільного законодавства України..............................................20

Тема 3 Основи сімейного законодавства України...............................................42

Тема 4 Основи трудового законодавства України...............................................48

Тема 5 Основи законодавства України про соціальний захист.........................63

Тема 6 Основи екологічного законодавства України..........................................69

Тема 7 Основи адміністративного законодавства України.................................74

Тема 8 Основи кримінального законодавства України.......................................77

Перелік умовних позначень.............................................................................................85

Список джерел інформації.......................................................................................86

 

 

Навчальне видання

 

ОСТРОВЕРХ Михайло Олександрович

 

 

Конспект лекцій з курсу „Правознавство”

для студентів усіх спеціальностей

 

 

Відповідальний за випуск О.М.Білик

 

 

Редактор В.І.Пуцик

 

 


__________________________________________________________________________

ХДТУБА, Україна, 61002, Харків, вул. Сумська, 40

__________________________________________________________________________

 

Підготовлено та надруковано РВВ Харківського державного технічного

університету будівництва та архітектуриПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.180.223 (0.013 с.)