ТОП 10:

ЩОДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ А – ФОРМАТУ З ВИБІРКОВОЮ ВІДПОВІДДЮ

 

У робочому підручнику надані 200 тестових завдань.

 

Виконання завдань передбачає вибір однієї правильної відповіді з п’яти можливих у кожному завданні.

 

1). Знайдіть у робочому підручнику ( Додаток 1) тестові завдання з номерами, які вказані у методрозробці відповідного змістовного модуля.

Прочитайте уважно зміст кожного тестового завдання

 

3). Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь.

 

4). Перевірте за допомогою еталонів відповідей, правильно лі Ви далі відповідь.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ЛУГАНСЬКЕ ОЛАСНЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ

ДОДАТОК № 1

РАБОЧИЙ ПІДРУЧНИК

З ТЕСТОВИМИ ЗАВДАННЯМИ

З ВИБІРКОВОЮ ВІДПОВІДДЮ А – ФОРМАТУ

ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

Робочий підручник з тестовими завданнями для самоконтролю знань студентів з дисципліни «Основи біологічної фізики та медична апаратура» призначений для студентів вищих медичних навчальних закладів І рівня акредитації зі спеціальностей 5.12010102 “Сестринська справа” .

Робочий підручник містить тестові завдання з вибірковою відповіддю. Тематика відповідає освітньо-кваліфікаційним характеристикам, програмам дисциплін, вимогам Європейського регіонального бюро ВООЗ щодо діяльності медичної сестри .

Робочий підручник містить 200 тестових завдань з шести тем, які поділені на розділи. .

Нумерація тестових завдань послідовна.

Наприкінці надані відповіді на тестові завдання.

 

ЗМІСТ

 

  Ст..
Передмова
Методичні рекомендації щодо виконання тестових завдань
РОЗДІЛ 1. Основи біомеханіки та біоакустики (1–20)
РОЗДІЛ 2. Основні поняття біореології та гемодинаміки (21–51)
РОЗДІЛ 3. Електричні властивості клітин, тканин і органів та деякі методи реєстрації медичної і біологічної інформації (52 – 87)
РОЗДІЛ 4. Фізичні основи методів електролікування (88 – 109)
РОЗДІЛ 5. Елементи квантової механіки. Люмінесценція. Індуковане випромінювання. Лазери. Резонансні методи квантової механіки. Ямр -томографія (110 – 120)
РОЗДІЛ 6. Теплове випромінювання біологічних об’єктів. Термографія (121 – 144)
РОЗДІЛ 7.Оптичні явища, їх використання у медицині (№ 145 – 154)
РОЗДІЛ 8. Рентгенівське випромінювання. методи рентгенівської діагностики в терапії. Радіоактивність. Дозиметрія іонізуючого випромінювання. (№ 155 – 175)
РОЗДІЛ 9. Охорона праці в галузі (№ 176 – 200)
Відповіді на тестові завдання

ПЕРЕДМОВА

 

Робочий підручник з тестовими завданнями для самопідготовки та самоконтролю знань студентів з дисципліни «Основи біологічної фізики та медична апаратура» призначений для студентів вищих медичних навчальних закладів I - го рівня акредитації спеціальності “Сестринська справа”.

У робочому підручнику надані 9 розділів згідно з тематикою програми дисципліни.

Також надані методичні рекомендації щодо виконання тестових завдань.

Наприкінці надані відповіді на тестові завдання.

Робочий підручник містить тестові завдання А – формату з вибірковою відповіддю, які відповідають освітньої-кваліфікаційним характеристикам, програмі дисципліни, вимогам Європейського регіонального бюро ВООЗ щодо діяльності медичної сестри. При проведенні тестування на відповідь на одне тестове завдання відведена 1 хвилина.

За допомогою таких тестових завдань можна перевіряти знання студентами фундаментальних дисциплін.

Нумерація тестових завдань послідовна.

Наприкінці робочого підручнику є відповіді на тестові завдання.

 

Методичні рекомендації щодо виконання тестових завдань А – формату з вибірковою відповіддю

 

У робочому підручнику надані 200 тестових завдань.

 

Виконання завдань передбачає вибір однієї правильної відповіді з п’яти можливих у кожному завданні.

 

1). Знайдіть у робочому підручнику тестові завдання з теми, яка Вам потрібна.

Прочитайте уважно зміст кожного тестового завдання

 

3). Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь.

 

4). Перевірте за допомогою еталонів відповідей, чи вірно Ви дали відповідь.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.239.156 (0.006 с.)