ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кошти на вимогу в Національному банку України 

1200 А Кореспондентський рахунок банку в Національному банку

України

 

1203 А Кошти обов'язкових резервів банку в Національному

банку України

 

1207 А Накопичувальний рахунок банку в Національному банку

України

 

1208 А Нараховані доходи за коштами на вимогу в

Національному банку України

 

121 Строкові вклади (депозити) у Національному банку України

 

1211 А Кошти, що надані Національному банку України за

операціями репо

 

1212 А Короткострокові вклади (депозити) у Національному

банку України

 

1215 А Неамортизована премія за строковими вкладами

(депозитами) у Національному банку України

 

1216 КА Неамортизований дисконт за строковими вкладами

(депозитами) у Національному банку України

 

1218 АП Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами)

у Національному банку України

Кошти Національного банку України

 

130 Кореспондентський рахунок Національного банку України в

банку

 

1300 П Кореспондентський рахунок Національного банку України

в банку

 

1308 П Нараховані витрати за кореспондентським рахунком

Національного банку України в банку

 

131 Короткострокові кредити, що отримані від Національного

банку України

 

1310 П Кредити овернайт, що отримані від Національного банку

України шляхом рефінансування

 

1311 П Кошти, що отримані від Національного банку України за

операціями репо

 

1312 П Короткострокові кредити, що отримані від

Національного банку України шляхом рефінансування

 

1313 П Короткострокові стабілізаційні кредити, що отримані

від Національного банку України

 

1315 П Неамортизована премія за короткостроковими кредитами,

що отримані від Національного банку України

 

1316 КП Неамортизований дисконт за короткостроковими

кредитами, що отримані від Національного банку

України

 

1317 П Прострочена заборгованість за короткостроковими

кредитами, що отримані від Національного банку

України

 

1318 АП Нараховані витрати за короткостроковими кредитами, що

отримані від Національного банку України

 

Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку

України

 

1322 П Довгострокові кредити, що отримані від Національного

банку України

 

1323 П Довгострокові стабілізаційні кредити, що отримані від

Національного банку України

 

1324 П Довгострокові кредити, що отримані від Національного

банку України за рахунок коштів міжнародних

фінансових організацій

 

1325 П Неамортизована премія за довгостроковими кредитами,

що отримані від Національного банку України

 

1326 КП Неамортизований дисконт за довгостроковими кредитами,

що отримані від Національного банку України

 

1327 П Прострочена заборгованість за довгостроковими

кредитами, що отримані від Національного банку

України

 

1328 АП Нараховані витрати за довгостроковими кредитами, що

отримані від Національного банку України

 

133 Строкові вклади (депозити) Національного банку України

 

1332 П Короткострокові вклади (депозити) Національного банку

України

 

1334 П Довгострокові вклади (депозити) Національного банку

України

 

1335 П Неамортизована премія за строковими вкладами

(депозитами) Національного банку України

 

1336 КП Неамортизований дисконт за строковими вкладами

(депозитами) Національного банку України

 

1338 АП Нараховані витрати за строковими вкладами

(депозитами)

 

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються

Національним банком України, та цінні папери, емітовані

Національним банком України

Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним

Банком України, у торговому портфелі банку

1400 А Облігації внутрішньої державної позики, що

рефінансуються Національним банком України, у

торговому портфелі банку

 

1401 А Облігації зовнішньої державної позики, що

рефінансуються Національним банком України, у

торговому портфелі банку

 

1402 А Боргові цінні папери органів державної влади та

місцевого самоврядування, що рефінансуються

Національним банком України, у торговому портфелі

банку

 

1403 А Боргові цінні папери, випущені банками та

небанківськими фінансовими установами, що

рефінансуються Національним банком України, у

торговому портфелі банку

 

1404 А Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що

рефінансуються Національним банком України, у

торговому портфелі банку

 

1405 АП Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються

Національним банком України, у торговому портфелі

банку

 

1406 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними

паперами, що рефінансуються Національним банком

України, у торговому портфелі банку

 

1407 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами,

що рефінансуються Національним банком України, у

торговому портфелі банку

 

1408 АП Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що

рефінансуються Національним банком України, у

торговому портфелі банку

 

141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним

банком України, у портфелі банку на продаж

 

1410 А Облігації внутрішньої державної позики, що

рефінансуються Національним банком України, у

портфелі банку на продаж

 

1411 А Облігації зовнішньої державної позики, що

рефінансуються Національним банком України, у

портфелі банку на продаж

 

1412 А Боргові цінні папери органів державної влади та

місцевого самоврядування, що рефінансуються

Національним банком України, у портфелі банку на

продаж

 

1413 А Боргові цінні папери, випущені банками та

небанківськими фінансовими установами, що

рефінансуються Національним банком України, у

портфелі банку на продаж

 

1414 А Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що

рефінансуються Національним банком України, у

портфелі банку на продаж

 

1415 АП Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються

Національним банком України, у портфелі банку на

продаж

 

1416 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними

паперами, що рефінансуються Національним банком

України, у портфелі банку на продаж

 

1417 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами,

що рефінансуються Національним банком України, у

портфелі банку на продаж

 

1418 АП Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що

рефінансуються Національним банком України, у

портфелі банку на продаж

 

1419 АП Прострочені нараховані доходи за борговими цінними

паперами, що рефінансуються Національним банком

України, у портфелі банку на продаж

 

Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним

Банком України, у портфелі банку до погашення

 

1420 А Облігації внутрішньої державної позики, що

рефінансуються Національним банком України, у

портфелі банку до погашення

 

1421 А Облігації зовнішньої державної позики, що

рефінансуються Національним банком України, у

портфелі банку до погашення

 

1422 А Боргові цінні папери органів державної влади та

місцевого самоврядування, що рефінансуються

Національним банком України, у портфелі банку до

погашення

 

1423 А Боргові цінні папери, випущені банками та

небанківськими фінансовими установами, що

рефінансуються Національним банком України, у

портфелі банку до погашення

 

1424 А Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що

рефінансуються Національним банком України, у

портфелі банку до погашення

 

1426 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними

паперами, що рефінансуються Національним банком

України, у портфелі банку до погашення

 

1427 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами,

що рефінансуються Національним банком України, у

портфелі банку до погашення

 

1428 АП Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що

рефінансуються Національним банком України, у

портфелі банку до погашення

 

1429 АП Прострочені нараховані доходи за борговими цінними

паперами, що рефінансуються Національним банком

України, у портфелі банку до погашення

 

143 Боргові цінні папери, емітовані Національним банком

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.208.73.179 (0.01 с.)