ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Акції та інші фінансові інвестиції в портфелі банку напродаж

 

3102 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком,

що випущені банками, у портфелі банку на продаж

 

3103 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком,

що випущені небанківськими фінансовими установами, у

портфелі банку на продаж

 

3105 А Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у

портфелі банку на продаж

 

3106 А Інші фінансові інвестиції в портфелі банку на продаж

 

3107 АП Переоцінка акцій та інших фінансових інвестицій у

у портфелі банку на продаж

 

3108 АП Нараховані доходи за акціями та іншими фінансовими

інвестиціями в портфелі банку на продаж

 

311 Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж

 

3110 А Боргові цінні папери органів державної влади в

портфелі банку на продаж

 

3111 А Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування

в портфелі банку на продаж

 

3112 А Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі

банку на продаж

 

3113 А Боргові цінні папери, випущені небанківськими

фінансовими установами, у портфелі банку на продаж

 

3114 А Боргові цінні папери нефінансових підприємств у

портфелі банку на продаж

 

3115 АП Переоцінка боргових цінних паперів у портфелі банку

на продаж

 

3116 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами

в портфелі банку на продаж

 

3117 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами в

портфелі банку на продаж

 

3118 АП Нараховані доходи за борговими цінними паперами в

портфелі банку на продаж

 

3119 АП Прострочені нараховані доходи за борговими цінними

паперами в портфелі банку на продаж

Інвестиції в асоційовані компанії, що утримуються з

Метою продажу

 

3122 А Інвестиції в асоційовані банки, що утримуються з

метою продажу

 

3123 А Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові

установи, що утримуються з метою продажу

 

3125 А Інвестиції в інші асоційовані компанії, що

утримуються з метою продажу

 

3128 А Нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані

компанії, що утримуються з метою продажу

 

Інвестиції в дочірні компанії, що утримуються з метою

Продажу

 

3132 А Інвестиції в дочірні банки, що утримуються з метою

продажу

 

3133 А Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи,

що утримуються з метою продажу

 

3135 А Інвестиції в інші дочірні компанії, що утримуються з

метою продажу

 

3138 А Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії,

що утримуються з метою продажу

 

Похідні фінансові активи, що призначені для обліку

хеджування

 

3140 А Активи за придбаними опціонними контрактами, що

призначені для обліку хеджування

 

3141 А Активи за форвардними контрактами, що призначені для

обліку хеджування

 

3142 А Активи за ф'ючерсними контрактами, що призначені для

обліку хеджування

 

319 Резерви під знецінення фінансових інвестицій у портфелі

Банку на продаж

3190 КА Резерви під знецінення фінансових інвестицій у

портфелі банку на продаж


Цінні папери в портфелі банку до погашення

Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення

 

3210 А Боргові цінні папери органів державної влади в

портфелі банку до погашення

 

3211 А Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування

в портфелі банку до погашення

 

3212 А Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі

банку до погашення

 

3213 А Боргові цінні папери, випущені небанківськими

фінансовими установами, у портфелі банку до погашення

 

3214 А Боргові цінні папери нефінансових підприємств у

портфелі банку до погашення

 

3216 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами

в портфелі банку до погашення

 

3217 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами в

портфелі банку до погашення

 

3218 АП Нараховані доходи за борговими цінними паперами в

портфелі банку до погашення

 

3219 АП Прострочені нараховані доходи за борговими цінними

паперами в портфелі банку до погашення

 

329 Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до

погашення

 

3290 КА Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі

банку до погашення


Цінні папери власного боргу та похідні фінансові

Зобов'язання

Короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані

банком

 

3300 П Короткострокові прості векселі, емітовані банком

 

3301 П Акцепти, що надані за короткостроковими переказними

векселями

 

3305 П Інші короткострокові цінні папери власного боргу,

емітовані банком

 

3306 КП Неамортизований дисконт за короткостроковими цінними

паперами власного боргу, емітованими банком

 

3307 П Неамортизована премія за короткостроковими цінними

паперами власного боргу, емітованими банком

 

3308 АП Нараховані витрати за короткостроковими цінними

паперами власного боргу, емітованими банком

 

331 Довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані

Банком

3310 П Довгострокові прості векселі, емітовані банком

 

3311 П Акцепти, що надані за довгостроковими переказними

векселями

 

3315 П Інші довгострокові цінні папери власного боргу,

емітовані банком

 

3316 КП Неамортизований дисконт за довгостроковими цінними

паперами власного боргу, емітованими банком

 

3317 П Неамортизована премія за довгостроковими цінними

 

паперами власного боргу, емітованими банком

 

3318 АП Нараховані витрати за довгостроковими цінними

паперами власного боргу, емітованими банком

 

332 Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані

банком

 

3320 П Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати,

емітовані банком

 

3326 КП Неамортизований дисконт за короткостроковими ощадними

(депозитними) сертифікатами, емітованими банком

 

3327 П Неамортизована премія за короткостроковими ощадними

(депозитними) сертифікатами, емітованими банком

 

3328 АП Нараховані витрати за короткостроковими ощадними

(депозитними) сертифікатами, емітованими банком

 

333 Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані

банком

 

3330 П Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати,

емітовані банком

 

3336 КП Неамортизований дисконт за довгостроковими ощадними

(депозитними) сертифікатами, емітованими банком

 

3337 П Неамортизована премія за довгостроковими ощадними

(депозитними) сертифікатами, емітованими банком

 

3338 АП Нараховані витрати за довгостроковими ощадними

(депозитними) сертифікатами, емітованими банком

 

334 Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком

 

3340 П Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані

банком

 

3346 КП Неамортизований дисконт за ощадними (депозитними)

сертифікатами на вимогу, емітованими банком

 

3347 П Неамортизована премія за ощадними (депозитними)

сертифікатами на вимогу, емітованими банком

 

3348 АП Нараховані витрати за ощадними (депозитними)

сертифікатами на вимогу, емітованими банком

 

335 Похідні фінансові зобов'язання в торговому портфелі банку

 

3350 П Зобов'язання за проданими опціонними контрактами в

торговому портфелі банку

 

3351 П Зобов'язання за форвардними контрактами в торговому

портфелі банку

 

3352 П Зобов'язання за ф'ючерсними контрактами в торговому

портфелі банку

 

Похідні фінансові зобов'язання, що призначені для обліку

хеджування

 

3360 П Зобов'язання за проданими опціонними контрактами, що

призначені для обліку хеджування

 

3361 П Зобов'язання за форвардними контрактами, що

призначені для обліку хеджування

 

3362 П Зобов'язання за ф'ючерсними контрактами, що

призначені для обліку хеджування

 

337 Зобов'язання за привілейованими акціями, емітованими

банком

 

3370 П Зобов'язання за привілейованими акціями, емітованими

банком

 

3376 КП Неамортизований дисконт за зобов'язаннями за

привілейованими акціями, емітованими банком

 

3377 П Неамортизована премія за зобов'язаннями за

привілейованими акціями, емітованими банком

 

3378 АП Нараховані витрати за привілейованими акціями,

емітованими банком

 

Запаси матеріальних цінностей

340 Запаси матеріальних цінностей

 

3400 А Запаси матеріальних цінностей на складі

 

3402 А Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб

 

3403 А Дорогоцінні метали в банку

 

3407 А Дорогоцінні метали в дорозі

 

3408 А Необоротні активи, утримувані для продажу

 

3409 А Майно, що перейшло у власність банку як

заставодержателя

 

Інші активи банку

Витрати майбутніх періодів

3500 А Витрати майбутніх періодів

 

351 Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю

банку

 

3510 А Дебіторська заборгованість з придбання активів

 

3519 А Дебіторська заборгованість за послуги

 

352 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами

3520 А Дебіторська заборгованість за податком на прибуток

 

3521 А Відстрочений податковий актив

 

3522 А Дебіторська заборгованість за податками та

обов'язковими платежами, крім податку на прибуток

 

354 Дебіторська заборгованість за операціями банку з

фінансовими інструментами

 

3540 А Дебіторська заборгованість з придбання та продажу

іноземної валюти та банківських металів за рахунок

банку

 

3541 А Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними

паперами для банку

 

3548 А Дебіторська заборгованість за операціями з іншими

фінансовими інструментами

 

355 Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками

банку

 

3550 А Аванси працівникам банку на витрати з відрядження

 

3551 А Аванси працівникам банку на господарські витрати

 

3552 А Нестачі та інші нарахування на працівників банку

 

3559 А Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з

працівниками банку та іншими особами

 

357 Інші нараховані доходи

 

3570 А Нараховані доходи за розрахунково касове

обслуговування

 

3578 А Інші нараховані доходи

 

3579 А Прострочені інші нараховані доходи

 

359 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку

 

3590 КА Резерви під дебіторську заборгованість за операціями

банку

 

3599 КА Резерви під заборгованість за іншими нарахованими

доходами

 

36 Інші пасиви банку

Доходи майбутніх періодів

3600 П Доходи майбутніх періодів

 

361 Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю

Банку

 

3610 П Кредиторська заборгованість з придбання активів

 

3615 П Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом

(орендою)

 

3619 П Кредиторська заборгованість за послуги

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.205.144 (0.019 с.)