Резерви під готівкові кошти, наявність яких єМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Резерви під готівкові кошти, наявність яких єДорожні чеки

 

1011 А Дорожні чеки в касі банку

 

1012 А Дорожні чеки в касі відділень банку

 

1013 А Дорожні чеки в обмінних пунктах

 

1017 А Дорожні чеки в дорозі

 

Резерви під готівкові кошти, наявність яких є

непідтвердженою

 

1090 КА Резерви за готівковими коштами, наявність яких є

непідтвердженою

 

Банківські метали

110 Банківські метали

 

1101 А Банківські метали в банку

 

1102 А Банківські метали у відділенні банку

 

1107 А Банківські метали в дорозі

 

119 Резерви під банківські метали, наявність яких є

непідтвердженою

 

1190 КА Резерви за банківськими металами, наявність яких є

непідтвердженою

 

12 Кошти в Національному банку України

Кошти на вимогу в Національному банку України

 

1200 А Кореспондентський рахунок банку в Національному банку

України

 

1203 А Кошти обов'язкових резервів банку в Національному

банку України

 

1207 А Накопичувальний рахунок банку в Національному банку

України

 

1208 А Нараховані доходи за коштами на вимогу в

Національному банку України

 

121 Строкові вклади (депозити) у Національному банку України

 

1211 А Кошти, що надані Національному банку України за

операціями репо

 

1212 А Короткострокові вклади (депозити) у Національному

банку України

 

1215 А Неамортизована премія за строковими вкладами

(депозитами) у Національному банку України

 

1216 КА Неамортизований дисконт за строковими вкладами

(депозитами) у Національному банку України

 

1218 АП Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами)

у Національному банку України

Кошти Національного банку України

 

130 Кореспондентський рахунок Національного банку України в

банку

 

1300 П Кореспондентський рахунок Національного банку України

в банку

 

1308 П Нараховані витрати за кореспондентським рахунком

Національного банку України в банку

 

131 Короткострокові кредити, що отримані від Національного

банку України

 

1310 П Кредити овернайт, що отримані від Національного банку

України шляхом рефінансування

 

1311 П Кошти, що отримані від Національного банку України за

операціями репо

 

1312 П Короткострокові кредити, що отримані від

Національного банку України шляхом рефінансування

 

1313 П Короткострокові стабілізаційні кредити, що отримані

від Національного банку України

 

1315 П Неамортизована премія за короткостроковими кредитами,

що отримані від Національного банку України

 

1316 КП Неамортизований дисконт за короткостроковими

кредитами, що отримані від Національного банку

України

 

1317 П Прострочена заборгованість за короткостроковими

кредитами, що отримані від Національного банку

України

 

1318 АП Нараховані витрати за короткостроковими кредитами, що

отримані від Національного банку України

 

Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку

України

 

1322 П Довгострокові кредити, що отримані від Національного

банку України

 

1323 П Довгострокові стабілізаційні кредити, що отримані від

Національного банку України

 

1324 П Довгострокові кредити, що отримані від Національного

банку України за рахунок коштів міжнародних

фінансових організацій

 

1325 П Неамортизована премія за довгостроковими кредитами,

що отримані від Національного банку України

 

1326 КП Неамортизований дисконт за довгостроковими кредитами,

що отримані від Національного банку України

 

1327 П Прострочена заборгованість за довгостроковими

кредитами, що отримані від Національного банку

України

 

1328 АП Нараховані витрати за довгостроковими кредитами, що

отримані від Національного банку України

 

133 Строкові вклади (депозити) Національного банку України

 

1332 П Короткострокові вклади (депозити) Національного банку

України

 

1334 П Довгострокові вклади (депозити) Національного банку

України

 

1335 П Неамортизована премія за строковими вкладами

(депозитами) Національного банку України

 

1336 КП Неамортизований дисконт за строковими вкладами

(депозитами) Національного банку України

 

1338 АП Нараховані витрати за строковими вкладами

(депозитами)

 

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються

Національним банком України, та цінні папери, емітовані

Національним банком України

Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним

Банком України, у торговому портфелі банку

1400 А Облігації внутрішньої державної позики, що

рефінансуються Національним банком України, у

торговому портфелі банку

 

1401 А Облігації зовнішньої державної позики, що

рефінансуються Національним банком України, у

торговому портфелі банку

 

1402 А Боргові цінні папери органів державної влади та

місцевого самоврядування, що рефінансуються

Національним банком України, у торговому портфелі

банку

 

1403 А Боргові цінні папери, випущені банками та

небанківськими фінансовими установами, що

рефінансуються Національним банком України, у

торговому портфелі банку

 

1404 А Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що

рефінансуються Національним банком України, у

торговому портфелі банку

 

1405 АП Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються

Національним банком України, у торговому портфелі

банку

 

1406 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними

паперами, що рефінансуються Національним банком

України, у торговому портфелі банку

 

1407 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами,

що рефінансуються Національним банком України, у

торговому портфелі банку

 

1408 АП Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що

рефінансуються Національним банком України, у

торговому портфелі банку

 

141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним

банком України, у портфелі банку на продаж

 

1410 А Облігації внутрішньої державної позики, що

рефінансуються Національним банком України, у

портфелі банку на продаж

 

1411 А Облігації зовнішньої державної позики, що

рефінансуються Національним банком України, у

портфелі банку на продаж

 

1412 А Боргові цінні папери органів державної влади та

місцевого самоврядування, що рефінансуються

Національним банком України, у портфелі банку на

продаж

 

1413 А Боргові цінні папери, випущені банками та

небанківськими фінансовими установами, що

рефінансуються Національним банком України, у

портфелі банку на продаж

 

1414 А Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що

рефінансуються Національним банком України, у

портфелі банку на продаж

 

1415 АП Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються

Національним банком України, у портфелі банку на

продаж

 

1416 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними

паперами, що рефінансуються Національним банком

України, у портфелі банку на продаж

 

1417 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами,

що рефінансуються Національним банком України, у

портфелі банку на продаж

 

1418 АП Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що

рефінансуються Національним банком України, у

портфелі банку на продаж

 

1419 АП Прострочені нараховані доходи за борговими цінними

паперами, що рефінансуються Національним банком

України, у портфелі банку на продаж

 

Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним

України, у портфелі банку на продаж

 

1430 А Боргові цінні папери, емітовані Національним банком

України, у портфелі банку на продаж

 

1435 АП Переоцінка боргових цінних паперів, емітованих

Національним банком України, у портфелі банку на

продаж

 

1436 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними

паперами, емітованими Національним банком України, у

портфелі банку на продаж

 

1437 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами,

емітованими Національним банком України, у портфелі

банку на продаж

 

1438 АП Нараховані доходи за борговими цінними паперами,

емітованими Національним банком України, у портфелі

банку на продаж

 

144 Боргові цінні папери, емітовані Національним банком

Рефінансуються Національним банком України

 

1490 КА Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що

рефінансуються Національним банком України, у

портфелі банку на продаж

 

1491 КА Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що

рефінансуються Національним банком України, у

портфелі банку до погашення


Кошти в інших банках

Дебіторська заборгованість за операціями з банками

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з

Банками

 

1890 КА Резерви під дебіторську заборгованість за операціями

з банками

 

19 Кредиторська заборгованість за операціями з банками

 

191 Кредиторська заборгованість за операціями з банками

 

1911 П Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою

 

1912 П Кредиторська заборгованість за операціями репо, що

обліковуються за справедливою вартістю через

прибуток або збиток

 

1919 П Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками

Клас 2. Операції з клієнтами

 

Клієнтам

Державного бюджету України

2520 П Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок

Державного бюджету України

 

2523 П Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які

утримуються за рахунок Державного бюджету України

 

2525 П Вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за

рахунок Державного бюджету України

 

2526 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за

рахунок Державного бюджету України

 

2528 АП Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які

утримуються за рахунок Державного бюджету України

 

253 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального

Організацій

Обліку хеджування

Метою продажу

 

3122 А Інвестиції в асоційовані банки, що утримуються з

метою продажу

 

3123 А Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові

установи, що утримуються з метою продажу

 

3125 А Інвестиції в інші асоційовані компанії, що

утримуються з метою продажу

 

3128 А Нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані

компанії, що утримуються з метою продажу

 

Продажу

 

3132 А Інвестиції в дочірні банки, що утримуються з метою

продажу

 

3133 А Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи,

що утримуються з метою продажу

 

3135 А Інвестиції в інші дочірні компанії, що утримуються з

метою продажу

 

3138 А Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії,

що утримуються з метою продажу

 

Банку на продаж

3190 КА Резерви під знецінення фінансових інвестицій у

портфелі банку на продаж


Зобов'язання

Банком

3310 П Довгострокові прості векселі, емітовані банком

 

3311 П Акцепти, що надані за довгостроковими переказними

векселями

 

3315 П Інші довгострокові цінні папери власного боргу,

емітовані банком

 

3316 КП Неамортизований дисконт за довгостроковими цінними

паперами власного боргу, емітованими банком

 

3317 П Неамортизована премія за довгостроковими цінними

 

паперами власного боргу, емітованими банком

 

3318 АП Нараховані витрати за довгостроковими цінними

паперами власного боргу, емітованими банком

 

332 Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані

банком

 

3320 П Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати,

емітовані банком

 

3326 КП Неамортизований дисконт за короткостроковими ощадними

(депозитними) сертифікатами, емітованими банком

 

3327 П Неамортизована премія за короткостроковими ощадними

(депозитними) сертифікатами, емітованими банком

 

3328 АП Нараховані витрати за короткостроковими ощадними

(депозитними) сертифікатами, емітованими банком

 

333 Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані

банком

 

3330 П Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати,

емітовані банком

 

3336 КП Неамортизований дисконт за довгостроковими ощадними

(депозитними) сертифікатами, емітованими банком

 

3337 П Неамортизована премія за довгостроковими ощадними

(депозитними) сертифікатами, емітованими банком

 

3338 АП Нараховані витрати за довгостроковими ощадними

(депозитними) сертифікатами, емітованими банком

 

334 Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком

 

3340 П Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані

банком

 

3346 КП Неамортизований дисконт за ощадними (депозитними)

сертифікатами на вимогу, емітованими банком

 

3347 П Неамортизована премія за ощадними (депозитними)

сертифікатами на вимогу, емітованими банком

 

3348 АП Нараховані витрати за ощадними (депозитними)

сертифікатами на вимогу, емітованими банком

 

335 Похідні фінансові зобов'язання в торговому портфелі банку

 

3350 П Зобов'язання за проданими опціонними контрактами в

торговому портфелі банку

 

3351 П Зобов'язання за форвардними контрактами в торговому

портфелі банку

 

3352 П Зобов'язання за ф'ючерсними контрактами в торговому

портфелі банку

 

Інші активи банку

Витрати майбутніх періодів

3500 А Витрати майбутніх періодів

 

351 Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю

банку

 

3510 А Дебіторська заборгованість з придбання активів

 

3519 А Дебіторська заборгованість за послуги

 

352 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами

3520 А Дебіторська заборгованість за податком на прибуток

 

3521 А Відстрочений податковий актив

 

3522 А Дебіторська заборгованість за податками та

обов'язковими платежами, крім податку на прибуток

 

354 Дебіторська заборгованість за операціями банку з

фінансовими інструментами

 

3540 А Дебіторська заборгованість з придбання та продажу

іноземної валюти та банківських металів за рахунок

банку

 

3541 А Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними

паперами для банку

 

3548 А Дебіторська заборгованість за операціями з іншими

фінансовими інструментами

 

355 Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками

банку

 

3550 А Аванси працівникам банку на витрати з відрядження

 

3551 А Аванси працівникам банку на господарські витрати

 

3552 А Нестачі та інші нарахування на працівників банку

 

3559 А Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з

працівниками банку та іншими особами

 

357 Інші нараховані доходи

 

3570 А Нараховані доходи за розрахунково касове

обслуговування

 

3578 А Інші нараховані доходи

 

3579 А Прострочені інші нараховані доходи

 

359 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку

 

3590 КА Резерви під дебіторську заборгованість за операціями

банку

 

3599 КА Резерви під заборгованість за іншими нарахованими

доходами

 

36 Інші пасиви банку

Доходи майбутніх періодів

3600 П Доходи майбутніх періодів

 

361 Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю

Банку

 

3610 П Кредиторська заборгованість з придбання активів

 

3615 П Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом

(орендою)

 

3619 П Кредиторська заборгованість за послуги

 

Фінансовими інструментами

 

3640 П Кредиторська заборгованість з придбання та продажу

іноземної валюти та банківських металів за рахунок

банку

 

3641 П Кредиторська заборгованість за розрахунками за

цінними паперами для банку

 

3648 П Кредиторська заборгованість за операціями з іншими

фінансовими інструментами

 

365 Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками

банку

 

3650 П Заборгованість працівникам банку на відрядження

 

3651 П Заборгованість працівникам банку на господарські

витрати

 

3652 П Нарахування працівникам банку за заробітною платою

 

3653 П Утримання з працівників банку на користь третіх осіб

 

3654 П Нараховані відпускні до сплати

 

3658 П Забезпечення оплати відпусток

 

3659 П Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з

працівниками банку та іншими особами

 

366 Субординований борг банку

 

3660 П Субординований борг банку

 

3661 П Облігації, емітовані банком, на умовах

субординованого боргу

 

3666 КП Неамортизований дисконт за субординованим боргом

 

3667 П Неамортизована премія за субординованим боргом

 

3668 АП Нараховані витрати за субординованим боргом

 

367 Інші нараховані витрати

 

3670 П Нараховані витрати за розрахунково касове

обслуговування

 

3678 П Інші нараховані витрати

 

369 Банківські резерви на покриття ризиків і витрат

 

3690 П Резерви за виданими фінансовими зобов'язаннями

 

3699 П Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями

 

Рахунки

370 Клірингові рахунки

 

3705 АП Клірингові рахунки за розрахунками платіжними

картками

 

371 Дебетові суми до з'ясування

 

3710 А Дебетові суми до з'ясування

 

Основні засоби

Основні засоби

 

4400 А Основні засоби

 

4409 КА Знос основних засобів

 

441 Інвестиційна нерухомість

4410 А Інвестиційна нерухомість

 

4419 КА Знос інвестиційної нерухомості

443 Капітальні інвестиції за основними засобами

 

4430 А Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і

за не введеними в експлуатацію основними засобами

 

4431 А Обладнання, що потребує монтажу

 

45 Інші необоротні матеріальні активи

Оперативний лізинг (оренду)

 

4530 А Капітальні інвестиції за основними засобами, що

отримані в оперативний лізинг (оренду)

Клас 5. Капітал банку

 

 

50 Статутний капітал та інші фонди банку

Статутний капітал банку

5000 П Статутний капітал банку

5002 КП Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів

(учасників)

 

5004 П Незареєстрований статутний капітал

 

501 Емісійні різниці та додаткові внески

 

5010 П Емісійні різниці

 

5011 АП Операції з акціонерами

 

502 Загальні резерви та фонди банку

 

5020 П Загальні резерви

 

5021 П Резервні фонди

 

5022 П Інші фонди банку

 

503 Результати минулих років

 

5030 П Нерозподілені прибутки минулих років

 

5031 А Непокриті збитки минулих років

 

504 Результати звітного року

 

5040 П Прибуток звітного року

 

5041 А Збиток звітного року

 

51 Результати переоцінки

Результати переоцінки

 

5100 П Результати переоцінки основних засобів

 

5101 П Результати переоцінки нематеріальних активів

 

5102 АП Результати переоцінки фінансових інструментів у

портфелі банку на продаж

 

5103 П Результати переоцінки інвестицій в асоційовані

компанії

 

5104 АП Результати переоцінки за операціями хеджування

 

5105 АП Результати коригування вартості фінансових

інструментів під час первісного визнання

 

Інші операційні доходи

630 Дохід у вигляді дивідендів

 

6300 П Дохід у вигляді дивідендів


631 Дохід від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії

 

6310 П Дохід від інвестицій в асоційовані компанії

 

6311 П Дохід від інвестицій у дочірні компанії

 

Інші операційні доходи

 

6390 П Дохід під час первісного визнання фінансових активів

за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива

 

6391 АП Результат переоцінки об'єкта хеджування

 

6392 АП Результат переоцінки інструменту хеджування

 

6393 АП Результат від продажу цінних паперів та інших

фінансових інвестицій з портфеля банку на продаж

 

6394 П Доходи від переоцінки об'єктів інвестиційної

нерухомості

 

6395 П Доходи від оперативного лізингу (оренди)

 

6396 П Доходи від наданих консультаційних послуг фінансового

характеру

 

6397 П Штрафи, пені, що отримані банком

 

6398 П Дохід під час первісного визнання фінансових

зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж

справедлива

 

6399 П Інші операційні доходи

Інші доходи

649 Інші доходи

 

6490 П Позитивний результат від продажу нематеріальних

активів та основних засобів

 

6499 П Інші доходи

 

Повернення списаних активів

Повернення списаних активів

 

6710 П Повернення раніше списаної безнадійної дебіторської

заборгованості за операціями з банками

 

6711 П Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості

інших банків

 

6712 П Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості

за кредитами, що надані клієнтам

 

6713 П Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості

від знецінення цінних паперів на продаж

 

6714 П Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості

від знецінення цінних паперів у портфелі банку до

погашення

 

6715 П Повернення раніше списаної безнадійної іншої

дебіторської заборгованості та інших активів банку

 

6717 П Повернення раніше списаних безнадійних доходів

минулих років

 


Клас 7. Витрати

Процентні витрати

Національного банку України

 

7000 А Процентні витрати за коштами на вимогу, що отримані

від Національного банку України

 

7002 А Процентні витрати за коштами, що отримані від

Національного банку України за операціями репо

 

7003 АП Процентні витрати за короткостроковими кредитами, що

отримані від Національного банку України

 

7004 АП Процентні витрати за довгостроковими кредитами, що

отримані від Національного банку України

 

7005 АП Процентні витрати за короткостроковими вкладами

(депозитами), що отримані від Національного банку

України

 

7006 АП Процентні витрати за довгостроковими вкладами

(депозитами), що отримані від Національного банку

України

 

Фінансовими установами

 

7070 А Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських

фінансових установ

 

7071 АП Процентні витрати за строковими коштами небанківських

фінансових установ

 

Інші процентні витрати

 

7096 А Процентні витрати за субординованим боргом

 

7099 А Інші процентні витрати

 

71 Комісійні витрати

710 Комісійні витрати

 

7100 А Комісійні витрати на розрахунково касове

обслуговування

 

7101 А Комісійні витрати на кредитне обслуговування

 

7103 А Комісійні витрати за операціями з цінними паперами

 

7104 А Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та

ринку банківських металів

 

7106 А Комісійні витрати на довірче обслуговування

 

7108 А Комісійні витрати за позабалансовими операціями

 

7109 А Інші комісійні витрати

 

718 Комісійні витрати за операціями з філіями банку

 

7180 А Комісійні витрати за операціями з філіями банку

 

73 Інші операційні витрати

Податку на прибуток

 

7410 А Податок на додану вартість

 

7411 А Податок на землю

 

7418 А Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних

осіб

 

7419 А Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім

податку на прибуток

 

742 Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних

активів

 

7420 А Витрати на утримання власних основних засобів і

нематеріальних активів

 

7421 А Витрати на утримання основних засобів, що отримані у

лізинг (оренду)

 

7423 А Амортизація

 

743 Інші експлуатаційні та господарські витрати

 

7430 А Витрати на комунальні послуги

 

7431 А Господарські витрати

 

7432 А Витрати на охорону

 

7433 А Інші експлуатаційні витрати

 

744 Витрати на телекомунікації

 

7440 А Витрати на СЕП

 

7441 А Витрати на інші системи банківського зв'язку

 

7442 А Поштово телефонні витрати

 

745 Інші адміністративні витрати

 

7452 А Витрати на відрядження

 

7454 А Представницькі витрати

 

7455 А Витрати на маркетинг і рекламу

 

7456 А Спонсорство та доброчинність

 

7457 А Інші адміністративні витрати

 

749 Інші витрати

 

7490 А Негативний результат від вибуття нематеріальних

активів та основних засобів

 

7491 АП Втрати від уцінки запасів на продаж

 

7499 А Інші витрати

 

77 Відрахування в резерви

Відрахування в резерви

 

7700 АП Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість

за операціями з банками

 

7701 АП Відрахування в резерви під заборгованість інших

банків

 

7702 АП Відрахування в резерви під заборгованість за наданими

кредитами клієнтам

 

7703 АП Відрахування в резерви під знецінення цінних паперів

у портфелі банку на продаж

 

7704 АП Відрахування в резерви під знецінення цінних паперів

у портфелі банку до погашення

 

7705 АП Відрахування в резерви за дебіторською заборгованістю

та іншими активами банку

 

7706 АП Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків

і втрат

 

772 Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими

доходами

 

7720 АП Відрахування в резерви під заборгованість за

нарахованими доходами


79 Податок на прибуток

Податок на прибуток

 

7900 АП Податок на прибуток

Клас 8. Управлінський облік

Клас 9. Позабалансові рахунки
90 Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій 900 Гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надані банкам
9000 А Гарантії, що надані банкам 9001 А Підтверджені акредитиви 9002 А Акцепти, що надані банкам 9003 А Авалі, що надані банкам 901 Гарантії, що отримані від банків 9010 П Прості гарантії, що отримані від банків 9015 П Контргарантії, що отримані від банків 902 Гарантії, що надані клієнтам 9020 А Гарантії, що надані клієнтам 9023 А Авалі, що надані клієнтам 903 Гарантії, що отримані від клієнтів 9030 П Прості гарантії, що отримані від Уряду України 9031 П Прості гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України 9036 П Контргарантії, що отримані від клієнтів 91 Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані 910 Зобов'язання з кредитування, що надані банкам 9100 А Зобов'язання з кредитування, що надані банкам 911 Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків 9110 П Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків 9111 П Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій 912 Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам 9122 А Непокриті акредитиви 9129 А Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам 92 Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами 920 Валюта та банківські метали до отримання 9200 А Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот 9201 А Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування 9202 А Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами в торговому портфелі банку 9203 А Валюта та банківські метали до отримання за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування 9204 А Валюта та банківські метали до отримання за опціонними контрактами в торговому портфелі банку 9206 А Валюта та банківські метали до отримання за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування 9207 А Валюта та банківські метали до отримання за ф'ючерсними контрактами в торговому портфелі банку 921 Валюта та банківські метали до відправлення 9210 П Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот 9211 П Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування 9212 П Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами в торговому портфелі банку 9213 П Валюта та банківські метали до відправлення за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування 9214 П Валюта та банківські метали до відправлення за опціонними контрактами в торговому портфелі банку 9216 П Валюта та банківські метали до відправлення за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування 9217 П Валюта та банківські метали до відправлення за ф'ючерсними контрактами в торговому портфелі банку 93 Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну 930 Цінні папери до отримання за операціями андеррайтингу 9300 А Вимоги за андеррайтингом цінних паперів 931 Цінні папери до відправлення за операціями андеррайтингу 9310 П Зобов'язання за андеррайтингом цінних паперів 935 Активи до отримання 9350 А Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами 9351 А Активи до отримання за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування 9352 А Активи до отримання за форвардними контрактами в торговому портфелі банку 9353 А Активи до отримання за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування 9354 А Активи до отримання за опціонними контрактами в торговому портфелі банку 9356 А Активи до отримання за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування 9357 А Активи до отримання за ф'ючерсними контрактами в торговому портфелі банку 936 Активи до відправлення 9360 П Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами 9361 П Активи до відправлення за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування 9362 П Активи до відправлення за форвардними контрактами в торговому портфелі банку 9363 П Активи до відправлення за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування 9364 П Активи до відправлення за опціонними контрактами в торговому портфелі банку 9366 П Активи до відправлення за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування 9367 П Активи до відправлення за ф'ючерсними контрактами в торговому портфелі банку 95 Інші зобов'язання і вимоги 950 Отримана застава 9500 А Отримана застава 9501 А Заставна за іпотечними кредитами 9503 А Застава за складськими свідоцтвами 951 Надана застава9510 П Надана застава 952 Іпотека 9520 А Земельні ділянки 9521 А Нерухоме майно житлового призначення 9523 А Інші об'єкти нерухомого майна 96 Списана заборгованість та кошти до повернення 960 Не сплачені в строк доходи 9600 А Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками 9601 А Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами 961 Списана у збиток заборгованість за активами 9610 А Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках 9611 А Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями 9613 А Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами 9615 А Списана у збиток дебіторська заборгованість 9617 А Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами 9618 А Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами 962 Кошти до повернення 9620 А Валютні кошти підприємств, організацій, міністерств, відомств і Кабінету Міністрів України, що обліковуються на рахунках у Зовнішекономбанку Росії 9621 А Валютні кошти фізичних осіб, що обліковуються на рахунках у Зовнішекономбанку Росії 97 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні 970 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні 9702 А Цінні папери на зберіганні 9703 А Інші активи на зберіганні 9704 А Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії) 971 Документи з приватизації житлові чеки 9710 А Розрахунки з емісії приватизаційних житлових чеків 9711 А Житлові чеки в установах ВАТ "Ощадбанк" 9712 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації 9713 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим 9714 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно територіальних одиниць 9715 А Розрахунки установ ВАТ "Ощадбанк" за житловими чеками 9717 А Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників 9718 А Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації 972 Документи з приватизації майнові сертифікати 9720 А РозрахуПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.014 с.)