THE PRESENT INDEFINITE TENSEМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

THE PRESENT INDEFINITE TENSEУтворюєтьсявід інфінітива відмінюваного дієслова без частки to для всіх осіб, крім 3-ї особи однини, до якої додається -sабо-es. Більшість дієслів у третій особі однини мають закінчення -s.Закінчення -esдодається у таких випадках:

а) якщо основа дієслова закінчується на -s, -ss, -sh, -ch, -tch, -x:

to dress(одягатися) –dresses

to wash(умиватися) – washes

to teach(навчати)– teaches

to watch(спостерігати) – watches

to mix(змішувати) – mixes

б)якщо основа дієсловазакінчується на -yз попередньою приголосною, при цьому перед -esбуква у змінюється на -i:

to study (вивчати) –studies

to cry(кричати) – cries

Але якщо перед устоїть голосна, то до дієслова додається лише закінчення-s:

to play(грати) –plays

to stay (залишатися) –stays

в)якщо основа дієслова закінчується на -о:

togo(іти) –goes

to do(робити) – does

Заперечна форма дієслова утворюється від дієслова to doв Present Indefinite та заперечної частки not, які ставляться перед дієсловом:

I do notspeak He (she, it) does not speak

We do not speak You do not speak

They do not speak

В усному мовленні замість do not та does not звичайно вживаються скорочені форми don`t та doesn’t:

I don`t understand –Я не розумію.

He doesn’t know me – Він не знає мене.

 

Питальна форма дієслова утворюється за допомогою дієслова to doв Present Indefinite та інфінітива основного дієслова без частки to.

Щоб утворити загальне питання, на перше місце (1) ставлять допоміжне дієслово, на друге (2) – підмет, виражений займенником або іменником, на третє (3) – дієслово:

 

 

Do Does I you we they he she speak? work? live? smoke? walk? go?

 

Якщо треба утворити спеціальне питання, то перед структурою загального питання ставлять питальне слово:

 

Питальне слово
How where when whom why do Does I we you they he she speak? work? live? smoke? walk? go?

 

Where does he work? Why doesn`t he work?

You live here:

Do you live here? Don`t you live here?

Where do you live? Why don`t you live here?

Whom do you live with?

Коли треба поставити питання до підмета, вживаються займенники who, whatі дієсловo ставиться в 3-й особі однини:

Who has a rest there in summer? Who works at the factory?

 

Present Indefinite вживається:

а) для вираження звичайної, постійної дії, що повторюється регулярно та, як правило, в супроводі таких прислівників і словосполучень: every day, always, usually, often, seldom, rarely, sometimes, from time to time, every other day, never, as a rule.

He is always busy. We usually have lunch at 1 o`clock.

She works every day. Sunday is the first day of the week.

б) для перекладу загальновідомих істин:

The earth goes round the sun. Everybodyhas problems.

в) для вираження майбутніх дій, коли мова йде про розклад транспорту, тощо:

The class begins at 9 o`clock.

The train leaves at 6 p. m.

г) для вираження майбутньої дії в підрядних реченнях часу й умови, які вводяться сполучниками when(коли), after(після того як), before(перш ніж, перед тим як), till, untill(поки), as soon as (як тільки), if(якщо), unless (якщо не) та ін.:

I`ll be here till you come.

Wait untill I get my coat.

If you come, I shall give you this book.

 

EXERCISE

Make the following sentences interrogative and negative.

1. The girl learns English. 2. My friend gets up early. 3. The worker comes home at 6 o’clock. 4. My brother works at a factory. 5. His uncle lives in Poltava. 6. The bus runs quickly. 7. Sue eats a lot of cakes. 8. The taxi goes through the town. 9. His sister knows Spanish. 10. They visit their relatives. 11. The pupils do their homework. 12. The trees grow well. 13. Birds fly to the sough in autumn. 14. My friends study English. 15. The girls sing very well. 16. My friends call me Vic. 17. The old women talk about the weather. 18. The pupils remember this rule. 19. They listen to the radio in the morning. 20. The children drink tea in the morning.

 

Ask questions as in the models.

Models:Youlive(where). – Where do you live?

The girls live in that house (who). – Who lives in that house?

1. you get up (when); 2. you want to become (what); 3. you keep your books (where); 4. you sometimes miss classes (why); 5. you do on Sundays (what); 6. you go to bed (what time); 7. his sister does in the evening (what); 8. his friend goes to the cinema (when); 9. his uncle lives (where); 10. you do your homework (when). 11. she spends her summer holiday (where); 12. she gets home from school how); 13. she invites to her birthday party (whom); 14. she cleans her room (when); 15. she goes in for (what kinds of sport); 16. her brother goes to bed (what time); 17. he helps her with her studies (who); 18. her aunt lives (where); 19. she washes her dresses (who); 20. she doesn’t go to the theatre (why).

7. Translate into English:

а)1. Я вивчаю англійську мову. Мій друг також вивчає англійську мову. 2. Де ти живеш? Де живе твій товариш? 3. Ми не працюємо на заводі. Ми ходимо в школу. 4. Моя сестра не вивчає англійську мову. Вона вивчає французьку мову. 5. Де працюють твої батьки? 6. В якій школі навчається цей учень? 7. Ви читаєте французькі книжки? 8. Коли ви граєте в шахи? 9. Мені не подобається ця книжка. 10. Моєму товаришеві не подобається це оповідання. 11. Її батько викладає математику в нашій школі. 12. О котрій годині ви встаєте? 13. О котрій годині ваш син лягає спати? 14. У суботу ми ходимо в театр або в кіно. 15. Хто живе в цьому будинку? 16. Хто викладає англійську мову в нашій школі? 17. Як вчиться її син? 18. Чия сестра знає іспанську мову? 19. Хіба ви не вивчаєте фізику? 20. Хіба твій брат не ходить до школи? 21. Ця дівчина дуже добре співає. 22. Хто допомагає тобі? 23. Як учні проводять літні канікули? 24. Скільки водіїв працює тут? 25. Хлопчик хоче іти в ліс?

б)1. Мій батько – лікар. 2. Наш учитель зараз у Києві. 3. Твоя сестра вдома? 4. Петро не хворий. 5. Де твій брат? Його нема в кімнаті. 6. Ми в школі. 7. Ольга вдома? 8. Його батько зараз дуже втомлений. 9. Хто твоя сестра? 10. Де твоя ручка? Вона в портфелі. 11. Де географічна карта? Вона на стіні. 12. Газети на столі. 13. Якого кольору твоя ручка? Моя ручка червона. 14. Де ти? Я в кухні. 15. Чому тут нема Петра? Він у школі.

THE PAST INDEFINITE TENSE

Утворюєтьсядодаванням закінчення -ed до інфінітива правильних дієслів без частки toтаІІформи для неправильних дієслів:

to ask – asked to take – took

to like – liked to spend – spent

to study – studied to go – went

to cry – cried to put where – put

Заперечна формадієслова утворюється з допоміжного дієслова to doв Past Indefinite, заперечної частки not та інфінітива основного дієслова без частки to:

They did not answer me. Вони не відповіли мені.

She did not know it. Вона не знала цього.

В усному мовленні замість did notзвичайно вживається скорочена форма didn`t.

Питальна формаправильних і неправильнихдієслів утворюєтьсяз допоміжного дієслова to do в Past Indefinite (did) та інфінітива основного дієслова без частки to.Допоміжне дієслово ставиться перед підметом.

You went to the forest yesterday.

Did you go to the forest yesterday? Didn`t you go to the forest yesterday? Where did you go yesterday? When did you go to the forest?

Why didn`t you go to the forest?

Коли треба поставити питання до підмета, вживаються займенники who, whatта дієсловo ставиться в 3-ї особі однини:

Who sawher? Who found a job? Who read this book? Who built a house?

 

Past Indefinite вживаєтьсядля вираження минулої закінченої дії, що не має зв’язку з теперешнім часом і вживається з прислівниками та словос-полученнями yesterday, the day before yesterday, last week(year, night), late September, two hours(weeks, days) ago, two hours later, long ago, the other day, in 1953.

She was on holiday yesterday. He called me up 2 hours ago. I was born in 1984.

EXERCISES

Change the following into the Past Indefinite.

1. His father works at a plant. 2. I often see them in the park. 3. Do your pupils read English books? 4. Her mother teaches the chemistry at school. 5. We don’t know his address. 6. He gets up, washes, dresses, has breakfast and go to school. 7. Does the doctor speak English? 8. We understand the rule. 9. My friend doesn’t like such films. 10. In summer we pick berries and mushrooms. 11. They don’t change trains there. 12. This worker repairs his car himself. 13. All the rivers and lakes (to freeze) yesterday. 14. Amanda (to fix) her car in the garage in the morning. 15. They (to search) everywhere but didn’t find the puppy. 16. I (to refuse) to join them because of a very bad weather. 17. He (to recite) a poem at the party yesterday. 18. Their brother (to travel) a lot last year. 19. Jerry and I (to pack) the suitcase in the morning. 20. He (to forget) to lock the car in the morning.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; просмотров: 159; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.005 с.)