Матриця балансу життєвих циклів.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Матриця балансу життєвих циклів.Досконалішою моделлю аналізу та формування «портфеля» підприємства є «матриця балансу життєвого циклу СЗГ» .

Модель, запропонована Хофером і розвинена консалтинговою групою «Артур Літтл», містить 15 квадрантів, кожен з яких відбиває певний етап розвитку «життєвого циклу» та конкурентну позицію. Як і в попередніх моделях, розміри кола відповідають розмірам ринку, а сектори визначають ринкову частку, яку займає на ньому підприємство. На відміну від попередніх моделей, ця матриця змушує здійснювати аналіз у динаміці та балансуванні «життєвих циклів» окремих бізнес-напрямків у «портфелі» фірми.

«Матриця балансу життєвого циклу СЗГ» базується на таких засадах.

1. СЗГ розрізняються за конфігурацією графіка «життєвого циклу» та часовим параметром.

2. Треба поділити СЗГ так, щоб «провал» в одній СЗГ не призводив до загального «провалу» діяльності підприємства, тобто досягти певного чергування етапів «життєвого циклу» різних СЗГ.

3. Оскільки прибутковість на різних фазах життєвого циклу різна в різних СЗГ, треба враховувати необхідність підтримки сумарної прибутковості підприємства.

Конкур. Статус Фірми (КСФ) Дуже сильний           Коротко-строкова перспектива
Сильний          
Середній          
Слабкий          
Збитковий          
Стадії життєвого циклу товару Впровадження І фаза росту ІІФаза росту Зрілість Спад  
Конкур. Статус Фірми (КСФ) Дуже сильний           Довгостро-кова перспектива
Сильний          
Середній          
Слабкий          
Збитковий          

 

 

30. Із розглянутого життєвого циклу витікають дві важливі задачі:

1) якщо фірма хоче підтримувати свій розвиток, її менеджери повинні постійно піклуватися про те, щоб додавати до набору видів діяльності нові і відсікати ті, які більше не узгоджуються з орієнтирами розвитку фірми;

2) менеджери повинні передбачати зміну фаз циклу попиту і переглядати стратегію фірми відповідно до змін умов конкуренції.

Кожна СЗГ вписуються в клітину, що означає відповідно фазу її життєвого циклу в близькій і далекій перспективі і очікуваний конкурентний статус фірми. Крім того, надається також додаткова інформація: кожна СЗГ зображена у вигляді кола, діаметр якого відповідає розмірам ринку, а заштрихована частина показує частку фірми на цьому ринку.

Для заповнення таблиці потрібно:

1. Розподілити СЗГ з необхідною інформацією (розмір ринку, частка ринку) між відповідними блоками. Врахувати стадію життєвого циклу та конкурентний статус, прибутки, які фірма розраховує отримати, обсяг продаж, стратегічні капіталовкладення для даної СЗГ в даний момент;

2.Просумувати обсяг продаж та прибутків і вписати результати в верхні частини клітинок. В обох блоках матриці скласти по горизонталі і записати середній обсяг продаж і обсяг прибутків в коротко та довго - строковій перспективі (остання клітинка кожного рядка).

3.Визначити контрольні показники обсягу продаж і прибутків по коротко - та довго - строкових перспективах (нижня частина клітинки).

4.Розподілити вкладення в СЗГ в досягнення контрольних.

5.Розподіл обсягу капіталовкладень (контрольні цифри).

6.Перевірити забезпеченість ресурсами.

7.Визначити, які зміни треба зробити в наборі СЗГ.

 

 

Ознаки кризового стану (стадії)

. Криза викликається невідповідністю його фінансово-господарських параметрів параметрам зовнішньго середовища,що в свою чергу обумовлено,невірною стратегією,неадекватною структурою і,як наслідок – слабким адаптуванням до вимог ринку.

Щодо кризи підприємста ,то виділяють 4 фази

1. Характеризується зниженням рентабельності, погіршенням фінансового стану, скороченням джерел розвитку, вирішенням проблеми на стратегічному рівні, перегляд діючої стратегії, стратегія реструктуризації, на тактичному рівні зниження витрат, підвищення продуктивності;

2 . Збитковість підприємства, зменшення резервних фондів,

Несподіванки СЗГ - 1 СЗГ 2
Можливості Загрози  
вплив вірогідність час вплив вірогідність час  
  0 - 10 0 - 1 0 -5 5 і 0 - 10 0 - 1 0 -5 5 і  

3. Характеризується відсутністю резервних фондів, на погашення збитків направляється частина оборотного капіталу, і тим самим скорочується виробництво, відсутність коштів на реструктуризацію і необхідно прийняти;Стратегія – оперативні заходи по стабілізації фінансового положення,кошти на проведення реструктуризації

4 . Повна неплатоспроможність і зупинка виробництва.

 

Матриця АДЛ.

Перед прийняттям стратегічного рішення щодо конкретної СЗГ проводиться ідентифікація стадії життєвого циклу. Матриця Артура Д. Литла (АДЛ) дає можливість визначити пріоритетні напрямки діяльності, враховуючи стадії життєвого циклу та характеристику конкурентної позиції фірми.

 
 
КС

 

 


Природній ріст

 

Вибірковий розвиток

 

Переорієнтація

 

Згортання діяльності

 

 

Впровадження Ріст Зрілість Спад

 

СЖЦ

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.205.144 (0.008 с.)