ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Конституційні повноваження Верховної Ради УкраїниМета заняття і завдання:вивчити конституційно-правове регулювання засад українського парламентаризму; вміти визначати й характеризувати конституційні повноваження Верховної Ради України; опанувати системою знань щодо статусу народних депутатів України; вивчити конституційно-правове законодавство України у частині регламентації процедур Верховної Ради України; усвідомити механізм законотворчого процесу; вміти визначати головні та допоміжні стадії законодавчого процесу, засвоїти законодавче закріплення прийняття законів України, документального оформлення інших рішень Верховної Ради України.

Основні поняття та категорії:парламент, парламентаризм, бікамералізм, представницький мандат, вільний мандат, імперативний мандат, партійно-імперативний мандат, парламентський імунітет, парламентський індемнітет, парламентська інтерпеляція, депутатський запит, депутатське звернення, спікер, регламент, сесія, пленарні засідання, парламентський комітет, парламентські фракції, парламентські слухання, парламентські процедури, законодавчий процес, ад хок (ad hoc), суб’єкт права законодавчої ініціативи, промульгація, лобіювання, ратифікація, денонсація, кворум, резолюція недовіри, парламентський контроль, омбудсман, депутатська фракція, депутатська група, вето.

План

1. Парламент: поняття та види.

2. Конституційний статус Верховної Ради України: порядок формування, склад і принципи діяльності.

3. Функції і компетенція Верховної Ради України.

4. Організаційно-правові форми діяльності Верховної Ради України.

5. Конституційно-правовий статус народних депутатів України.

 
 


Контрольні запитання і завдання:

 

1. З яких норм складається конституційно-правовий інститут законодавчої влади в Україні? Визначте його структуру.

2. Дайте визначення парламенту і парламентаризму.

4. Визначте коло джерел, що регулюють діяльність Верховної Ради України.

5. Що таке сесія і які види сесій передбачені Конституцією України? Як і коли відкривається перша сесія новообраного парламенту України?

6. Назвіть контрольні функції Верховної Ради України.

7.Що таке депутатський запит та депутатське звернення? У чому їх призначення та відмінності одне від одного?

8. Який порядок формування депутатських фракцій у Верховній Раді Україні? Які особливості формування коаліції депутатських фракцій?

9. Що таке регламент у конституційному праві? Назвіть структуру Регламенту Верховної Ради України та зазначте ті положення, які спрямовані на регулювання особливих парламентських процедур.

10. Які питання вирішуються Верховною Радою України шляхом виняткового прийняття законів?

11. Що таке законодавчий процес і які є його стадії? Чим відрізняються основні стадії законодавчого процесу від допоміжних? Чи передбачає процедура законодавчого процесу в Україні такі стадії?

12. Що таке законодавча ініціатива та кому вона належить за Конституцією України?

13. Який порядок внесення та відкликання законопроектів?

14. У чому полягає призначення першого, другого та третього читання законопроектів?

Теми для повідомлень, рефератів та есе:

1. Контрольні функції Українського парламенту.

2. Конституційно-правове регулювання депутатських фракцій.

3. Правове регулювання депутатського запиту.

4. Контрольні функції Українського парламенту.

5. Законодавча діяльність Верховної Ради України.

6. Правове регулювання депутатського запиту.

Нормативно-правові та інші акти:

 

Закон України «Про статус народного депутата України» від 17 листопада 1992 року № 2790-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 3. – Ст. 17.

Закон України «Про комітети Верховної Ради України» від 4 квітня 1995 року № 116/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 19. – Ст. 134.

Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» від 23 грудня 1997 року № 776/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 20. – Ст. 99.

Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 25 березня 2004 року № 1665-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 27-28. – Ст. 366.

Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10 лютого 2010 року № 1861-VI // Офіційний вісник України. – 2010. – № 12. – Ст. 565.

Постанова Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України шостого скликання» від 4 грудня 2007 року № 4-VI // Відомості Верховної Ради України – 2007. – № 51. – Ст. 533.

Рішення Конституційного Суду України від 7 липня 1998 року № 11-рп/98 у справі щодо порядку голосування та повторного розгляду законів Верховною Радою України // Вісник Конституційного Суду України. – 1998. – № 4. – С. 16-22.

Рішення Конституційного Суду України від 19 травня 1999 року № 4-рп/99 у справі про запити народних депутатів України // Вісник Конституційного Суду України. – 1999. – № 3. – С. 12-15.

Рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 1999 року № 9-рп/99 щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 80 Конституції України (справа про депутатську недоторканність) // Офіційний вісник України. – 1999. – № 44. – Ст. 2193.

Рішення Конституційного Суду України від 11 квітня 2000 року № 4-рп/2000 у справі про запити народних депутатів України до прокуратури // Вісник Конституційного Суду України. – 2000. – № 2. – С. 17-21.

Рішення Конституційного Суду України від 17 жовтня 2002 року № 17-рп/2002 щодо офіційного тлумачення положень статей 75, 82, 84, 91, 104 Конституції України (справа про повноважність Верховної Ради України) // Офіційний вісник України. – 2002. – № 44. – Ст. 2045.

Рішення Конституційного Суду України від 14 жовтня 2003 року № 16-рп/2003 у справі про направлення запиту до Президента України // Вісник Конституційного Суду України. – 2003. – № 5. – С. 5-10.

Рішення Конституційного Суду України від 26 червня 2003 року № 12-рп/2003 у справі про гарантії депутатської недоторканності // Вісник КСУ. – 2003. – № 3. – С. 16-22.

Рішення Конституційного Суду України від 1 квітня 2008 року № 4-рп у про Регламент Верховної Ради України // Офіційний вісник України. – 2008. – № 28. – Ст. 904.

Рішення Конституційного Суду України від 13 січня 2009 року № 1-рп/2009 у справі про право законодавчої ініціативи щодо внесення змін до закону про Державний бюджет України // Офіційний вісник України. – 2009. – № 7. – Ст. 222.

Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року № 20-рп/2010 у справі про додержання процедури внесення змін до Конституції України // Офіційний вісник України. – 2010. – № 72/1. – Спеціальний випуск. – Ст. 2597.

ТЕМА VII. «Роль та місце Президента України у державотворенні в Україні»

Тривалість 2 год.

 

Мета заняття і завдання: з’ясування сутності конституційно-правового інституту президентської влади в Україні; вміти визначити загальні і особливі риси інституту глави держави під час різних етапів конституційного процесу; знати сутність і відмінність конституційних формул: «глава держави» і «вища посадова особа держави»; «глава держави і виконавчої влади» та «глава держави».

 

Основні поняття та категорії: глава держави; президент; інавгурація; функції Президента України; повноваження Президента України; контрасигнування; право відкладального вето; Адміністрація Президента України; Рада національної безпеки й оборони України; акти (укази і розпорядження) Президента України; президентські звернення та послання; промульгація закону; президентські вибори; відставка;неможливість виконання повноважень за станом здоров'я; імпічмент.

 

План

1. Місце і роль Президента України в системі органів державної влади.

2. Функції та повноваження Президента України.

3. Організаційно-правові засади взаємовідносин Президента України з іншими органами державної влади.

4. Дострокове припинення повноважень Президента України: підстави, процедура та правові наслідки.

 

Нормативно-правові та інші акти:

 

Закон України «Про тимчасове виконання обов’язків посадових осіб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України або Верховна Рада України за поданням Президента України» від 10 грудня 1997 року № 709/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 14. – Ст. 59.

Закон України «Про Раду національної безпеки і оборони України» від 5 березня 1998 року № 183/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 35. – Ст. 237.

Закон України «Про вибори Президента України» від 5 березня 1999 року № 474-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 14. – Ст. 81.

Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 7 жовтня 2010 року № 2591-VІ // Офіційний вісник України. – 2010. – № 79.

Закон України «Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим» від 2 березня 2000 року № 1524-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 21. – Ст. 158.

Указ Президента України «Про Положення про Адміністрацію Президента України» від 2 квітня 2010 року № 504/2010 // Офіційний Вісник України. – 2010. – № 25. – Ст. 978.

Положення про Представника Президента України у Верховній Раді України: затверджено Указом Президента України від 15 лютого 2008 року № 133/2008 // Офіційний вісник Президента України. – 2008. – № 5. – Ст. 228.

Про Положення про Адміністрацію Президента України: Указ Президента України від 2 квітня 2010 № 504/2010 // Офіційний вісник Президента України. – 2010. – № 13. – Ст. 468.

Рішення Конституційного Суду України від 11 березня 2003 року № 6-рп/2003 у справі щодо права вето на закон про внесення змін до Конституції України // Вісник Конституційного Суду України. – 2003. – № 2. – С. 4-20.

Рішення Конституційного Суду України від 10 грудня 2003 року № 19-рп/2003 про офіційне тлумачення положень частини першої статті 105, частини першої статті 111 Конституції України (справа щодо недоторканності та імпічменту Президента України) // Вісник Конституційного Суду України. – 2003. – № 6. – С. 5-7.

Рішення Конституційного Суду України від 25 грудня 2003 року № 22-рп/2003 у справі щодо строків перебування на посту Президента України // Вісник Конституційного Суду України. – 2003. – № 6. – С. 47-59.

Рішення Конституційного Суду України від 16 квітня 2008 року № 6-рп/2008 у справі про прийняття Конституції України та законів України на референдумі // Вісник Конституційного Суду України. – 2008. – № 3. – С. 15-37.

Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року № 20-рп/2010 у справі про додержання процедури внесення змін до Конституції України // Офіційний вісник України. – 2010. – № 72/1. – Спеціальний випуск. – Ст. 2597.

 
 


Контрольні запитання і завдання:

 

1. Яке місце та роль Президента в конституційній системі державних органів України?

2. Які вимоги висуває Конституція до кандидата на посаду Президента України? Чому серед вимог – неможливість обіймати посаду більш як два строки підряд?

3. Які способи заміщення посади глави держави відомі конституційній практиці? У чому їх практичність?

4. Назвіть способи конституційного обмеження влади Президента України, передбачені конституційним законодавством, який їхній характер і причини?

5. Визначте напрямки взаємовідносин глави держави з виконавчою та законодавчою гілками влади України. Чи змінився зміст цих відносин у процесі трансформації форми правління, за наслідками конституційної реформи?

6. Чому деякі акти Президента України вимагають контрасигнації? Який порядок здійснення цієї процедури передбачає чинне законодавство?

7. Яка структура Адміністрації Президента України та в чому полягають його основні завдання?

8. Назвіть повноваження Президента України в сфері організації оборони країни?

9. Який порядок виконання указів і розпоряджень Президента України? Чи є досконалим цей механізм? Аргументуйте своє бачення.

 

Теми для повідомлень, рефератів та есе:

 

1. Інавгурація Президента України: сутність і законодавче врегулювання.

2. Організаційно-правові способи гарантування Президентом України здійснення положень Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

3. Механізм стримувань і противаг у системі Президент України та інші органи державної влади.

4. Правові основи запровадження надзвичайного стану в Україні.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.233.139 (0.012 с.)