ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік нарахувань на оплату праціПорядок нарахування заробітної плати, яка належить робітникам підприємства, залежить від застосовуваних форм оплати праці та організації виконання цих робіт.

Нарахування заробітної плати при погодинній оплаті праці: сума нарахованої заробітної плати визначається шляхом множення відпрацьованих нормо-годин на тарифну ставку, а розмір премій визначається шляхом множення суми погодинної заробітної плати на визначений процент премій. Для нарахування основної заробітної плати робітникам-відрядникам необхідно мати підсумок про їх виробіток і розцінки за виконані роботи. Для обліку виробітку продукції використовуються різні первинні документи, що залежать від характеру виробництва, системи організації і оплати праці. На підприємствах, в цехах з дрібносерійним та індивідуальним характером виробництва використовуються накопичувальні чи разові наряди. У серійних виробництвах застосовується більш досконала документація - маршрутний лист, який виписується на всю партію продукції на весь шлях її обробки у даному цеху. Маршрутний лист, на відміну від наряду виписується на всю роботу (всі операції), виконувану різними робітниками для випуску відповідної партії продукції. У масовому виробництві застосовується, як правило, змінний рапорт без маршрутного листка. Інколи ведеться журнал робіт типу табельної відомості, у якому проти прізвища кожного робітника щоденно проставляється кількість однорідного виробітку (кг, шт., тощо). Після закінчення визначеного періоду по кожному робітнику підраховують підсумок виробітку. Первинні документи по обліку виробітку передаються в бухгалтерію, де вони перевіряються і групуються. Якщо облік ведеться на кількох документах, то в бухгалтерії складається нагромаджувальна карточка обліку виробітку. На підставі цих первинних та групових документів здійснюється нарахування заробітної плати, яка визначається множенням встановленої розцінки за одиницею виробітку на кількість виробів. При відрядно-преміальній заробітній платі відзначається норма виробітку.

 

90. Організація обліку розрахунків по оплаті праці: види нарахованої оплати та види утримань.Зі сум нарахованої заробітної плати членів трудового колективу, осіб, що працюють на підприємстві за трудовими угодами, договорами підряду, за сумісництвом, виконують разові роботи, здійснюються обов'язкові та добровільні утримання. Обов'язкові утримання включають: податок на доходи фізичних осіб, внески до Пенсійного фонду, збори на соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності та на випадок безробіття, утримання за виконавчими листками і приписами нотаріальних контор на користь юридичних та фізичних осіб. Із нарахованих сум заробітної плати здійснюються у тримання у соціальні фонди. Об'єктом оподаткування є фактичні витрати на оплату праці працівників, включаючи витрати на виплату основної і додаткова заробітної плати та інших видів заохочень і виплат, виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, у тім числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону про оплату праці (крім виплат, передбачених Переліком видів оплати праці, та інших виплат, на які не нараховується збір на державне пенсійне страхування і які не враховуються при обчисленні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також винагород, що виплачуються громадянам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру. Фонди соціального страхування вони формують за рахунок утримання із заробітної плати працівників згідно Із законодавством. Обчислення збору до Пенсійного фонду здійснюється платником щомісяця за встановленими ставками. При цьому не мають значення джерела фінансування, статті витрат і види платіжних документів (розрахунково-платіжні відомості, особові рахунки, по яких здійснювалися розрахунки по оплаті праці). У разі отримання від підприємств доходів у натуральній формі, тобто продукцією власного виробництва, розмір доходу працівника обчислюється за середньою відпускною ціною продукції стороннім споживачам у поточному місяці, коли здійснене нарахування доходів. Якщо в поточному місяці така продукція не реалізовувалася, її вартість обчислюється за середньою відпускною ціною місяця попередньої реалізації але не нижче від собівартості. Собівартість натуральної продукції інших виробників при визначенні доходу для нарахування збору обчислюється за ціною її придбання. Збір на державне обов'язкове пенсійне страхування сплачується одночасно з отриманням коштів в установах банків на оплату праці. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування платники збору сплачують до Пенсійного фонду України, який не включається до Державного бюджету України. Нарахований збір, за винятком виплат, здійснених у рахунок збору, платники сплачують безготівковим перерахуванням відповідних сум зі своїх банківських рахунків на рахунок органу Пенсійного фонду. У разі видачі заробітної плати натурою платник збору зобов'язаний не пізніше наступного дня після кожного випадку видачі натури перераховувати до Пенсійного фонду відповідні суми збору. Суми збору, своєчасно не сплачені до фонду, вважаються простроченою заборгованістю (недоїмкою) і стягуються з нарахуванням пені. Пеня нараховується на суму заборгованості за кожний день прострочення платежу, включаючи день сплати, з розрахунку 120 % річних від облікової ставки Національного банку України, яка діяла протягом часу несплати недоїмки. Утримання з заробітної плати. З нарахованої заробітної плати проводяться утримання. Вони можуть бути : 1.Обов"язковими, передбачені законодавчими актами : а) прибутковий податок; б)відрахування в пенсійний фонд; в)збір, по страхуванню на випадок безробіття; г)по виконавчих листах. 2.Необов"язкові, які проводяться тільки за письмовою згодою робітника: а)профсоюзні внески; б)страхові вклади по особистому страхуванню; в)плата за комунальні послуги; г)погашення недостачі. Основний вид утримань-прибутковий податок.Підставою для утримання являються слідуючі нормативні акти: 1.Закон України "Про оплату праці" 2. Декрет Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" 3. Інструкція про прибутковий податок з громадян. При визначенні сукупного оподатковуваного доходу враховуються доходи, отриманні як в натуральній формі, так і в грошовій.Доходи отриманні в натуральній формі, зараховуються в загальний оподатковуваний дохід за календарний рік по ринкових цінах.В сукупний оподатковуванний дохід, отриманний громадянами в пеоіод, за який здійснюється опдаткування не включаються:допоги по державному соціальному страхуванню (допомога по вагітності і пологах, одноразова допомога при народженні дитини, допомога по догляду за дитиною-інвалідом, допомога на дітей до 16 років, допомога на поховання, суми отриманих аліментів, компенсаційні випати в грошовій і натуральній формі і т. і. ) Сукупний оподатковуваний дохід зменшується на суму, яка не перевищує за кожний повний місяць, протягом якого він отриман, розміра мінімальної заробітної плати.Сукупний податковуваний дохід додатково зменшується на суму, яка не перевищує за кожний місяць встановленого розміру мінімальної місячної заробітної плати на кожного робітника віком до 16 років, якщо місячний совокупний оподатковуваний дохід не перевищує розміру десяти мінімальних заробітних плат. Сукупний оподатковуваний дохід зменшується до десяти неоподатковуваних мінімумів для громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1-ї та 2-ї категорії;зменшується до п"яти неоподатковуваних мінімумів громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи до 3-ї та 4-ї категорії та ін.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 184.72.102.217 (0.004 с.)