Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.1998 р. № 1340. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.1998 р. № 1340.40. Про проведення виконавчих дій, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 15 грудня 1999 року № 74/5 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 15 грудня 1999 року за № 865/4158. Мін'юст України; Наказ вiд 10.04.2007 № 170/5 Про внесення змін до Інструкції про проведення виконавчих дій // Зареєстровано: Мін'юст України від 10.04.2007 № 322/13589.

41. Про порядок призначення та проведення службових розслідувань в підрозділах податкової міліції України, затверджена наказом Державної податкової адміністрації України від 14.06.2000 р. № 318. ДПА України;

42. Наказ, від 24.06.1998 № 304 «Про затвердження деяких нормативних актів з питань приймання, реєстрації, обліку і розгляду в підрозділах податкової міліції заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини» // Зареєстровано: Мін'юст України від 14.07.1998 № 444/2884.

43. Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів: Верховний Суд; Постанова від 08.10.2004.

44. Про затвердження Порядку взаємодії органів державної податкової служби, місцевих фінансових органів та органів Державного казначейства України в процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань затверджене спільним наказом Державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів України, Державного казначейства України від 21.12.2010 N 974/1597/499 зареєстроване у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 р. за N 1386/18681.

45. Про затвердження Порядку використання додаткових джерел погашення податкового боргу:наказ ДПА України від 24.12.2010 N 1040 зареєствоване в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2010 р. за N 1435/18730

46. Про затвердження Положення про Департамент погашення прострочених податкових зобов’язань: Наказ ДПА України від 08.09.2005 № 391 // Загальний відділ Адміністративно-господарського департаменту ДПА України.

47. Положення про проведення перевірок стану збереження майна платника податків, яке перебувають у податковій заставі, затверджене Наказом ДПА України від 24 грудня 2010 року № 1039, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 30 грудня 2010 р. № 1434/18729.

48. Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень-рішень платникам податків: Наказ ДПА України від 22 грудня 2010 року № 985, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 30 грудня 2010 року № 1440/18735.

49. Щодо Методичних рекомендацій працівникам підрозділів організації оперативних заходів по скороченню податкової заборгованості щодо виявлення та розкриття злочину, передбаченого ст. 218 КК України «Фіктивне банкрутство»: Лист ДПА України від 28.10.2002 № 1021/7/26-9017// http://www.liga.net/zakon/ligazakon.html.

50. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розподілу платників податків за категоріями уваги та їх супроводження органами державної податкової служби: Наказ ДПА України від 23.02.2005 № 78 // Загальний відділ Адміністративно-господарського департаменту ДПА України.

51. Порядок застосування адміністративного арешту майна платників податків: затверджений наказом Міністерства фінансів україни від 07 листопада 2011 року № 1398, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 січня 2012 року № 9/20322.

52. Про затвердження Положення про функціонування Інформаційно-аналітичної системи обліку та контролю за реалізацією арештованого державними виконавцями майна: Наказ Міністерства юстиції України від 21.01.2005 № 10/5, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.01.2005 за № 88/10368 // Офіційний вісник України. – 2005. - № 4 (11.02.2005). – Ст.254.

53. Порядок використання додаткових джерел погашення податкового боргу, затверджений Наказом ДПА від 24 грудня 2010 року № 1040, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2010 року № 1435/18730.

54. Порядок списання безнадійного податкового боргу платників податків, затверджений Наказом ДПА від 24 грудня 2010 року № 1034, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2010 року № 1429/18724.

55. Порядок реєстрації податкової поруки органами державної податкової служби, затверджений Наказом ДПА від 24 грудня 2010 року № 1038, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2010 року № 1433/18728.

 

Підручники, посібники:

 

56. Шкарупа В. К., Цівина В. О., Кречетова М. І., Ковальчук Ю. М., Мацелик Т.О. Організація стягнення податкового боргу: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Національна академія податкової служби України. — Ірпінь, 2006. — 248с.

57. Долгий О.А., Новицький А.М., Антипов В.І., Долгий О.О., Леміш А.М. Мінімізація податкового боргу: економіко-правове забезпечення та організація: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Державна податкова адміністрація України ; Національна академія держ. податкової служби України ; Науково-дослідний центр з проблем оподаткування ; НДІ фінансового права / Володимир Іванович Антипов (заг.ред.), Олександр Андрійович Долгий (заг.ред.). — Коростень : Вечірній Коростень, 2005. — 208с.

58. Управління органами державної податкової служби України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів : навчальний посібник / Касьяненко М.М., Яцюк О.В.; за заг.редакцією П.В. Мельника. - Ірпінь.: НУДПСУ, 2010. – 384 c.

59. Білоус В.Т., Корнєєв Ю.В., Саприкіна Л.А., Усенко В.Ф., Шакірова О.В.Правовий, соціальний та фізичний захист працівників органів державної податкової служби України: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Державна податкова адміністрація України; Академія держ. податкової служби України. — Ірпінь : Академія ДПС України,2001.—210с.—Бібліогр.:с.205-207.

60. Гаврилішин А.П., Підчибій В.П., Савченко Л.А., Цимбалюк А.В.Правові основи та методика застосування працівниками державної податкової служби України адміністративного законодавства у сферах торгівлі, фінансів і підприємницької діяльності: Навч. посібник / Державна податкова адміністрація України; Академія держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2003. — 106с.

61. Гавро О.В., Кондратюк М.І., Миськів Б.Т., Погорєловська І.Д., Редич О.В.Автоматизація роботи в органах державної податкової служби: Навч. підручник для студ. вищ. навч. закладів / Академія держ. податкової служби України / В.М. Росоловський (заг.ред.), С.П. Ріппа (заг.ред.). — Ірпінь : ДСП, 2002. — 401с.

62. Гаркуша В.С., Корнєєв Ю.В., Шамрай В.О.Особиста безпека працівників державної податкової служби України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Державна податкова адміністрація України ; Національна академія держ. податкової служби України ; Інститут законодавства Верховної Ради України. — К. : МП "Леся", 2005. — 568с.

63. Касьяненко М.М., Гринюк М.В., Цимбал П.В. Організація роботи та управління органами державної податкової служби України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Державна податкова адміністрація України; Академія держ. податкової служби України. — Ірпінь : Академія ДПС України, 2001. — 229с.

64. Коваленко В.В., Савченко О.Ф., Зикун Н.І., Цимбалюк О.В.Організація діловодства в органах державної податкової служби України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Державна податкова адміністрація України; Академія держ. податкової служби України. — Ірпінь : Академія ДПС України, 2001. — 104с.

65. Лекарь С.І., Снігерьов О.П., Недюха М.П., Гаркуша В.С., Форостовець В.А.Захист прав платників податків: Проблеми правового забезпечення захисту прав і законних інтересів платників податків у контексті модернізації державної податкової служби України:Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Державна податкова адміністрація України / О.М. Бандурка (заг.ред.). — К. : МП Леся, 2003. — 476с.

66. Росоловський В.М., Андукович Г.Г., Катерноза К.О., Шевченко М.Ю.Основи інформаційної безпеки автоматизованої інформаційної системи державної податкової служби України: Навч. посіб. / Державна податкова адміністрація України; Академія державної податкової служби України / М.Я. Азаров (заг.ред.). — Ірпінь, 2003. — 466с.

 

Наукові праці:

 

67. Азаров М.Я., Бондаренко Г.І., Мельник П.В., Лєкарь С.І., Зайцев В.І.Про податки і збори населенню України / Державна податкова адміністрація України; Академія державної податкової служби України. - К., 2000. — 182с.

68. Апеляційне узгодження податкових зобов'язань та оскарження рішень органів державної податкової служби / І.І. Лонюк (упоряд.). — К.: Редакція журналу "Вісник податкової служби України", 2005. — 96с.

69. Артеменко О.В. Організаційно-правові засади проходження державної служби працівниками ДПС України: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / Державна податкова адміністрація України; Національна академія держ. податкової служби України.— Ірпінь,2004.—19с.

70. Артеменко О.В. Організаційно-правові засади проходження державної служби працівниками ДПС України: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / Державна податкова адміністрація України; Національна академія держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2004. —248арк.

71. Бондаренко Г. І., Косарчук В. П., Голєв М. К., Сильницький Ю. В.Теорія і практика зв'язків із громадськістю в органах державної податкової служби / Державна податкова адміністрація України / А.І. Брезвін (ред.). — Х. : Фактор, 2007. — 160с. — Бібліогр.: с. 156-159.

72. Борисенко І.В. Актуальні проблеми судової практики розгляду справ про продовження строку адміністративного арешту активів платників податків / І.В.Борисенко // Правові аспекти практики вирішення справ та перегляд у касаційному порядку судових рішень щодо сплати податків та обов’язкових платежів суб’єктами господарювання: Матеріали науково-практичної конференції. – Ірпінь, 2003. – С.224-225.

73. Головач А.В.Заходи адміністративного примусу, не пов'язані з відповідальністю, в діяльності органів державної податкової служби України: питання теорії та практики: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національна академія держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2004. — 19с.

74. Головач А.В.Заходи адміністративного примусу, не пов'язані з відповідальністю, в діяльності органів державної податкової служби України: питання теорії та практики: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / Запорізький держ. ун-т. — Запоріжжя, 2004. — 179арк.

75. Гончар І.В., Капріца В.П., Самілик Г.М.Претензійно-позовна робота органів державної податкової служби України / Державна податкова адміністрація України; Академія держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2002. — 93с.

76. Данілов О.Д., Гриценко В.В., Проценко Т.О., Шевчук В.П. Податкова служба та вдосконалення її діяльності / Національна академія Державної податкової служби України. — Ірпінь, 2005. — 150с.

77. До вас прийшов податковий інспектор: Правові аспекти проведення перевірок органами Державної податкової служби України / Рівненська обласна громадська організація "Комітет виборців України" / Сергій Пінчук (уклад.). — Рівне, 2000. — 50с.

78. Долгий О.А.Мінімізація професійних ризиків у діяльності державної податкової служби України: теорія і практика організаційно-правового забезпечення: Автореф. дис. д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2005. — 33с.

79. Заходи щодо забезпечення більш сумлінного виконання податкових зобов’язань великими платниками податків. Аналіз досвіду різних країн / Укл. і гол. К. Байер; Міжнародний валютний фонд. – Вашингтон, 2002. – 82 с.

80. Карпинець В.І. Проблемні питання вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням адміністративного арешту активів платника податків / В.І.Карпинець // Правові аспекти практики вирішення справ про перегляд у касаційному порядку судових рішень щодо сплати податків та обов’язкових платежів суб’єктами господарювання: Матеріали науково-практичної конференції. – Ірпінь, 2003. – С.240-242.

81. Касьяненко Л.М. Правові основи здійснення фінансового контролю органами державної податкової служби України: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / Державна податкова адміністрація України; Національна академія держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2004. — 18с.

82. Кириченко В.В. Способи забезпечення виконання податкового обов’язку: Дис. … к-та юр. наук: 12.00.07 / В.В. Кириченко. – Ірпінь, 2005.- 202 с.

83. Корнєєв Ю.В.Адміністративно-правове забезпечення особистої безпеки працівників податкової міліції: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / Державна податкова адміністрація України; Академія державної податкової служби України. — Ірпінь, 2002. — 18с.

84. Мацелик Т.О.Адміністративний примус в діяльності органів державної податкової служби України: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національна академія держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2005. — 17с.

85. Мельник В.М. Проблеми теорії та практики адміністрування податків в Україні // Актуальні проблеми економіки. – 2003. - № 5. – С.40-43.

86. Мінімізація податкового боргу: економіко-правове забезпечення та організація / Укл.: Долгий О.А., Новицький А.М., Антипов В.І., Долгий О.О., Леміш А.М., Гаркуша В.С., Форостовець В.А.; За ред. В.І. Антипова та О.А. Долгого; Національна академія ДПС України. – «Вечірній Коростень», 2005. – 208 с.

87. Печуляк В.П.Здійсненнядержавної податкової політики в Україні (організаціно-правові аспекти): Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / Київський національний ун- т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 20с.

88. Податкова політика України та механізми її реалізації в Податковому кодексі: Матеріали науково-практ. конф., 23-24 травня 2005 р., Ірпінь / Державна податкова адміністрація України; Національна академія державної податкової служби України — Ірпінь, 2005. — 492с.

89. Позняков С.П. Сутність інституту податкової застави // Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України. – 2004. - № 4 (26). – С.129-136.

90. Позняков С.П. Адміністративний арешт активів платників податків – новий правовий інститут національного законодавства // Науковий вісник Академії державної податкової служби України. – 2002. - № 4 (18). – С.380-382.

91. Позняков С.П. Адміністративно-правовий режим детінізації відносин у сфері погашення податкового боргу // Науковий вісник Львівського юридичного інституту. Вип. 3. – Львів: Львівський юридичний інститут МВС України, 2005. – с.159-165.

92. Позняков С.П. Адміністративно-правове забезпечення погашення податкового боргу в Україні: Монографія. – К.: ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України, 2008.- 271 с.

93. Позняков С.П. Роль адміністративної реформи у сфері погашення податкового боргу // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 7. – С.133-137.

94. Позняков С.П. Основні відмінні ознаки правовідновлювальної та адміністративної відповідальності у сфері погашення податкового боргу // Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Частина 1. – Сімферополь-Ялта, 2007. – С. 160-163.

95. Позняков С.П. Адміністративно-правовий режим детінізації відносин у сфері погашення податкового боргу: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національна академія державної податкової служби України. — Ірпінь, 2007. — 21 с.

96. Полюхович В.І.Структура і діяльність державної податкової служби в Україні: організаційно-правовий аспект: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 1999. — 20с.

97. Репех В.М. Проблемні питання, що виникають при вирішенні спорів за участю податкових органів / В.М.Репех // Правові аспекти практики вирішення справ про перегляд у касаційному порядку судових рішень щодо сплати податків та обов’язкових платежів суб’єктами господарювання: Матеріали науково-практичної конференції. – Ірпінь, 2003. – С.92-97.

98. Савченко Л. А., Касьяненко Л. М. Правові основи здійснення фінансового контролю органами державної податкової служби України / Державна податкова адміністрація України; Національна академія держ. податкової служби України. — Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2005. — 228с.

99. Фесюнін Валентин Миколайович. Організаційно-правові засади взаємодії Державної податкової служби з населенням: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / Харківський національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2007. — 21с.

100. Царьова Л.К. Адміністрування податків в Україні як елемент державного адміністрування / Л.К. Царьова // Актуальні проблеми держави і права. Вип. 19: Зб. наук. пр. – Одеса: Одеська національна юридична академія, 2003. – С.43-46.

101. Чистяков Петро Михайлович.Контроль органів державної податкової служби України за підприємницькою діяльністю, яка підлягає ліцензуванню: теорія та практика реалізації: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національна академія держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2004. — 21с.

102. Ярошенко Ф. О., Бушуєв С. Д., Забарний Г. Г., Іванський А. Й., Коваль М. В.Організація правової роботи в органах державної податкової служби України: теорія, методологія, практика / Державна податкова адміністрація України; Національна академія державної податкової служби України / Ф.О. Ярошенко (голова ред.кол.). — Ірпінь, 2004. — 440с.

103. Ярошенко Ф. О., Бушуєв С. Д., Забарний Г. Г., Іванський А. Й., Коваль М. В. Правова робота в органах державної податкової служби України / Державна податкова адміністрація України; Національна академія державної податкової служби України / Ф.О. Ярошенко (голова ред.кол.). — Ірпінь, 2004. — 322с.

104. Ярошенко Ф. О.Трансформація державної податкової служби України / Державна податкова адміністрація України; Національна академія держ. податкової служби. — Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2004. — 368с.

105. Яцюк (Тильчик) О.В. Податкова застава як спосіб забезпечення погашення податкового боргу // Організаційно-правове забезпечення діяльності контролюючих та правоохоронних органів у сфері господарювання: проблеми сьогодення та перспективи розвитку: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2008 р. - С.444- 447.

106. Тильчик О.В. Податкова застава та застава майна як спосіб забезпечення виконання податкового обов’язку за Законодавством України та Російської Федерації (порівняльно-правове дослідження) / О.В. Тильчик // Часопис Київського університету права: Український науково-теоретичний часопис., 2010. - №1. - С.124-129.

107. Яцюк О.В., Тильчик В.В. Правове забезпечення встановлення місцезнаходження платника податків як одна з функцій підрозділів податкової міліції / О.В. Яцюк, В.В. Тильчик // Держава і право. Юридичні і політичні науки: Зб. наукових праць., 2010.- Вип 48. - С.224-229.

108. Яцюк (Тильчик) О.В., Міщук М.П. Статуси податкового боргу: теоретичне та практичне значення / О.В. Яцюк, М.П. Міщук // Держава і право. Юридичні і політичні науки: Зб. наукових праць., 2010.- Вип.47. - С.318-323.

109. Тильчик О.В.Визначення, види та підстави застосування адміністративного арешту майна платника податків/О.В. Тильчик // Право та управління. - №3. - 2011 р. - С. 294-301.

110. Тильчик О.В., Тильчик В.В. Права платників податків - учасників податкових спорів як невід’ємний елемент їхнього правового статусу // Вісник Запорізького національного університету: Зб. наукових праць: юридичні науки, 2012.- Вип.1(ч. 2). - С.85-91.

111. Туник Ю.І. Адміністративно-правовий режим процедур погашення податкового боргу платника податків / Ю.І. Туник // Право та управління. - №1. - 2011 р. - С. 148-155.

 

 


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 136; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.252.84 (0.008 с.)