Оскарження дій або бездіяльності посадових осіб органів ДПСУ. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оскарження дій або бездіяльності посадових осіб органів ДПСУ. 

Підприємства, установи, організації, а також громадяни у разі незгоди з рішеннями чи діями органів державної податкової служби вправі на власний вибір вирішувати питання про оскарження цих рішень (дій) до органів державної податкової служби в порядку підпорядкованості або в порядку захисту своїх майнових інтересів шляхом звернення до адміністративного суду.

 

Особливості оскарження дій або бездіяльності працівників податкової міліції.

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТА (КУРСАНТА) ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧА

Робота виконується у вигляді практичного індивідуального завдання, яке передбачає складання кожним студентом (курсантом) двох тестів, двох ситуаційних задач (казусів) та кросворда (обсягом не менше ніж на 10 термінів) за запропонованими зразками.

Рекомендована література:1,3,5,20,22,38,50,52,53,54,55,56,61,72.


зразки виконання індивідуальних завдань студентів (курсантів)

Зразок оформлення тесту

a. Описова частина:

Кожний тест оформлюється на листі формату А4.

У правому верхньому куті листа зазначаються:

- факультет;

- група;

- прізвище, ім’я, по батькові;

- № та назва теми до якої складається тест.

З нової стрічки у центрі сторінки пишеться слово “Тест”.

З нового рядка формулюється питання, на яке слід дати відповідь при виконанні тестового завдання. З нового рядка наводиться сутність завдання, яке має виконати той, хто тестується.


З нового рядка наводяться мінімум чотири можливих варіантів відповіді на питання тесту (пункти: а), б), в), г)) один або декілька з яких і мають складати повну правильну відповідь на сформульоване запитання.

B. Власне зразок оформлення тесту.

факультет: юридичний;

група ПСФ 53;

ПІБ: Іванов П.В.

Тема № 5: Розстрочення (відстрочення) податкового боргу.

 

Тест.

Чи повинні органи ДПС укладати з платником податків договір про розстрочення податкової заборгованості?

Із запропонованих варіантів відповідей оберіть правильний.

а) ні, договір не може регулювати відносини між податковим органом і платником податків з приводу розстрочення;

б) так, договір повинен бути укладений обов’язково;

в) так, договір повинен бути укладений, але ця вимога є обов'язковою тільки для розстрочення податкового боргу, щодо прибуткового податку з громадян;

г) ні, законодавством передбачається укладання договорів тільки на реструктуризацію.

 

 

Правильна відповідь: пункт – “б”.

(Див.: ПК України стаття 100 при розстроченні податкового боргу орган ДПС та платник податків зобов'язані укласти відповідний договір.)


 

Зразок оформлення задачі (казусу)

1. Описова частина:

Кожна задача оформлюється на листі формату А4.

У правому верхньому куті листа зазначаються:

- факультет;

- група;

- прізвище, ім’я, по батькові;

- № та назва теми до якої складається задача

З нового рядка у центрі сторінки пишеться слово “Задача”.

З нового рядка подається фабула, яка має містити описання життєвої ситуації, сутністю якої є конфлікт інтересів платника податків та представника ДПСУ.

З нового рядка наводиться сутність завдання (запитання), яке має бути розв’язане.

З нового рядка у центральній частині сторінки напис Відповідь, після чого з абзацу наводиться правильне (мотивоване) рішення (з обов’язковою аргументацію та посиланням на нормативні джерела (пункт, підпункт, статті закону чи ін. НПА), що стали підґрунтям для остаточного рішення).

 

Власне зразок оформлення задачі

факультет: юридичний;

група ПСФ 51;

ПІБ: Іванов П.В.

Тема № 7: Податкова застава

 

Задача

Платник податків, майно якого перебувало в податковій заставі звернувся до податкового органу дозволити йому реалізувати продукцію вироблену у звітному періоді. Для підтвердження даного правочину платник надав договір купівлі-продажу складений відповідно до законодавства у податковий орган. На що податковий орган заборонив дану реалізацію мотивуючи це тим, що майно платника перебуває у податковій заставі і він не вправі ним розпоряджатися.

Оцініть дії податкового органу.

Відповідь:

Податковий орган не має права заборонити реалізацію продукції платнику майно якого перебуває у податковій заставі, оскільки у ПК України зазначено, що платник податків, майно якого перебуває у податковій заставі, здійснює вільне розпорядження ними, за винятком операцій, що підлягають письмовому узгодженню з податковим органом:

а) купівлі чи продажу, інших видів відчуження або оренди
(лізингу) нерухомого та рухомого майна, майнових чи немайнових
прав, за винятком майна, майнових та немайнових прав, що
використовується у підприємницькій діяльності платника податків
(інших видах діяльності, які за умовами оподаткування
прирівнюються до підприємницької), а саме готової продукції,
товарів і товарних запасів, робіт та послуг за кошти за цінами, що
не є меншими за звичайні;
(Підпункт "а" підпункту 8.6.1 пункту
8.6 статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 550-IV
( 550-15 ) від 20.02.2003 ) якщо дана реалізація не порушує законодавство.

(Див. п.п. "а" п. 8.6.1. ЗУ №2181).

 

 

Зразок оформлення кросворду

Описова частина:

Кожен кросворд оформлюється на листі формату А4.

У правому верхньому куті листа зазначаються:

- факультет;

- група;

- прізвище, ім’я, по батькові;

- № та назва теми до якої складається кросворд

З нового рядка у центрі сторінки пишеться слово “Кросворд”.

Власне зразок оформлення кросворду

 

Факультет: юридичний;

група ПСФ 51;

ПІБ: Іванов П.В.

Тема № 1-7.

Кросворд

По горизонталі:

1) Активи, які утримуються для продажу за умови звичайної господарської діяльності (товари), які перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва (незавершене виробництва),утримуються для використання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг (сировина, матеріали тощо) - ЗАПАСИ

2) Гривні або іноземна валюта - КОШТИ.

3) Документ, що подається платником податків до контролюючого органу у строки та за формою, встановленими законодавством, на підставі якого здійснюється нарахування та (або) сплата податку, збору, платежу – ДЕКЛАРАЦІЯ.

4) Документ, що складається службовими особами органів податкової міліції при тимчасовому затримані активів - ПРОТОКОЛ.

5) Документ, в якому зазначається перелік активів платника податку на які накладається арешт - ОПИС.

6) Суб’єкт підприємницької діяльності, неспроможний виконати свої грошові зобов’язання перед кредиторами, у тому числі зобов’язання щодо сплати податків та зборів - БОРЖНИК.

7) Торги, конкурс щодо продажу активів платника податків - ТЕНДЕР.

По вертикалі:

1) Звернення податкового органу до платника податків щодо погашення суми податкового боргу - ВИМОГА.

2) Орган, що продовжує строк адміністративного арешту - СУД.

3) Предмети на які накладається арешт для забезпечення можливості погашення податкового боргу - АКТИВИ.

4) Документ яким керівник податкового органу звертається до відповідних органів з метою продовження строків арешту - ПОДАННЯ.

5) Виключний спосіб забезпечення можливості погашення податкового боргу платником податків, що застосовується щодо активів платника податку - АРЕШТ.

6) Податкове зобов’язання (з урахування штрафних санкцій за їх наявності), узгоджене платником податків або встановлене судом, але не сплачене у встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов’язання - БОРГ.

7) Сировина, напівфабрикати, комплектуючі вироби, готова продукція, що придбані і перебувають у власності платника податків - ТОВАРИ.

8) Активи (оборотні та необоротні), які підприємство використовує у виробництві в процесі господарської діяльності, вартість яких відображається в балансі підприємства - МАЙНО.

9) Період часу, який відводиться для вчинення певних дій - СТРОК.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 113; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.225.8 (0.012 с.)