Основи організації самоконтролю 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основи організації самоконтролюОсновою всебічної та ефективної підготовки до іспиту є ґрунтовне оволодіння студентом теоретичних основ дисципліни. Виконання завдань повинно доповнюватись самостійним опрацюванням основних тем курсу під час роботи з літературою. Водночас у зв'язку зі специфікою форми навчання студенти-заочники готують у період між установчою сесією та іспитом лише індивідуальне завдання, тому питання і тести обговорюються під час практичних занять.

Питання для самоконтролю (всі форми навчання)

1. Поняття маркетингу та його основні елементи.

2. «Ніша» ринку: визначення і характеристика.

3. Рівні маркетингу та їх загальна характеристика.

4. Класифікація маркетингу на мікрорівні.

5. Основні категорії маркетингу та їх характеристика.

6. Особливості маркетингу у банківській справі.

7. Банківський продукт: визначення та його специфічні особливості.

8. Інструменти банківського маркетингу.

9. Основні концепції фінансового аналізу та їх застосування у маркетинговій стратегії банку.

10. Необхідність та перспективи застосування маркетингу комерційними банками України.

11. Банківський ринок та його специфічні ознаки.

12. Поняття процесу сегментації ринку та його необхідність у маркетинговому процесі.

13. Основні фактори сегментації роздрібного банківського ринку.

14. Основні критерії сегментації ринку.

15. Первинна сегментація банківського ринку.

16. Вторинна сегментація банківського ринку.

17. Навести приклад матриці сегментації банківського ринку.

18. Навести приклад сегментації банківського ринку за географічними факторами.

19. Навести приклад сегментації банківського ринку за демографічним фактором.

20. Навести приклад сегментації банківського ринку за фактором поведінки.

21. Навести приклад сегментації банківського ринку за психо-графічним фактором.

22. Дослідження ринку та його основні категорії: дані, інформація, логічний аналіз. Засоби збору даних.

23. Основні завдання системи маркетингової інформації.

24. Основні етапи дослідження банківського ринку.

25. Характеристика первинного дослідження банківського ринку та його основних методів.

26. Характеристика вторинного дослідження банківського ринку та чого основних методів.

27. Камеральний метод дослідження інформації: переваги, недоліки та джерела інформації.

28. Методи якісного дослідження ринку: переваги та недоліки.

29. Основні методи кількісного дослідження ринку та їх порівняльний аналіз.

30. Послідовність проведення аналізу банківського ринку.

31. Основні етапи методу ситуаційного аналізу при проведенні аналізу банківського ринку.

32. Визначення конкурентної позиції комерційного банку та основні етапи її аналізу.

33. Оцінка конкурентного становища комерційного банку та визначення його конкурентної стратегії за стратегічною матрицею компанії «General Electric».

34. Нагляд комерційного банку за ринком банківських послуг.

35. Поняття стратегічного планування та основні елементи банківського стратегічного плану.

36. Стратегічна мета комерційного банку: її визначення та шляхи досягнення.

37. Варіанти довгострокових стратегій банку.

38. Демографічне середовище та його вплив на встановлення мети банку.

39. Економічне середовище та його вплив на встановлення мети банку.

40. Технологічне середовище та його вплив на встановлення мети банку.

41. Політико-правове середовище та його вплив на встановлення мети банку.

42. Соціально-культурне середовище та його вплив на встановлення мети банку.

43. Історія, поточні переваги, ресурси організації, компетенція та їх вплив на встановлення мети банку.

44. Прогнозування ринку банківських продуктів.

45. Формування попиту споживачів на банківські продукти.

46. Загальна характеристика визначення стратегії банку з використанням матриці І. Ансоффа. Переваги та недоліки методу.

47. Загальна характеристика визначення стратегії банку з використанням матриці Бостонської групи. Переваги та недоліки методу.

48. Загальна характеристика визначення стратегії банку з використанням матриці М. Портера. Переваги та недоліки методу.

49. Вірогідність успіху та порівняльні витрати банківських стратегій за матрицею І. Ансоффа.

50. Стратегічні рекомендації при плануванні за матрицею І. Ансоффа.

51. П'ять рушійних сил конкуренції та зв'язок між часткою ринку і рентабельністю за М. Портером.

52. Стратегія лідерства у сфері витрат: переваги та ризики.

53. Стратегія диференціації: переваги та ризики.

54. Стратегія концентрації: переваги та ризики.

55. Планування банківських продуктів як елемент планування комплексу маркетингу.

56. Критерій оптимізації асортиментного ряду та його використання у плануванні банківського продукту.

57. Фактори оптимізації структури продуктового ряду.

58. Стадії процесу створення продукту-новинки.

59. Стадії життєвого циклу продукту: характеристика та варіанти для різних видів банківських продуктів.

60. Елементи пошуку ідей як стадії створення нового продукту.

61. Аналіз маркетингових можливостей нового продукту.

62. Розробка продукту-новинки.

63. Випробовування продукту-новинки.

64. Комерціалізація продукту-новинки.

65. Асортиментна політика комерційного банку, її мета.

66. Загальна послідовність визначення ціни на продукти банку.

67. Варіанти завдань ціноутворення.

68. Чинники, залежно від яких проводиться оцінка попиту.

69. Критерії аналізу цін та продуктів конкурентів.

70. Порівняльна характеристика методів ціноутворення банківських продуктів.

71. Проблема визначення валових витрат на конкретний банківський продукт та способи їх подолання.

72. Основи аналізу беззбитковості при визначенні цільового прибутку від банківського продукту.

73. Визначення проблеми розподілу банківського продукту.

74. Приклад оцінки місцезнаходження установи банку.

75. Вибір місць діяльності банку з використанням законів Рейлі та Конверсе.

76. Основні види систем доставки банківських продуктів.

77. Тенденції розвитку систем доставки банківських продуктів в Україні.

78. Процес прийняття рішень про розміщення точок збуту банківських продуктів з урахуванням «зон дії».

79. Основи організації процесу комунікації.

80. Розробка стратегії комунікації.

81. Особистий продаж банківських продуктів та його значення.

82. Реклама банківських продуктів та її значення.

83. Навести приклад організації реклами банківського продукту.

84. Стимулювання збуту банківських продуктів та його значення.

85. Пропаганда та її значення у комунікації банківських продуктів.

ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

1. Банківський продукт: поняття, особливості.

2. Особливості маркетингу в банківській сфері.

3. Інструменти банківського маркетингу.

4. Необхідність і перспективи застосування маркетингу комерційними банками України.

5. Поняття сегментації ринку та його необхідності у маркетинговому процесі.

6. Дослідження ринку та його основні категорії: дані, інформація, логічний аналіз.

7. Послідовність проведення аналізу банківського ринку.

8. Оцінка конкурентного становища комерційного банку та визначення його конкурентної стратегії за стратегічною матрицею компанії «General Electric».

9. Поняття стратегічного планування та основні елементи банківського стратегічного плану.

10. Стратегічна мета комерційного банку: її визначення та шляхи досягнення.

11. Прогнозування ринку банківських продуктів. Загальна характеристика визначення стратегії банку з використанням матриці І. Ансоффа. Переваги та недоліки методу.

12. Загальна характеристика визначення стратегії банку з використанням матриці Бостонської групи. Переваги та недоліки методу.

13. Загальна характеристика визначення стратегії банку з використанням матриці М. Портера. Переваги та недоліки методу.

14. Планування банківських продуктів як елемент планування комплексу маркетингу.

15. Стадії процесу створення продукту-новинки.

16. Особливості процесу створення окремих типів банківських продуктів.

17. Асортиментна політика комерційного банку, її мета.

18. Загальна послідовність визначення ціни на продукти банку.

19. Основи організації процесу комунікації.

20. Розробка стратегії комунікації.

21. Реклама банківських продуктів та її значення.

22. Пропаганда та її значення у комунікації банківських продуктів.

ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 77; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.92.164.9 (0.006 с.)