Які зміни відображуються на рахунках бухгалтерського обліку банку під час повернення не використаного авансу підзвітною особою?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Які зміни відображуються на рахунках бухгалтерського обліку банку під час повернення не використаного авансу підзвітною особою?1. зменшення дебіторської заборгованості по підзвітним сумам та збільшення готівки в касі банку

2. збільшення дебіторської заборгованості по підзвітним сумам та збільшення готівки в касі банку

3. зменшення кредиторської заборгованості по підзвітним сумам та збільшення готівки в касі банку

4. збільшення кредиторської заборгованості по підзвітним сумам та збільшення готівки в касі банку

 

Протягом якого терміну після повернення з відрядження підзвітна особа повинна скласти Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт?

1. на наступний день після повернення з відрядження

2. протягом 3-х банківських днів після дня повернення з відрядження

3. протягом 10-ти банківських днів після дня повернення з відрядження

4. протягом місяця

Про що свідчить кінцеве кредитове сальдо рахунка 3551 «Аванси працівникам банку на господарські потреби»?

1. перевитрата коштів понад отриману авансову суму

2. залишок невикористаного авансу на відрядження

3. не підтверджені документами витрати на відрядження

4. підтверджені документами витрати на відрядження

 

В якому випадку використовують рахунок 3650 «Заборгованість працівникам банку на відрядження»?

1. за перевитрат підзвітних сум

2. працівнику відшкодовують витрати на відрядження після їх здійснення

3. за заборгованості з зарплати

4. наявності дебіторської заборгованості по підзвітним сумам

 

У працівника банку залишилася невикористана підзвітна готівка. Яке бухгалтерське проведення потрібно скласти, якщо він повертає її в касу банку?

1. Д-т 7452 «Витрати на відрядження»

К-т 3550 «Аванси працівникам банку на відрядження»

2. Д-т 3651 «Заборгованість працівникам банку на господарські потреби»

К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

3. Д-т 3550 «Аванси працівникам банку на відрядження»

К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

4. Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

К-т 3550 «Аванси працівникам банку на відрядження»

 

329. Працівник банку придбав канцелярські товари за власний рахунок, про що склав Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт:

1. Д-т 7452 «Витрати на відрядження»

К-т 3550 «Аванси працівникам банку на відрядження»

2. Д-т 3651 «Заборгованість працівникам банку на господарські потреби»

К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

3. Д-т 3550 «Аванси працівникам банку на відрядження»

К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

4. Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

К-т 3550 «Аванси працівникам банку на відрядження»

 

Який порядок сплати банком допомоги з тимчасової втрати працездатності, пов’язаної з нещасним випадком на виробництві?

1. перші 5 днів цієї допомоги сплачує банк, а починаючи з 6 дня
хвороби – з Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання

2. перші 5 днів цієї допомоги сплачує Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, а починаючи з 6 дня хвороби – банк

3. допомога за всі дні хвороби виплачується тільки з Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання

4. банк не є платником цього внеску

 

В якому з наведених варіантів буде використовуватись податкова соціальна пільга під час утримання податку на доходи фізичних осіб?

1. сума нарахованої зарплати більша за показник, що дорівнює мінімальному прожитковому мінімуму, помноженому на 1,4 і округленому до найближчих 10 грн

2. сума нарахованої зарплати менша за показник, що дорівнює мінімальному прожитковому мінімуму, помноженому на 1,4 і округленому до найближчих 10 грн

3. сума нарахованої зарплати менша за мінімальну зарплату

4. сума нарахованої зарплати менша, ніж 5 000 грн

 

Чи має право працівник банку на допомогу з тимчасової втрати працездатності, якщо він захворів у перші дні перебування на роботі?

1. ні, тому що він не пропрацював 6 місяців, а лікарняні нараховуються виходячи із розрахунку шести попередніх місяців роботи

2. ні, тому що він не пропрацював 12 місяців, а лікарняні нараховуються виходячи із розрахунку дванадцяти попередніх місяців роботи

3. так, але тільки в розмірі 200 грн

4. так, тому що в такому випадку лікарняні нараховуються виходячи із встановленої тарифної ставки на момент хвороби

 

333. Вибрати вірний розрахунок лікарняних, якщо середньоденна зарплата для їх розрахунку 150 грн., термін хвороби 7 днів, страховий стаж 4 роки:

1. 150 · 7 · 80%

2. 150 · 7 · 60%

3. 150 · 7 · 100%

4. 150 / 7 · 60%

В якому розмірі будуть нараховуватись лікарняні, якщо страховий стаж працівника 5 років і він має «чорнобильське» посвідчення 1–4 категорії?

1. 50%

2. 60%

3. 80%

4. 100%

 

Яка особливість утримання із зарплати працівників банку податку на доходи фізичних осіб?

1. спочатку зменшують нараховану зарплату на розмір єдиного соціального внеску, а потім утримують податок на доходи фізичних осіб

2. спочатку утримують із зарплати податок на доходи фізичних осіб, а потім проводять утримання єдиного соціального внеску

3. спочатку зменшують нараховану зарплату на розмір профспілкових внесків, а потім утримують податок на доходи фізичних осіб

4. послідовність не має значення

 

336. Первісна вартість будівлі – 200 000 грн, сума нарахованої амортизації – 20 000 грн. Визначте залишкову вартість:

1. 220 000 грн

2. 10 грн

3. 180 000 грн

4. 160 000 грн

 

337. Вкажіть особу, яка не має права входити до складу інвентаризаційної комісії банку:

1. керівник банку

2. головний бухгалтер

3. головні спеціалісти банку

4. касир

 

338. Визначити первісну вартість комп’ютерної системи, якщо вартість комп’ютерів 300 000 грн, програмне забезпечення – 150 000 грн, вартість придбаного для неї приміщення – 900 000 грн:

1. 1 350 000 грн

2. 150 000 грн

3. 450 000 грн

4. 300 000 грн

 

339. Розрахуйте податковий кредит з ПДВ у витратах на відрядження, якщо вартість квитків на проїзд – 180 грн (в т.ч. ПДВ), квитанція на проживання в готелі – 2400 грн (в т.ч. ПДВ):

1. (180 + 2400) / 6

2. (180 + 2400) · 20%

3. 180 ·20%

4. 2400 · 20%

 

Яка із вказаних форм звітності не є проміжною?

1. щоденна

2. місячна

3. квартальна

4. річна

 

341. До щоденних форм звітності належить:

1. баланс

2. звіт про фінансові результати

3. звіт про рух грошових коштів

4. примітки до звітів

 

Яка форма звітності банку не включається до квартальної?

1. баланс

2. звіт про фінансові результати

3. звіт про власний капітал

4. примітки до звітів

 

Яка звітність доступна для зовнішніх користувачів?

1. щоденні та річна

2. місячна та річна

3. місячна та квартальна

4. квартальна та річна

 

344. Яка форма звітності має облікову формулу: Активи = Зобов’язання + Капітал?

1. баланс

2. звіт про фінансові результати

3. звіт про власний капітал

4. звіт про рух грошових коштів

 

345. Звіт про фінансові результати виражає облікова формула:

1. Активи = Зобов’язання + Капітал

2. Активи = Зобов’язання - Капітал

3. Доходи – Витрати = Прибутки чи збитки

4. Доходи + Витрати = Прибутки чи збитки

 

346. Банк перерахував грошові кошти з коррахунка в НБУ для отримання готівки. Скласти кореспонденцію рахунків:

1. Д-т 1200 «Коррахунок банку в НБУ»

К-т 1811 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою»

2. Д-т 1811 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою»

К-т 1200 «Коррахунок банку в НБУ»

3. Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

К-т 1811 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою»

4. Д-т 1811 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою»

К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

 

347. Банк отримав і оприбуткував підкріплення готівки до операційної каси. Скласти кореспонденцію рахунків:

1. Д-т 1200 «Коррахунок банку в НБУ»

К-т 1811 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою»

2. Д-т 1811 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою»

К-т 1200 «Коррахунок банку в НБУ»

3. Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

К-т 1811 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою»

4. Д-т 1811 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою»

К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

 

348. Визначити зміст бухгалтерського проведення:

Д-т 1007 «Банкноти та монети в дорозі» К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»:

1. відправлено надлишок готівки установою банку до оборотної каси територіального управління НБУ

2. одержано підкріплення банку готівкою

3. зараховано на кореспондентський рахунок надлишок готівки

4. одержано виручку від клієнта на поточний рахунок

 

В якому регістрі ведуть облік цінностей у грошових сховищах банку?

1. книга обліку готівки операційної каси та інших цінностей банку

2. касовий журнал

3. прибутковий касовий ордер

4. видатковий касовий ордер

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.012 с.)