Д-т 7401 «Внески, збори на обов’язкове державне пенсійне та соціальне страхування»
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Д-т 7401 «Внески, збори на обов’язкове державне пенсійне та соціальне страхування»К-т 3622 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток»:

1. утримано із зарплати працівників єдиний соціальний внесок

2. проведено нарахування на фонд оплати праці єдиного соціального внеску

3. утримано із зарплати працівників податок на доходи фізичних осіб

4. сплачено єдиний соціальний внесок

 

301. Нараховано суму відпустки, яка припадає на звітний місяць:

1. Д-т 7400 «Основна і додаткова заробітна плата»

К-т 3652 «Нарахування працівникам банку за заробітною платою»

2. Д-т 3652 «Нарахування працівникам банку за заробітною платою»

К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

3. Д-т 7400 «Основна і додаткова заробітна плата»

К-т 3654 «Нараховані відпускні до сплати»

4. Д-т 3500 «Витрати майбутніх періодів»

К-т 3654 «Нараховані відпускні до сплати»

 

302. Створено резерв відпусток:

1. Д-т 3658 «Забезпечення оплати відпусток»

К-т 7400 «Основна і додаткова заробітна плата»

2. Д-т 7400 «Основна і додаткова заробітна плата»

К-т 3658 «Забезпечення оплати відпусток»

3. Д-т 3500 «Витрати майбутніх періодів»

К-т 3654 «Нараховані відпускні до сплати»

4. Д-т 3654 «Нараховані відпускні до сплати»

К-т 3500 «Витрати майбутніх періодів»

 

303. Встановити зміст бухгалтерського проведення: Д-т 3658 «Забезпечення оплати відпусток» К-т 3654 «Нараховані відпускні до сплати»:

1. створено резерв відпусток

2. виплачено відпустку

3. нараховано відпустку за рахунок резерву відпусток

4. нараховано відпустку за рахунок витрат на оплату праці

 

304. Виплачено відпустку працівнику банку шляхом перерахування на картковий рахунок:

1. Д-т 7400 «Основна і додаткова заробітна плата»

К-т 3654 «Нараховані відпускні до сплати»

2. Д-т 3654 «Нараховані відпускні до сплати»

К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

3. Д-т 2625 «Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток»

К-т 3654 «Нараховані відпускні до сплати»

4. Д-т 3654 «Нараховані відпускні до сплати»

К-т 2625 «Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток»

 

305. Заробітна плата за останні 12 місяців становить 40 000 грн. Термін відпустки – 30 календарних днів. Вибрати правильний розрахунок нарахування відпустки:

1. (40 000 / 355) · 30,

2. (40 000 / 365) · 30,

3. (40 000 / 30) · 365,

4. (40 000 / 30) · 355.

 

Які види виплат не включаються до розрахунку відпустки?

1. винагорода за підсумками роботи за рік

2. матеріальна допомога на оздоровлення

3. результативна надбавка

4. виплати з ЧАЕС

 

307. Податок на доходи фізичних осіб утримується:

1. тільки з основної зарплати

2. з основної та додаткової зарплати, крім премії

3. з усіх видів виплат, що становлять фонд оплати праці

4. з працівників банку не утримується

 

308. Визначити кінцеве сальдо на рахунку 3652 «Нарахування працівникам банку за заробітною платою», якщо початкове сальдо по кредиту 10 000 грн, оборот по дебету 50 000 грн, оборот по кредиту
70 000 грн:

1. 30 000 грн

2. 10 000 грн

3. 110 000 грн

4. 20 000 грн

 

Що означає кінцеве кредитове сальдо на рахунку 3654 «Нараховані відпускні до сплати»?

1. нараховану , але ще не виплачену відпустку

2. виплачену відпустку

3. утримання податку з відпустки

4. утримання соціального внеску з відпустки


В якому з варіантів правильний розрахунок відпустки?

1. зарплата за попередні 6 місяців : кількість робочих днів за цей період × кількість календарних днів відпустки

2. зарплата за попередні 12 місяців : кількість днів у році, крім святкових × кількість календарних днів відпустки

3. зарплата за попередні 6 місяців × кількість робочих днів за цей період : кількість календарних днів відпустки

4. зарплата за попередні 12 місяців × кількість робочих днів за цей період :кількість календарних днів відпустки

 

311. До обов’язкових утримань із зарплати працівників банку належить:

1. єдиний соціальний внесок , профспілкові внески

2. єдиний соціальний внесок, аліменти

3. єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб

4. податок на доходи фізичних осіб, неповернені підзвітні суми

 

Хто є платником єдиного соціального внеску, якщо він нараховується і сплачується за рахунок витрат банку на оплату праці?

1. кожен працівник банку

2. бухгалтер банку

3. банк як юридична особа

4. керівник банку із своєї зарплати

 

Які зміни відображуються на рахунках бухгалтерського обліку банку під час утримання із зарплати працівників податку на доходи фізичних осіб?

1. зменшення дебіторської заборгованості із зарплати та збільшення дебіторської заборгованості за податками

2. збільшення дебіторської заборгованості із зарплати та зменшення дебіторської заборгованості за податками

3. збільшення кредиторської заборгованості із зарплати та збільшення дебіторської заборгованості за податками

4. зменшення кредиторської заборгованості із зарплати та збільшення кредиторської заборгованості за податками

 

Що є об’єктом оподаткування єдиного соціального внеску, якщо він утримується із зарплати працівника банку?

1. податок на доходи фізичних осіб

2. нарахована заробітна плата працівника

3. фонд оплати праці працівників банку

4. вихідна допомога працівника банку

 

Що є об’єктом оподаткування єдиного соціального внеску, якщо він сплачується за рахунок витрат на оплату праці?

1. податок на доходи фізичних осіб

2. нарахована заробітна плата працівника

3. фонд оплати праці працівників банку

4. вихідна допомога працівника банку

316. Первинний документ для оформлення операції з приймання готівки від іншого банку:

1. меморіальний ордер

2. заява на переказ готівки

3. грошовий чек

4. прибутково-видатковий касовий ордер

 

317. Прибутково-видатковим касовим ордером оформляється операція:

1. приймання готівки від клієнтів для зарахування на власні поточні рахунки

2. приймання від працівника банку невикористаної підзвітної суми

3. видача готівки підприємцям

4. завантаження і розвантаження банкоматів

 

318. Нараховано допомогу з тимчасової втрати працездатності за перші 5 днів хвороби:

1. Д-т 3622 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток»

К-т 3652 «Нарахування працівникам банку за заробітною платою»

2. Д-т 7403 «Матеріальна допомога та інші соціальні виплати»

К-т 3652 «Нарахування працівникам банку за заробітною платою»

3. Д-т 3522 «Дебіторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток»

К-т 3652 «Нарахування працівникам банку за заробітною платою»

4. Д-т 3652 «Нарахування працівникам банку за заробітною платою»

К-т 3622 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток»

 

319. Визначити зміст бухгалтерського проведення:

Д-т 3522 «Дебіторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток»

К-т 3652 «Нарахування працівникам банку за заробітною платою»:

1. нарахована допомога з тимчасової втрати працездатності за перші 5 днів хвороби

2. нарахована допомога з тимчасової втрати працездатності за період хвороби понад 5 днів

3. виплачено працівнику допомогу з тимчасової втрати працездатності

4. виплачено працівнику відпустку

320. Рахунок 3550 «Аванси працівникам банку на відрядження» по відношенню до балансу є:

1. активний

2. пасивний

3. технічний

4. позабалансовий

321. Наявність дебетового сальдо на рахунку 3550 «Аванси працівникам банку на відрядження» означає:

1. перевитрата коштів понад отриману авансову суму

2. залишок невикористаного авансу на відрядження

3. не підтверджені документами витрати на відрядження

4. підтверджені документами витрати на відрядження

 

322. Видано аванс на відрядження:

1. Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

К-т 3550 «Аванси працівникам банку на відрядження»

2. Д-т 7452 «Витрати на відрядження»

К-т 3550 «Аванси працівникам банку на відрядження»

3. Д-т 3651 «Заборгованість працівникам банку на господарські потреби»

К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

4. Д-т 3550 «Аванси працівникам банку на відрядження»

К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

 

323. Затверджено документ «Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт» з витрат на відрядження:

1. Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

К-т 3550 «Аванси працівникам банку на відрядження»

2. Д-т 7452 «Витрати на відрядження»

К-т 3550 «Аванси працівникам банку на відрядження»

3. Д-т 3651 «Заборгованість працівникам банку на господарські потреби»

К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

4. Д-т 3550 «Аванси працівникам банку на відрядження»

К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.34 (0.009 с.)