E. для зменшення розчинності речовин в органічному розчиннику?
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

E. для зменшення розчинності речовин в органічному розчиннику?34. В судово – токсикологічмому аналізі використовують метод хроматографії в тонкому шарі сорбенту (ХТШС). Величину Rf у цьому методі використовують для:

А.* попередньої ідентифікації речовини;

B. попереднього кількісного визначення;

C. визначення чистоти речовини;

D. характеристики системи розчинників;

E. характеристики тонкого шару сорбенту?

35. На повноту виділення отрут з біологічного матеріалу впливає ступінь розриву зв’язків між отрутою та клітинами організму. Розірвати зв’язок білок-метал можна за допомогою:

А.* мінералізації;

B. дистиляції;

C. центрифугування;

D. висолювання;

E. фільтрування?

36. При виділенні “лікарських” отрут з біологічного матеріалу використовуються різні розчинники та реактиви. Спирт підкислений щавлевою кислотою для ізолювання отруйних речовин використовується у методі:

А.* Стаса-Отто;

B. Васильєвої;

C. Валова;

D. Крамаренка;

E .Степанова?

37. При судово-токсикологічних дослідженнях використовують спектральні методи аналізу. Фотоколориметричний метод кількісного визначення “лікарських” отрут можна використати для розчинів, які вбирають світло в інтервалі довжин хвиль:

А.* 400 – 760 нм;

B. 180 – 230 нм;

C. 230 – 290 нм;

D. 260 – 310 нм;

E. 810 – 980 нм?

38. Тривалий час ізолювання алкалоїдів (та інших азотистих основ) із біологічного матеріалу проводили без урахування величини рН середовища. Вплив конкретного рН середовища для цієї мети вперше враховано:

А.* В.П. Крамаренко;

B. А.А. Васильєвою;

C. М.Д. Швайковою;

D. А.В. Степановим;

E. Г.Драгендорфом?

39. Яка операція не використовується при ізолюванні алкалоїдів з біологічного матеріалу за методом Крамаренка:

А. фільтрування;

B. настоювання;

C. центрифугування;

D. екстракція ефіром;

E. екстракція хлороформом?

40. Яка з приведених речовин не дає мурексидної реакції:

А. гексенал;

B. барбаміл;

C. барбітал;

D. фенобарбітал;

E. кофеїн?

41. Різні групи отрут виділяються з об'єктів біологічного походження за допомогою визначених методів. Похідні піразолону виділяються:

А.* екстракцією водою, подкисленною оксалатною кислотою;

B. екстракцією водою, подлуженною гідроксидом натрію;

C. екстракцією водою;

D. дистиляцією з водяною парою;

E. мінералізацією сумішшю сульфатної та нітратної концентрованих кислот?

42. При ізолюванні лікарських отрут з органів трупа методом А.А.Васильєвої найбільш повне руйнування зв'язку білок-отрута відбувається при значеннях рН:

А.* 2-3;

B. 4-5;

C. 6-7;

D. 9-10;

E. 11-12?

43. Воду, підкислену щавлевою кислотою, для ізолювання алкалоїдів з біологічного матеріалу вперше було запропоновано:

А.* А.В.Степановим;

B. М.Д.Швайковою;

C. С.Макадамом;

D. Драгендорфом;

E. Ф.Стасом?

44. “Лікарські” отрути можуть екстрагуватися з водних витяжок з біологічного матеріалу при різних значеннях рН середовища. Із лужних водних розчинів (після попередньо проведеної повної екстракції із кислого середовища) екстрагуються:

А. * кодеїн, діонін, ефедрин, хінін, аміназин;

B. ефедрин, атропін, амідопірин, дипразин, героїн;

C. морфін, тизерцин, резерпін, кофеїн, барбітал;

D. діонін, дипразин, антипірин, оксазепам, папаверин;

E. діазепам, дипразин, кофеїн, дикаїн, резерпін?

45. У 1863 р. Г. Драгендорф запропонував метод для виділення алкалоїдів із біологічного матеріалу. Для підкислення води при виділенні із біологічного матеріалу алкалоїдів Г. Драгендорф використовував:

А.* сульфатну кислоту;

B. хлоридну кислоту;

C. щавлеву кислоту;

D. фосфатну кислоту;

E. ацетатну кислоту?

46. В процесі виділення “лікарських” отрут із біологічного матеріалу (для екстракції цих отрут із водних розчинів органічними розчинниками) створюється певне значення рН середовища. Із кислих водних витяжок екстрагується:

А.* фенобарбітал;

B. аміназин;

C. папаверин;

D.кодеїн;

E. ефедрин?

47. Відбулося отруєння алкалоїдами. Ізолювання алкалоїдів з біологічного матеріалу проводять водою, підкисленою сульфатною кислотою. Який з алкалоїдів не дає міцних солей з кислотою:

А.* кофеїн;

B. морфін;

C. хінін;

D. анабазин;

E. кокаїн?

48. Яка реакція лежить в основі фотометричного методу кількісного визначення барбітуратів (метод В.І. Попової):

А.* реакція з ізопропіламіном і солями кобальту;

B. реакція з піридином і солями міді;

C. мурексидна реакція;

D. реакція з міднойодною комплексною сіллю;

E. реакція з залізойодною комплексною сіллю?

49. Який із зазначених методів не використовується для очищення від домішок витяжок з біологічного матеріалу:

А. * настоювання;

B. фільтрування;

C. центрифугування;

D. осадження;

E. екстракція?

50. Відбулося отруєння невідомою речовиною. При проведенні хіміко-токсикологічного дослідження на виділену з біологічного матеріалу речовину з реактивами Драгендорфа, Зонненшейна, Шейблера утворилися осади. На яку групу треба провести хіміко-токсикологічне дослідження:

А. алкалоїди та азотовмісні сполуки;

B. аміак та його солі;

C. металоотрути;

D. амонію карбонат;

E. амонію тартрат?

51. Більшість алкалоїдів екстрагується органічними розчинниками з лужного середовища. Який алкалоїд екстрагується також із кислих:

А. кофеїн;

B. атропін;

C. морфін;

D. кодеїн;

E. хінін?

52. При екстракції отрут з водних витяжок з біологічного матеріалу створюють необхідне значення рН. З якою метою це проводять:

А. переведення речовин в молекулярну форму;

B. переведення речовин в йонну форму;

C. підсилення дисоціації речовин;

D. збільшення розчинності речовин;

E. зменшення розчинності речовин?

53. При ізолюванні алкалоїдів підкисленою водою було запропоновано використати для підкислення води сірчану кислоту. Назвіть прізвище вченого:

А. Крамаренко В.П.;

B. Стас;

C. Отто;

D. Ізотов;

E. Валов?

54. “Лікарські отрути” екстрагуються при різних значеннях рН середовища. З кислих та лужних водних розчинів екстрагуються:

А. похідні 1,4-бенздиазепіну;

B. похідні тропану;

C. морфін;

D. похідні фенотиазину;

E. похідні п-амінобензойної кислоти?

55. Існує багато методів кількісного визначення отрут. В якому з методів використовується вимірювання площі забарвленої плями:

А. * планіметричний;

B. денситометричний;

C. фотоелектроколориметричний;

D. спектрофотометричний;

E. диференціальна спектрофотометрія?

56. При виділенні “лікарських” отрут з біологічного матеріалу використовуються різні розчинники та реактиви. Спирт, підкислений щавлевою кислотою для ізолювання отруйних речовин, використовується у методі:

А. Васильєвої;

B. Крамаренка;

C. * Стаса-Отто;

D. Валова;

E. Степанова?

57. Методом Стаса-Отто ізолюють ряд лікарських сполук з проб біологічного матеріалу. Білкову фракцію осаджують:

А. * етанолом;

B. трихлороцтовою кислотою;

C. ацетоном;

D. ацетонітрилом;

E. хлоридом амонію?

Відбулося отруєння нітритами.Виявлення нітритів за реакцією утворення азобарвника проводять з використанням такої кислоти?

A *Сульфанілова

B Фосфорна

C Хлористоводнева

D Сульфатна

E Саліцилова

59.Саліцилова кислота та її похідні можуть бути причиною гострих інтоксикацій. При дослідженні саліцилатів методом ТШХ хроматографічну пластинку обприскують:

A *Розчином заліза (III) хлориду

B Реактивом Фореста (ФНП)

C Реактивом Маркі

D Розчином ртуті (II) сульфату і хлороформним розчином дифенілкарбазону

E Реактивом Драгендорфа

60. Саліцилати широко застосовуються у медицині як протизапальні засоби. Для визначення кількісного вмісту саліцилової кислоти використовують такий метод:

A *Алкаліметрія

B Комплексонометрія

C Перманганатометрія

D Аргентометрія

E Нітритометрія

Під час ізолювання алкалоїдів з біологічного матеріалу за методом Крамаренка проводиться очищення витяжки. Для якої операції до витяжки додають сульфат амонію?

A *Висолювання

B Екстракція ефіром

C Настоювання

D Центрифугування

E Екстракція хлороформом

Якісна реакція на фенол-реакція з бромною водою. Яка сполука утворюється при взаємодії фенолу з бромною водою і випадає із розчину у вигляді білого осаду?

A * 2,4,6-Трибромфенол

B 2,4 -Дибромфенол

C 3 -Бромфенол

D 4 -Бромфенол

E 2 -Бромфенол

63. Всмоктування речовин в ШКТ визначається фізико-хімічними властивостями отрут і умовами в різних відділах ШКТ. Похідні барбітурової кислоти всмоктуються в:

A * Шлунку

B Ротовій порожнині

C Тонкому кишечнику

D Товстому кишечнику

E Стравоході

E Норморфін

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.51.78 (0.012 с.)