Перетворення малотоксичних речовин у токсичніМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перетворення малотоксичних речовин у токсичніПеретворення малотоксичних речовин у токсичні

Перетворення складних речовин у простіші

Зміни активності ферментних систем

Посмертного перетворення речовин

Зміни напрямку синтезу білкових речовин

2. В судово - токсикологічному аналізі використовують метод хроматографії в тонкому шарі сорбенту (ХТШС). Величину Rf у цьому методі використовують для:

Попередньої ідентифікації речовини

Характеристики системи розчинників

Попереднього кількісного визначення

Визначення чистоти речовини

Характеристики тонкого шару сорбенту

 

3. Величина Rf не залежить від:

Розміру пластинки

Часу хроматографування

Насиченості парами розчинника хроматографічної камери

Властивостей речовин, які входять у склад суміші

Однорідності шару сорбенту

 

4. Відома велика кількість токсичних речовин, які можуть викликати отруєння. Ці речовини у токсикологічній хімії поділяються на групи залежно від:

Способу їх виділення із об’єктів хіміко-токсикологічного дослідження.

Механізму їх токсичної дії

Хімічної будови і реакційної здатності отрут

Напрямків метаболізму в організмі

Шляхів виведення із організму

 

5. Всмоктування речовин в ШКТ визначається фізико-хімічними властивостями отрут і умовами в різних відділах ШКТ. Похідні барбітурової кислоти всмоктуються в:

Шлунку

Ротовій порожнині

Тонкому кишечнику

Товстому кишечнику

Стравоході

 

6. Для кожної з двох фаз метаболізму в організмі характерні певні процеси, що протікають під впливом різних ферментативних систем. Які процеси протікають в другій фазі метаболізму?

Кон'югація

Гідроліз

Дезалкілування

Окислення

Відновлення

 

7. Із фізико-хімічних та фізичних методів у хіміко-токсикологічному аналізі застосовується

Хроматографія

Поляриметрія

Кондуктометрія

Полярографія

Рефрактометрія

 

8. Ксенобіотики в організмі під впливом ферментів піддаються біотрансформації Цей процес відбувається поетапно. На етапі кон’югації отрути (та їх метаболіти) зв’язуються з сульфатами, ацетатами і глюкуроновою кислотою. Як це впливає на токсичність речовин?

Зменшується токсичність речовин

Збільшується токсичність речовин

Токсичність не змінюється

З’являється розлад шлунково-кишкового тракту

Відбувається накопичення отрути в організмі

 

9. Проходячи фазу метаболізму молекули ксенобіотиків стають:

Більше полярними

Полярність не змінюється

Більше леткими

Менше розчинними

Менше полярними

 

10. Рідинно - рідинна екстракція є процесом переведенняречовини і основана на:

Розподілі речовин між двома рідкими фазами, які не змішуються

Дифузії речовини від поверхні розподілу фаз в об’єм екстрагенту

Різниці в концентрації речовини в обох фазах

Хімічній взаємодії речовин з однією з фаз

Адсорбції речовини однієї з фаз

 

11. Токсичні речовини в організмі людини піддаються знешкодженню шляхом біотрансформації. Провідним механізмом детоксикації складних ефірів вважається:

Гідроліз

Десульфування

Відновлення

Окислення

Гідроксилування

 

12. Токсичні речовини можуть виділятися із організму через легені, нирки, шлунково-кишковий тракт, шкіру тощо. Через нирки виділяються отрути та їх метаболіти:

Іонізовані сполуки

З великою молекулярною масою

Неіонізовані сполуки

Жиророзчинні сполуки

В молекулярній формі

 

13. Як називається перехід речовини з фази органічного розчинника у водну фазу?

Реекстракція

екстракція

Вилуговування

Твердо фазна екстракція

Висолювання

 

14. Парацетамол є метаболітом:

Фенацетину

саліцилової кислоти

аспірину

амідопірину

антипірину

 

15. Алкалоїди та синтетичні органічні азотовмісні речовини основного характеру зв’язуються з білковими речовинами організму при значенні рН

Вищому за ізоелектричну точку білків

Не залежить від значення ізоелектричної точки

рівному ізоелектричній точці білків

нижчому за ізоелектричну точку

при рН=7,4

 

16. В методі Драгендорфа при ізолюванні отрут із біологічного матеріалу підкислення проводиться лише

Сульфатною кислотою

мурашиною кислотою

фосфатною кислотою

нітратною кислотою

щавлевою кислотою

 

17. В методі ізолювання за Стасом Отто необхідне pH середовище створюють за допомогою:

H2C2O4 10%

H2SO4

HCI 15%

HNO3 0,5н

NH3 25%

 

18. В процесі виділення "лікарських" отрут отримуємо дві хлороформні витяжки з кислого та з лужного середовища. В хлороформній витяжці із кислого середовища за допомогою реакції з розчином заліза [ІІІ] хлориду можна виявити:

Антипірин

барбітал

кофеїн

діазепам

теофілін

 

19. В судово-токсикологічну лабораторію поступила печінка трупа для токсикологічного аналізу на наявність „лікарських” отрут. При якісному аналізі були одержані позитивні результати реакцій з реактивами: Драгендорфа, Маркі, Бушарда, Майєра. Яка з речовин не виявляється цими осадовими реакціями?

Барбаміл

Морфін

Кофеїн

Діазепам

тизерцин

 

20. В хіміко-токсикологічному аналізі використовуються скринінгові методи. Реактив ФПН ( суміш розчинів заліза (ІІІ) хлориду, хлорної і нітратної кислот) використовують для попереднього виявлення в сечі:

Похідних фенотіазину

похідних барбітурової кислоти

похідних 1,4 бензодіазепіну

похідних бутирофенону

пестицидів-похідних кислот фосфору

 

21. В якій реакції за умов наявності барбітуратів з’являється фіолетове забарвлення?

Реакція з ізопропіламіном та солями кобальту

Реакція з солями кобальту та лугами

Реакція з родаміном 6Ж і карбоном тетрахлоридом

Реакція з хлорцинкйодом

Реакція з піридином та солями міді

 

22. Виділення алкалоїдів з біологічного матеріалу водою, підкисленою сірчаною кислотою за методом В.П. Крамаренка необхідно здійснювати при рН 2-3, оскільки в таких умовах:

Відбувається руйнування комплексів білок-лікарська отрута

зменшується адсорбція лікарських отрут на фільтрах

відбувається повна мінералізація біологічного матеріалу

виключається необхідність фільтрування витяжки

виключається необхідність екстрагування хлороформом

 

23. Витяг, одержаний при аналізі сечі, дає позитивний результат мурексидної проби. Яка група речовин може бути присутня?

Барбітурати

Фенотіазіни

Бензодіазепіни

Хлорорганічні сполуки

Похідні індолу

 

24. Відбулося отруєння “лікарською” отрутою. В хлороформній витяжці із “кислого” середовища за допомогою реакції з розчином заліза (ІІІ) хлориду можна виявити:

Амідопірин

фенобарбітал

кофеїн

діазепам

теофілін

 

25. Відбулося отруєння алкалоїдами. Одержано два хлороформних витяги з “кислого” та “лужного” середовища. Хлороформний витяг з “кислого” середовища дав позитивні реакції з загально-алкалоїдними реактивами. Про отруєння якою речовиною це свідчить:

Кофеїн

атропін

хінін

морфін

кодеїн

 

26. Відбулося отруєння алкалоїдами. Який з нижче перерахованих алкалоїдів екстрагується хлороформом як з кислого, так і з лужного середовища?

Стрихнін

Хінін

Кокаїн

Папаверин

морфін

 

27. Відбулося отруєння кофеїном. При проведенні мурексидної реакції в кислому хлороформному витягу з’явилося рожеве забарвлення. Яка отрута буде заважати виявленню кофеїну:

Фенобарбітал

стрихнін

атропін

хінін

нікотин

 

28. Відбулося отруєння невідомою речовиною. При проведенні хіміко-токсикологічного дослідження на виділену з біологічного матеріалу речовину з реактивами Драгендорфа, Зонненшейна, Шейблера утворилися осади. На яку групу треба провести хіміко-токсикологічне дослідження?

Алкалоїди та азотовмісні сполуки

Аміак та його солі

Металеві отрути

Амонію карбонат

Амонію тартрат

 

29. Відбулося отруєння похідними барбітурової кислоти. Який з реактивів не утворює осадів з барбітуратами?

Розчин кобальту нітрату в метанолі

Хлорцинкйод

Міднопіридиновий комплекс

Залізойодидний комплекс

Міднойодидний комплекс

 

30. Вкажіть методи ізолювання саліцилової кислоти та її похідних з біологічного матеріалу:

Барбамілу

Морфіну

Стрихнін

Кокаїн

Атропіну

 

33. Для ізолювання алкалоїдів з біологічного матеріалу, що піддався процесам гниття, водою, підкисленою сірчаною кислотою, до одержаної витяжки додають кристалічний сульфат амонію для:

Метод Крамаренка

Метод Васильєвої

Метод Стаса-Отто

Метод Валова

Метод Ізотова

 

35. Для попереднього виявлення барбітуратів у сечі використовується кольорова реакція, яка грунтуєть_ся на їх взаємодії з:

Гексеналу

Барбамілу

Барбіталу

Фенобарбіталу

Кофеїну

 

38. Ізолювання «лікарських» отрут за методом А.А.Васильєвої проводять:

Підкисленою водою

Підкисленим спиртом

Підкисленим ацетоном

Підкисленим ацетонітрилом

Нейтральним ацетоном

 

39. Метод виділення барбітуратів з біологічного матеріалу, який базується на ізолюванні цих речовин водою, підкисленою сульфатною кислотою, запропонувала професор Попова В.І. Для очистки витяжки вона вперше впровадила:

Метод гель - хроматографії

Метод екстракції

Зміну рН середовища

Метод висолювання

Осадження білків додаванням 96 % етанолу

 

40. На експертизу доставлена печінка трупу. Отруєння відбулося похідними барбітурової кислоти. Який із реактивів не утворює осадів з барбітуратами?

Висолювання

Фільтрування

Осадження домішок під впливом температури

Всолювання

Екстракція

 

42. При виділенні “лікарських” отрут з біологічного матеріалу використовуються різні розчинники та реактиви. Спирт, підкислений щавлевою кислотою для ізолювання отруйних речовин використовується у методі:

Стаса-Отто

Васильєвої

Драгендорфа

Крамаренка

Степанова

 

43. При підозрінні на отруєння отрутою з групи “лікарських” отрут отримуємо дві хлороформові витяжки із кислого і лужного середовища. В хлороформній витяжці з кислого середовища за допомогою реакції з розчином заліза (IIІ) хлориду можна виявити:

Антипірин

Барбітал

Кофеїн

Діазепам

Теофілін

 

44. При проведенні екстракції “лікарських” отрут з водних розчинів органічними розчинниками створюють необхідне значення рН середовища. З якою метою створюють необхідне значення рН середовища ?

Бензонал

Ефедрин

Кодеїн

Аміназин

Папаверин

 

47. Проводиться ізолювання невідомої отрути за методом Стаса-Отто. Чим осаджують білки в цьому методі?

Абсолютним етанолом

Ацетоном

Кислотою три хлорацетатною

Натрію сульфатом

Натрію вольфраматом

 

48. Судово-медичний токсиколог отримав забарвлену в смарагдовий колір сполуку при дослідженні кислого хлороформного витягу. Яка з речовин здатна давати нітрозо-сполуки з натрію нітритом в кислому середовищі?

Антипірин

Анальгін

Амідопірин

Ноксирон

Кислота саліцилова

 

49. Тривалий час ізолювання алкалоїдів (та інших азотистих основ) із біологічного матеріалу проводили без урахування величини рН середовища. Вплив конкретного рН середовища для цієї мети вперше враховано:

В.П. Крамаренко

А.А. Васильєвою

М.Д. Швайковою

А.В. Степановим

Г. Драгендорфом

 

50. При метаболізмі фенацетину утворюється метаболіт, що теж є лікарським засобом

Парацетамол

фенацетин

п-амінофенол

2-гідроксифенацетин

фенол

 

51. До похідних піразолону відносяться:

Всі перераховані препарати

анальгін

антипірин

амідопірин

пропіфеназон

 

52. До похідних ксантину відносяться всі перераховані препарати, крім:

Кофеїн

теобромін

теофілін

кофеїн-бензоат натрію

ефедрин

 

53. До похідних індолу відноситься:

Стрихнін

феназон

аміназин

аспірин

ноксирон

 

54. При підготовці об’єктів хіміко-токсикологічного дослідження перед ізолюванням лікарських отрут можна використовувати такі прийоми:

Всі перераховані

подрібнення

виморожування

ліофілізацію

видалення консерванта

 

55. Перед рідинною екстракцією лікарських отрут з метою розриву комплексу аналізована речовина-білок рекомендовано додавати

Всі перераховані агенти

ацетонітрил

ацетон

метанол

етанол

 

56. Ефективність виділення лікарських отрут із об’єктів біологічного походження (внутрішні органи) залежить від багатьох факторів, а саме від:

Всіх перерахованих

екстрагента

часу настоювання

значення рН середовища

концентрації та природи кислоти

 

57. Очищення витяжок від баластних речовин на першому етапі ізолювання рекомендовано проводити такими способами:

Всі перераховані методи

електрофорез

сублімацію

реекстракцію

хроматографію в ТШС

 

59. При дослідженні об’єктів біологічного походження, а особливо трупного матеріалу, який піддався сильним гнилісним змінам, доцільно застосовувати метод:

Стаса-Отто

Карташова

Драгендорфа

Крамаренка

Степанова

 

60. При проведенні рідинно-рідинної екстракції лікарських отрут можуть відбуватися різні процеси:

Всі перераховані процеси

асоціація

дисоціація

сольватація

комплексоутворення

 

61. При екстракції лікарських отрут в органічній фазі можуть знаходитися різні баластні домішки. Серед них і птомаїни. Вкажіть природу цих сполук.

Морфін

Стрихнін

Кокаїн

Героїн

Нікотин

 

2. Ациклічний алкалоїд ефедрин виводиться з організму з сечею переважно у незміненому вигляді. Проте певна частина ефедрину метаболізується до фенілпропаноламіну шляхом:

N-деметилування

N-дезалкілування

O-дезалкілування

S-дезалкілування

Десульфування

 

3. Більшість наркотичних та сильнодіючих речовин одержують з рослинної сировини. Яку з приведених наркотичних та сильнодіючих речовин одержують синтетично:

Героїн

Морфін

Кодеїн

Наркотин

Папаверин

 

4. В судово-медичну експертизу доставлено біологічний матеріал з підозрою на отруєння алкалоїдами опію морфіном або кодеїном. Встановити чим отруїлася людина можна за допомогою реакції:

З йодатною кислотою

З реактивом Драгендорфа

З реактивом Пелагрі

З пероксидом водню

З пікриновою кислотою

 

5. В судово-хімічній експертизі досліджують сухий залишок на групу „лікарських” отрут. Проведено реакцію Пелагрі. Яка з наведених сполук дає позитивний результат цієї реакції:

Кодеїн

Кофеїн

Папаверин

Хінін

Кокаїн

 

6. В хіміко-токсикологічному аналізі використовуються скринінгові методи. Реактив ФПН ( суміш розчинів заліза (ІІІ) хлориду, хлорної і нітратної кислот) використовують для попереднього виявлення в сечі:

Похідних фенотіазину

Похідних барбітурової кислоти

Похідних 1,4- бензодіазепіну

Похідних бутирофенону

Пестицидів – похідних кислот фосфору

 

7. Відбулося отруєння «лікарською» отрутою. При аналізі лужного хлороформного витягу реакція Віталі-Морена була позитивною. Це вказує на отруєння:

Атропіном

Хініном

Ефедрином

Морфіном

Нікотином

 

8. Відбулося отруєння алкалоїдами опію. Як хімічно довести, що отруєння спричинено опієм, а не морфіном? Провести реакцію на:

Меконову кислоту

Тропову кислоту

Саліцилову кислоту

Оцтову кислоту

Соляну кислоту

 

9. Відбулося отруєння алкалоїдами. Після екстракції біологічного матеріалу одержано маслянистий осад. На яку групу алкалоїдів треба провести в першу чергу дослідження:

Похідні піридину

Похідні тропану

Похідні хіноліну

Похідні ізохіноліну

Похідні індолу

 

10. Відбулося отруєння алкалоїдами. Після екстракції біологічного матеріалу одержано маслянистий осад. На який алкалоїд треба провести хіміко-токсикологічне дослідження:

Нікотин

Хінін

Атропін

Стрихнін

Кодеїн

 

11. Відбулося отруєння наркотиками. На вирішення експертизи поставлено питання – чим конкретно відбулося отруєння: опієм чи омнопоном? Для цього треба провести додаткові дослідження. Вкажіть, які:

Морфін

Тебаїн

Героїн

Етилморфін

Папаверин

 

13. Відрізнити опій від омнопону дозволяє хіміко-токсикологічне дослідження на наявність:

Меконіну

Морфіну

Папаверину

Тебаїну

Наркотину

 

14. Вкажіть препарат, одним із метаболітів якого є пара-амінобензойна кислота.

Новокаїн

Лідокаїн

Мепівакаїн

Тримекаїн

Піромекаїн

 

15. Всмоктування отрутних речовин у шлунково-кишковому тракті залежить від фізико-хімічних властивостей отрут. Алкалоїди (лужні сполуки) всмоктуються у:

Тонкій кишці

Ротовій порожнині

Шлунку

Товстій кишці

Стравоході

 

16. Героїн при надходженні до організму переважно метаболiзує до:

Морфін

Коніїн

Нікотин

Ареколін

Атропін

 

22. Експрес-тестування досліджуваної проби на наявність опію проводять:

Реактивом Маркі

Концентрованою сірчаною кислотою

Концентрованою хлорною кислотою

Розчином міцного синього Б

Розчином калію йодиду

 

23. З багатьох органічних речовин, що входять до складу гашишу, лише деякі з канабіноїдів володіють наркотичною дією, яка найбільш виражена у:

∆9-Тетрагідроканабінолу

∆8-Тетрагідроканабінолу

Канабігеролу

Канабідіолу

Канабіциклолу

 

24. Застосування реактиву Фреде при виявленні алкалоїдів призвело до утворення стійкого фіолетового забарвлення. Це може свідчити про наявність у біоматеріалі:

Морфіну

Апоморфіну

Бруцину

Кодеїну

Папаверину

 

25. Кінцевим продуктом метаболізму кокаїну є:

Екгонін і бензойна кислота

Етилекгонiн і щавлева кислота

Триметилекгонiн і тартратна кислота

Бензоїлекгонін і бензойна кислота

Етилекгонiн і бензойна кислота

 

26. Ксенобіотики метаболізують в організмі. Для представників якої групи лікарських отрут найбільш характерним є процес окислення по атому сульфуру?

Похідні фенотіазину

Похідні тропану

Похідні хіноліну

Похідні бензодіазепіну

Похідні пурину

 

27. Метіонін володіє лабільною метильною групою, використовуваною в процесах трансметилювання при утворенні ряду важливих сполук. Виберіть одне з них.

Адреналін

Гамк

Гістамін

Серотонін

Норадреналін

 

28. Морфін можна визначити за поглинанням світла в УФ-ділянці спектра. При якій довжині хвилі розчин морфіну має максимум поглинання в етиловому спирті?

Нм

286 нм

281 нм

255 нм

218 і 260 нм

 

29. На експертизу доставлено печінку трупа з підозрою на отруєння аміназином. Для цього, щоб включити похідні фенотіазину в план судово-токсикологічного аналізу, потрібно провести попередню пробу, яка була б позитивною з:

Реактивом ФПН

Бромною водою

Нітратною кислотою

5% розчином KMnO4

Реактивом Бушарда

 

30. На судово-токсикологічне дослідження надійшли печінка, нирка, кров, сеча. Якою реакцією неможливо довести присутність промедолу в “лужній” хлороформній витяжці:

Реакцією Пелагрі

Реактивом Зоненнштейна

Реактивом Майєра

Реактивом Маркі

Пікриновою кислотою

 

31. Одним із продуктів метаболізму кокаїну в організмі людини є:

Екгонін

Гашиш

Героїн

Морфін

Промедол

 

32. Однією із реакцій метаболізму морфіну в організмі людини є о-метилювання, продуктом якого є речовина

Кодеїн

Апоморфін

Гашиш

Героїн

Норморфін

 

33. Основним механізмом біотрансформації папаверину є:

О-деметилування

N-метилування

О-метилування

Ацетилування

Гідроксилювання

 

34. Похідне фенотіазіну дипразин впливає на центральну нервову систему і значно посилює дію наркотичних і снодійних засобів. Отруєння дипразином можна встановити навіть через 14 діб після приймання за наявністю в сечі його головного метаболіту:

Сульфоксиду

Фенілпропаноламіну

Діетиламіноетанолу

П-амінобензойної кислоти

П-амінофенолу

 

35. Похідні фенотіазину можуть стати причиною отруєнь. Всі речовини є похідними фенотіазину, окрім:

Дикаїну

дипразину

левомепромазину

пропазину

аміназину

 

36. При використанні реактиву Манделіна для виявлення діоніну реакція вважається позитивною при виникненні:

Зеленого забарвлення

Синьо-зеленого забарвлення

Фіолетового забарвлення

Синьо-фіолетового забарвлення

Червоного забарвлення

 

37. При дослідженні витягу з біологічного матеріалу після додавання розчину кислоти сульфатної спостерігається голуба флюоресценція, яка вказує на наявність:

Хініну

Атропіну

Скополаміну

Дикаїну

Ефедрину

 

38. При проведенні аналізу на одурманюючі алкалоїди одержані позитивні результати в реакції з: оксидом марганцю та хлоридом заліза (III). На присутність якої речовини вказують ці реакції:

Опій

Кодеїн

Папаверин

Морфін

Наркотин

 

39. При проведенні реакції з нінгідрином для виявлення одного з похідних бензодіазепіну виникло забарвлення жовто-коричневого кольору. Для якого препарату це характерно:

Нітразепам

Хлордіазепоксид

Діазепам

Оксазепам

Аміназин

 

40. При проведенні судово-токсикологічного аналізу судово-медичному токсикологу необхідно враховувати, що в процесі біотрансформації кодеїну одним з продуктів метаболізму є:

Морфін

Етилморфін

Героїн

Тебаїн

Папаверин

 

41. При складанні плану судово-токсикологічного аналізу проводять попередні проби. Попередні проби на барбітурати будуть позитивними при отруєнні:

Корвалолом

Анальгіном

Валідолом

Еленіумом

Дипразином

 

42. При судово-токсикологічних дослідженнях використовують спектральні методи аналізу. Фотоколориметричний метод кількісного визначення “лікарських” отрут можна використати для розчинів, які вбирають світло в інтервалі довжин хвиль:

Нм

180 – 230 нм

230 – 290 нм

260 – 310 нм

810 – 980 нм

 

43. При хіміко-токсикологічному дослідженні виявлено п-амінобензойну кислоту. Причиною отруєння є речовина:

Новокаїн

Аміназин

Хлордіазепоксид

Промедол

Резерпін

 

44. Реакція Віталі-Морена застосовується для виявлення деяких отруйних речовин. Для виявлення яких отрут застосовують дану реакцію?

Кокаїну

Морфіну

Гашишу

Промедолу

Маріхуани

 

46. Судово-токсикологічний аналіз часто проводять за продуктами метаболізму отруйних речовин. Амінобензофенони утворюються у процесі біотрансформації:

Бензодіазепінів

Фенотіазинів

Барбітуратів

Бутирофенонів

Опіатів

 

47. Тромбоксан А2 утворюється з проміжного метаболіту арахідонової кислоти - простагландинендоперекиси. Вкажіть фермент, що каталізує перетворення цього метаболіту.

Тромбоксансинтаза

Простагландинізомераза

Циклооксигеназа

Ліпооксигеназа

Глутамілтрансфераза

 

48. У хіміко-токсикологічній лабораторії в сечі був виявлений екгонін. Про отруєння якою речовиною це свідчить?

Кокаїн

Фенацетин

Кофеїн

Фенол

Гашиш

 

49. У хіміко-токсикологічному аналізі для кількісного визначення ртуті в біологічному матеріалі рекомендовано екстракційно-фотометричний метод, який базується на реакції з:

Дитизоном

Сульфідом натрію

Дифенілкарбазидом

Тіосульфатом натрію

Тіосечовиною

 

50. Яка з реакцій непридатна для виявлення анабазину?

Реакція з формальдегідом

Реакція з пероксидом водню

Реакція з ваніліном

Реакція з пікриновою кислотою

Реакція з реактивом Драгендорфа

 

51. Яка кольорова реакція використовується в хіміко-токсикологічному аналізі для виявлення анабазину і нікотину:

Перетворення малотоксичних речовин у токсичні

Перетворення складних речовин у простіші

Зміни активності ферментних систем

Посмертного перетворення речовин

Зміни напрямку синтезу білкових речовин

2. В судово - токсикологічному аналізі використовують метод хроматографії в тонкому шарі сорбенту (ХТШС). Величину Rf у цьому методі використовують для:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.227.117 (0.071 с.)