ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Осадження продуктів розкладання білківСтворення необхідної іонної сили в ізоляті

Збільшення питомої густини витяжки

Здійснення сульфатної кон’югації

Зміни рН витяжки

 

34. Для ізолювання отрут з різних об’єктів хіміко-токсикологічного дослідження використовують різні методи, які називають прізвищами авторів. Ізолювання проводять з кислого, або лужного середовища, для чого використовують органічні, неорганічні кислоти , або луги. В якому з приведених методів використовують сірчану кислоту:

Метод Крамаренка

Метод Васильєвої

Метод Стаса-Отто

Метод Валова

Метод Ізотова

 

35. Для попереднього виявлення барбітуратів у сечі використовується кольорова реакція, яка грунтуєть_ся на їх взаємодії з:

Ацетатом кобальту і гідроксидом літію

Хлорцинкйодом

Сумішшю розчинів хлориду заліза і йодиду калію

Дийодокупратом калію

Підкисленим спиртовим розчином йодиду калію

 

36. Для проявлення барбітуратів на хроматограмі в ТШС використовують реактиви:

Розчини дифенілкарбазону та сульфату ртуті (II)

Реактив Драгендорфа

Розчин дифенілкарбазону

Хлорид заліза (III)

Розчин сульфату ртуті (II)

 

37. Загальна якісна реакція на барбітурати та деякі алкалоїди є реакція утворення мурексиду. Наведені речовини дають цю реакцію крім:

Гексеналу

Барбамілу

Барбіталу

Фенобарбіталу

Кофеїну

 

38. Ізолювання «лікарських» отрут за методом А.А.Васильєвої проводять:

Підкисленою водою

Підкисленим спиртом

Підкисленим ацетоном

Підкисленим ацетонітрилом

Нейтральним ацетоном

 

39. Метод виділення барбітуратів з біологічного матеріалу, який базується на ізолюванні цих речовин водою, підкисленою сульфатною кислотою, запропонувала професор Попова В.І. Для очистки витяжки вона вперше впровадила:

Метод гель - хроматографії

Метод екстракції

Зміну рН середовища

Метод висолювання

Осадження білків додаванням 96 % етанолу

 

40. На експертизу доставлена печінка трупу. Отруєння відбулося похідними барбітурової кислоти. Який із реактивів не утворює осадів з барбітуратами?

Розчин нітрату кобальту в метанолі

Хлорцинкйод

Міднопіридиновий комплекс

Залізойодидний комплекс

Міднойодидний комплекс

 

41. Під час ізолювання „лікарських” отрут підкисленою водою або підкисленим етиловим спиртом у витяжки разом з отруйними речовинами переходять домішки білків. Ефективним методом звільнення витяжок від домішок білків є метод:

Висолювання

Фільтрування

Осадження домішок під впливом температури

Всолювання

Екстракція

 

42. При виділенні “лікарських” отрут з біологічного матеріалу використовуються різні розчинники та реактиви. Спирт, підкислений щавлевою кислотою для ізолювання отруйних речовин використовується у методі:

Стаса-Отто

Васильєвої

Драгендорфа

Крамаренка

Степанова

 

43. При підозрінні на отруєння отрутою з групи “лікарських” отрут отримуємо дві хлороформові витяжки із кислого і лужного середовища. В хлороформній витяжці з кислого середовища за допомогою реакції з розчином заліза (IIІ) хлориду можна виявити:

Антипірин

Барбітал

Кофеїн

Діазепам

Теофілін

 

44. При проведенні екстракції “лікарських” отрут з водних розчинів органічними розчинниками створюють необхідне значення рН середовища. З якою метою створюють необхідне значення рН середовища ?

Для переведення екстрагованих речовин в молекулярну форму

Для переведення екстрагованих речовин в іонну форму

Для підсилення дисоціації речовин

Для збільшення розчинності екстрагованих речовин у воді

Для зменшення розчинності речовин в органічному розчиннику

 

45. При спеціальному дослідженні на похідні піразолону, екстракцію проводять органічними розчинниками з розчину

підлужненому до рн=9-10

Підкисленому до рн=4-5

Нейтральному

Підкисленому до рн=1-2

Підлужненому до рн>10

 

46. Проводиться екстракція „лікарських” отрут, виділених із біологічного матеріалу за методом В.П. Крамаренка. При цьому з кислого середовища буде екстрагуватися:

Бензонал

Ефедрин

Кодеїн

Аміназин

Папаверин

 

47. Проводиться ізолювання невідомої отрути за методом Стаса-Отто. Чим осаджують білки в цьому методі?

Абсолютним етанолом

Ацетоном

Кислотою три хлорацетатною

Натрію сульфатом

Натрію вольфраматом

 

48. Судово-медичний токсиколог отримав забарвлену в смарагдовий колір сполуку при дослідженні кислого хлороформного витягу. Яка з речовин здатна давати нітрозо-сполуки з натрію нітритом в кислому середовищі?

Антипірин

Анальгін

Амідопірин

Ноксирон

Кислота саліцилова

 

49. Тривалий час ізолювання алкалоїдів (та інших азотистих основ) із біологічного матеріалу проводили без урахування величини рН середовища. Вплив конкретного рН середовища для цієї мети вперше враховано:

В.П. Крамаренко

А.А. Васильєвою

М.Д. Швайковою

А.В. Степановим

Г. Драгендорфом

 

50. При метаболізмі фенацетину утворюється метаболіт, що теж є лікарським засобом

Парацетамол

фенацетин

п-амінофенол

2-гідроксифенацетин

фенол

 

51. До похідних піразолону відносяться:

Всі перераховані препарати

анальгін

антипірин

амідопірин

пропіфеназон

 

52. До похідних ксантину відносяться всі перераховані препарати, крім:

Кофеїн

теобромін

теофілін

кофеїн-бензоат натрію

ефедрин

 

53. До похідних індолу відноситься:

Стрихнін

феназон

аміназин

аспірин

ноксирон

 

54. При підготовці об’єктів хіміко-токсикологічного дослідження перед ізолюванням лікарських отрут можна використовувати такі прийоми:

Всі перераховані

подрібнення

виморожування

ліофілізацію

видалення консерванта

 

55. Перед рідинною екстракцією лікарських отрут з метою розриву комплексу аналізована речовина-білок рекомендовано додавати

Всі перераховані агенти

ацетонітрил

ацетон

метанол

етанол

 

56. Ефективність виділення лікарських отрут із об’єктів біологічного походження (внутрішні органи) залежить від багатьох факторів, а саме від:

Всіх перерахованих

екстрагента

часу настоювання

значення рН середовища

концентрації та природи кислоти

 

57. Очищення витяжок від баластних речовин на першому етапі ізолювання рекомендовано проводити такими способами:

Всіма перерахованими способами

осадженням домішок різними реагентами

фільтруванням та центрифугуванням

екстракцією

гель-хроматографією

 

58. В хіміко-токсикологічному аналізі для очищення екстрактів із біологічного матеріалу рекомендовано використовувати такі методи:

Всі перераховані методи

електрофорез

сублімацію

реекстракцію

хроматографію в ТШС

 

59. При дослідженні об’єктів біологічного походження, а особливо трупного матеріалу, який піддався сильним гнилісним змінам, доцільно застосовувати метод:

Стаса-Отто

Карташова

Драгендорфа

Крамаренка

Степанова

 

60. При проведенні рідинно-рідинної екстракції лікарських отрут можуть відбуватися різні процеси:

Всі перераховані процеси

асоціація

дисоціація

сольватація

комплексоутворення

 

61. При екстракції лікарських отрут в органічній фазі можуть знаходитися різні баластні домішки. Серед них і птомаїни. Вкажіть природу цих сполук.

Продукти розпаду амінокислот

Продукти розпаду ліпідів

Продукти розпаду вуглеводів

Дубильні речовини

Алкалоїди.

 

-------------------------------------

1. Алкалоїд наркотин у чистому вигляді в медицині не застосовується, оскільки не володіє наркотичними та анальгетичними властивостями. Дослідження на його наявність здійснюється лише у тому випадку, якщо у витяжці з біологічного матеріалу виявлений:

Морфін

Стрихнін

Кокаїн

Героїн

Нікотин

 

2. Ациклічний алкалоїд ефедрин виводиться з організму з сечею переважно у незміненому вигляді. Проте певна частина ефедрину метаболізується до фенілпропаноламіну шляхом:

N-деметилування

N-дезалкілування

O-дезалкілування

S-дезалкілування

Десульфування

 

3. Більшість наркотичних та сильнодіючих речовин одержують з рослинної сировини. Яку з приведених наркотичних та сильнодіючих речовин одержують синтетично:

Героїн

Морфін

Кодеїн

Наркотин

Папаверин

 

4. В судово-медичну експертизу доставлено біологічний матеріал з підозрою на отруєння алкалоїдами опію морфіном або кодеїном. Встановити чим отруїлася людина можна за допомогою реакції:

З йодатною кислотою

З реактивом Драгендорфа

З реактивом Пелагрі

З пероксидом водню

З пікриновою кислотою

 

5. В судово-хімічній експертизі досліджують сухий залишок на групу „лікарських” отрут. Проведено реакцію Пелагрі. Яка з наведених сполук дає позитивний результат цієї реакції:

Кодеїн

Кофеїн

Папаверин

Хінін

Кокаїн

 

6. В хіміко-токсикологічному аналізі використовуються скринінгові методи. Реактив ФПН ( суміш розчинів заліза (ІІІ) хлориду, хлорної і нітратної кислот) використовують для попереднього виявлення в сечі:

Похідних фенотіазину

Похідних барбітурової кислоти

Похідних 1,4- бензодіазепіну

Похідних бутирофенону

Пестицидів – похідних кислот фосфору

 

7. Відбулося отруєння «лікарською» отрутою. При аналізі лужного хлороформного витягу реакція Віталі-Морена була позитивною. Це вказує на отруєння:

Атропіном

Хініном

Ефедрином

Морфіном

Нікотином

 

8. Відбулося отруєння алкалоїдами опію. Як хімічно довести, що отруєння спричинено опієм, а не морфіном? Провести реакцію на:

Меконову кислоту

Тропову кислоту

Саліцилову кислоту

Оцтову кислоту

Соляну кислоту

 

9. Відбулося отруєння алкалоїдами. Після екстракції біологічного матеріалу одержано маслянистий осад. На яку групу алкалоїдів треба провести в першу чергу дослідження:

Похідні піридину

Похідні тропану

Похідні хіноліну

Похідні ізохіноліну

Похідні індолу

 

10. Відбулося отруєння алкалоїдами. Після екстракції біологічного матеріалу одержано маслянистий осад. На який алкалоїд треба провести хіміко-токсикологічне дослідження:

Нікотин

Хінін

Атропін

Стрихнін

Кодеїн

 

11. Відбулося отруєння наркотиками. На вирішення експертизи поставлено питання – чим конкретно відбулося отруєння: опієм чи омнопоном? Для цього треба провести додаткові дослідження. Вкажіть, які:

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.017 с.)