На меконову кислоту та меконінМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

На меконову кислоту та меконінНа морфін

На папаверин

На тебаїн

На кодеїн

 

12. Відбулося отруєння опієм. При дослідженні “лужного” хлороформного витягу необхідно враховувати, що в процесі біотрансформації кодеїну одним із продуктів метаболізму є:

Морфін

Тебаїн

Героїн

Етилморфін

Папаверин

 

13. Відрізнити опій від омнопону дозволяє хіміко-токсикологічне дослідження на наявність:

Меконіну

Морфіну

Папаверину

Тебаїну

Наркотину

 

14. Вкажіть препарат, одним із метаболітів якого є пара-амінобензойна кислота.

Новокаїн

Лідокаїн

Мепівакаїн

Тримекаїн

Піромекаїн

 

15. Всмоктування отрутних речовин у шлунково-кишковому тракті залежить від фізико-хімічних властивостей отрут. Алкалоїди (лужні сполуки) всмоктуються у:

Тонкій кишці

Ротовій порожнині

Шлунку

Товстій кишці

Стравоході

 

16. Героїн при надходженні до організму переважно метаболiзує до:

Морфіну та 6-моноацетилморфiну

Кодеїну

Морфіну

6-ацетилморфiну

3-ацетилморфiну та морфіну

 

17. Для виділення морфіну з біологічного матеріалу використовуються методи, що ґрунтуються на ізолюванні його:

Етанолом, підкисленим щавлевою кислотою

Настоюванням з водою

Мінералізацією біологічного матеріалу

Перегонкою з водяною парою

Етанолом, підкисленим хлоридною кислотою

 

18. Для виявлення алкалоїду ефедрину в біологічному матеріалі використовують

Реакція з солями міді і сірководнем

Родамін 6Ж

Мурексидну пробу

Талейохінну пробу

Реакцію Марша

 

19. Для виявлення аміназину використовують метод тонкошарової хроматографії. Якими реагентами не виявляється аміназин на хроматограмі:

Розчином дифенілкарбазиду в хлороформі

Розчином ферум (ІІІ) хлориду

Реактивом Драгендорфа

Реактивом Маркі

Парами йоду

 

20. Для ізолювання ефедрину з біоматеріалу використовують

Екстрагування підкисленими полярними розчинниками

Екстрагування підкисленими неполярними розчинниками

Безпосереднє визначення в біоматеріалі

Екстрагування водою

Екстрагування неполярними розчинниками

 

21. Дослідження на наявність наркотину здійснюють у тих випадках, коли у витяжках з біологічного матеріалу виявлено:

Морфін

Коніїн

Нікотин

Ареколін

Атропін

 

22. Експрес-тестування досліджуваної проби на наявність опію проводять:

Реактивом Маркі

Концентрованою сірчаною кислотою

Концентрованою хлорною кислотою

Розчином міцного синього Б

Розчином калію йодиду

 

23. З багатьох органічних речовин, що входять до складу гашишу, лише деякі з канабіноїдів володіють наркотичною дією, яка найбільш виражена у:

∆9-Тетрагідроканабінолу

∆8-Тетрагідроканабінолу

Канабігеролу

Канабідіолу

Канабіциклолу

 

24. Застосування реактиву Фреде при виявленні алкалоїдів призвело до утворення стійкого фіолетового забарвлення. Це може свідчити про наявність у біоматеріалі:

Морфіну

Апоморфіну

Бруцину

Кодеїну

Папаверину

 

25. Кінцевим продуктом метаболізму кокаїну є:

Екгонін і бензойна кислота

Етилекгонiн і щавлева кислота

Триметилекгонiн і тартратна кислота

Бензоїлекгонін і бензойна кислота

Етилекгонiн і бензойна кислота

 

26. Ксенобіотики метаболізують в організмі. Для представників якої групи лікарських отрут найбільш характерним є процес окислення по атому сульфуру?

Похідні фенотіазину

Похідні тропану

Похідні хіноліну

Похідні бензодіазепіну

Похідні пурину

 

27. Метіонін володіє лабільною метильною групою, використовуваною в процесах трансметилювання при утворенні ряду важливих сполук. Виберіть одне з них.

Адреналін

Гамк

Гістамін

Серотонін

Норадреналін

 

28. Морфін можна визначити за поглинанням світла в УФ-ділянці спектра. При якій довжині хвилі розчин морфіну має максимум поглинання в етиловому спирті?

Нм

286 нм

281 нм

255 нм

218 і 260 нм

 

29. На експертизу доставлено печінку трупа з підозрою на отруєння аміназином. Для цього, щоб включити похідні фенотіазину в план судово-токсикологічного аналізу, потрібно провести попередню пробу, яка була б позитивною з:

Реактивом ФПН

Бромною водою

Нітратною кислотою

5% розчином KMnO4

Реактивом Бушарда

 

30. На судово-токсикологічне дослідження надійшли печінка, нирка, кров, сеча. Якою реакцією неможливо довести присутність промедолу в “лужній” хлороформній витяжці:

Реакцією Пелагрі

Реактивом Зоненнштейна

Реактивом Майєра

Реактивом Маркі

Пікриновою кислотою

 

31. Одним із продуктів метаболізму кокаїну в організмі людини є:

Екгонін

Гашиш

Героїн

Морфін

Промедол

 

32. Однією із реакцій метаболізму морфіну в організмі людини є о-метилювання, продуктом якого є речовина

Кодеїн

Апоморфін

Гашиш

Героїн

Норморфін

 

33. Основним механізмом біотрансформації папаверину є:

О-деметилування

N-метилування

О-метилування

Ацетилування

Гідроксилювання

 

34. Похідне фенотіазіну дипразин впливає на центральну нервову систему і значно посилює дію наркотичних і снодійних засобів. Отруєння дипразином можна встановити навіть через 14 діб після приймання за наявністю в сечі його головного метаболіту:

Сульфоксиду

Фенілпропаноламіну

Діетиламіноетанолу

П-амінобензойної кислоти

П-амінофенолу

 

35. Похідні фенотіазину можуть стати причиною отруєнь. Всі речовини є похідними фенотіазину, окрім:

Дикаїну

дипразину

левомепромазину

пропазину

аміназину

 

36. При використанні реактиву Манделіна для виявлення діоніну реакція вважається позитивною при виникненні:

Зеленого забарвлення

Синьо-зеленого забарвлення

Фіолетового забарвлення

Синьо-фіолетового забарвлення

Червоного забарвлення

 

37. При дослідженні витягу з біологічного матеріалу після додавання розчину кислоти сульфатної спостерігається голуба флюоресценція, яка вказує на наявність:

Хініну

Атропіну

Скополаміну

Дикаїну

Ефедрину

 

38. При проведенні аналізу на одурманюючі алкалоїди одержані позитивні результати в реакції з: оксидом марганцю та хлоридом заліза (III). На присутність якої речовини вказують ці реакції:

Опій

Кодеїн

Папаверин

Морфін

Наркотин

 

39. При проведенні реакції з нінгідрином для виявлення одного з похідних бензодіазепіну виникло забарвлення жовто-коричневого кольору. Для якого препарату це характерно:

Нітразепам

Хлордіазепоксид

Діазепам

Оксазепам

Аміназин

 

40. При проведенні судово-токсикологічного аналізу судово-медичному токсикологу необхідно враховувати, що в процесі біотрансформації кодеїну одним з продуктів метаболізму є:

Морфін

Етилморфін

Героїн

Тебаїн

Папаверин

 

41. При складанні плану судово-токсикологічного аналізу проводять попередні проби. Попередні проби на барбітурати будуть позитивними при отруєнні:

Корвалолом

Анальгіном

Валідолом

Еленіумом

Дипразином

 

42. При судово-токсикологічних дослідженнях використовують спектральні методи аналізу. Фотоколориметричний метод кількісного визначення “лікарських” отрут можна використати для розчинів, які вбирають світло в інтервалі довжин хвиль:

Нм

180 – 230 нм

230 – 290 нм

260 – 310 нм

810 – 980 нм

 

43. При хіміко-токсикологічному дослідженні виявлено п-амінобензойну кислоту. Причиною отруєння є речовина:

Новокаїн

Аміназин

Хлордіазепоксид

Промедол

Резерпін

 

44. Реакція Віталі-Морена застосовується для виявлення деяких отруйних речовин. Для виявлення яких отрут застосовують дану реакцію?

Стрихніну, атропіну, скополаміну

морфіну, кодеїну, діоніну

пахікарпіну, нікотину, анабазину

хініну, хінідину, цинхоніну

дипразину, діазоліну, аміназину

 

45. Реакція утворення бензойно-етилового ефіру малочутлива і її використовують при дослідженні речових доказів на наявність:

Кокаїну

Морфіну

Гашишу

Промедолу

Маріхуани

 

46. Судово-токсикологічний аналіз часто проводять за продуктами метаболізму отруйних речовин. Амінобензофенони утворюються у процесі біотрансформації:

Бензодіазепінів

Фенотіазинів

Барбітуратів

Бутирофенонів

Опіатів

 

47. Тромбоксан А2 утворюється з проміжного метаболіту арахідонової кислоти - простагландинендоперекиси. Вкажіть фермент, що каталізує перетворення цього метаболіту.

Тромбоксансинтаза

Простагландинізомераза

Циклооксигеназа

Ліпооксигеназа

Глутамілтрансфераза

 

48. У хіміко-токсикологічній лабораторії в сечі був виявлений екгонін. Про отруєння якою речовиною це свідчить?

Кокаїн

Фенацетин

Кофеїн

Фенол

Гашиш

 

49. У хіміко-токсикологічному аналізі для кількісного визначення ртуті в біологічному матеріалі рекомендовано екстракційно-фотометричний метод, який базується на реакції з:

Дитизоном

Сульфідом натрію

Дифенілкарбазидом

Тіосульфатом натрію

Тіосечовиною

 

50. Яка з реакцій непридатна для виявлення анабазину?

Реакція з формальдегідом

Реакція з пероксидом водню

Реакція з ваніліном

Реакція з пікриновою кислотою

Реакція з реактивом Драгендорфа

 

51. Яка кольорова реакція використовується в хіміко-токсикологічному аналізі для виявлення анабазину і нікотину:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.137.68 (0.021 с.)