Транслітерації українського алфавіту латиницеюМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Транслітерації українського алфавіту латиницею 

Український алфавіт Латиниця Позиція у слові Приклади написання
українською мовою латиницею
Аа   Алушта Андрій Alushta Andrii
Бб Bb   Борщагівка Борисенко Borshchahivkа Borysenko
Вв Vv   Вінниця Володимир Vinnytsia Volodymyr
Гг Hh   Гадяч Богдан Згурський Hadiach Bohdan Zghurskyi
Ґґ Gg   Ґалаґан Ґорґани Galagan Gorgany
Дд Dd   Донецьк Дмитро Donetsk Dmytro
Ее   Рівне Олег Есмань Rivne Oleh Esman
Єє Ye ie на початку слова в інших позиціях Єнакієве Гаєвич Короп’є Yenakiieve Haievych Koropie
Жж Zh zh   Житомир Жанна Жежелів Zhytomyr Zhanna Zhezheliv
Зз Zz   Закарпаття Казимирчук Zakarpattia Kazymyrchuk
Ии Yy   Медвин Михайленко Medvyn Mykhailenko
Іі Ii   Іванків Іващенко Ivankiv Ivashchenko
Її Yi i на початку слова в інших позиціях Їжакевич Кадиївка Мар’їне Yizhakevych Kadyivka Marine  
Йй Y i на початку слова в інших позиціях Йосипівка Стрий Олексій Yosypivka Stryi Oleksii
Кк Kk   Київ Коваленко Kyiv Kovalenko
Лл Ll   Лебедин Леонід Lebedyn Leonid
Мм Mm   Миколаїв Маринич Mykolaiv Marynych
Нн Nn   Ніжин Наталія Nizhyn Nataliіa
Оо Oo   Одеса Онищенко Odesa Onyshchenko
Пп Pp   Полтава Петро Poltava Petro
Рр Rr   Решетилівка Рибчинськй Reshetylivka Rybchynskyi
Сс Ss   Суми Соломія Sumy Solomiia
Тт Tt   Тернопіль Троць Ternopil Trots
Уу Uu   Ужгород Уляна Uzhhorod Uliana
Фф Ff   Фастів Філіпчук Fastiv Filipchuk
Хх Kh kh   Харків Христина Kharkiv Khrystyna
Цц Ts ts   Біла Церква Стеценко Bila Tserkva Stetsenko
Чч Ch ch   Чернівці Шевченко Chernivtsi Shevchenko
Шш Sh sh   Шостка Кишеньки Shostka Kyshenky
Щщ Shch shch   Щербухи Гоща Гаращенко Shcherbukhy Hoshcha Harashchenko
Юю Yu іu на початку слова в інших позиціях Юрій Корюківка Yurii Koriukivka
Яя Ya ia на початку слова в інших позиціях Яготин Ярошенко Костянтин Знам’янка Феодосія Yahotyn Yaroshenko Kostiantyn Znamianka Feodosiia

_________

Примітка:

1. Буквосполучення “зг” відтворюється латиницею як “zgh” (наприклад, Згорани — Zghorany, Розгон – Rozghon) на відміну від “zh” — відповідника української літери “ж”.

2. М’який знак і апостроф латиницею не відтворюються.

3. Транслітерація прізвищ та імен осіб і географічних назв здійснюється шляхом відтворення кожної літери латиницею.

 

Джерело:«Урядовий портал» Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd

 

 

Типові норми часу на переклад і переробку науково-технічної літератури та документації

Загальна частина

1.7. За станом оригіналу прийнято чотири групи складності та визна­чені коефіцієнти до норм часу на чорновий переклад:

I група - друкований або розбірливий рукописний оригінал, коефіцієнт 1,0.

II група • розбірливий дрібний друкарський шрифт, друкований або рукописний оригінал з поправками і вставками, які утруднюють читання до 50% тексту, коефіцієнт 1,3.

III група • нерозбірливий дрібний друкарський шрифт, рукописний оригінал з поправками і вставками, які перебільшують 50% тексту, зшивка, нечітка копія, коефіцієнт 1,5.

IV група - мікрофільм або мікрофіша (переклад за допомогою читаль­ного апарату), коефіцієнт 2.0.

1.11. Нормами часу на повний письмовий переклад передбачається обов'язкове виконання чорнового перекладу. При виконанні робочого перекладу і перекладу для опублікування перекладач редагує чорновий переклад, визначає термінологію,, консультується з фахівцями і т. ін. Таким чином, норма часу на повний письмовий переклад або переклад для опублікування складається із затрат часу на чорновий переклад і названі вище додаткові роботи.

1.12. Норми часу на переклад заголовків, складання анотацій і рефератів встановлені з урахуванням обсягу переглянутого матеріалу в авторських аркушах.

1.13. В нормах часу врахований час на підготовчо-заключні роботи, обслуговування робочого місця, відпочинок і особливі потреби в. розмірі
10 % оперативного часу (величина прийнята за. результатами аналізу фотографій робочого дня).

1.14. Якщо на підприємстві (в організації) діють більш прогресивні норми часу, цей збірник не є підставою для їх змінення.

 

2. Організація праці

Посадові обов'язки перекладача регламентуються посадовими інструкціями, розроблюваними відповідно до Кваліфікаційного довідника посад керівників, спеціалістів і службовців (М.;:, Економика, 1989) і затвердженими керівником підприємства, організації або установи.

Для підрозділів/які займаються перекладами, рекомендується окрема кімната. Для зменшення шуму і втомленості „працівників можуть бути
встановлені легкі перегородки. Кімната повніша мати двобічне природне освітлення і достатньо сильне штучне, для робочих місць - індивідуальне. При виборі штучного освітлення рекомендується застосовувати люмінесцентні трубчаті лампи. Найменша освітленість - 500 лк, при лампах розжарювання - 300 лк. При цьому необхідно мати допоміжне місцеве освітлення (штепсельні розетки). Із індивідуальних світильників слід рекомендувати світильники з відбивальними щитками, для створення розсіяного світла.

В приміщенні повинна бути встановлена безшумна вентиляція. Рекомендуються також установки для кондиціювання повітря. Температура повітря - 18-20°С, відносна вологість - 40-60%. Для зменшення зовнішнього і внутрішнього шумів рекомендується приміщення для пе­рекладів ізолювати від .виробничих підрозділів; стіни і стелі облицьову­вати звуковбираючими матеріалами» підлогу покривати м'яким пласти­ком, а проходи між столами - килимовими доріжками (рівень шуму мен­ше 50 дБ).

Раціональна організація робочого місця виконавця передбачає ство­рення максимальних зручностей.

Робочі меблі і габарити проходів повинні вибиратися з урахуванням антропологічних показників людини середнього зросту.

Робоче місце перекладача (площа 4 м2 ) обладнується однотумбовим столом з приставкою, який забезпечує вигідне розташування на ньому засобів оргтехніки і предметів праці, в ящиках стола зберігається відповідна документація. Висувні ящики стола обладнуються пристроями для зручного розташування матеріалів. На столі повинна знаходиться мінімально необхідна кількість доку­ментів для оперативної роботи на протязі робочого дня.

Матеріали і документи, а також засоби оргтехніки повинні розташовуватися на відповідних місцях. Термінологічна картотека встановлюєть­ся на приставці до стола. Длясловників і довідкової літератури вико­ристовується настінний стелаж і шафа загального користування:

Робоче місце перекладача, який виконує переклад «з аркуша», по­винно бути відгороджене від робочих місць інших виконавців.

Перекладач повинен своєчасно забезпечуватися необхідними матеріа­лами (папером, бланками, канцелярським приладдям), а також словниково-довідковим матеріалом загального і спеціального характеру:

І. Спеціальні словники

А. Двомовні спеціальні словники:

а) політехнічні

б) галузеві

в) допоміжні

Б. Одномовні спеціальні словники

II. Спеціальні енциклопедії

А. Політехнічні

Б. Галузеві

III. Довідники

IV. Спеціальна література . . .

Перекладач, який виконує письмовий переклад науково-технічної літератури і документів, повинен додержуватися режиму праці та відпо­чинку, виходячи з встановленого розкладу дня і регламентації усіх обов'язкових робіт, з виконанням найбільш складних із них у першій половині дня, коли відмічається висока працездатність. Необхідно також проводити фізкультурні паузи тривалістю 10 хвилин через 2 години після початку роботи і за 2 години до її закінчення. Перекладачам, які виконують усний переклад науково-технічної літератури і документів (усний переклад "з аркуша" із записом замовником і без запису), не­обхідно вводити через кожні 45 хвилин роботи перерви тривалістю 15 хвилин для підвищення працездатності і зменшення втомлюваності.

Нормативна частина

3.1. Переклад науково-технічної літератури і документів (повний письмовий) із західноєвропейських мов (англійської, німецької, […]), а також з мов на­родів СНД, […], на українську мову.

Зміст роботи.

Читання оригіналу з використанням словників, спеціальної літератури і т. ін. Розмічування текстів з виявленням важких термінів, граматичних конструкцій, лексичних оборотів, цехових і жаргонних термінів, а також англо-американських мір (для перерахунку в метричні). Смисловий аналіз тексту. Чорновий переклад і його запис. Переклад і запис заго­ловка. Здача перекладу. Одиниця виміру - авторський аркуш (авт. а.).

Таблиця 1

Обсяг перекладу, авт.а. Групи і складності оригіналу  
І ІІ ІІІ позиції
Норма часу, г  
0.1 2,6 2,9 3,2
0.2 4.8 5,6 6,2
0.3 7,3 8,4 9,2
0.4 9.7 11.1 12,2
0.5 12.1 13,9 15,3
0.6 14,4 16.6 18.3
0,7 17,1 19,4 21.4
0.8 19.5 22,1 24,3
0.9 21,9 24,8 27,3
1.0 24.2 27,6 30,4
Індекс норми а б в  

3.2. Переклад науково-технічної літератури і документів (скорочений письмовий) із західноєвропейських мов (англійської, німецької […], на українську мову.

Зміст роботи.

Читання оригіналу з використанням словників, довідників, спеціаль­ної літератури і т. ін. Смисловий аналіз тексту. Виділення фраз і абзаців, які несуть основне смислове навантаження тексту, без втрати інформації за рахунок скорочення. Розмічування текстів з виявленням важких термінів, граматичних конструкцій, лексичних оборотів, цехових і жаргонних термінів, а також англо-американських мір (для перерахунку в метричні). Смисловий аналіз тексту. Викладення скороченого тексту і чорновий переклад оригіналу і його запис. Переклад і запис заго­ловка. Здача перекладу. Одиниця виміру - авторський аркуш (авт. а.).

Таблиця 2

Обсяг перекладу, авт.а. Група складності оригіналу № позиції
І   II   III
Норма часу, г.  
0,1 4.9   5.1   5,3
0.2 9,7   9.9   10,5
0.3 14,6   14,9   15,6
0,4 19.5   19,7   20,6
0.5 24,4   24,7   25,8
0,6 29,3   29,7   31,1
0,7 34і2   34,7   36,3
0,8 39,1   39,7   41,7
0,9 44.0   44.7   47,0
1,0 48,6   50,4   52,3
Індекс норми а   б   в  

3.5. Переклад науково-технічної літератури і документів (повний письмовий) з української мови на західноєвропейські мови (англійську,
німецьку, […]). .

Зміст роботи

Читання оригіналу. Підбір словників, довідників, спеціальної літератури і т.. ін.. Розмічування тексту з виявленням неясних термінів, неточних виразів. Смисловий аналіз тексту. Чорновий переклад і його запис. Переклад і запис заголовка. Здача перекладу. Одиниця виміру - авторський аркуш.

Таблиця 5

Обсяг перекладу, авт.а. Група складності оригіналу № 9
І II III  
Норма часу, г.
0,1 3,3   3,8   4,2
0.2 6,6   7.5   8,3
0,3 9,9   11,1   12,2
0,4 13,1   14,7   16,2
0,5 16,4   18,3   20,1
0.6 19,6   21,9   24,1
0,7 22,3   25,5   28,1
0.8 26,2   29,2   32,1
0,9 29,0   33.0   36,3
1.0 33,0   36,8   40,5
Індекс норми а   б   в  

3.7. Редагування повного письмового перекладу з іноземних мов […] на українську мову.

Зміст роботи.

Звіряння речень (абзаців) тексту власного перекладу з оригіналом. Перевірка відповідності кожної фрази перекладу оригіналу, одноманіт­ності, використаної термінології, логіки викладення. Звільнення тек­сту перекладу від невластивих українській мові виразів і зворотів. Вне­сення смислових і стилістичних правок. Одиниця виміру - авторський аркуш.

Таблиця 7

Обсяг перекладу, авт.а.   Група складності оригіналу  
ІІ III позиції
  Норма часу, г.    
0.1 0,3   0,6   0,9
0.2 0,8   1,2   1,5
0,3 1,2   1.7   2.0
0.4 1.7   2,2   2,5
0,5 2,0   2,7   3,1
0;б 2,5   3,2   3,6
0,7 2,8   3,7   4,2
0,8 3.3   4,2   4,8
0,9 3,6   4,8   5,4
1.0 4,0   5,3   6,0
Індекс норми а   б   в  

Примітка. При редагуванні перекладу, який виконував інший пере­кладач, до норми часу застосовуються поправочні коефіцієнти: для західноєвропейських мов - 1,4 […]

3.8. Редагування повного письмового перекладу з української мови […]

Зміст роботи. .

Звіряння речень (абзаців) тексту власного перекладу з оригіналом. Перевірка відповідності кожної фрази перекладу оригіналу, одноманіт­ності використаної термінології, логіки викладання. Звільнення тексту перекладу від невластивих мові виразів і зворотів. Внесення смислових і стилістичних виправлень. […] Одиниця виміру - авторський аркуш.

Таблиця 8

Обсяг перекладу, авт.а. Група складності оригіналу № позиції
II III
Норма часу, т..
0,1 0,9   1,1 1,2
0,2 1,8   2,1 2,3
0,3 2,7   3,1 3,4
0,4 3,6   4,1 4,5
0,5 4,5   5,1 5,6
0,6 5,5   6,2 6,8
.0,7 6,1   7,2 7,9
0,8 7,3   8,2 9,0
0,9 8,2   9,2 10,1
1,0 9,1   10,2 11,1
Індекс норми а б в  
             

Примітки: 1. При редагуванні перекладу, який виконував інший перекладач, до норми часу застосовується поправочний коефіцієнт -1,6 […].

 

3.16. Усний переклад "з аркуша” без його запису.

Зміст роботи.

Читання оригіналу. Смисловий аналіз тексту. Переклад слів, виразів і зворотів, що зустрічаються у тексті. Підбір відповідних еквівалентів до "незнайомих або малознайомих слів, термінів і виразів відповідно до кон­тексту в словниково-довідковій літературі та при консультації із замовником. Заповнення карток на з'ясовані терміни, скорочення. Проговорю­вання перекладу замовнику.

Одиниця виміру - авторський аркуш.

Таблиця 15

Обсяг перекладу, авт.а. Група складності оригіналу   № позиції
І II
  Норма часу. г.
0,1 І.4   1.6
0,2 2,8   3,1
0.3 4,2   4.7
0.4 5.6   6.2
0.5 6.9   7.7
0.6 8.3   9.2
0.7 9.6   10,7
0.8 11.0   12,2
0.9 12,1   13,8
1.0 13,8   15,3
Індекс норми а   б в

3.17. Усний переклад «з аркуша» з його записом.

Зміст роботи.

Читання з оригіналу. Смисловий аналіз тексту. Переклад слів, ви­разів і зворотів, що зустрічаються в тексті. Підбір відповідних еквіва­лентів до незнайомих або малознайомих слів, термінів і виразів відповідно до контексту в словниково-довідковій літературі та при кон­сультації з замовником. Заповнення карток на з'ясовані терміни, скоро чення. Приговорювання перекладу з урахуванням запису тексту перекладу замовником.

Одиниця виміру - авторський аркуш.

Таблиця 16

 

Обсяг перекладу, авт.а. Група складності оригіналу   № позиції
І II
Норма часу, г.
0,1 1,6 1,8
0,2 3,3 3,6
0,3 5,0 5,5
0,4 6,3 7,0
0,5 7.9 8,8
0,6 9,5 10,5
0.7 10,9 12.1
0,8 12,9 14,3
0,9 1.4.7 16,2
1.0 16.4 18.1
Індекс норми а б в

(Типові норми часу на переклад і переробку науково-технічної літератури та документації. - Краматорськ, 1997. – 27 с.)Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.48.64 (0.042 с.)