Вимоги, що ставляться до виконавця.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вимоги, що ставляться до виконавця.7.5.1 Виконавець має в своєму розпорядженні необхідні для виконання перекладу словники і забезпечує необхідне довідково-інформаційне обслуговування перекладачів.

7.5.2 Виконавець має в своєму розпорядженні необхідне для виконання перекладу комп'ютерне і програмне забезпечення.

7.5.3 Виконавець має в своєму розпорядженні необхідні для належного оформлення перекладу матеріали і технічні засоби.

7.5.4 Кваліфікація перекладачів відповідає вимогам, встановленим в стандарті СТТУ АПУ 001.

7.5.5 Переклад виконується перекладачем на ту мову, яка для нього є рідною або в якому він є компетентним.

7.5.6 У виконавця знаходиться затверджений список мов, з яких і на які виконуються переклади, а також затверджений список перекладачів, що привертаються для письмового і усного перекладу.

7.5.7 Перекладачі володіють методикою перекладу, спеціалізацією перекладу, термінологією на відповідних мовах, граматикою і стилістикою мови; використовують відповідні словники, термінологічні стандарти, довідкові матеріали.

7.6Виконання письмового перекладу включає:

· читання початкового тексту з використанням словників і довідкової літератури;

· смисловий аналіз початкового тексту;

· виявлення в початковому тексті спеціальних термінів, граматичних конструкцій, лексичних оборотів, жаргонних виразів, скорочень, позначень, заходів, назв, імен;

· переклад тексту і його запис (комп'ютерний набір, роздрук).

7.6.1 До початку виконання перекладу перекладач з'ясовує всі особливості виконання замовлення у відповідальної особи.

Неясні питання, що виникають при перекладі, перекладач виділяє і звертається за консультацією до фахівця.

7.6.2 Перед здачею готового письмового перекладу, перекладач проводить самоконтроль: прочитує готовий переклад; перевіряє переклад на наявність орфографічних помилок, використовуючи при цьому спеціальну комп'ютерну програму.

7.6.3 Кожен штатний перекладач використовує комп'ютер, закріплений особисто за ним і виконує роботу тільки на своєму робочому місці. Нештатний перекладач може виконувати роботу вдома (при цьому йому видається не оригінал документа, а його копія для забезпечення збереження оригіналу).

Кожен переклад редагується відповідним фахівцем.

7.7.1 Перевірка і редагування перекладу включає:

· звірка фраз і абзаців тексту перекладу з початковим текстом;

· перевірка відповідності кожної фрази перекладу початковому тексту, однотипності, використаній термінології, логіки викладу;

· внесення смислових і стилістичних правок;

· перевірка граматики, наявності друкарських помилок, внесення виправлень.

7.7.2 Перекладач виконує повну перевірку готового перекладу перед його здачею, вносить необхідні коригування.

7.7.3 Редагування може виконувати як окремий фахівець, так і інший перекладач.

7.8 Виконання усного перекладу включає:

· попереднє ознайомлення з тематичними матеріалами;

· попереднє ознайомлення з графіком проведення заходу і списком його учасників;

· установка і налаштування устаткування для синхронного перекладу;

· усний (послідовний або синхронний) переклад протягом всього заходу.

7.8.1 До початку виконання перекладу перекладач з'ясовує всі особливості виконання замовлення у відповідальної особи.

7.8.2 Для забезпечення усного перекладу під час семінарів, конференцій, лекцій і т.п. рекомендується привертати не менше двох перекладачів для послідовної зміни один одного через регулярні інтервали часу протягом всього заходу з метою забезпечення належної якості усного (послідовного) перекладу.

7.8.3 Для забезпечення синхронного перекладу притягуються не менше двох перекладачів.

7.9 Для письмового перекладу одиницею вимірювання оплачуваного об'єму роботи є рядок, що містить 62 знаки з урахуванням пропусків, або сторінка, що містить 1860 знаків з урахуванням пропусків у відповідністю з "Типовими нормами часу на переклад і переробку науково-технічної літератури та документації".

Для підрахунку обсягу можна використовувати команду "Статистика" комп'ютерної програми Microsoft Word.

Норма часу на переклад.

7.10.1 Норма часу на виконання письмового перекладу складає 5580 - 9300 знаків (3 - 5 умовних сторінок) за один робочий день.

7.10.2 Норма часу на виконання усного перекладу складає не більше 8 годин за один робочий день з перервою на одну годину.

Робота зверх норми повинна тарифікуватися за вищою ставкою.

7.11 Якщо замовник звертається з проханням виконати додаткові роботи, не обумовлені раніше оформленим договором, то на підставі додаткової заявки оформляється додаткова угода за договором і встановлюється новий термін виконання робіт.

7.12 Права замовника і виконавця у разі порушення термінів надання послуги (виконання роботи) або невчасного отримання замовлення регулюються:

· Законом України "Про захист прав споживачів"; "Правилами побутового обслуговування населення";

· Умовами договору, укладеного із замовником-організацією.

· При виявленні недоліків в наданій послузі (виконаній роботі) замовник має право по своєму вибору зажадати:

· безвідплатного усунення недоліків в наданій послузі (виконаній роботі);

· відповідного зменшення винагороди за надану послугу (виконану роботу);

· безвідплатного повторного виконання роботи або відшкодування понесених їм витрат по виправленню недоліків своїми засобами або третьою особою.

7.13 Недоліки послуги (роботи), знайдені в ході її надання (виконання), усуваються виконавцем в строк, призначений замовником.

Недоліки, знайдені замовником при прийомі виконаної послуги (роботи), усуваються протягом 20 днів, якщо коротший термін не встановлений договором.

Призначений замовником (або узгоджений сторонами) термін усунення недоліків фіксується в договорі або іншому документі, підписаному сторонами.

7.14 Претензії щодо якості і об'єму наданих послуг можуть пред'являтися замовником протягом гарантійного терміну, визначеного в гарантійних зобов'язаннях виконавця, а при їх відсутності - протягом шести місяців з дня ухвалення послуги (роботи).

Відповідальність виконавця послуг (робіт)

8.1 За порушення прав споживачів виконавець несе відповідальність відповідно до чинного законодавства або договору між замовником і виконавцем.

Методи контролю

9.1 Контроль дотримання вимог до послуг з перекладу здійснюється відповідальними посадовими особами виконавця, а також органами державного управління в межах їх компетенції відповідно до діючої нормативної документації.

9.2 Контроль якості послуг і обслуговування, що надається виконавцем, проводиться на основі використовування різних методів:

· візуального контролю;

· аналітичного (аналізу документації);

· соціологічних (шляхом опиту замовників).

9.3 Переклади проходять декілька етапів контролю: з боку безпосереднього виконавця, редактора, приймальника перед реєстрацією готової роботи і при видачі готової роботи замовнику…

9.10 Готовий переклад зберігається в упаковці, призначеній для цієї мети.

Рішення Української Комісії з питань правничої термінології No.9
(Протокол №2 від 19 квітня 1996 р.)

Комісія, розглянувши на підставі п. 6 ч,4 Положення про Українську комісію з питань правничої термінології питання щодо затвердження таблиці для відтворення українських власних назв засобами англійської мови та правил до неї, спираючись на подання Інституту української мови НАН України, УХВАЛИЛА:

1. Затвердити як нормативну таблицю для відтворення українських власних назв засобами англійської мови та правила до неї (додається).

2. На підставі п. 7 Положення про Українську комісію з питань правничої термінології встановити, що нормативна таблиця застосовується при відтворенні українських власних назв засобами англійської мови у законодавчих та офіційних актах.

3. Визначити, що роз'яснення щодо особливостей застосування таблиці та висновки щодо правильності її застосування надає Інститут української мови НАН України (за його згодою), із погодженням, у раці необхідності, з Комісією.

Голова Комісії, Міністр юстиції України
С. ГОЛОВАТИЙ
Відповідальний секретар Комісії
Ю. ЗАЙЦЕВПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.175.15 (0.01 с.)