Тема. Правове становище сільськогосподарських кооперативівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема. Правове становище сільськогосподарських кооперативів1. Поняття і принципи діяльності сільськогосподарських кооперативів.

2. Відмінності між виробничими та обслуговуючими сільськогосподарськими кооперативами.

3. Умови і порядок створення сільськогосподарського кооперативу.

4. Правові засади формування фондів кооперативу. Внески членів сільськогосподарського кооперативу та їх використання. Юридична регламентація здійснення виплат на паї та кооперативних виплат.

5. Загальні засади системи управління сільськогосподарським кооперативом.

6. Правові особливості реорганізації та ліквідації сільськогосподарського кооперативу.

 

Завдання для підготовки до заняття

 

Задача № 1.

Іванов має намір вступити до виробничого сільськогосподарського кооперативу або стати учасником сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю.

Іванов має: а) 17 років; б) постійно проживає у селі; в) є громадянином України; г) є членом фермерського господарства.

З’ясуйте, чи може Іванов виконати свій намір та стати членом або учасником кооперативного та/або корпоративного підприємства?

 

Задача № 2.

У 2000 році в Україні було засновано сільськогосподарський виробничо-обслуговуючий кооператив «Слобожанський» (СВОК), який діє й нині. У статуті вказано, що СВОК представляє собою «об'єднання фізичних осіб», метою діяльності якого є «одержання прибутку та задоволення економічних і соціальних потреб членів кооперативу». СВОК здійснює виробництво сільськогосподарської продукції та її переробку, а саме: займається досить широким спектром сільськогосподарських робіт – від вирощування зернових та технічних культур до ведення тваринництва.

Оцініть правове положення сільськогосподарського виробничо-обслуговуючого кооперативу. Як оподатковується діяльність такого суб’єкта права?

 

Задача № 3.

Громадянин Чилі Алексіс Санчес, який є професійним футболістом, придбав права на пай у сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі «Перемога» у члена цього кооперативу Шустрого О.О. Він розповів Алексісу, що прибутки кооперативу надвеликі, і Санчес, проживаючи в Лондоні, отримуватиме на власний рахунок дивіденди щомісяця. Також Шустрий О.О. запевнив, що так як прав управління кооперативом у Санчеса (як іноземця) все одно немає, на загальні збори він може не з’являтись.

Проаналізуйте описану правову ситуацію та виявіть усі наявні порушення кооперативного законодавства.

 

Основні нормативно-правові акти

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // ВВР. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // ВВР. – 2003. – № 18, № 19.

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // ВВР. – 2003. – № 40–44. – Ст. 22.

4. Про кооперацію: Закон України від 10 липня 2003 року // ВВР. – 2004. – № 5. – Ст. 35

5. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня 1997 року // ВВР. – 1997. – № 37. – Ст. 150.

6. Про споживчу кооперацію: Закон України від 10 квітня 1992 року // ВВР. – 1992. – № 30. – Ст. 414.

7. Про оптові ринки сільськогосподарської продукції: Закон України від 25 червня 2009 року // ВВР. – 2009. – № 51. – Ст. 755.

8. Про затвердження Програми розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на 2003-2004 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 року // Офіційний вісник України. – 2003. – № 51. – Ст. 2293.

9. Про заходи щодо розвитку кооперативного руху та посилення його ролі в реформуванні економіки України на ринкових засадах: указ Президента України від 19 грудня 2000 року № 1348/2000 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 51. – Ст. 2198.

10. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів: постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2011 року № 272 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 20. – Ст. 83.

11. Про легітимність застосування юридичної конструкції «колективна власність»: постанова Конституційного суду України за справою № 1-30/2004 від 11 листопада 2004 року // Офіційний вісник України. – 2004. – № 48. – Ст. 3158.

12. Про затвердження Примірного статуту сільськогосподарського виробничого кооперативу: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 8 січня 2014 року № 1.

13. Про затвердження Примірного статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу: наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 травня 2013 року № 315.

 

Рекомендована навчально-наукова література

1. Аграрне право України: підручник / В. М. Єрмоленко, О. В. Гафурова, М. В. Гребенюк [та ін.]; за заг. ред. В. М. Єрмоленка. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.

2. Аграрне право України : навч. посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2013. – 244 с.

3. Гаєцька-Колотило Я. З. Про поняття сільськогосподарської кооперації / Я. З. Гаєцька-Колотило // Вісник Львівського університету. Серія: юридична. – 2002. – Вип. 37. – С. 51-54.

4. Гайдаржи Х. А. Сучасний стан кооперації в Україні: тенденції та правові проблеми / Х. А. Гайдаржи // Університетські наукові записки. – 2013. – № 3 (47). – С. 345-351.

5. Гафурова О. В. Сільськогосподарські виробничі кооперативи: права та обов’язки членів: монографія / О. В. Гафурова. – К.: МАУП, 2006. – 200 с

6. Єрмоленко В. М. Правовий режим майна сільськогосподарського виробничого кооперативу / В. М. Єрмоленко // Адвокат. – 2007. – № 11-12. – С. 14-17.

7. Масін В. М. Проблема законодавчого регулювання державної підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів / В. М. Масін // Вісник Одеського національного університету. Правознавство. – 2011. – Вип. 15. – С. 253-266.

8. Семчик В. Состояние и перспективы развития кооперативного права Украины / В. Семчик, А. Погребной // Право Украины. – 2012. – № 7-8. – С. 214-233.

9. Титова Н. Еволюція кооперативної ідеї в сільському господарстві: її законодавче відродження / Н. Титова // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – 2000. – Вип. 35.

10. Титова Н. Права членів сільськогосподарських кооперативів: тенденції та проблеми їх законодавчого забезпечення / Н. Титова // Право України. – 2000. – № 2.

11. Уркевич В. Ю. Становлення сільськогосподарських кооперативів в умовах ринкової економіки України: деякі правові аспекти: монографія / В. Ю. Уркевич. – Х.: Одіссей, 2004. – 120 с.

12. Чурилова Т. М. Державне регулювання розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації / Т. М. Чурилова // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 262-265.

 

Заняття дев’яте

Тема. Договірні відносини сільськогосподарських підприємств, організацій та їх об’єднань

1. Правова характеристика договору переробки давальницької сировини.

2. Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Форвардні та ф’ючерсні угоди.

3. Договори зберігання і транспортування сільськогосподарської продукції.

4. Договори страхування у сільському господарстві.

5. Договори у сфері матеріально-технічного забезпечення функціонування сільськогосподарських підприємств і організацій.

6. Правове забезпечення інвестиційної договірної діяльності у сільському господарстві. Правовий механізм аграрних розписок.

 

Завдання для підготовки до заняття

Задача № 1.

Позивачка звернулася до суду з позовом, в якому вказала, що в січні 2015 року між нею та ОСОБА_2 укладено договір контрактації сільськогосподарської продукції в усній формі. За умовами договору вона зобов’язувалась приймати молоко у населення за ціною 1,20 грн. за літр, а ОСОБА_2 купувати у неї за 1,30 грн. за літр. В подальшому ОСОБА_2 із нею не розрахувалася за отримане в січні 2015 року молоко на загальну суму 2324,60 грн. Це в свою чергу призвело до того, що позивачка не змогла розрахуватися з особами, які здавали молоко їй. В подальшому у судовому порядку на користь ОСОБИ _5 та ОСОБИ_6 було стягнуто з неї заборгованість. Також суд стягнув з неї судові витрати. Всього Позивачкою було сплачено на користь ОСОБА_5 та ОСОБА_6 1857 грн. 20 коп. Позивачка вважала, що дану суму слід стягнути з ОСОБА_2, оскільки це є збитки, завдані неналежним виконанням ОСОБОЮ_2 умов договору. Також просила визнати дійсним договір контрактації сільськогосподарської продукції між нею та відповідачкою ОСОБА_2.

Чи будуть задоволені позовні вимоги? Які умови договору контрактації відносяться до істотних?

 

Задача № 2.

ТОВ «Світанок» звернулось до суду з позовом до ПАТ "Страхова компанія" про стягнення страхового відшкодування за договором добровільного страхування сільськогосподарських тварин, оскільки, як вказує позивач у своєму позові, його корови загинули внаслідок утоплення під час водопою. Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач вказує на те, що відповідачем не здійснено виплату страхового відшкодування за договорами добровільного страхування сільськогосподарських тварин внаслідок настання страхового випадку, у зв'язку з чим позивач просить суд стягнути з відповідача страхове відшкодування.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.214.224 (0.008 с.)