Які документи свідчать про загибель тварини? Які документи свідчать про настання страхового випадку?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Які документи свідчать про загибель тварини? Які документи свідчать про настання страхового випадку? 

Задача № 3.

Селянченко в період часу з березня по липень 2014 року, перебував у цивільно-правових відносинах з ТОВ «Свинмясопром» та мав особисто здійснювати заготівлю великої рогатої худоби у сільськогосподарських товаровиробників сільськогосподарських підприємствах та особистих селянських господарствах.

Разом з тим, Селянченко здійснюючи заготівлю великої рогатої худоби у фізичних осіб, користувався послугами інших осіб (субпідрядників), які підшуковували, купували велику рогату худобу у невстановлених товаровиробників, здійснюючи оплату її вартості, в тому числі авансу дотації, власними коштами за договірними цінам та доставляли велику рогату худобу до ТОВ «Свинмясопром». При цьому, субпідрядники Селянченка всупереч законодавству, приймальні квитанції не виписували, довідки про наявність особистих селянських господарств з сільських рад не брали.

Чи мало право ТОВ «Свинмясопром» приймати худобу без довідок? Які договірні відносини було порушено та яка відповідальність передбачена за вчинення даних дій ТОВ «Свинмясопром» та його контрагентів?

 

Основні нормативно-правові акти

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // ВВР. – 2003. – № 40 – 44. – Ст. 22.

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // ВВР. – 2003. – № 18, № 19.

3. Про здійснення державних закупівель: Закон України від 10 квітня 2014 року // ВВР. – 2014. – № 24. – Ст. 883.

4. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 року // ВВР. – 1991. – № 29. – Ст. 377.

5. Про зерно та ринок зерна в Україні: Закон України від 04 липня 2002 року // ВВР. – 2002. – № 35.

6. Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру: Закон України від 17 червня 1999 року // ВВР. – 1999. – № 32. – Ст. 268.

7. Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів: Закон України вiд 19 грудня 1995 року // ВВР. – 1995. – № 46. – Ст. 345.

8. Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції: Закон України від 17 липня 1997 року // ВВР. – 1997 р. – № 44. – Ст. 281.

9. Про фінансовий лізинг: Закон України від 16 грудня 1997 року // ВВР. – 1998. – № 16. – Ст. 68.

10. Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою: Закон України від 09 лютого 2012 року // ВВР. – 2012. – № 41. – Ст. 491.

11. Про аграрні розписки: Закон України від 06 листопада 2012 року // ВВР. – 2013. – № 50. – Ст. 695.

12. Про додаткові заходи щодо дальшого розвитку лізингу в аграрному секторі економіки: указ Президента України від 23 лютого 2001 року № 111 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 9. – Ст. 346.

 

Рекомендована навчально-наукова література

1. Аграрне право України: підручник / В. М. Єрмоленко, О. В. Гафурова, М. В. Гребенюк [та ін.]; за заг. ред. В. М. Єрмоленка. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.

2. Гайдаржи Х. А. Особливості правового положення сільськогосподарського переробного кооперативу як суб’єкта договору контрактації / Х. А. Гайдаржи // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 7. – С. 91-96.

3. Горіславська І. До питання про договір страхування за участю сільськогосподарських товаровиробників / І. Горіславська, А. Дмитренко // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 8. – С. 72-75.

4. Григор’єва Х. А. Сільськогосподарські переробні кооперативи як суб’єкти аграрних розписок: правові питання / Х. А. Григор'єва // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 3.

5. Договір як універсальна правова конструкція : монографія / А. П. Гетьман, В. І. Борисова, О. П. Євсєєв та ін. ; за ред. А. П. Гетьман, В. І. Борисової. – Х. : Право, 2012. – 432 с.

6. Інвестиційна діяльність у сільському господарстві: правові питання: монографія / За ред. В. І. Семчика. – К.: Юридична думка, 2008. – 252 с.

7. Осадько А. Договірні лізингові відносини в сільському господарстві: історія, сучасність і перспективи розвитку / А. Осадько // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 3. – С. 159-161.

8. Самсонова Я. О. Договір контрактації винограду / Я. О. Самсонова // Проблеми законності: зб. наук. праць . – 2009. – Вип. 103. – С. 132-139.

9. Святченко Л. Значення договору контрактації у цукробуряківництві на сучасному етапі розвитку аграрних відносин / Л. Святченко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 9. – С. 149-152.

10. Станіславський В. Правова природа договору поставки продукції насінництва як вид договору купівлі-продажу / В. Станіславський // Право України. – 2008. – № 10. – С. 55-63.

 

Заняття десяте

Тема. Юридична відповідальність за порушення аграрного законодавства

1. Правові засади і умови застосування юридичної відповідальності за порушення аграрного законодавства.

2. Умови і порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, зайнятих в аграрному виробництві.

3. Матеріальна відповідальність робітників аграрних підприємств.

4. Цивільна відповідальність за аграрні правопорушення.

5. Адміністративна відповідальність за порушення аграрного законодавства.

6. Кримінальна відповідальність за правопорушення у сфері сільського господарства.

 

Завдання для підготовки до заняття

Задача № 1.

Фермерське господарство «Світанок» звернулося з позовом до ОСОБА_1 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної потравою посівів, мотивуючи позов тим, що ФГ «Світанок» має у користуванні земельну ділянку, що використовується позивачем для вирощування зернових культур. Неподалік від цієї земельної ділянки розташована кошара, яку орендує відповідач по справі, для утримання худоби. Протягом 2014 року відповідач неодноразово випасав худобу на його земельній ділянці, в результаті чого на площі 12 га були знищені посіви пшениці, про що були складені акти сільською радою. В результаті таких неправомірних дій відповідача фермерському господарству була завдана шкода. В рахунок відшкодування матеріальної шкоди фермерське господарство «Світанок» просить стягнути з відповідача 165874,65 грн., і моральної шкоди - 20000 грн.

В яких нормативних актах передбачена відповідальність за вчинену потраву? Як належить вирішити цю справу? Які докази повинні надати сторони?

 

Задача № 2.

Іванов здійснив покупки в місцевому гіпермаркеті, де придбав ковбасу варену «Особлива з вершками», ковбасу варену «Фірмова з молоком», за що сплатив 52,60 гривень, що підтверджується фіскальним чеком. Після відвідування гіпермаркету він звернувся до Науково-Дослідного центру випробувань продукції ДП «Укрметртестстандарт» з метою перевірки якості продукції. З протоколу випробувань харчової продукції, проведених Науково-дослідним центром випробувань продукції, вбачається, що при проведенні перевірки харчових продуктів було встановлено, що зразки придбаної продукції «містять генетично модифіковану дезоксирибонуклеїнову кислоту (ДНК)…», також зразки ковбас варених «Особлива з вершками» 2-го сорту, «Фірмова з молоком» 1-го сорту, за фізико-хімічним показником (масова частка білка) не відповідають технічним умовам ТУУ 15.1-30978685-018-2004.

Іванов вважаючи, що гіпермаркетом порушено його право на придбання якісної та безпечної продукції, звернувся з позовом до суду. При цьому, позивач вимагає визнання незаконними дій відповідача (гіпермаркету) щодо продажу товару неналежної якості (спираючись на ст.673 ЦК), стягнення з відповідача на його користь 52,60 грн. за товар неналежної якості та моральної шкоди у розмірі 1000 грн.

Яке рішення суду буде законним та обґрунтованим? Який вид відповідальності передбачений за постачання та реалізацію неякісного або небезпечного товару?

 

Задача № 3.

Позивачі Карплюк, Світелко та Іванченко звернулися до суду з позовом до Сидорчук С.В. та Сидорчук А.В., про зобов’язання відповідачів припинити заняття бджільництвом на земельній ділянці в м. Одесі по вул. Парковій, та зобов’язання усунути всі наявні вулики з цієї ділянки та перемістити їх за межі житлового масиву з дотриманням вимог санітарно-захисної зони, зазначаючи, що вони є власниками житлових будинків, які розташовані паралельної вулиці Парковій з їхніми будинковолодіннями межує господарство відповідачів. На вказаній земельній ділянці відповідачі займаються бджільництвом, пасіка нараховує понад п’ятдесят вуликів з відповідною кількістю бджолиних сімей. Наявність такої кількості бджіл в безпосередній близькості до житлових будинків, особливо у весняно-літній період, створює їм та власникам суміжних будинків незручності в проживанні та користуванні належними земельними ділянками та іншим майном, зокрема завдає шкоди здоров’ю їм, дітям, домашнім тваринам. Позивачі вказали, що перед зверненням до суду, неодноразово зверталися до міської ради та головного санітарного лікаря із скаргами з цього приводу, проте безрезультатно. При цьому позивачі надають докази звернення до медичних закладів по допомогу внаслідок укусів бджіл.

При цьому відповідачі проти задоволення позову заперечували, посилаючись на те, що мали право розмістити на своїй присадибній ділянці вулики із бджолами, виконали рекомендації комісії міської ради, встановили огорожу заввишки більше 3 м, пасіка зареєстрована у встановленому порядку, зазначили, що вимоги щодо санітарно-захисної зони не діють для індивідуального сектора. Відповідачі вказували, що надавали позивачам та іншим сусідам захисні маски, для того, щоб використовували їх при роботі на городі. Відповідачка Сидорчук С.В. визнала, що бджоли можуть жалити людей, однак це не є смертельно. Перенесення вуликів із бджолами за межі житлового масиву створить погані умови для бджіл.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.214.224 (0.005 с.)