ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА СЕМЕСТРОВИЙ ЕКЗАМЕНМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА СЕМЕСТРОВИЙ ЕКЗАМЕН 

1. Визначення поняття аграрного права та його особливості.

2. Методи правового регулювання аграрних суспільних відносин.

3. Основні принципи сучасного аграрного права, їх класифікація та реалізація в нормах аграрного законодавства.

4. Система аграрного права як галузі права і навчальної дисципліни: аграрне право як галузь правової науки.

5. Поняття та особливості джерел аграрного права, їх класифікація.

6. Конституційні основи аграрного права. Закони як джерела аграрного права та їх спеціалізований зміст.

7. Підзаконні та локальні нормативно-правові акти як джерела аграрного права.

8. Роль і значення узагальнення судової практики у регулюванні аграрних відносин.

9. Основні види аграрних правовідносин та їх особливості.

10. Підстави виникнення та припинення аграрних правовідносин.

11. Поняття, особливості та класифікація суб’єктів аграрного права.

12. Законодавче визначення та характерні ознаки сільськогосподарського товаровиробника.

13. Вітчизняні та іноземні фізичні та юридичні особи як суб’єкти аграрного права.

14. Особливості правового положення сільськогосподарських кооперативних та корпоративних підприємств як суб’єктів аграрного права.

15. Правосуб’єктність державних сільськогосподарських підприємств.

16. Правова характеристика агрохолдингів у сільському господарстві.

17. Основні засади сучасної аграрної політики та мета реформування аграрних відносин в Україні.

18. Умови і порядок паювання майна колективних і державних сільськогосподарських підприємств.

19. Правове регулювання приватизації і паювання земель сільськогосподарського призначення. Правова природа земельної частки (паю).

20. Правові підстави та порядок виникнення прав на землю в сільському господарстві.

21. Суб’єкти права власності на землі сільськогосподарського призначення.

22. Правові засади оренди земель сільськогосподарського призначення та земельних паїв.

23. Правовий статус власників земельних ділянок і землекористувачів.

24. Поняття, принципи і методи державного регулювання сільськогосподарської діяльності.

25. Система органів державного управління і контролю в сільському господарстві.

26. Правовий механізм державного регулювання цін на сільськогосподарську продукцію.

27. Правові засади здійснення державних заставних закупівель зерна та форвардних зернових контрактів.

28. Правові особливості оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в Україні.

29. Особливості державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності у сільському господарстві.

30. Поняття і правові ознаки фермерського господарства.

31. Порядок створення фермерського господарства, умови та порядок надання (передачі) земельних ділянок для ведення фермерського господарства.

32. Земельні права та обов’язки фермерського господарства та його членів.

33. Правовий режим майна у фермерському господарстві та його особливості.

34. Державні програми підтримки фермерських господарств в Україні.

35. Правові особливості ліквідації фермерських господарств.

36. Поняття та правові ознаки особистого селянського господарства.

37. Правовий режим земельної ділянки в особистому селянському господарстві.

38. Суб’єкти та об’єкти права власності на майно особистого селянського господарства.

39. Зайнятість членів особистих селянських господарств, їх соціальне страхування та пенсійне забезпечення.

40. Юридичні підстави припинення ведення особистого селянського господарства.

41. Правові аспекти надання послуг у сфері зеленого туризму як одного з видів діяльності особистого селянського господарства.

42. Поняття і принципи діяльності сільськогосподарських кооперативів.

43. Відмінності у правовому положенні виробничих та обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів.

44. Правові умови і порядок створення сільськогосподарського кооперативу.

45. Правові засади формування фондів кооперативу. Внески членів сільськогосподарського кооперативу та їх використання.

46. Юридична регламентація здійснення виплат на паї та кооперативних виплат.

47. Загальні засади системи управління сільськогосподарським кооперативом.

48. Правові особливості реорганізації та ліквідації сільськогосподарського кооперативу.

49. Правове становище акціонерних товариств в агропромисловому комплексі.

50. Правове становище сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю.

51. Особливості правового становища приватних (приватно-орендних) сільськогосподарських підприємств.

52. Правове становище державних сільськогосподарських підприємств.

53. Особливості положення сільськогосподарських підприємців без створення юридичної особи.

54. Правові засади раціонального використання та охорони земельних ресурсів у сільському господарстві.

55. Законодавчі вимоги щодо охорони та підвищення родючості ґрунтів.

56. Правове регулювання використання водних ресурсів у сільському господарстві.

57. Правові основи використання лісових ресурсів у сільському господарстві: правові засади використання полезахисних насаджень та ґрунтозахисних лісів.

58. Особливості використання корисних копалин у сільському господарстві.

59. Правове забезпечення використання об’єктів рослинного і тваринного світу у сільськогосподарській діяльності.

60. Правова регламентація здійснення насінництва та розсадництва.

61. Правове регулювання ведення тваринництва.

62. Правове забезпечення ведення бджільництва.

63. Правове регулювання аквакультури (рибництва).

64. Законодавчі вимоги щодо діяльності у сфері захисту рослин та використання пестицидів і агрохімікатів.

65. Правові засади селекційної діяльності у рослинництві.

66. Правові основи здійснення племінної справи у тваринництві.

67. Правова регламентація виробництва безпечної та якісної сільськогосподарської продукції.

68. Правові засади виробництва, зберігання та реалізації зерна.

69. Правове забезпечення виробництва молока та молочних продуктів.

70. Правове регулювання у галузі виробництва цукру.

71. Правове забезпечення здійснення виноградарства і виноробства.

72. Законодавчі вимоги щодо виробництва органічної сільськогосподарської продукції.

73. Поняття та основні правові напрями соціального розвитку села.

74. Джерела фінансування соціальної інфраструктури села: правові основи інвестування і кредитування соціального розвитку села.

75. Правове регулювання житлового і шляхового будівництва на селі.

76. Права та обов’язки сільськогосподарського підприємства щодо будівництва об’єктів культурно-побутового і спортивно-оздоровчого призначення.

77. Організаційно-правове забезпечення підготовки фахівців пріоритетних професій та підвищення кваліфікації працівників сільського господарства.

78. Правова характеристика договору переробки давальницької сировини.

79. Договір контрактації сільськогосподарської продукції.

80. Договори зберігання і транспортування сільськогосподарської продукції.

81. Договори страхування у сільському господарстві.

82. Договори у сфері матеріально-технічного забезпечення функціонування сільськогосподарських підприємств і організацій.

83. Правове забезпечення інвестиційної договірної діяльності у сільському господарстві.

84. Правовий механізм аграрних розписок.

85. Правові засади і умови застосування юридичної відповідальності за порушення аграрного законодавства.

86. Умови і порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, зайнятих в аграрному виробництві.

87. Матеріальна відповідальність робітників аграрних підприємств.

88. Цивільна відповідальність за аграрні правопорушення.

89. Адміністративна відповідальність за порушення аграрного законодавства.

90. Кримінальна відповідальність за правопорушення у сфері сільського господарства.

 


ЗМІСТ

 

1. Вступ до навчальної дисципліни…………………………………….……………3

 

2. Витяг з навчального плану університету………………………………………..4

 

3. Тематичний план навчальної дисципліни……………………………………….5

 

4. Зміст програми навчальної дисципліни…………………………………………..6

 

5. Плани семінарських (практичних) занять з навчальної дисципліни…….....10

 

6. Орієнтовний перелік питань навчальної дисципліни, що виносяться на семестровий екзамен………………………………………………………………….32

 

************************

*******************

***************

***********

******

 

Програма і плани семінарських (практичних) занять з навчальної дисципліни «Аграрне право України» за спеціальністю – «Правознавство».

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.007 с.)