Чи має право Сивокінь на створення штучної водойми? Чи можна використовувати водойму для зрошення на праві загального водокористування?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Чи має право Сивокінь на створення штучної водойми? Чи можна використовувати водойму для зрошення на праві загального водокористування? 

Основні нормативно-правові акти

1. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // ВВР. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // ВВР. – 2003. – № 40 – 44. – Ст. 22.

3. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року // ВВР. – 2011. – № 13-14, № 15-16, № 17. - Ст. 112.

4. Водний кодекс України вiд 06 червня 1995 року // ВВР. – 1995. – № 24. - Ст. 189.

5. Про фермерське господарство: Закон України від 19 червня 2003 року // ВВР. – 2003. – № 45. – Ст. 363.

6. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15 травня 2003 року // ВВР. – 2003. – № 31-32. – Ст. 263.

7. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 30 червня 1999 року // ВВР. – 1992. – № 31. – Ст. 440.

8. Про оптові ринки сільськогосподарської продукції: Закон України від 25 червня 2009 року // ВВР. – 2009. – № 51. – Ст. 755.

9. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам: постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1102 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 34. – Ст. 2269.

10. Про затвердження мінімальних розмірів земельних ділянок, які утворюються в результаті поділу земельної ділянки фермерського господарства, що успадковується: постанова Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1908 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 51. – Ст. 2682.

11. Про затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України: постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 393 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 71. – Ст. 34.

12. Про затвердження Порядку та умов проведення конкурсу для надання фінансової підтримки фермерським господарствам: наказ Мінагрополітики України від 02 вересня 2011 року № 441. – Офіційний вісник України. – 2011. – № 74. – Ст. 143.

 

Рекомендована навчально-наукова література

1. Аграрне право України: підручник / В. М. Єрмоленко, О. В. Гафурова, М. В. Гребенюк [та ін.]; за заг. ред. В. М. Єрмоленка. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.

2. Годованюк А. Й. Фермером може стати кожен? Про правові аспекти проблеми / А. Й. Годованюк // Актуальні проблеми держави і права – 2012. – Вип. 67. – С. 418-424.

3. Єрмоленко В. М. Майнове становище фермерського господарства як суб’єкта аграрно-майнових правовідносин/ В. М. Єрмоленко // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 11. – С. 59-63.

4. Зеліско А. Правовий статус фермерських господарств як юридичних осіб приватного права / А. Зеліско // Право України. – 2010. – № 5. – С. 143-147.

5. Кулинич П. Ф. Хто господарюватиме на землі: фермер чи фермерське господарство? / П. Ф. Кулинич // Юридичний вісник України. – 2013. – № 30. – С. 5.

6. Похиленко І. Поняття фермерського господарства як організаційно-правової форми суб’єктів малого підприємництва / І. Похиленко // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 11. – С. 56.

7. Похиленко І. С. Правовий режим майна фермерського господарства / І. С. Похиленко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 3. – С. 55-60.

8. Уркевич В. Окремі правові питання створення фермерських господарств / В. Уркевич, О. Браніцький // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 3. – С. 160-162.

9. Фермерське господарство: правові засади створення, функціонування та припинення: навч.-практ. посіб. / За заг. ред. М. В. Шульги. – Харків, 2004.

10. Хрипко С. І. Правовий механізм забезпечення державної підтримки фермерських господарств України / С. І. Хрипко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 9. – С. 137-144.

 

Заняття сьоме

Тема. Правове регулювання ведення особистих селянських господарств

1. Поняття, соціально-економічна і юридична природа особистого селянського господарства.

2. Правовий режим земельної ділянки в особистому селянському господарстві.

3. Суб’єкти та об’єкти права власності на майно особистого селянського господарства.

4. Зайнятість членів особистих селянських господарств, їх соціальне страхування та пенсійне забезпечення.

5. Юридичні підстави припинення ведення особистого селянського господарства.

 

Завдання для підготовки до заняття

Задача № 1.

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Агро» звернулося до нотаріуса з проханням посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства, продавцем якої є Іванов, який отримав цю земельну ділянку в межах норм безоплатної приватизації, а саме 2 га. Нотаріус відмовив у посвідченні договору, мотивуючи тим, що членами ОСГ можуть бути лише фізичні особи, тому юридична особа набувати земельну ділянку з такою метою не може.

Розв'яжіть задачу та з’ясуйте, чи правомірною є відмова нотаріуса?

 

Задача № 2.

Макаренко одержав лист із Біляївської районної державної податкової інспекції Одеської області, яким його було зобов’язано зареєструватися підприємцем і сплачувати податки згідно з чинним законодавством. Причиною є те, що Макаренко веде особисте селянське господарство.

Зазначеним листом також встановлено, що до відповідної реєстрації Макаренку забороняється надавати послуги з використання майна господарства, організовувати відпочинок інших осіб у рамках сільського зеленого туризму з метою отримання доходу від такої діяльності, окрім виробництва сільськогосподарської продукції для задоволення власних потреб.

Чи є правомірними вимоги податкової інспекції? Обґрунтуйте відповідь.

 

Задача № 3.

Член ОСГ Твердохліб для опалення теплиці, що розташована у його господарстві, вирішив провести заготівлю деревини у лісосмузі, яка межує з його земельною ділянкою, мотивуючи це тим, що дана лісосмуга давно вже вимагає проведення санітарної рубки, оскільки в повній мірі не виконує свою функцію і тому, призводить до втрат у сільськогосподарському виробництві. Дільничний інспектор зупинив дії Твердохліба та склав протокол, зазначивши, що незаконні дії громадянина призвели до знищення трьох 20-ти літніх сосен у лісосмузі.

Визначте чи є правомірними дії Твердохліба? Які права мають члени ОСГ щодо використання природних ресурсів?

 

Основні нормативно-правові акти

1. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // ВВР. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // ВВР. – 2003. – № 40 – 44. – Ст. 22.

3. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року // ВВР. – 2002. – № 21-22. – Ст. 135.

4. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року // ВВР. – 2011. – № 13-14, № 15-16, № 17. – Ст. 112.

5. Водний кодекс України вiд 06 червня 1995 року // ВВР. – 1995. – № 24. - Ст. 189.

6. Кодекс України про надра від 27 липня 1994 року // ВВР. – 1994. – № 36. - Ст. 340.

7. Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 року // ВВР. – 1994. – № 17. - Ст. 99.

8. Повітряний кодекс України від 19 травня 2011 року // ВВР. – 2011. – № 48-49. – Ст. 536.

9. Гірничий закон України від 6 жовтня 1999 року // ВВР. – 1999. – № 50. – Ст. 433.

10. Про особисте селянське господарство: Закон України від 15 травня 2003 року // ВВР. – 2003. – № 29. – Ст. 232.

11. Про сільськогосподарську дорадчу діяльність: Закон України від 17 червня 2004 року // ВВР. – 2004. – № 38. – Ст. 470.

12. Про туризм: Закон України від 15 вересня 1995 року // ВВР. – 1995. – № 31. – Ст. 241.

13. Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян-власників земельних ділянок та земельних часток (паїв): указ Президента України від 2 лютого 2002 року № 92/2002 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 6. – Ст. 239.

14. Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів: постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року № 761 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 39. – Ст. 31.

15. Про затвердження Порядку обліку особистих селянських господарств сільськими, селищними та міськими радами: наказ Держкомстатистики України від 26 жовтня 2009 № 409 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 5. – Ст. 94.

 

Рекомендована навчально-наукова література

1. Аграрне право України: підруч. / за ред. О. О. Погрібного. – К.: Істина, 2007. – 448с.

2. Аграрне право України: підручник / В. М. Єрмоленко, О. В. Гафурова, М. В. Гребенюк [та ін.]; за заг. ред. В. М. Єрмоленка. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.

3. Годованюк А. Й. Правове становище особистого селянського господарства / А. Й. Годованюк // Митна справа (Митний комплект) : Митні правила. – 2013. – № 2 (ч. 2, кн. 2). – С. 347-352.

4. Гуревський В. К. Організаційно-правові форми господарської діяльності в агропромисловому комплексі / В. К. Гуревський // Актуальні проблеми держави і права – 2000. – Вип. 7. – 167-173.

5. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України: наук.-навч. посіб. / за ред. Н. І. Титової. – Л., 2005.

6. Кальніченко А. Актуальні питання земельного законодавства: особисте селянське господарство / А. Кальніченко // Землевпорядний вісник. – 2011. – № 1. – С. 28-32.

7. Мартинова Н. Значення правового забезпечення сільського зеленого туризму в контексті сталого розвитку сільських територій / Н. Мартинова // Юридичний вісник. – 2014. – № 2. – С. 229-234.

8. Нагинайло В. Особисте селянське господарство / В. Нагинайло // «Мала енциклопедія нотаріуса». – № 1 (37). – 2008.

9. Науково-практичний коментар до Закону України «Про особисте селянське господарство» / за ред. В.В. Носика. – К.: Кондор, 2004. – 252 с.

10. Уркевич В. Правові аспекти членства в особистому селянському господарстві / В. Уркевич // Право України. – 2005. – № 1. – С. 80-82.

 

Заняття восьмеПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.51.24 (0.032 с.)