ТОП 10:

К-2 Визначення швидкості і середнього прискорення руху точки 

Мета роботи. Експериментальне визначення швидкості та прискорення точки тіла, що переміщується поступально.

 

Прилади та приладдя

1. Експериментальна установка (рис. К2.1).

2. Секундомір 2 типу СЕД-1 (рис. К2.1).

3. Джерело стиснутого повітря 3 (рис. К2.1).

4. Лінійка.

5. Ватерпас.

 

Опис експериментальної установки

Установка для визначення і прискорення точки зображена на рис. К2.1. Вона складається із пульта управління 1, секундоміра 2, нагнітача повітря 3 i пустотілої балки 4, яка встановлюється на нерухомій масивній основі 5 в горизонтальному положенні, або під кутом (1 чи 3 градуси)до горизонту, що регулюється за допомогою гвинта 6 і спеціальної підставки. На балці 4 розміщена шкала для відліку шляху 7, магнітні пускачі 8, фотоелектронний пристрій 9 і магнітний клапан 10 і візок 12, що може переміщуватись поступально по робочії поверхні 11. Нагнітач повітря З з’єднаний гнучкою трубкою з пустотілою балкою 4. Пульт управління 1, секундомір 2 та нагнітач повітря 3 живляться від електромережі напругою 220 В, і мають автономні вимикачі. Електрична схема пульта управління 1 працює від мережі постійного струму напругою 6 В.

 

Робота експериментальної установки

В тілі пустотілої балки 4 за допомогою нагнітача повітря 3 створюється тиск повітря, що на 0,5 – 1 атмосфери більший за атмосферний. Під цим надлишковим тиском повітря проходить через отвори, що виконані в поверхні 11, і над нею створюється тоненький, порядку до 0,5 мм, пружний шар повітря. Візок 12, що розміщений на по верхні 11, рухається по тонкому пружньому шарові повітря до поверхні не торкаючись. Відомо, що в’язкість повітря в 30 -: 40 тисяч разів менша від в’язкості рідких масел, тому вважаємо, що рух візка 12 по пoвepхнi 11 відбувається практично без тертя.

 

Рисунок. К 2.1

Електронна схема

Експериментальна установка дає можливість проводити пуск, або припинення руху тіла і, відповідно вмикання або вимикання секундоміра одночасно. Причому секундомір може працювати в двох режимах. В першому режимі він працює як датчик часу, а в другому – як вимірювач часу. Перемикання режимів роботи секундоміра виконується за допомогою спеціального перемикача на пульті 1. Цей перемикач помічено написом “Режим” і має два положення: 1- для датчика часу, 2- для вимірювання проміжків часу.

 

Попередження: Поверхню 11 монорейки 4 оберігати від механічних пошкоджень і потрапляння бруду, тому що від цьго стану залежить фор- мування тонкого шару, по якому майже без тертя відбувається рух візка I2.

 

Теоретичні відомості

Bсі механічні процеси відбуваються в просторі i часі. Щоб їх порівнювати, прогнозувати i використовувати з наперед заданою метою потрібні величини, що їх вимірюють. Основними величинами, що характеризують механічні рухи є швидкість і прискорення.

 

Швидкість

Нехай точка М рухається по траєкторії, зображеній на рис К 2.2. Початок руху точки М в точці О. Відстань ОМ залежить від часу i описується рівнянням

(К2.1)

 
 

 


де S відстань точки М по траєкторії від точки О, t-час. В момент часу t, точка М займе по­ложення , а пройдений шлях визначається за формулою:

В наступий момент часу точка М займе положення , то відстань від початку руху буде рівна

Різниця пройдених відстаней знайдеться як відстань по траєкторії між точками М1 і М2.

Зміна в положенні точки М на траєкторії відбулася за час . якщо знайти відношення зм1ни пройденого шляху до проміжку часу, за який це відбулося, то одержимо величину, яка в механіці називається середньою швидкістю і позначається .

 

(К2.2)

 

Середня швидкість (К2.2) характеризує зміну пройденого шляху за час тобто, ми вважаємо, що в будь-якій із точок траєкторії, що знаходяться між точками і рухома точка має одну i ту ж швидкість .

Для практики важливо знати швидкість рухомої точки в будь-який момент часу. Така швидкість називається миттєвою і знаходиться як границя відношення до при

 

 

Відомо, що границя такого відношення має назву похідної функції по часові t. Тому миттєву швидкість визначають як похідну

 

(К2.3)

 

Прискорення

Якщо точка, що рухається по траєкторії, в момент часу мала швидкість , в момент часу - швидкість , то зміна швидкості відбувається за проміжок часу . Відношення зміни швидкості до проміжку часу, за який вона відбулася, є величиною середнього прискорення .

(К2.4)

Границя, до якої прямує відношення при називається прискорення.

(К2.5)

 

Швидкість і прискорення точки є векторами. Тому формулами (К2.4) і (К2.5) можна користуватись тільки при прямолінійному русі. Якщо траєкторія руху крива, то прискорення знайдеться геометричною сумою дотичного і нормального прискорень.

 

Виконання роботи

 

Загальні вказівки

1. Переконуємось в надійності з’єднань електричних провідників установки.

2. Переконуємось в надійності роботи нагнітача повітря 3 і подачі повітря через отвори в поверхні 11 направляючої балки 4 (Рис. К2.1)

 

Визначення середньої швидкості

1. Перевіряємо горизонтальність балки 4 за допомогою ватерпаса.

3. Встановлюємо нахил балки 4 до горизонту під кутом (1 або 3 градуси ) (табл. К2.1)за допомогою спеціальної підставки.

 

Таблиця К2.1

№ бр.
Кут (град.)
t1 (сек.) 1,6 0,8 2,3 1,2 2,6 0,5
t2 (сек.) 1,8 0,9 2,35 1,3 2,75 0,6

 

4. З балки 2 зняти фотоелектронний пристрій 9 (рис. К2.1).

5. На секундомірі 2 (рис. К2.1) тумблер поставити в положення “Датчик”.

6. Червоною стрілкою на секундомірі виставити час (табл. К2.1).

7. Тумблер “Режим” на пульті управління 1 поставити в положення “1”.

8. Візок з жорстким буфером 12 ставимо на поверхню 11 балки 4, біля сердечника магнітного пускача 8.

9. Початок відліку шкали 7 (рис. К2.1) поставити напроти вершини трикутника, що нанесений червоним кольором, та бокову поверхню візка 12.

10. Підключити секундомір 2, пульт управління 1 до електричної мережі з напругою 220 В.

11. Включити нагнітач повітря 3.

12. Тумблер ”Пуск-Викл” на пульті управління 1 поставити в положенні “Пуск”.

13. Після зупинки візка 12, по шкалі 7 виміряти шлях S1 і данні занести в таблицю К2.2.

 

14. Тумблер ”Пуск-Викл” на пульті управління 1 поставити в положеня

“ Викл ”.

15. Закрити магнітний клапан 10 (рис. К2.1).

16. На секундомірі червоною стрілкою виставити час (табл. К2.1).

17. Повторити пункти 8, 9, 11.

18. Після зупинки візка 12, по шкалі 7 виміряти шлях S2 і результати занести в таблицю К2.2.

Досліди по визначенню відстаней S1 та S2 повторити три рази.

 

Таблиця К 2.2

  , мм , мм
, сек.            
, сек.            
  , мм , мм


19. За формулою (К2.2) визначити середню швидкість візка за час

.

 

Визначення швидкості точки .

1. На балці 4 закріпити фотоелектронний пристрій 9 (рис. К2.1) в точці (Табл. К2.2).

2. На секундомірі 2 (рис. К2.1) тумблер поставити в положення “Секундомір”.

3. На штирі візка 12 з жорстким буфером закріплюємо маленький прапорець.

4. Вимірюємо довжину прапорця .

5. Візок 12 ставимо на поверхню 11 балки 4 біля сердечника магнітного пускача 8 (рис. К2.1).

6. Тумблер “Режим” пульта управління поставити в положення 2.

7. Включити нагнітач повітря 3.

8. Тумблер ”Пуск-Викл” на пульті управління поставити в положення “Пуск ”.

Візок 12 рухаючись по поверхні 11, проходить мимо фото-електронного пристрою і прапорець, перемикаючи світловий потік, вмикає секундомір. Таким чином вимірюється час руху прапорця через світловий потік.

9. Тумблер ”Пуск-Викл” пульта управління поставити в положення “ Викл ”; виставити стрілки секундуміра в положення “Нуль”; візок 12 поставити на поверхню 11 балки 4 біля сердечника магнітногопускача 8.

Дослід виконати тричі. Результати занести в табл. К2.3

10. На візку 12 замінюємо маленький прапорець на великий довжиною і тричі виконуємо пункти 4 - 9.

11.Закріпити фотоелектронний пристрій 9 в точці і тричі виконати пункти 3 - 10.

Результати записати в таблицю К2.3.

 

Таблиця К2.3

           

 

 

Знайти швидкість точки за формулами :

 

, , ,

 

Зробити висновки.

Знайти середню швидкість візка на ділянці порівняти її з результатом п. 19.

 

Визначення середнього прискорення

Середнє прискорення знаходиться із виразу (К2.4), враховуючи час руху візка на ділянці .

 

Контрольні запитання

1. Способи задання руху точки.

2. Визначення швидкості та прискорення точки за різними способами задання руху.

3. Окремі випадки руху точки.

4. Прискорення точки в окремих випадках руху точки.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.216.157 (0.012 с.)