ТОП 10:

Кафедра військової підготовкиЗБІРНИК

ФОРМАЛІЗОВАНИХ ДОКУМЕНТІВ

З роботи командира аеромобільного (парашутно – десантного) взводу після отримання завдання

 

__________________________________________________

 

 

Миколаїв

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСІТЕТ

ім. В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

 

Кафедра військової підготовки

 

 

Примірник №____

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри військової підготовки

полковник (з)

А.М.Бахтін

_______.___________________20­­______ р.

 

Навчальний посібник з дисципліни

ЗАГАЛЬНА ТАКТИКА

(найменування або шифр навчальної дисципліни)

 

спеціальність БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОМОБІЛЬНИХ
  (ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ), ГІРСЬКО – ПІХОТНИХ
  І МОРСЬКОЇ ПІХОТИ З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ
  ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ (ВОС-021200)
спеціалізації КОМАНДИР АЕРОМОБІЛЬНО-ДЕСАНТНОГО ВЗВОДУ

 

 

Обговорено на засіданні

кафедри військової підготовки

_______._________________20­­______ р.

Протокол №_____

 

Розробили: викладач Кучирина С.М.

викладач Глущенко В.С.

викладач Малюта В.П.

(посада, науковий ступінь, вчене звання,

військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

 

 

м. Миколаїв 2013

ЗАГАЛЬНА ТАКТИКА. Навчальний посібник для самостійної підготовки студентів за напрямом підготовки ВІЙСЬКОВІ НАУКИ, спеціальністю БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ АЕРОМОБІЛЬНИХ (ПОВІТРЯНОДЕСАНТНИХ) З’ЄДНАНЬ, ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, ПІДРОЗДІЛІВ.

______ _________________________ 2013. 40 стор.

 

Розробники : викладач предметно-методичної комісії № 2

підполковник (запасу) Кучирина С.М.

викладач предметно-методичної комісії № 2

підполковник (запасу) Глущенко В.С.

викладач предметно-методичної комісії № 2

підполковник (запасу) Малюта В.П.

 

Затверджений на засіданні кафедри військової підготовки

Протокол №_____від _______ ________________20 ___р.

 

Завідувач кафедри військової підготовки

 

______________________________ А.М.БАХТІН

 

_____ _____________________20___ р.

Використана література:

1. Бойовий статут ВДВ, ч. ІІ.ІІІ. – М.: Військ.вид., 1984.

2. Бойовий статут СВ, ч. ІІ, ІІІ – К.: Варта, 2010.

3. Навчальний посібник НАОУ “ Аеромобільні та повітрянодесантні війська. Досвід дій та перспективи розвитку ”: К. 2006

4. Тактика підрозділів ВДВ – М.: Військ.вид., 1985.

5. Основи організації оборони повітряного десанту на місцевості, рекомендації з її інженерного забезпечення. М.: Військ.вид., 1991.

6. Настанова з повітрянодесантної служби НПДС-2006: К. 2006

7. Стройовий статут ЗС України. – К.: Варта, 2005.


Обов’язки командира взводу

Командир взводу в мирний і воєнний час відповідає за бойову готовність взводу та успішне виконання ним бойових завдань, за бойову підготовку, виховання, військову дисципліну, морально-психологічний стан особового складу, за збе­реження і стан озброєння, боєприпасів, техніки та май­на взводу (групи, башти), за підтримання внутрішнього порядку у взводі.

Командир взводу підпорядковується командирові роти і є прямим началь­ником усього особового складу взводу.

Командир взводу зобов'язаний:

• підтримувати особовий склад взводу, озброєння і техніку в постійній готовності до бойового застосування;

• проводити з особовим складом взводу заняття з бойової підготовки і керувати навчанням ря­дового складу, що проводять командири відділень, вести облік бойової підготовки взводу;

• знати тактику дій взводу в різних видах бою, управ­ляти взводом під час виконання бойових завдань;

• досконало знати й володіти всіма видами озброєння і техніки взводу, правильно зберігати, експлуатувати, обслуговувати та особисто перевіряти їх бойову готовність;

• постійно вдосконалювати свої фахові й методичні навички, подавати підлеглим приклад зразкового вико­нання військового обов'язку;

• з повагою ставитися до підлеглих, дбати про вихо­вання рядових, сержантів і згуртування вій­ськового колективу;

• знати військове звання, прізвище, ім'я та по батькові кожного підлеглого, число, місяць і рік народження, віросповідання, ділові якості та морально-психологічний стан, захоплення, рід занять перед військовою служ­бою, родинний стан, адресу батьків (рідних), успіхи й недоліки на службі, постійно вести індивідуальну роботу з виховання, складати іменний список особового складу взводу;

• виховувати особовий склад взводу в дусі поваги до військової служби, набутого фаху, бе­режливого ставлення до озброєння, бойової техніки й майна взводу;

• неухильно стежити за додержанням військовослуж­бовцями військової дисципліни у взводі, їх зовнішнім виглядом, виконанням правил носіння військової форми одягу, правильним припасуванням спорядження, обмундирування, взуття та за додержан­ням правил особистої гігієни;

• піклуватися про підлеглих, знати їх потреби, пору­шувати перед старшими начальниками питання про за­доволення їх прохань, дбати про їх здоров'я, вживати заходів щодо його зміцнення; постійно вдосконалювати фізичну тренованість особового складу;

• своєчасно доповідати командиру роти про потреби підлеглих, а також про застосо­вані заохочення і накладені стягнення на рядових, сержантів взводу;

• періодично бути присутнім на ранковому підйомі та вечірній перевірці у взводі, за розпоряд­женням командира роти проводити ранкову фізичну за­рядку з ротою;

• стежити за наявністю і правильною експлуатацією, обслуговуванням і збереженням-озброєння, техніки, спо­рядження, речового та іншого майна у взводі і не менше ніж раз на два тижні особисто про­водити їх огляд і перевірку наявності;

• готувати особовий склад взводу, озброєння й техні­ку до виходу на кожне навчання чи заняття, а також перевіряти їх наявність і стан після повернення із занять і навчань;

• стежити за додержанням заходів безпеки на занят­тях, стрільбах, навчаннях і під час роботи з технікою та озброєнням; перевіряти, щоб після занять, стрільб, на­вчань у підлеглих не залишалося боєприпасів, гранат, запалів, вибухових речовин.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.113.29 (0.006 с.)