ТОП 10:

ДІІ В НАСТУПІ І ПРИ ЗАХОПЛЕННІ (ЗНИЩЕННІ) ОБ’ЄКТУ.Взвод при захопленні об'єкта в тилу противника наступає на фронті до 250м, а відділення в пішому до 50м.

Бойовий порядок взводу, що наступає на бойових машинах (БТР), складається з бойової лінії бойових машин (БТР) з інтервалом між ними до 100м і засобів посилення, що діють у бойовій лінії чи за нею.

Взводу (відділенню) у наступі вказується місце в бойовому порядку роти (взводу), об'єкт атаки і напрямок подальшого наступу чи пункт збору. У ході бою, коли бойове завдання ставиться по радіо, взводу (відділенню) може бути зазначені тільки напрямок і об'єкт атаки.

Об'єктом атаки взводу (відділення) можуть бути жива сила, вогневі засоби та бойова техніка противника, розташовані на напрямку його дій.

Порядок та зміст роботи командира взводу (відділення) після приземлення.

Порядок роботи командира взводу (відділення) при захопленні об’єкту залежить від складу й характеру дії противника, відділення об’єкту захоплення противника засобами старшого командира та інших умов обстановки.

Командир взводу після приземлення повинен:

• зорієнтуватися на місцевості;

• встановити зв’язок зі старшим командиром;

• зібрати особовий склад, вивести його у вихідне положення для наступу або у пункт збору, де перевірити наявність особового складу, озброєння, бойової техніки та їх стан;

• доповісти старшому командиру про результати десантування;

• прийняти рішучі міри швидкого приведення підрозділу у готовність до бою;

• у разі потреби уточнити або поставити нові завдання на вихід у вихідне положення для наступу.

Способи орієнтування на площадці приземлення:

• за місцевими предметами та рельєфом місцевості,

• за курсом польоту літака (вертольоту),

• за заданим азимутом,

• за допомогою радіотехнічних засобів збору десанту,

• за сигналом командира.

Під час тактичного орієнтування взводу на місцевості вказується:

• час проведення орієнтування.

• напрямки на сторони світу (або один з них).

• своє місце положення відносно найближчого орієнтиру (квадрат координатної сітки карти у разі);

• напрямки на навколишні місцеві предмети в радіусі 10км (як ті, що спостерігаються так і ті, яких не видно) та відстані до них (відносно свого положення обличчям до противника);

• орієнтири і їх умовні позначення (справа наліво від себе).

• положення противника (справа наліво відносно свого положення)

• положення своїх підрозділів (зліва направо відносно свого положення)

Далі командир взводу в складі роти або самостійно виводить підрозділ до об’єкту (рубежу) захоплення, оцінює обстановку, за необхідності уточнює (ставить нові) бойові завдання підлеглим і організує його захоплення.

При уточненні завдань на місцевості командир взводу вказує:

• відділенням - уточнені (нові) дані про противника і його дії, об'єкти (елементи об'єкта), які потрібно захопити, напрямок і спосіб висування, рубіж, час і сигнал переходу в атаку, а при спішуванні, крім того, і рубіж спішування, порядок подолання загороджень і місця проходів у них, порядок взаємодії під час атаки об'єкта та інші дані;

• приданим вогневим засобам — місця вогневих позицій, цілі для ураження, напрямок і порядок пересування або місце у бойовому порядку.

Уточнення бойового завдання до виходу на рубіж переходу в атаку

(варіант)

1. Орієнтири: _________________________________________________________.

Уточнені (нові) відомості про противника і його дії, об'єкти (елементи об'єкта), які потрібно захопити ________________________________________________

2. Завдання відділенням: об’єкт захоплення ____________________.

Висування до об’єкту здійснити в пішому порядку (на БМД, БТР) в напрямку ___________________________, на рубіж переходу в атаку (рубіж спішування) _________________________________________ вийти до _____год. ____ хв.

Сигнал переходу в атаку ___________________________________________.

Готовність до атаки _____год. ____ хв.

Порядок захоплення і знищення об’єкту_________________________________

___________________________________________________________________, в подальшому _____________________________________________________.

Порядок подолання загороджень ____________________________________ місця проходів у них позначені ________________________________________.

Взаємодію здійснювати по цілям, часу, рубежам за єдиними сигналами (у разі необхідності довести сигнали управління і оповіщення)

3. Завдання приданим підрозділам і вогневим засобам мати:

місця вогневих позицій _______________________________________________ основні цілі для ураження _____________________________________________, місце у бойовому порядку взводу (відділення) ___________________________ напрямок і порядок пересування в ході бою ______________________________.

Командир взводу для знищення (руйнування) об’єкту:

• з'ясовує завдання (мета вибуху, терміни підготовки, необхідні сили і засоби),

• організовує екіпірування і висування особового складу до об'єкту, що підривається, отримання і доставку вибухових зарядів і засобів підривання,

• проводить рекогносцировку об'єкту, що підривається,

• розподіляє на розрахунки і призначає в них старших, ставить кожному розрахунку завдання (зв'язати заряди, виготовити кріплення зарядів, прокласти вибухові мережі, обладнати підривні станції і ін.)

• визначає заходи безпеки

• доводить час готовності і сигнал підриву.

Після виконання бойового завдання командир взводу у пункті збору.

• організує спостереження, безпосередню охорону і маскування.

• перевіряє наявність особового складу, озброєння та бойової техніки, ПММ.

• доповідає старшому командиру про результати виконання завдання та стан підрозділу.

• приймає заходи щодо відновлення боєздатності.

• ставить завдання підлеглим на подальші дії.

Уточнення завдання у пункті збору після виконання бойового завдання (варіант)

1. Спостерігач - _________________________, місце для спостереження мати біля _______________________, обладнати __________________, спостерігати в смузі (секторі, в напрямку): ________________________. Про все побачене доповідати мені голосом негайно (або встановленим сигналом).

Спостерігач за сигналами командира роти (взводу) _______________________.

2. Вогневі позиції мати _______________________________________________,

обладнати ________________________________________________________,

замаскувати ______________________________________________________.

Чергові вогневі засоби мати __________________________________________.

3. Заступнику командира взводу разом з __________________________________ відбути на пункт боєпостачання роти ____________________________________ і отримати у старшини роти ___________________________________________.

Перевірити технічний стан озброєння, бойових машин (БТР) і заправлення їх ПММ, поповнити, завантажити і підготувати боєприпаси.

Про виконання доповісти до _____год. ____ хв.

4. В разі неочікуваного нападу противника ______________________________.

Вогонь вести самостійно та за моїми командами, повітряного противника, що низько летить знищувати за моєю командою зосередженим вогнем.

5. В подальшому бути готовими ________________________________________ Час готовності до подальших дій – _____год. ____ хв.

 

Доповідь старшому командиру після виконання бойового завдання

(варіант)

Товаришу ____________________ (або позивний при роботі на засобах зв’язку ) ____ пдв (аемв)____ пдр (аемдр) завдання виконав. В ході виконання бойового завдання захоплено ____________________ знищено _______________________ противника.

Втрати складають: особового складу ________ вбитими, ________ пораненими. Технічний стан озброєння і техніки ______________________________________. У ході бою витрачено: ПММ ___________ (у заправках), боєприпасів _________

(по типах і видах).

На даний час знаходжусь (виконую) ____________________________________.

До виконання подальшого завдання готовий.

ДІЇ В ОБОРОНІ.

Взвод обороняє опорний пункт до 400м по фронті і до 300м у глибину, відділення - позицію до 100м по фронту.

Опорний пункт взводу складається з позицій відділень, основних, запасних і тимчасових вогневих позицій бойових машин, основних і запасних вогневих позицій доданих вогневих засобів, командно-спостережливого пункту командира взводу; позиція відділення - з основних і запасних вогневих позицій вогневих засобів, що дозволяють разом із сусідніми відділеннями знищувати противника вогнем перед фронтом, на флангах і в тилу опорного пункту взводу. Бойові машини в опорному пункті взводу розташовуються по фронту й у глибину з інтервалами до 200м, а бойова машина в центрі позиції відділення, на чи фланзі за позицією на видаленні до 50м.

Підготовка оборони починається з одержанням бойового завдання від старшого командира і включає:

• організацію бою (прийняття рішення, рекогносцировку, постановку бойових завдань відділенням, організацію взаємодії, управління і бойового забезпечення);

• підготовку взводу до виконання бойового завдання;

• зайняття оборони, створення бойового порядку і системи вогню;

• інженерне обладнання опорного пункту;

• практичну роботу в підлеглих підрозділах.

В умовах відсутності зіткнення із противникомкомандир взводу, одержавши бойове завдання:

• усвідомлює його, дає вказівки щодо підготовки взводу до його виконання;

• оцінює обстановку;

• приймає рішення по карті, оголошує його командирам відділень і приданих підрозділів, виводить взвод у зазначений опорний пункт або в укрите місце на підступах до нього, приховано розташовує його і організовує безпосередню охорону;

• спільно з командирами відділень і приданих засобів проводить рекогносцировку;

• віддає бойовий наказ (бойове розпорядження);

• організовує взаємодію і систему вогню, зв’язок із підлеглими підрозділами, забезпечення дій та управління;

• потім командир взводу відповідно до прийнятого рішення організовує зайняття опорного пункту, будує систему вогню, організовує безпосередню охорону та інженерне обладнання опорного пункту і складає схему опорного пункту.

Одержавши наказ на перехід до оборони в умовах безпосереднього зіткнення із противником, після захоплення і закріплення на вказаному (вигідному) рубежі командир взводу повинен:

• усвідомити завдання;

• оцінити обстановку;

• прийняти рішення;

• поставити завдання відділенням на зайняття позицій у зазначеному взводу опорному пункті;

• організувати спостереження, взаємодію, систему вогню, бойове забезпечення дії і управління, та інженерне обладнання опорного пункту;

• надалі він вивчає місцевість, уточнює завдання відділенням і порядок взаємодії, складає схему опорного пункту, а в разі потреби, вирішує й інші питання.

В бойовому наказі на оборону командир взводу вказує:

1. Орієнтири, склад, положення і характер дій противника, а при переході до оборони в умовах безпосереднього зіткнення з противником – місця розташування його вогневих засобів.

2. Завдання роти і взводу, сусідів.

3. Після слова "наказую" ставить бойові завдання відділенням, вогневим засобам, безпосередньо підлеглому особовому складу, групам, які створюються; доданим підрозділам і вогневим засобам.

4. Час зайняття оборони, готовності системи вогню, черговість і терміни інженерного обладнання опорного пункту; сигнали оповіщення, управління і порядок дій за ними.

5. Своє місце і заступника.

При постановці завдань особовому складу командир взводу вказує:

• завдання відділенням, їх бойові позиції, смуги вогню і додаткові сектори обстрілу;

• основні і запасні (тимчасові) вогневі позиції бойових машин, їх основні і додаткові сектори обстрілу з кожної позиції, ділянки зосереджувального вогню взводу і місце в них ведення вогню відділеннями;

• завдання приданим вогневим засобам, їх основні і запасні вогневі позиції, основні і додаткові сектори обстрілу з кожної позиції;

• завдання снайперу, його основну і запасну вогневі позиції, порядок спостереження і ведення вогню;

• завдання стрільцю-санітару, місце його знаходження, порядок розшуку і збору поранених (винесення, виведення, вивезення) до місця збору взводу (медичний пост роти, пост санітарного транспорту) і надання їм першої медичної допомоги та їх обліку;

• заступнику командира взводу – місце, а за потреби і порядок виконання вогневих завдань бойових машин;

• якими вогневими засобами забезпечити проміжки із сусідами і фланги.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.57.84 (0.012 с.)