VІІ. У чому полягає проба на присутність аніонів - відновників?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

VІІ. У чому полягає проба на присутність аніонів - відновників?6. У розчин додати перманганат калія у лужному середовищі.

7. У розчин, підкислений сірчаною кислотою, додати розчин йода,

забарвлений крахмалом в синій колір.

8. На розчин подіяти сірчаною кислотою.

9. Зробити пробу на виділення газу.

10. Подіяти йодидом калія в середовищі сірчаної кислоти.

VІІІ. Сіль, розчинна у воді, являється сіллю барія. Який із перелічених аніонів може входити до складу цієї солі?

1. Сульфат. 2. Фосфат. 3. Нітрат. 4. Хлорид. 5. Карбонат.

ІХ. Аналізу піддали червонувато - рожеву кристалічну сіль, розчинну у воді. При цьому :

а) соляна кислота і сірководень в потрібних умовах осаду не дали;

б) при дії сульфіда амонія в присутності амонійного буфера випав осад чорного кольору;

в) при відкритті аніона дія хлорида барія не супроводжувалась будь - яким ефектом;

г) при додаванні нітрата срібла і азотної кислоти виділився білий осад.

Яка з перелічених солей піддавалась аналізу?

1. Хлорид марганця.

2. Хлорид кобальта.

3. Нітрат марганця.

4. Фосфат кобальта.

5. Сульфат нікеля.

Х. З окремими порціями досліджуваного розину виконані наступні проби :

а) доданий розчин хлорида барія, при цьому випав білий осад, розчинний в

соляній кислоті;

б) доданий розчин йода, забарвлений крахмалом в синій колір; при цьому синє забарвлення зникло;

в) подіяли нітратом срібла в 2М розчині азотної кислоти; виділення осаду при цьому не спостерігалось;

г) дифеніламін давав забарвлення синього кольору, але при дії йодида калія в

присутності розбавленої мінеральої кислоти ніяких змін не спострігалось.

Які аніони могли бути присутніми у розчині?

2. Сульфат і нітрит.

3. Сульфіт і нітрит.

4. Нітрат і сульфіт.

5. Нітрит, нітрат, сульфіт.

6. Сульфат і нітрат.

 

 

Білет № 6

І. Напишіть рівняння реакції взаємодії іона кобальта (ІІ) з роданід - іоном. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 4. 2. 6. 3. 9. 4. 3. 5. 8.

ІІ. Які умови необхідні для виявлення іона натрія дигідроантимонатом калія?

2. Нейтральне середовище; 2. Кисле середовище; 3. Лужне середовище;

5. Концентрований розчин солі натрія; 5. Розбавлений розчин солі натрія;

7. Нагрівання.

ІІІ. За допомогою якого реагента можно розділити ІІІ і ІV аналітичні групи катіонів?

1. Карбонат амонія в лужному середовищі; 2. Сульфід амонія в лужному середовищі; 3. Сірководень в кислому середовищі; 4. Сірководень в лужному середовищі; 5. Сульфід натрія в лужному середовищі.

ІV. Чим відрізняється аналіз аніонів від аналіза катіонів?

7. Виявлення багатьох аніонів частіше всього проводять дрібним способом.

8. При аналізі аніонів групові реагенти застосовують звичайно не для розділення груп, а в основному, щоб встановити їх наявність чи відсутність.

9. Групові реагенти для аналіза катіонів використовують не тільки для знаходження груп, але і для їх розділу.

10. Аналіз катіонів не відрізняється від аналіза аніонів.

11. Аналіз катіонів проводять систематичним шляхом на відміну від аналіза аніонів.

12. Групові реагенти аніонів використовують в основному для розділення груп.

V. Напишіть в іонному вигляді рівняння реакції взаємодії сульфіт - іона з розчином йода. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 4. 2. 8. 3. 10. 4. 5. 5. 3.

VІ. Для виявлення марганця (ІІ) використовують вісмутат натрія. Чи додають ще якийсь реагент і з якою метою?

2. Використовують тільки вісмутат натрія; 2. Додають луг для створення лужного середовища; 3. Додають азотну кислоту для окиснення марганця; 4. Додають азотну кислоту для відновлення вісмутата натрія; 5. Додають азотну кислоту для створення кислого середовища.

VІІ. Які статистичні правила розчинності солей у воді (без врахування винятків)?

1. Солі слабких кислот розчинні у воді; 2. Солі слабких кислот не розчинні у воді; 3. Солі сильних кислот не розчинні у воді; 4. Солі сильних кислот розчинні у воді; 5. Солі калія, натрія, амонія розчинні у воді.

VІІІ. Як можна відрізнити нітрит - іон від нітрат - іона?

6. Подіяти кислотою.

7. Подіяти йодидом калія в присутності розведеної мінеральної кислоти.

8. Подіяти перманганотом калія в кислому середовищі.

9. Подіяти дифеніламіном.

10. Подіяти розчином йода, забарвленим крахмалом в синій колір.

ІХ. Аналізу піддали безбарвну кристалічну сіль, розчинну у воді. При цьому :

а) групові реагенти на V, IV, III групи катіонів в потрібних умовах осадів не дали;

б) при дії біхромата калія в присутності ацетата натрія виділення осадів не спостерігали;

в) при дії карбоната амонія в присутності амонійного буфера випав білий осад;

г) в процесі відкриття аніона при додаванні нітрата срібла в середовищі 2М азотної кислоти з'явився білий осад, який розчинявся повністю в розчині аміака.

Яку сіль піддали аналізу?

1. Хлорид свинця. 2. Хлорид барія. 3. Хлорид кальція.

4. Хлорид калія. 5. Йодид свинця.

Х. З окремими порціями аналізуємого на вміст аніонів розчину провели наступні досліди :

а) додали розчин нітрата срібла в 2М азотній кислоті, виділення осаду не спостерігали;

б) додали хлорид барія в нейтральному середовищі, випав білий осад, який розчинився в кислотах з виділенням газу без кольору та запаху;

в) додали розчин молібденової рідини, випав жовтий осад;

г) газ, що виділявся викликав помутніння вапнякової води, але не знебарвлював йодокрахмальний розчин;

д) подіяли йодидом калія в кислому середовищі в присутності бензола, ніяких змін при цьому не було.

Які аніони могли бути присутніми в задачі?

5. Фосфат і карбонат.

6. Сульфіт і фосфат.

7. Сульфат, фосфат, карбонат.

8. Нітрит і сільфіт.

9. Нітрит і карбонат.

 

Білет № 7

І. Напишіть рівняння реакції взаємодії іона свинця (ІІ) з біхромат - іоном. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 4. 2. 5. 3. 7. 4. 10. 5. 8.

ІІ. Який із перелічених реагентів може бути застосований для розподілу ІV i V аналітичних груп катіонів?

1. Сульфід натрія. 2. Сірководень. 3. Соляна кислота.

4. Сульфід амонія. 5. Карбонат амонія.

ІІІ. Чи є роданід амонія специфічним реагентом на іон кобальта?

ІV. Які ви знаєте реакції, що застосовуються для відкриття карбонат - іона?

6. Дія хлорида барія в нейтральному середовищі.

7. Дія кислот.

8. Помутніння вапнякової чи баритової води.

9. Дія нітрата срібла в середовищі азотної кислоти.

10. Дія хлорної води.

V. Напишіть в іонному вигляді рівняння реакції знаходження марганця (ІІ) за допомогою вісмутата натрія. Чому дорівнює сума коефіцієнтів рівняння?

1. 45. 2. 40. 3. 35. 4. 32. 5. 26.

VІ. В яких випадках неможливо знаходження одних іонів в присутності інших?

6. Іон заліза (ІІІ) в присутності іона кобальта (ІІ).

7. Іон кобальта (ІІ) в присутності іона заліза (ІІІ).

8. Іон нікеля в присутності іона заліза (ІІ).

9. Іон заліза (ІІ) в пристуності нікеля.

10. Іон барія в пристуності іона кальція.

VІІ. Які аніони можуть бути присутніми у розчині, якщо при дії 2М сірчаної кислоти на досліджуваний розчин виділяється газ?

1. Карбонат. 2. Сульфіт. 3. Хлорид. 4. Йодид. 5. Нітрит.

VІІІ. Які аніони можуть бути знайдені за реакцією

2I + 2NO2 + 4H+ → 2NO + I2 + 2H2O?

Яким зовнішнім ефектом воно супроводжується?

7. Нітрит - іон.

8. Йодид - іон.

9. Нітрат - іон.

10. Розчин забарвлюється у бурий колір.

11. Шар бензола забарвлюється у фіолетовий колір.

12. Реакція не супроводжується ніяким ефектом.

ІХ. Через солянокислий розчин солі пропустили сірководень, що не викликало виділення осаду. До іншої порції розчину додали сульфід амонія і амонійний буфер. Розчин залишився прозорим. Додавання оксалата натрія і хромата калія до окремих порцій розчину викликало появу відповідно білого та жовтого осадів. Який катіон входив до складу солі?

1. Свинець. 2. Барій. 3. Магній. 4. Залізо (ІІІ). 5. Олово (ІІ).

Х. З окремими порціями досліджуваного розчину на аніони були зроблені такі проби:

а) доданий розчин хлорида барія, з'явився білий осад, розчинний в соляній

кислоті;

б) доданий розчин соляної кислоти, спостерігалось виділення газу;

в) доданий розчин нітрата срібла в 2М азотній кислоті, з'явився білий осад;

г) розчин перманганата калія в лужному середовищі не знебарлювався.

Які з наведених далі аніонів могли бути присутні в розчині?

6. Карбонат і хлорид.

7. Карбонат і сульфіт.

8. Хлорид і сульфіт.

9. Сульфіт і хлорид.

10. Сульфіт і йодид.

 

Білет № 8

І. Чи можна розділити ІІ і ІІІ аналітичні групи катіонів і який для цього може бути застосований реагент?

6. Сульфід амонія при рН = 9,2.

7. Сульфід амонія при рН = 0,5.

8. Сірководень при рН = 0,5.

9. Карбонат амонія при рН = 9,2.

10. Групи розділити не можна.

ІІ. Які з наведених катіонів утворюють солі, водні розчини яких забарвлені?

1. Марганець. 2. Нікель. 3. Кобальт (ІІ). 4. Залізо (ІІІ). 5. Свинець.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.021 с.)