Дисципліна «Внутрішня медицина»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дисципліна «Внутрішня медицина»Довідник та індивідуальний план

навчального процесу за модулем

«Сучасна практика внутрішньої

медицини» та «Невідкладні стани

В клініці внутрішньої медицини»

студента VI курсу

 

 

Десяток № ____ факультет _________________

за 2010 -2011 учб. рік

 

зав. кафедрою госпітальної терапії 2

академік АМН України

д.м.н. професор Г.В. Дзяк

 

 

Кінцеві цілі дисципліни:

· 3770 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених терапевтичних захворювань згідно списку 1 ОКХ

· 3771 Аналізувати типову клінічну картину найбільш поширених терапевтичних захворювань

· 3774 Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених захворювань внутрішніх органів

· 3775 Проводити диференціальну діагностику, обґрунтовувати і сформулювати попередній діагноз найбільш поширених захворювань внутрішніх органів

· 3776, 3791 Визначити тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, медикаментозного лікування, реабілітаційні заходи) хворого при найбільш поширених захворюваннях внутрішніх органів та їх ускладненнях

· 3798 (3805) Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при типовому перебігу найбільш поширених терапевтичних захворювань та їх ускладненнях

· 3801 Оцінювати прогноз життя та працездатності при найбільш поширених терапевтичних захворюваннях

· 20153 (3803) Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах у клініці внутрішніх хвороб

· 6106 (3791) Проводити первинну і вторинну профілактику найбільш поширених захворювань внутрішніх органів

· Проводити медичні маніпуляції згідно списку 5 ОКХ

· 20158 (20152) Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у терапії

Список 1 ( синдроми та симптоми)

1. анемія

2. артеріальна гіпертензія

3. артеріальна гіпотензія

4. біль в грудній клітці

5. біль в ділянці серця

6. біль в животі

7. біль в кінцівках та спині

8. бронхообструктивний синдром

9. випіт у плевральну порожнину

10. геморагічний синдром

11. гепатомегалія та гепатолієнальний

12. головний біль

13. дисфагія

14. жовтяниця

15. задишка

16. закріп

17. запаморочення

18. кардіомегалія

19. кашель

20. кишкова диспепсія

21. кровохаркання

22. лімфаденопатія

23. нефротичний синдром

24. портальна гіпертензія

25. порушення серцевого ритму

26. сечовий синдром

27. синдром дифузного внутрисудинного згортання

28. синдром недостатності травлення

29. суглобовий синдром

30. схуднення

31. ціаноз локальний

32. шлункова диспепсія

33. шлунково-кишкові кровотечі

 

Список 2 ( захворювання)

Терапевтичний профіль

А) Хвороби крові та кровотворних

Органів

1. гемофілія

2. анемії

3. гемобластози

4. мієломна хвороба

5. тромбоцитопенічна пурпура

Б) Серцево-судинні розлади

6. атеросклероз

7. вегето-судинні дистонії

8. ендокардити

9. ішемічна хвороба серця

10. кардіоміопатії

11. легеневе серце

12. набуті пороки серця

13. недостатність кровообігу

14. перикардити

15. порушення ритму

16. ессенціальна артеріальна гіпертензія

17. симптоматичні артеріальні гіпертензії

18. уроджені пороки серця

В) Хвороби дихальної системи та середостіння

19. бронхіальна астма

20. бронхіти

21. інфекційно-деструктивні захворювання легень

22. плеврити

23. пневмонії

24. тромбоемболія легеневої артерії

25. хронічні обструктивні захворювання легенів

Г) Розлади харчування та травлення

26. виразкова хвороба

27. гастрити, дуоденіти

28. дискінезії жовчного міхура і жовчовивідних шляхів

29. холецистити, жовчокам’яна хвороба

30. езофагіти

31. ентерити, коліти

32. неспецифічний виразковий коліт

33. панкреатити

34. функціональні захворювання шлунково-кишкового тракту

35. хвороби оперованого шлунку

36. хронічні гепатити

37. цирози печінки

Д) Хвороби сечовиділення і чоловічої репродуктивної системи

38. амілоїдоз нирок

39. гострі і хронічні гломерунефрити

40. гострі і хронічні пієлонефрити

41. нефротичний синдром

42. ниркова недостатність

Е) Патологія скелетно-м'язової системи та сполучної тканини

43. анкілозуючий спондилоартрит

44. деформуючий остеоартроз

45. дифузні захворювання сполучної тканини

46. подагра

47. реактивні артрити

48. ревматизм

49. ревматоїдний артрит

50. системні васкуліти (вузликовий периартеріїт, геморагічний васкуліт)

Ж) Ендокринні і метаболічні розлади

51. акромегалія

52. гіпотиреоз

53. дифузний токсичний зоб

54. нецукровий діабет

55. ожиріння

56. тиреоїдит

57. хвороба та синдром Іценка-Кушінга

58. хронічна недостатність надниркових залоз

59. цукровий діабет

Список 3 (невідкладні стани)

1. гіпертонічний криз

2. гостра дихальна недостатність

3. гостра надниркова недостатність

4. гостра ниркова недостатність

5. гостра сирцева недостатність

6. колапс

7. коми

8. набряк гортані

9. набряк Квінке

10. непритомність

11. пароксизмальні порушення ритму, в т.ч. МЕС-синдром

12. шоки

Список 4 (лабораторні та інструментальні дослідження)

 

1. аналіз плевральної рідини

2. аналіз асцитичної рідини

3. аналіз синовіальної рідини

4. аналіз сечі за Зимниць ким

5. аналіз сечі за Нечипоренком

6. аналіз сечі на діастазу

7. гостро фазові показники, білок крові та його фракції

8. глюкоза крові

9. ліпідний профіль крові

10. креатини, сечовина, крові

11. електроліти крові

12. трансамінази крові

13. загальний білірубін крові та його фракції

14. коагулограма

15. сечова кислота крові

16. лужна фосфатаза крові

17. гістоморфологічне дослідження біоптату лімфатичних вузлів

18. дослідження функції зовнішнього дихання

19. електрокардіографічне дослідження

20. ендоскопічне дослідження бронхів

21. ендоскопічне дослідження травного тракту

22. ехокардіографія

23. загальний аналіз калу

24. загальний аналіз крові

25. загальний аналіз сечі

26. загальний аналіз стернального пункт ату

27. загальний аналіз харкотиння

28. рентгенологічне дослідження органів грудної порожнини

29. рентгенологічне дослідження черепу, кісток та суглобів

30. фракціонне дослідження шлункового соку, жовчі та pH-метрія шлунку

 

Список 5 (медичні маніпуляції)

1. проводити реєстрацію ЕКГ;

2. вимірювати артеріальний тиск;

3. виконувати плевральну пункцію.

 

1. Змістовий модуль 1. „Ведення хворих в кардіологічній клініці”

Конкретні цілі:

Студенти повинні вміти:

· Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів з серцево-судинними розладами (список 2 ОКХ).

· Складати план обстеження хворих з захворюваннями серця. Вміти оцінювати додаткові лабораторні та інструментальні дослідження ( список 4 ОКХ).

· Проводити диференціальний діагноз при основних кардіологічних синдромах.

· Призначати лікування, визначати прогноз, проводити первинну та вторинну профілактику.

· Вміти реєструвати та інтерпретувати ЕКГ

· Вимірювати та інтерпретувати артеріальний тиск

· Діагностувати та надавати допомогу при невідкладних станах (список 3 ОКХ).

Учбовий елемент 1

Ведення пацієнта з артеріальною гіпертензією.Диференційний діагноз артеріальних гіпертензій: ессенціальної та вторинних (ниркового, ендокринного, геодинамічного, центрального ґенезу тощо). Стратифікація ризику серцево-судинних ускладнень та визначення прогнозу. Складання плану обстеження. Тактика ведення хворого в залежності від групи ризику.

 

Курація хворого з ускладненим гіпертонічним кризом.

Тестовий контроль Опитування Курація хворого
5 – 4 – 3 – 0   5 – 4 – 3 – 0   5 – 4 – 3 – 0  

 

 

Кафедра госпітальної терапії №2

ПРОТОКОЛ РОБОТИ З ХВОРИМ

(курація хворого)

Прізвище, ім’я по-батькові хворого ________________________________________________

Стать ж/ч __ вік______ за фахом __________________________________________________

1. Скарги: _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Анамнез захворювання: _________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Анамнез життя: ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4. Дані об’єктивного обстеження: ___________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Попередній діагноз: ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6. Диференційна діагностика: ______________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

План обстеження План лікування та тактика ведення

(режим праці, відпочинку, дієти) _____________________________ _______________________________________

_____________________________ _______________________________________

_____________________________ _______________________________________

_____________________________ _______________________________________

_____________________________ _______________________________________

_____________________________ _______________________________________

_____________________________ _______________________________________

_____________________________ _______________________________________

_____________________________ _______________________________________

_____________________________ _______________________________________

Прогноз та заходи профілактики: ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Підпис студента ___________________ Дата______________________

 

Учбовий елемент 2

Ведення пацієнта з артеріальною гіпертензією.Принципи е медикаментознео та медикаментозного лікування артеріальної гіпертензії. Препарати першої та другої лінії лікування. Сучасні рекомендації по вибору антигипертензивних препаратів. Існуючи стандарти лікування. Монотерапія та комбінована терапія. Побічні ефекти гіпотензивних засобів. Гіпертензивні кризи, особливості лікувальної тактики. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність.

 

Курація хворого з серцевою астмою та набряком легень.

 

Тестовий контроль Опитування Курація хворого
5 – 4 – 3 – 0   5 – 4 – 3 – 0   5 – 4 – 3 – 0  

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.012 с.)