Вивчення та аналіз навчальних програм з автосправи в школі.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вивчення та аналіз навчальних програм з автосправи в школі.Мета роботи: ознайомитися з змістом і структурою навчальних програм професійного навчання з профілю “Автосправа” в школі за професіями водій автомобіля категорій “В” і ”С”, слюсар по ремонту автомобіля; набути практичних навичок з аналізу навчальних програм спеціальних дисциплін і виробничого навчання за цими професіями.

Зміст і послідовність виконання роботи.

1. Ознайомитися з призначенням і змістом пояснювальних записок до програм з автосправи.

2. Установити, які розділи і теми та у якому обсязі містять у собі курси програм спеціальних дисциплін, виробничого навчання з автосправи.

3. Ознайомившись з змістом програм спеціальних дисциплін, виробничого навчання з автосправи, зробити їхній аналіз, який охоплює наступні питання:

а) чи достатньо повний зміст пояснюючих записок програм?

б) які на ваш погляд додаткові роз’яснення слід включити до пояснюючих записок програми?

в) чи достатньо повно охоплюють програми з автосправи підготовку відповідних робітників?

г) чи відповідають досліджувані програми сучасному рівню розвитку науки і техніки, вимогам професійної школи?

д) які зміни і з якою метою слід зробити в програмах?

е) які додаткові форми занять і чому ви рекомендуєте включити до програми?

4. Згідно отриманого від викладача індивідуального завдання установити:

а) які технічні відомості і в якому обсязі містить у собі той або інший розділ навчання;

б) виконання яких видів практичних робіт даного розділу і в якому обсязі передбачено програмою автосправи в школі;

в) розробити орієнтований перелік об’єктів праці до вказаної викладачем теми виробничого навчання.

Практична робота № 2.

Вивчення та аналіз навчальних посібників з профілю автосправа.

Мета роботи: ознайомитися з призначенням і змістом навчальних посібників для учнів з профілю автосправа; набути практичних навичок з аналізу змісту навчальних посібників, які призначені для учнів з профілю автосправа.

Зміст і послідовність виконання робот.

1. Ознайомитися з найменуванням навчальних посібників для учнів шкіл з профілю автосправа, які видані останніми роками.

2. Ознайомитися з призначенням і змістом досліджуваних навчальних посібників для учнів шкіл з профілю автосправа, установивши при цьому наступне:

а) найменування посібника;

б) видавництво і рік випуску;

в) тираж видання;

г) для кого призначений навчальний посібник;

д) основні питання, розглянуті в навчальному посібнику.

3. Згідно отриманого від викладача індивідуального завдання зробити аналіз глави, розділу, або всього навчального посібника, відповівши на наступні питання:

а) достатньо повно відбито в навчальному посібнику зміст розглянутого питання?

б) які додаткові відомості бажано було б включити до навчального посібника?

в) чи у доступній для розуміння учнів формі викладений у посібнику навчальний матеріал?

г) чи відповідає викладений у посібнику навчальний матеріал сучасному розвитку науки і техніки?

д) які ви можете дати рекомендації, що спрямовані на поліпшення якості навчального посібника ?

Практична робота № 3.

Вивчення та аналіз методичних посібників з автосправи і методичних журналів, що видаються в системі освіти.

Мета роботи: ознайомитися з призначенням і змістом методичних посібників з автосправи і методичних журналів, що видаються в системі освіти; набути практичних навичок з аналізу змісту методичних посібників і методичних журналів з автосправи, які видаються в системі освіти.

Зміст і послідовність виконання роботи.

1. Ознайомитися з найменуванням методичних посібників з автосправи і методичних журналів, які видаються в системі освіти.

2. Ознайомитися з призначенням і змістом досліджуваних методичних посібників і методичних журналів, які видаються в системі освіти, установивши при цьому наступне:

а) найменування методичного посібника або журналу;

б) видавництво, рік випуску, тираж;

в) для кого призначений методичний посібник або журнал;

г) основні питання, розглянуті в методичному посібнику або журналі.

3. Згідно отриманого від викладача індивідуального завдання зробити аналіз глави, розділу, статті або всього методичного посібника або журналу, відповівши на наступні питання:

а) чи достатньо повно відображено в методичному посібнику або журналі зміст розглянутого питання?

б) які додаткові відомості слід було б включити до методичного посібника або журналу?

в) чи в доступній для розуміння формі викладений у методичному посібнику або журналі матеріал?

г) чи відповідає викладений у методичному посібнику або журналі матеріал сьогоднішньому дню розвитку науки і техніки?

д) які ви можете дати рекомендації, спрямовані на поліпшення якості методичного посібника або журналу ?

Практична робота № 4.

Вивчення та аналіз переліків учбово-наочних посібників, устаткування кабінетів, лабораторій і майстерень шкіл з автосправи.

Мета роботи: ознайомитися з призначенням і змістом переліків учбово-наочних посібників, устаткування кабінетів, лабораторій і майстерень шкіл з автосправи; набути практичних навичок по аналізу переліків учбово-наочних посібників, устаткування кабінетів, лабораторій і майстерень шкіл з автосправи.

Зміст і послідовність виконання роботи.

1. Ознайомитися з призначенням і змістом пояснювальної записки до розробленого та затвердженого міністерством освіти і науки України орієнтованого переліку учбово-наочних посібників, устаткування кабінетів, лабораторій і майстерень шкіл з автосправи.

2. Установити, які види учбово-наочних посібників і устаткування містять у собі розроблені та затверджені міністерством освіти і науки України вищезгадані орієнтовані переліки.

3. Відповідно до отриманого від викладача індивідуального завдання і використовуючи орієнтовні переліки, зробити аналіз матеріально-технічного оснащення тієї або іншої лабораторій, кабінету, майстерні школи, відповівши на наступні питання:,

а) яке конкретно оснащення повинен мати той або інший навчальний кабінет школи, у тому числі натуральні зразки. моделі, макети, тренажери, стенди, планшети, плакати, альбоми, таблиці, кінофільми, діафільми, підручники і навчальні посібники, технічні засоби навчання?

б) яке конкретно оснащення повинна мати та або інша лабораторія школи з автосправи, у тому числі агрегати, складальні одиниці, механізми, спеціальне устаткування, інструмент, пристосування, учбово-наочні посібники, технічну документацію і навчальну літературу, технічні засоби навчання?

в) яке конкретно оснащення повинна мати та або інша майстерня школи з автосправи, у тому числі устаткування, інструмент, пристосування, прилади, тренажери, учбово-наочні посібники, технічну документацію, навчальну літературу, кінофільми, діафільми, технічні засоби навчання?

4. Установити відповідно до індивідуального завдання, яким матеріально-технічним оснащенням доцільно доповнити розроблені та затверджені міністерством освіти і науки України орієнтовні переліки учбово-наочних посібників, устаткування кабінетів, лабораторій і майстерень шкіл з автосправи.

5. Відповідно до отриманого від викладача індивідуального завдання і використовуючи навчальні програми спеціальних дисциплін з автосправи у школі, установити необхідне матеріально-технічне оснащення для проведення занять по заданій темі.

6. Порівняти отримані результати самостійної роботи по визначенню необхідного оснащення для вивчення заданої теми з рекомендованим міністерством освіти і науки України орієнтованими переліками учбово-наочних посібників, обладнання кабінетів, лабораторій і майстерень шкіл з автосправи.

7. Зробити висновок про відповідність розроблених міністерством освіти і науки України орієнтованих переліків учбово-наочних посібників, обладнання кабінетів, лабораторій і майстерень шкіл вимогам навчальних програм спеціальних дисциплін з автосправи.

Практична робота № 5.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.012 с.)