Завдання 6. Проектна робота.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання 6. Проектна робота.Тема: Навчання рецептивних видів мовленнєвої діяльності (читання та аудіювання) на різних ступенях.

Завдання:Працюючи в групах по 4-5 студентів, опрацюйте методичну літературу з проблеми за наступними напрямками:

1. Реалізація комунікативного підходу у навчанні читання та аудіювання.

2. Відбір текстів для навчання читання та аудіювання.

3. Тестування рецептивних мовленнєвих умінь.

Форма контролю:Результати дослідження оформляються та здаються у вигляді проекту.

Рекомендована література:

Бігич О.Б. Вправи для навчання читання на матеріалі американських автентичних підручників //Іноземні мови. –1999.- №4.- С.60-63.

 

Клычникова З.И. Психологические особенности обучения чтению на иностранном языке. –М.: просвещение, 1985. –207с.

 

Меркулова И.И. Система проблемних заданий в обучении чтению// ИЯШ.- 1991. -№6.

 

Елухина Н.В. преодоление основных трудностей понимания иноязычной речи на слух //ИЯШ. –1996.- №4.-С.25-29.

 

Paran A. Reading in EFL: Facts and Fictions.// ELT Journal. –1996. –Vol50. –No1. –P.25-34.

 

Linch T. Proof-Listening (a Feedback Technique for the Speaking Class)// MET. –1996. –Vol.5. –No4. –P.41-45.

 

Courtney J. It made me Think. //MET. –1996. –Vol 5.-No4.-P.57-60.

 

Field J. Notes on Listening: Normalization.// MET. -1995.–Vol.5. –No4. –P.47-56.


Завдання 7. Проектна робота.

Тема: Навчання продуктивних видів мовленнєвої діяльності (говоріння та письма) на різних ступенях.

Завдання:Працюючи в групах по 4-5 студентів, опрацюйте методичну літературу з проблеми за наступними напрямками:

1. Реалізація комунікативного підходу у навчанні говоріння та письма.

2. Рольова гра як засіб навчання діалогічного мовлення.

3. Формування ораторського уміння.

4. Виправлення помилок в усному та писемному мовленні.

Форма контролю:Результати дослідження оформляються та здаються у вигляді проекту.

Рекомендована література:

 

Linch T. Proof-Listening (a Feedback Technique for the Speaking Class)// MET. –1996. –Vol.5. –No4. –P.41-45.

 

Wei-Ping W. Fear of Speaking and Self-Talk// MET.-1995. –Vol.4.- No4.-P.58.

 

Wrangham C.Community Language Speakers in British Schools// MET. –1995. –Vol.4. –p.7-13.

Bitzer L., Black E. Prospect of Rhetoric. –Prentice Hall Inc. , Englewood Cliffs, New Jersey, 1971. –244p.

 

Corder J. Rhetoric. A Text-Reader on Language and its Uses. –Random House, New York, 1965. –596p.

Klopt W.D., Cambra E.R. Speaking Skills for Prospective Teaching. - Englewood, Colorado, 1983. –347 p.

Wall Scrabble //MET. –1996.-Vol.-P.33-35.


Завдання 8. Проектна робота.

Мета: Контроль у навчанні ІМ. Особливості тестового контролю.

Завдання:Працюючи в групах по 4-5 студентів, опрацюйте методичну літературу з проблеми за наступними напрямками:

1. Види та типи тестових завдань для контролю різних видів мовленнєвої діяльності.

2. Вимоги Ради Європи до контрою іншомовних умінь та навичок. Міжнародні екзамени з іноземної мови.

3. Переваги та недоліки тестування.

Форма контролю:Результати дослідження оформляються та здаються у вигляді проекту.

Рекомендована література:

Бобро Т.А. Итоговый тест по английскому зыку // ИЯШ.- 1999. –№2. –С.56-61. -№3. –С.49-52.

 

Коккота В.А. Лингво-дидактическое тестирование. –М.: Высш.шк., 1989. –С.5-35.

 

Косиор И.Ю. Тестовые задания по грамматике немецкого языка // ИЯШ.- 1998.- №3- С.52-56.

 

Кувшинов В.И. Тестовый контроль в процессе обучения иностранному языку// ИЯШ.-1992.-№2.- С.42-44.

 

Статті з сіті Інтернет.

Huges A. Testing for Language Teachers. – Cambridge Univ. Press. –Cambridge, 1989. –172p.

 

Lougheed L. Target for the TOEIC. –Addison-Wesley Pnblishers, 1989. –207p.


Завдання 9-10. Проектна робота.

Мета:Підготовка тестових матеріалів для контролю мовленнєвих навичок та умінь.

Завдання:Працюючи в групах по 4-5 студентів, в рамках підготовки матеріалів для педагогічної практики, розробіть наступні проекти:

1.Серія тестових матеріалів дляконтролю лексичних навичок аудіювання та читання за темою “Людина та її оточення” (5 клас).

2.Серія тестових матеріалів для контролю граматичних навичок усного та писемного мовлення за темою “Професії” (9 клас).

Форма контролю:Результати дослідження оформляються та здаються у вигляді проекту.

Рекомендована література:

Бобро Т.А. Итоговый тест по английскому зыку // ИЯШ.- 1999. –№2. –С.56-61. -№3. –С.49-52.

Коккота В.А. Лингво-дидактическое тестирование. –М.: Высш.шк., 1989. –С.5-35.

 

Косиор И.Ю. Тестовые задания по грамматике немецкого языка // ИЯШ.- 1998.- №3- С.52-56.

 

Кувшинов В.И. Тестовый контроль в процессе обучения иностранному языку// ИЯШ.-1992.-№2.- С.42-44.

 

Статті з сіті Інтернет.

Huges A. Testing for Language Teachers. – Cambridge Univ. Press. –Cambridge, 1989. –172p.

 

Lougheed L. Target for the TOEIC. –Addison-Wesley Pnblishers, 1989. –207p.


Завдання11-12. Проектна робота.

Мета:Проведення та відеозапис мікроуроків у руслі комунікативної методики з їх подальшим обговоренням

Завдання:Працюючи в групах по 4-5 студентів, в рамках підготовки матеріалів для педагогічної практики, розробіть наступні проекти:

1.Фрагменти занять з метою навчання діалогічного мовлення.

2.Фрагменти занять з навчання ознайомлювального, переглядового, вивчаючого читання.

3.Фрагменти занять з метою навчання написання листа, резюме, рецензії, заяви, автобіографії.

Форма контролю:Результати дослідження оформляються та здаються у вигляді проекту.

Рекомендована література:

Бех П.О., Биркун Л.В. Концепція викладання іноземних мов в Україні (проект) // Іноземні мови. –1996.- №2.- С.3-8.

 

Гвоздева А.В., Сороковіх Г.В. Индивидуальные особенности восприятия и познания при изучении иностранных языков // ИЯШ.-1999.- С.73-79.

Куклина С.С. Коллективная учебная деятельность в группе на завершающих етапах овладения иноязычнім общением //ИЯШ. –2000.-№6.-С.37-40.

Ніколаєва С.Ю., Шерстюк О.М. Сучасні підходи до викладання іноземних мов // Іноземні мови.- 2001. -№1. –С.50-57.

Саmpbell C., Kryszewska H. Learner-Based Teaching. –Oxford Univ. Press, 1993. –126p.

Doff A. Teach English. A Training Course for Teachers. Trainer’s Handbook.- Cambridge Univ. Press,- 1988. –286p.

Gronlund E.N. Stating Objectives for Classroom Instruction. –Macmillan Publishing Company, 1978. –79p.

 

Murray Th. International Comparative Education. Practices, Issues and Prospects. –Pergamon Press, 1990. –328p.


Завдання13-14. Проектна робота.

Мета:Розробка різних видів вправ з метою здійснення індивідуалізації навчання ІМ

Завдання:Працюючи в групах по 4-5 студентів, в рамках підготовки матеріалів для педагогічної практики, розробіть наступні проекти:

1. Серію адаптивних вправ для індивідуалізованого навчання аудіювання учнів 1 класу.

2. Серію коригуючих та стимулюючих вправ для навчання аудіювання учнів 2 класу.

Форма контролю:Результати дослідження оформляються та здаються у вигляді проекту.

Рекомендована література:

Николаева С.Ю. Индивидуализация обучения иностранным языкам: Монография,.- Киев: Вища школа, 1987. –137с.

 

Николаева С.Ю., Артемчук Г.И. Методические рекомендации по определению индивидувльно-психологических особенностей изучающих иностранных язык. –Киев: КГПИИЯ, 1992. –52с.

 

Николаева С.Ю. Подход к проблеме упражнений с позиций теории индивиуализации обучения// ИЯШ.- 1987. -№5. –С.37-40.

Саmpbell C., Kryszewska H. Learner-Based Teaching. –Oxford Univ. Press, 1993. –126p.

 

Doff A. Teach English. A Training Course for Teachers. Trainer’s Handbook.- Cambridge Univ. Press,- 1988. –286p.

 

Gronlund E.N. Stating Objectives for Classroom Instruction. –Macmillan Publishing Company, 1978. –79p.

 

Murray Th. International Comparative Education. Practices, Issues and Prospects. –Pergamon Press, 1990. –328p.


Завдання15-16. Проектна робота.

Мета: Підготовка рефератів про можливості застосування різних видів ТЗН при вивченні ІМ

Завдання:Працюючи в групах по 4-5 студентів, в рамках підготовки матеріалів для педагогічної практики, розробіть наступні проекти:

1. Застосування комп’ютерної мережі Інтернет у навчанні іноземних мов.

2. Застосування відеофільмів та програм для навчання ІМ.

3. Застосування фонограми для навчання ІМ.

Форма контролю:Результати дослідження оформляються та здаються у вигляді проекту.

Рекомендована література:

Барменкова О.И. Видеозанятия в системе обучении иностранной речи // ИЯШ. –1999. -№3. –С.20-23.

 

Барменкова О.И. Использование кинофильмов на уроках английского языка // ИЯШ. –1987.- №5. –С.89-90.

 

Бичкова Н.І. Типологія відеофонограм та фонограм для навчання іншомовного спілкування // Методика викладання іноземних мов. –1992. –Вип.21.-С.68-72.

Бухаркина М.Ю.Мультимедийный учебник: Что это? // ИЯШ. –2001. -№4. –С.29-33.

Азимов Э.Г., Вильшинецкая Е.Н. материалы интернета на уроке английского языка // ИЯШ. –2001. -№1. –С.96-100.

 

Асоянц П.Г., Норенко О.П. Мультимедийный курс з навчання писемного мовлення // Іноземні мови. –1999.- №4. –С.42-44.

 

Матеріали методичного журналу FORUM

Матеріали мережі ІнтернетПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.007 с.)